David Hilbert

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1862
Död år: 1943

David Hilbert

David Hilbert föddes den 23:e januari år 1862 i Königsberg, Tyskland, och anses vara 1900-talets främsta matematiker och den siste matematiker som hade professionella kunskaper inom alla delar av matematiken. Han var professor i Göttingen under större delen av sitt liv. Lyckades bl a finna den slutliga formeln i Albert Einsteins (1879-1955) allmänna relativitetsteori på ett mycket systematiskt sätt före Einstein. Till hans viktigaste arbeten hör hans studier av elementär geometri. Hans avsikt var att ställa upp ett fullständigt system av axiom för den euklidiska geometrin. Berömd är den lista med tjugotre olösta problem som han presenterade år 1900 vid en kongress (Erlangenprogrammet TBC). Dessa problem var en utmaning för samtidens matematiker och har påverkat matematikens utveckling under en stor del av 1900-talet. Utvecklade teorin om hilbertrum (fullständigt normerat vektorrum som även är ett skalärproduktrum) som ligger i grunden för kvantmekaniken. Integralekvationer år 1904-1906. Har fått hilbertfiltret uppkallat efter sig inom telekommunikationen. Matematiska grundbegrepp och matematisk filosofi (1899). David Hilbert pensionerades år 1930 och dog den fjortonde februari år 1943 i Göttingen. Hans död blev känd för omvärlden först ett halvår efteråt (mitt under Andra Världskriget). På hans gravsten står kommentaren som han avslutade sitt pensioneringstal med år 1930: "Wir müssen wissen, Wir werden wissen".

Källor:
[1]: Wikipedia, David Hilbert, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.