Sir Roger Penrose

Födelseland: England
Födelseår: 1931

Roger Penrose (Photo by Godfrey Argent for the National Portrait Gallery of Britain and the Royal Society of London; Courtesy Godfrey Argent)

Sir Roger Penrose (ja, han adlades år 1994) är numera Rouse Ball professor emeritus i matematik vid Oxfords universitet och en av den teoretiska fysikens största vetenskapsmän; sedan länge professionellt och på under senare tid även populistiskt. Denna position har han lyckats skaffa sig genom sin extremt matematiska bakgrund, bl a så är han världsledande inom teorin för twistors som han även själv har skapat, vilket har gett honom en insikt inom fysiken som de flesta saknar.

Matematisk bakgrund leder till expertis inom matematisk fysik

Roger Penrose föddes den 8 augusti år 1931 i Colchester, Essex, England. Han växte upp i en akademisk familj där modern var läkare och fadern en framstående professor i genetik. Hans äldste bror, Oliver, var mycket lärohungrig som barn och är numera världsledande i statistisk fysik. Hans yngre bror, Jonathan, var extremt intresserad av spel och blev tiofaldig brittisk mästare i schack. Tidigt så utvecklades Rogers geometriska sinne och han använde figurer för att åskadliggöra saker och ting. Fadern tyckte att han skulle börja studera medicin men Roger hade blivit intresserad av matematik. Fadern fick honom att göra ett prov, som Roger lyckades väldigt bra på, och han fick börja studera matematik vid Cambridge University. Intresset för relativitetsteorin väcktes under denna tid av en bok av Hermann Bondi och av Dennis Sciama (1926-1999) som han imponerande på genom att fråga om ett problem med rödförskjutning av galaxer; något som ledde till att Fred Hoyle (1915-2001) fick ändra åsikt angående detta problem. Penrose doktorerade i matematik år 1955. P g a denna rent matematiska bakgrund så fick han en mer matematisk inblick i den teoretiska fysiken är vad som är vanligt. Han var speciellt intresserad av rumtidens globala ljuskonsstruktur samt ekvationerna om fält med en vilomassa som inte är noll.

Singularitetssatsen & Svarta hål

År 1964 upptäckta han sitt kraftfulla teorem som säger att en singularitet alltid bildas i mitten av ett fullständigt kollapsat objekt. Han introducerade topologin inom forskningen om svarta hål, något som visade sig vara mycket kraftfullt, och upptäckte därmed år 1969 att svarta hål kan förvara enorma mängder energi i "turbulensen" (swirl) i rymden utanför deras horisonter och att denna energi kan utvinnas. Han spekulerade i om svarta hål förlorar sitt hår genom att stråla iväg det. Han utvecklade konceptet med svarta håls apparenta horisont och upptäckte att ytarean hos ett svart hål måste öka men insåg inte konsekvenserna av denna slutsats (p s s som Werner). Uppfann och utvecklade globala metoder inom relativitetsteorin. Bevisade att svarta hål måste ha en singularitet i mitten och bevisade utan premisser tillsammans med Stephen Hawking (1942-2018) att Big Bang innehöll en singularitet. Det är inte otänkbart att de får dela ett Nobelpris i fysik i framtiden för denna slutsats. Förelog konjekturen om kosmisk censur, d v s att fysikens lagar förhindrar nakna singulariteter från att bildas i Universum. Fick 1988 års Wolf pris tillsammans med Stephen Hawking för deras "bidrag till förståelsen av universum".

Skriver episka böcker

Penrose har skrivit tre böcker om medvetande hos hjärnan där han argumenterar mot den s k starka artificiella intelligensen. Dessa heter "The Emperors new Mind", "Shadows of the Mind" samt "The large, the small and the human Mind". Den första rekommenderas hjärtligt till intresserade medan de övriga är till för forskare. År 2004 gav Roger ut "The Road to Reality - A complete Guide to the Laws of the Universe". Denna bok är unik i fråga om vad den försöker förmedla, samt lyckas med till de som har en lämplig bakgrund. Den tog sju år att få klar och kommer att vara en referenskälla för många år framöver.

Signerar World Scientists' warning to Humanity

Sir Roger Penrose signerade World Scientists' warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Kip, Thorne: "Black Holes and Time Warps", 1994.
[2]: University of St Andrews biografi om Roger Penrose.
[3]: Wikipedia om Roger Penrose.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida