Henri Paul Cartan

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1904
Död år: 2008

Henri Cartan föddes den 8 juli år 1904 i Nancy, Frankrike. Han var son till Élie Cartan (1869-1951) och publicerade tillsammans med Jean Dieudonné (1906-1992), André Weil (1906-1998) och Alexander Grothendieck (1928-2014) den mer än 30 volymer tjocka verket "Eléments de mathématique " under namnet Nicholas Bourbaki (efter en fransk general) för att illustrera den axiomiska strukturen hos modern matematik. Han publicerade även de viktiga böckerna "Homological Algebra" år 1956 och "Elementary Theory of Analytic Functions of One or Several Complex Variables" år 1963. Han fick 1980 års Wolfpris i matematik, oberonde av Andrei Kolmogorov (1903-1987) "för hans banbrytande arbeten inom algebraisk topologi, komplexa variabler, homologisk algebra samt inspirerande ledarskap för en hel generation av matematiker". Henri Cartan dog den trettonde augusti år 2008.

Henri Cartan signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia - Henri Cartan, 2018-01-20.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida