James Cronin

Födelseland: USA
Födelseår: 1931
Död år: 2016

James Watson Cronin föddes år 1931 i USA. Fick 1980 års Nobelpris tillsammans med Val Fitch (1923- ) för "upptäckten av brott mot fundamentala symmetriprinciper i neutrala K-mesoners sönderfall". Dog år 2016.

Källor:
[1]: Wikipedia - James Cronin, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida