Planetariska nebulosor

Skapas när stjärnor med måttlig massa lämnar huvudserien och går över i jättestjärnefasen där väteförbränning i kärnan ersätter vätefusionen. Detta leder till att temperaturen ökar, stjärnan expanderar och de yttre delarna kastas ut.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida