Den minsta längdskalan

Eftersom strängar har en rumslig utbredning så kan man enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip inte undersöka saker som är mindre än de minsta strängarna. Ett inte särskilt intuitivt resultat från 1970-talet säger att storleken hos ett objekt som har storleken alfa-prim / k har samma storlek som ett objekt med storleken alfa-prim * k. Alfa-prim är den minsta storleken hos en sträng, obetydligt större än Planck-Wheeler-längden.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida