Så beräknar man krökningenStorleken hos krökningen beräknas genom att studera hur snabbt som två ursprungligen parallella och närliggande geodeter avlägsnar sig från eller närmar sig varandra. Denna förändring beskrivs matematiskt av ekvationen för förändringen av det geodetiska avståndet, har utseendet Geodetisk avvikelse där stort D betecknar att man måste kompensera den partiella derivatan för krökningen, xi betecknar avståndet mellan två intilliggande geodeter, tau egentiden och Riemanns krökningstensor är Riemanns krökningstensor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida