Edwin Hubble

Födelseland: USA
Födelseår: 1889
Död år: 1953

Edwin Hubble (Courtesy Caltech)

Edwin Hubble är mest känd för att ha upptäckt experimentiellt att Universum expanderar. Han fick 1938 års Brucemedalj.

Advokat som lät astronomiintresset ta över

Edwin Powell Hubble föddes i Marshfield, Missouri, den 20 november år 1889. Han utbildade sig först till advokat i Oxford innan astronomiintresset tog över och han började studera vid universitetet i Chicago och Yerkes observatorium.

Upptäcker Cepheider & Universums expansion

Han använde 60- och 100-tums teleskopen vid Mount Wilson under största delen av sin karriär. Under åren 1923 till 1925 identifierade han cepheider i M31 och M33 samt bevisade att de ligger utanför våran galax. Hans undersökningar av dessa föremål, som han kallade för extragalaktiska nebulosor, ledde till dagens s k hubbleklassifikation av elliptiska-, spiral- och irreguljära galaxer. Tillsammans med Milton Humason utökade han Vesto Sliphers mätningar av rödförskjutningar av galaxer och publicerade hastighets-avståndsrelationen. Edwin upptäckte år 1926 att Universum expanderar och därmed blev Universums uppskattade storlek blev på en gång dubbelt så stort när det 5 meters teleskopen på Mount Palomar invigdes år 1949 eftersom det tack vare den förbättrade observationsförmågan konstaterades att Hubbles uppskattade absoluta magnituder var för små.

Inför galaxklassifikation

Han införde galaxklassifikationen som fortfarande används och systematiserade hela området om extragalaktisk forskning.

Hubble dog den 28 september år 1953.

Källor:
[1]: Wikipedia, Edwin Hubble, 2019-01-18.
[2]: Simon Singh, "Big Bang: The origin of the Universe", 2005-11-01.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.