Hypernovor

Stjärnorna

Hypernovor är troligtvis den mest energirika händelsen som kan inträffa i Universum näst efter själva ursmällen. Troligtvis är det dessa som ger upphov till de gammastrålningsutbrott som den militära satelliten Vela först observerade på 1960-talet och som den italienska satelliten BeppoSAX lyckades koppla till optiska objekt.

Likt supernovor så kan de troligtvis uppkomma av flera olika anledningar.

Den främsta är troligtvis sammansmältandet av två svarta hål, ett svart hål och en neutronstjärna eller två neutronstjärnor.

Kolliderande neutronstjärnor (Courtesy Malcomb Tobias, Washington University, S&T)
Två kolliderande neutronstjärnor. Simuleringen är baserad på en implementering av generell relativitetsteori. Stjärnorna kolliderar rakt emot varandra eftersom man ännu inte klarar av det verkliga fallet där stjärnorna först går runt varandra (Courtesy Malcomb Tobias, Washington University, S&T).

En hypernova kan troligtvis även uppstå en tid efter en supernova har inträffat då neutronstjärnans rotation har avtagit lite men framförallt att tillräckligt mycket materia har fallit ner på neutronstjärnan ifrån supernovans yttre lager att neutronernas degenerationstryck inte längre kan hålla emot. Under en hypernova uppstår stora mängder gravitationsstrålning?

Radien ändras dock inte väsentligt hos centralobjektet eftersom ett svart hål inte är mycket mindre än en neutronstjärna.

Hypernovor är ovanliga. Det verkar gå mer än 100000 supernovor på en hypernova. Detta kan bero på att hypernovorna är riktade likt pulserna hos en neutronstjärnorna. Observationer av Chandra och BeppoSAX (Science 001103) tyder på att neutronstjärnor kan vara upphovet även till hypernovor där väldigt kraftfulla explosioner kastar ut strålning som krockar med skalet av järnberikat material från supernovan. Möjligen kollapsar neutronstjärnan till ett svart hål när rotationen har avtagit eller tillräckligt med material från supernovan har fallit tillbaka på neutronstjärnan för att Landau-Oppenheimer-Volkov-gränsen skall överstigas.

Courtesy S&T
Utbrott hos neutronstjärna ger upphov till hypernova (Courtesy S&T).

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer på http://www.kosmologika.net/Copyright.html.