James Cronin

Födelseland: USA
Födelseår: 1931

James Watson Cronin föddes år 1931 i USA. Fick 1980 års Nobelpris tillsammans med Val Fitch (1923- ) för "upptäckten av brott mot fundamentala symmetriprinciper i neutrala K-mesoners sönderfall".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida