Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Universum finns rimligtvis till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. För att möjliggöra det behövs en rad förutsättningar i form av lågenergifysik, Kosmologika är uppbyggd kring ett antal olika teman med ett delvis historiskt perspektiv med tillhörande biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor, stora insikter om Universums natur på senare tid och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Här hittar du även länkar till mer intressant information om astronomi. Här kan man även studera Solen på en rad sätt och det beskrivs hur man kan hitta en komet.

Rymdfart beskriver mänsklighetens rymdprojekt för att bättre utforska Universum.

Stjärnorna beskriver hur dessa objekt blir till och utvecklas. Stjärnor är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv.

Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt. De har även kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont.

Kosmologi är läran om Universums storskaliga struktur och ger kopplingar till filosofi när man funderar på hur Universum uppstod.

Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets.

Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken. Kan detta göras så kan fysiken beskrivas i ännu mer extrema situationer än med bara relativitetsteori eller kvantmekanik.

Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svart hål i NGC4261 (Courtesy HST) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institue for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Intergalactical News

Satelliten Kepler har hittat mer än 2000 exoplaneter, konstaterat att varje stjärna man ser på natthimlen har minst en planet och var fjärde en som liknar Tellus. Kepler har därmed blivit det mest framgångsrika rymdprojektet sedan Hubble Space Telescope (20190126).

LIGO & Virgo har nu detekterat gravitationsvågor från tio svartahålpar och ett neutronstjärnepar. I den kraftfullaste observerade sammanslagningen smälte två svarta hål ihop till ett 80 solmassor tungt svart hål varav fem solmassor på ett ögonblick omvandlades till ren gravitationsstrålning (20191203).

Nobelpriset i fysik år 2018 går till till hälften till Arthur Ashkin (1922- ) för "optiska pinsetter och deras tillämpning på biologiska system" och andra hälften till Gérard Mourou (1944- ) samt Donna Strickland (1959- ) för "deras metod för att generera högintensiva ultrakorta optiska pulser" (20181002).

Stephen Hawking (1942-2018) har dött efter att ha levt med ALS i 55 år. Sjukdomen bidrog till att göra honom till den mest berömda vetenskapsmannen sedan Albert Einstein (1879-1955) (20180314).

SpaceX sköt upp Falcon Heavy med Elon Musks Tesla Roadster och landade raketstegen framgångsrikt från Kennedy Space Center (20180206).

LIGO & Virgo gör första gravitationsvågsobservationen, från två kolliderande neutronstjärnor i NGC4993, som bekräftas även i elektromagnetiska spektrumet (20171206).

Nobelpriset i fysik år 2017 går till Rainer Weiss (1/2), Barry Barish (1/4) och Kip Thorne (1/4) för "väsentliga bidrag till LIGO-detektorn samt observerandet av gravitationsvågor (20171128).

Gravitationsvågor upptäcks av LIGO 100 år efter Einsteins förutsägelse" (20171207).

Google

Home - A film by Yann Arthus - Bertrand

©Copyright 1996-2019. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 20:e mars 2019.