Wolfgang Pauli

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1900
Död år: 1958

Wolfgang Pauli

Wolfgang Ernst Pauli föddes i Österrike den 25 april år 1900. Han studerade i Göttingen, Tyskland, och blev bästa kompis med Werner Heisenberg (1901-1976) som var ett år yngre. Han utarbetade uteslutningsprincipen, som förklarade hur materien motstår gravitationstrycket i vita dvärgar, och som han fick 1945 års Nobelpris i fysik för. Två elektroner kan inte anta exakt samma tillstånd i en atom utan inordnar sig så att atomens totala energi minimeras. Den officiella förklaringen var för "hans upptäckt av uteslutningsprincipen, även kallad Pauli-principen". Priset delades otroligt nog ut i New York p g a kriget i Europa. Arbetade senare vid ETH i Zürich. Var först med att påstå att neutrinon existerar, något som Frederick Reines (1918-1998) bevisade experimentellt år 1956 och fick 1995 års Nobelpris i fysik för. Detta påstående gjorde Pauli efter det att man hade upptäckt att energi försvinner vid betasönderfall och bl a Niels Bohr (1885-1962) fruktade att lagen om energins bevarande inte gällde.

Han är även känd för den satiriska Paulieffekten som säger att teoretiker är så opraktiska att experiment misslyckas så fort de kommer i närheten av platsen där de äger rum. Var till skillnad från studiekamraten Heisenberg en nattmänniska. Wolfgang Pauli dog den 15 december år 1958.

Källor:
[1]: Wikipedia, Wolfgang Ernst Pauli, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida