Val Fitch

Födelseland: USA
Födelseår: 1923
Död år: 2015

Val Fitch

Val Longsdon Fitch föddes år 1923. Han fick 1980 års Nobelpris tillsammans med James Cronin (1931- ) för "upptäckten av brott mot fundamentala symmetriprinciper i neutrala K-mesoners sönderfall". Denna upptäckt förklarar hur materia kan bildas ur den energi som fanns i Big Bang. Om inte denna asymmetri existerade skulle lika mycket antimateria som materia finnas och resultatet skulle bli att så gott som all materia skulle ha annihileras redan en kort stund efter Big Bang.

Val Fitch signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia - Val Longsdon Fitch, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida