Vad orsakar krökning?Krökningen av den fyrdimensionella rumtiden orsakas av massenergin i rumtiden som kan bestå av främst materia, energi, elektromagnetiska fält och deformationer i mediet (stress) som t ex tryckvågor. Liksom det elektromagnetiska fältet som genereras av laddade partiklar (i relativ rörelse) och som konserveras genom Gauss lag så konserveras stressenergin som genererar gravitationsfältet genom det matematiska begreppet att gränsen av en gräns är noll.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida