Kip Stephen Thorne

Födelseland: USA
Födelseår: 1940

Kip Thorne (Courtesy Bob Paz / Caltech)

Kip Stephen Thorne är en teoretisk fysiker som föddes år 1940 i Logan, Utah, i en mormonfamilj. Familjen begärde senare (slutet av 80-talet) utträde ur samfundet p g a att de förtryckte kvinnornas rättigheter. Han doktorerade vid Princeton University med John Archibald Wheeler (1911- ) som handledare och framlade cirkelkonjekturen (hoop conjecture) som geometriskt beskriver när ett svart hål kan bildas av en imploderande stjärna och utvecklade bevis för den. Kip lärde sig att tala ryska vilket gjorde att han blev länken mellan forskarna i Sovjetunionen och forskarna i Väst samt kunde återge historien bakom forskningen som skett på ett sätt som ingen annan kan. År 1968 blev han professor vid Caltech (numera är han Richard Feynman- (1918-1988) professor där). I början av 1970-talet var han med om att skriva "Gravitation" - det jättelika verket om gravitationsteori som kom ut år 1973 - tillsammans med Charles Misner (1932- ) och John Wheeler samt ytterligare totalt ca 100 personer. Den 10 december år 1974 slog han vad med Stephen Hawking (1942- ) om att det finns ett svart hål i Cygnus X-1, något som Hawking inte trodde (det är med 95% sannolikhet ett svart hål i galaxen men vadet har fortfarande inte fallit ut). Han hade bl a Richard Price som doktorand. Han gjorde uppskattningar av gravitationsvågor från astrofysiska objekt och bidrog till idéerna och planerna för upptäckandet av dessa vågor. Thorne var med om att utveckla membranparadigmet för svarta hål och startade "The Caltech Membrane Society" år 1978. Han utvecklade dessutom idéer om det statistiska ursprunget av entropin i svarta hål. Efter att ha fått en förfrågan av vännen Carl Sagan (1934-1996) om att revidera fysiken om maskhål i hans bok "Contact" så började Thorne utforska fysiken rörande maskhål och tidsmaskiner. Tillsammans med John Preskill slog han vad med Stephen Hawking den 24 september år 1991 att singulariteter kan bildas m h a klassisk relativitetsteori, ett vad som föll ut i februari år 1997 då Hawking erkände att de kan bildas men att det troligen inte är särskilt vanligt. Kip skrev boken "Black Holes and Time Warps - Einstein's outrageous Legacy" som kom ut år 1994 och redan är en klassiker samt under lång tid kommer att bli en inspirationskälla för många för blivande relativistiska astrofysiker.
Numera så jobbar han huvudsakligen med byggandet av LIGO; ett projekt för detektering av gravitationsvågor samt fortsätter utforskandet av maskhålen. Du kan hjälpa till att leta efter gravitationsvågorna med hjälp av din dator genom att gå med i Einstein@Home.

Källor:
[1]: Thorne, Kip: "Black Holes and Time Warps - Einstein's outrageous Legacy", W. W. Norton, New York, 1994.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida