Ralph Alpher

Födelseland: USA
Födelseår: 1921
Död år: ?

Ralph Asher Alpher föddes i USA trejde februari år 1921. Han förutspådde bakgrundsstrålningens existens tillsammans med Robert Herman vid John Hopkins universitetet och oberoende av George Gamow redan år 1948. Trots detta gick nobelpriset till Arno Penzias och Robert Wilson, som mest av en slump, gjorde den experimentella upptäckten år 1964. Är numera anställd vid Union College. Han dog 12:e augusti år 2007.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida