Peter Nilson

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1937
Död år: 1998

Peter Nilson

Peter Nilson föddes den sjuttonde oktober år 1937 i Näsby socken i Småland där hans far Herman var mjölnare, snickare och bonde. Fadern arrenderade Flishults kvarn och de levde där till dess att Peter var fem år gammal. År 1947 flyttade familjen till Möcklehult på gränsen mellan Njudung och Värend. Peter skulle under sitt sista år i livet publicera en bok om byn, dess människor och dess historia. Hans akademiska karriär var absolut inte spikrak utan han slutade skolan redan efter sjunde klass för att bli bonde. Samtidigt hade han dock drömmar om ett helt annorlunda liv, nämligen som författare och astronom. För att detta skulle kunna bli möjligt så läste Peter in real- samt gymnasieskolan på korrespondens. År 1959 tog han studenten, gick på Flygvapnets aspirant- och kadettskola och började därefter att läsa matematik vid universitetet i Uppsala. År 1964 etablerade han sig vid astronomiska observatoriet i Uppsala där han skulle bli kvar under mer än ett decennium. Han bidrog med en uppsats med titeln "Kvasarer och kvasi-stellära galaxer" i 1965 års Kosmos. Sin största bedrift som astronom var utan tvivel sammanställandet av galaxkatalalogen Uppsala General Catalogue of Galaxies (UGC) som blev klart år 1973. Han mätte och klassificerade i detta verk 12921 stycken galaxer på norra stjärnhimlen samt beskrev ytterligare några tusen. Året efter, år 1974, blev han filosofie doktor samt docent i astronomi.

År 1977 lämnade han yrket som astronom för att bli författare på heltid. Han har varit krönikör i Dagens Industri, Sköna Hem, Göteborgs-Posten samt i tunnelbanetidningen Metro. Det skulle bli mer än ett dussin böcker under de nämsta tjugo åren. Några av de mest kända är "Himlavalvets sällsamheter" (1977) samt triologin "Stjärnvägar" (1991), "Rymdljus" (1992) samt "Solvindar" (1993). År 1983 medverkade han åter igen i Kosmos, som detta år handlade om astrofysik, med en essä om astrofysikens histor; "Fysiken erövrar kosmos".

Peter Nilsons framgångsrika karriär ledde givetvis till vissa utmärkelser. År 1993 blev han invald i Kungliga Vetenskapsakademien samt Smålands Akademi, som precis hade startat. I Vetenskapsakademiens miljökommitté blev han invald år 1997.

Han var gift med hustrun Margareta och de fick en dotter tillsammans; Katharina.
Peter Nilson dog efter nya komplikationer till följd av en svår hjärnblödning den åttonde mars år 1998 vid den ringa åldern av 60 år.

Källor:
[1]: Wikipedia, Peter Nilson, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida