Gravitationen och strängteori

En av vibrationsformerna hos strängarna har ingen massa och spinn 2. Detta är precis det som gravitonen har. Alltså förutsäger strängteorin, som från början var en teori för att studera mikrokosmos, gravitationen. Detta är troligtvis den största upptäckten som har gjorts inom strängteorins snart 40-åriga historia.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida