George Gamov

Födelseland: Ryssland
Födelseår: 1904
Död år: 1968

George Gamow

George Gamov föddes i Ryssland år 1904. Han studerade under Alexander Friedmann (1888-1925) år 1923 i Petrograd (nuvarande St Peterburg). Efter avlagd doktorexamen år 1928 åkte han till Göttingen i Tyskland där han visade hur kvantmekaniken kan tillåta radioaktivt sönderfall genom det fenomen som numera kallas för tunneleffekten. Efter en tid i Göttingen åkte han till Cavendish laboratoriet i Cambridge där Ernest Rutherford (1871-1937) bad honom att granska möjligheten att klyva atomkärnor genom att beskjuta dem med protoner. Detta ledde till den första fissionen. Efter att ha haft problem med att på visum för resor utanför Sovjetunionen hoppade han av år 1934 vid en konferens i Bryssel. Efter avhoppet flyttade han till univeritetet i Boulder, Colorado, där han skulle bli kvar under resten av sin karriär.

Han hade en stor portion humor vilket bl a yttrade sig när han tog med Hans Bethes (1906-2005) namn som medförfattare till en artikel om elementsyntesen i Universum tillsammans med Ralph Alpher (1921-2007) för att få initialerna alfa, beta och gamma. George var dessutom en av mannen bakom "Big Bang" teorin och Fred Hoyles (1915-2001) huvudkombatant under många år och hans Steady State-teori. Skrev många populärvetenskapliga böcker, bl a "Mr Tompkins underbara värld". Var nära vän med Lev Landau (1908-1968) under sovjettiden. Förutspådde bakgrundsstrålningens existens; dock med en sämre uppskattning av temperaturen än vad Ralph Alpher och Robert Herman (1914-1997) gjorde år 1948. Han utvecklade George Lemaîtres (1894-1966) idéer om uratomen till något som började likna vår tids teori om urexplosionen. George Gamov dog i Boulder år 1968.

Källor:
[1]: Wikipedia, George Gamow, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.