Henri Paul Cartan

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1904
Död år: 2008

Henri Paul Cartan föddes den 8 juli år 1904 i Nancy, Frankrike. Han var son till Élie Cartan (1869-1951) och publicerade tillsammans med Jean Dieudonné, André Weil och Alexander Grothendieck den mer än 30 volymer tjocka verket "Eléments de mathématique " under namnet Nicholas Bourbaki (efter en fransk general) för att illustrera den axiomiska strukturen hos modern matematik. Han publicerade även de viktiga böckerna "Homological Algebra" år 1956 och "Elementary Theory of Analytic Functions of One or Several Complex Variables" år 1963. År 1980 fick han Wolfpriset i matematik (oberonde av Andrei Kolmogorov) "för hans banbrytande arbeten inom algebraisk topologi, komplexa variabler, homologisk algebra samt inspirerande ledarskap för en hel generation av matematiker". Henri Cartan dog den trettonde augusti år 2008.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida