Hendrik Lorentz

Födelseland: Holland
Födelseår: 1853
Död år: 1928

Hendrik Antoon Lorentz

Henrik Antoon Lorentz föddes i Nederländerna den 18 juli år 1853. Han var under hela sin karriär huvudsakligen verksam vid universitetet i Leiden. Han fick Lorentz-transformationen uppkallad efter sig inom den elektromagnetiska fältteorin, eftersom han var först med att härleda transformationen enligt Henri Poincaré (1854-1912), och FitzGerald-Lorentz kontraktionen som förklaring till nollresultatet vid Michelson-Morleys experiment. Han fick 1902 års Nobelpris i fysik tillsammans med Pieter Zeeman (1865-1943) för "forskningen kring hur magnetism påverkar strålning" eftersom hans elektronteori kunde förklara varför de skarpa linjerna i optiska spektra breddas då källan utsätts för ett magnetfält, ett fenomen som Zeeman hade upptäckt. Han var mycket beundrad av Albert Einstein (1879-1955) som betraktade honom som en fadersgestalt och en av de absolut största fysikerna under epoken. Henrik Lorentz dog den 4 februari år 1928.

Källor:
[1]: Wikipedia, Hendrik Lorentz, 2018-01-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida