Carl Sagan

Födelseland: USA
Födelseår: 1934
Död år: 1996

Carl E. Sagan föddes i Brooklyn, N.Y. den 9 november år 1934 och kom att bli en mycket stor folkopinionsbildare för fysiken och då speciellt astronomin i USA. Han tog sin kandidat år 1955, magisterexamen år 1956 och doktorerade i både astronomi samt astrofysik år 1960 vid University of Chicago. Han var känd för att vara en duktig forskare, föreläsare och författare. Först undervisade han vid Harvard under ett par år innan han flyttade till Cornell University år 1968 där han blev David Duncan professor år 1971; en post han höll ända fram till sin död. Han medverkade vid flera av NASA:s rymdfärder, bl a Viking, Voyager och Galileo. Han var intresserad av livets ursprung, fysiken och kemin hos planeternas atmosfärer samt utomjordlig intelligens. TV-serien "Cosmos" kunde ses i totalt 60 länder. Han fick totalt 22 stycken hedersutnämnanden från universitet. Dessutom fick han bl a John F. Kennedy Astronautics Award från American Astronutical Society och Konstatin Tsiolkovsky medaljen från Sovjets kosmonautfederation. Han var med om att grunda "The Planetary Society" som numera är en organisation med 100000 medlemmar och därmed är den största organisationen av denna typ i Världen. Han skrev boken "Contact" och bad Kip Thorne (1940- ) att korrekturläsa avsnittet om svarta hål, något som fick Thorne att finna en metrik för maskhål. Boken blev film i mitten på 1990-talet.

Carl Sagan dog i Seattle den 20 december år 1996 efter två års kämpande med benmärgscancer och efterlämnade sig förutom hustrun Ann Druyan även fem barn.

Carl Sagan signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia, Carl Sagan, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida