James Clerk Maxwell

Födelseland: England
Födelseår: 1831
Död år: 1879

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell (Junior) var en teoretisk fysiker och geni född i en skotsk adlig familj i Edinburgh den trettonde juni år 1831. Han bodde på 14th India Street. Hans arbete med den elektriska fältteorin beredde väg för samtliga upptäckter på 1900-talet. Kort efter James födelse flyttade familjen till den nybyggda gården Glenlair i Kirkcudbrightshire, Skottland. Fadern hette också James Clerk Maxwell. Fadern hade lagt till det flottare Maxwell till efternamnet Clerk. Familjen var djupt religiös. Modern, Frances Cay, dog i magcancer år 1839 då James var åtta år gammal.

Maxwell flyttade till Edinburgh där han studerade. Bodde på 31 Heriot Row. James publicerade vid fjorton års ålder arbetet "On the description of Oval Curves, and those having a plurality of Foci" som var relativt matematiskt. I november år 1847 började Maxwell vid universitetet i Edinburgh. Vid arton års ålder, år 1850, började han arbetet med fält och studerade polariserat ljus genom glas. Arbetet "Elastic Solids" skrev han då. Den unge skotten var inte interlektuellt utmanad av universitetet.

I oktober år 1850 började James vid Cambridge University, England, ungefär 400 km hemifrån. Här gick han först vid Peterhouse College och sedan vid Trinity College. Här blev han bl a blev kompis med kanadensaren E. J. Routh. Blev nummer två som Wrangler, Routh var bäst, och nummer ett i Smith's Prizeman. Var en av de första som försökte systematisera reglertekniken. Var i Cambridge tills i januari år 1856.

Gifte sig med Katherine Mary Dewar i juni år 1858. Hon var dotter till rektorn på Marischal College i Aberdeen, Skottland. De fick dock aldrig några barn.

Avbröt arbetet med elektricitet för att jobba med astronomi. Han vann Adam's pris år 1859. Beredde väg för teori om gaser.

År 1860 flyttade han till London och King's College. Bodde på 6 Palace Gardens Terrace i Kensington. Bodde här till år 1865.

Han återvände till Glenlair och pensionerade sig delvis. Erbjöds professur vid Cambridge University år 1871. Skrev "The Treatise" publicerad år 1873. Hertigen av Devonshire sponsrar Cavendish Laboratory och Maxwell blir dess första professor.

Jobbar med tunna gaser under tiden vid Cavendish Laboratory. Skriver "Cavendish-artiklarna". Skriver artiklar i Encyclopedia Britannica om atomer, attraktion, capillära krafter, kroppars sammansättning, diagram, eter, Faraday samt harmonisk analys.

År 1868 publicerade han artikeln "On Governors" som var den första systematiska studien av återkopplade system. I denna artikel utvecklade han differentialekvationer för "centrifugalgovernörerna", linjäriserade dessa runt jämviktspunkten och konstaterade att polerna till karakteristiska ekvationen måste ligga i vänstra halvplanet för att systemet skall vara stabilt. Han försökte bestämma allmänna villkor för hur polynomkoefficienterna skulle se ut för att dess rötter skulle ligga i vänstra halvplanet men lyckades endast för polynom av andra och tredje ordningen. Att finna allmänna villkor lyckades dock hans gamla studiekamrat E. J. Routh med för vilket han vann 1877 års Adamspris för där bl a Maxwell satt i juryn.

James viktigaste bidrag till vetenskapen var dock att han förutspådde elektromagnetiska vågor i uppsatsen "Treatise on electricity and magnetism" år 1873 och utvecklade lagarna som inkluderar alla fenomen inom elektricitet och magnetism (elektromagnetiska fältteorin). Möjligen inspirerad av Faradays lag, de två kände varanda, så modifierade han Amperes lag år 1862 genom att lägga till något som han kallade för förskjutningsström ("displacement current"). Matematiken föll då plötsligen på plats även för dynamiska system och ledde till det som idag kallas för den elektromagnetiska fältteorin. Han förutsade därmed existensen av bl a radiovågor. Maxwell var teoretiker och det skulle dröja till år 1888 innan Heinrich Hertz (1857-1894) experimentellt påvisade de elektromagnetiska vågornas existens. Oliver Heaviside och Hertz satte även den moderna formen av ekvationerna med operatorer och vektor potentialer. Oberoende av Ludwig von Boltzmann (1844-1906) så utvecklade han den statistiska mekaniken.

Var Cavedish Laboratoriets, som ligger i Cambridge, England, första professor.

James Clerk Maxwell dog femte november år 1879 och har numera ett minnesmärke i britternas "Hall of Fame", Westminister Abbey i London, liksom andra vetenskapsmän som Sir Isaac Newton (1642-1727), som till och med är begravd här, Michael Faraday (1791-1867), Charles Darwin (1809-1882), J J Thompson (1856-1940), Lord Kelvin (1824-1907), Ernest Rutherford (1871-1937) och Paul Dirac (1902-1984). James är begravd i samma grav som sin fru, far och mor.

Källor:
[1]: Wikipedia, James Clerk Maxwell, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida