Brandon Carter

Födelseland: Australien
Födelseår: 1942

Brandon Carter (Courtesy Kip Thorne)

Brandon Carter föddes år 1942 i Australien. Han var en teoretisk fysiker som gick med i Dennis Sciamas forskargrupp år 1964. Han fick omedelbart i uppgift att utreda egenskaperna hos roterande svarta hål. Var den forskare som avslöjade egenskaperna hos roterande svarta hål. Var med om att bevisa att svarta hål inte har "något hår"; ett uttryck som John Archibald Wheeler (1911-2008) myntade. Upptäckte tillsammans med John Bardeen och Stephen Hawking (1942-2018) de fyra lagarna för mekaniken hos svarta hål. Vidareutvecklade Penrosediagrammet så att det kunde tillämpas på svarta hål. Flyttade senare till Frankrike.

Källor:
[1]: Wikipedia - Brandon Carter, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida