Niklas Boström

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1973

Niklas Boström föddes i Helsingborg den 10:e mars år 1973.

Källor:
[1]: Wikipedia, Nick Bostrom, 2020-03-12.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.