Vad är krökning?Inom den klassiska euklidiska geometrin så beskrivs den kortaste vägen mellan två punkter av en rak linjer mellan punkterna. Lägger man två raka linjer parallellt med varandra så kommer de att förbli parallella med varandra för evigt. Detta faktum är (felaktigt) formulerat som ett axiom inom den euklidiska geometrin. När rummet - eller rumtiden som är fallet inom relativitetsteorin - s k "kröks" så upphör linjer som från början tycks vara parallella att vara parallella för evigt. De kommer att antingen börja avlägsna sig ifrån varandra eller närma sig varandra beroende på hur rummet är krökt. Geodeter som vid en tidpunkt avlägsnar sig ifrån varandra kommer förr eller senare att åter igen närma sig varandra. Krökning är alltså faktumet att punkters avstånd börjar förändras från varandra trots att det var "konstant" från början.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida