Gerard 't Hooft

Födelseland: Nederländerna
Födelseår: 1946

Gerard 't Hooft (Courtesy Gerard 't Hooft)

Gerard 't Hooft föddes i Den Helder, Nederländerna, femte juli år 1946. Han studerade vid universitetet i Utrecht och doktorerade där inom fysiken år 1972. Han ville studera högenergifysik och fick i uppgift av Martinus Veltman (1931- ) att lösa ett problem inom kvantkromodynamiken som gick oväntat bra och där han eliminerade oändligheter m h a renormaliseringar. 't Hooft blev professor i Utrecht år 1977 och har fått Dannie Heineman priset av American Physical Society år 1979 och Wolfpriset år 1982 för sina arbetet rörande renormaliseringar av gaugeteorier. År 1982 blev han även medlem av den holländska vetenskapsakademien. Han fick 1999 års Nobelpris i fysik tillsammans med sin före detta handledare Martinus Veltman "för deras avgörande insatser rörande kvantstrukturen hos teorin för elektrosvag växelverkan i fysiken". Har forskat inom cellulära automater. Gerard 't Hooft är verksam vid universitetet i Utrecht.

Källor:
[1]: Wikipedia - Gerar 't Hooft, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida