Joël Scherk

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1945
Död år: 1980

Joël Scherk föddes i Frankrike. Han tog en fransk motsvarighet till en doktorsexamen vid Ecole Normale de Superiour. Han och André Neveu sökte upp John Schwarz (1941- ) eftersom de hade fått ett speciellt stipendium. De räknades som doktorander i Princetons system men bevisade snart sin höga klass och imponerade stort på Schwarz. Eftersom de jobbade med ungefär samma sak inom dualresonansmodellen / bosoniska strängteorin som David Gross och Schwarz samt att de alla befann sig i Princeton så började de fyra att samarbeta.

År 1971 återvände Scherk till Paris. I slutet av år 1973 tillbringar han vid New York University där han bl a samanfattar strängteorin. Första halvan av år 1974 accepterade han en inbjudan att samarbeta med Schwarz i Caltech under ett halvt år.

Hade hälsoproblem år 1978-79 som gjorde att han bara kunde jobba halvtid med John Schwarz som var på besök där ett helt akademiskt år.

Joël Scherk dog vid tidig ålder år 1980.

Mycket av informationen är tagen ur "Reminiscences of collaborations with Joël Scherk" av John Schwarz.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida