Paul Dirac

Födelseland: England
Födelseår: 1902
Död år: 1984

Paul Dirac

Paul Adrien Maurice Dirac föddes den 8 augusti år 1902 i Bristol, England, av en schweizisk far och en engelsk mor och skulle komma att bli en av 1900-talets största teoretiska fysiker. Han var mycket blyg och enligt Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) var han den näst intill perfekta människan; endast hans ovetskap om detta gjorde honom operfekt.

Dirac studerade till en ingenjörsexamen i elektroteknik vid universitetet i Bristol och matematik i Cambridge. Snart upptäcktes hans enastående talanger som teoretisk fysiker. År 1926 kombinerade han Max Borns (1882-1970), Pascal Jordans och Werner Heisenbergs (1901-1976) matrismekanik med Erwin Schrödingers (1887-1961) vågmekanik till en enda kvantmekanisk teori. År 1928 tog han fram den allmänna relativistiska formen av teorin (en viktig bekräftelse av den speciella relativitetsteorin) genom att beskriva elektronens egenskaper och kunde därmed förklara begreppet elektronspinn, något som Klein-Gordon-ekvationen hade misslyckats med (Uhlenbeck och Gouldsmit hade upptäckt elektronspinnet år 1925). Ur den relativistiska teorin så slog han år 1930 fast att lösningar existerar där elektronen har negativ energi. Denna partikel kallade han för positronen och antimaterien var upptäckt (Carl Anderson bekräftade positronens existens experimentellt år 1932). I och med publicerandet av det numera klassiska verket "The principles of quantum mechanics" år 1930 etablerade sig Dirac i mångas ögon som 1900-talets Isaac Newton (1642-1727). Efter att ha undervisat i USA och besökt Japan och Sibirien blev Dirac utnämnd till Lucasiansk professor i Cambridge år 1932. År 1934 fick han ena halvan av 1933 års Nobelpris (Erwin Schrödinger fick andra halvan) för "upptäckten av nya, produktiva former av atomteori" (även Heisenberg fick 1932 års pris vid samma tillfälle eftersom Nobelkommittén hade haft stora bekymmer med att bestämma sig ifall priset skulle delas ut för så teoretiska upptäckter). År 1969 sade Dirac upp sig från sitt lucasianska professorskap och gästföreläste på fyra stycken universitet i USA innan han blev fysikprofessor vid Florida State University år 1971. Här skrev han boken "General Theory of Relativity" som troligtvis är den mest kompakta boken om relativitetsteorin som har skrivits. Paul Dirac dog den 21 oktober år 1984 och har numera ett minnesmonument i Westminister Abbey, London.

Källor:
[1]: Wikipedia, Paul Dirac, 2019-01-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.