Mars (Galuuka / Tyr)

Astrobiologi

Planeten Mars kallas för Galuuka av den reptiliska ursprungsbefolkningen. Och Tyr av Galaktiska Federationen av Världar på det officiella språket Taami.

Kolonisering av Mars

Det pågår kolonisering, av den fritagna Mars, av människor från Jorden och Alfa Centauri [27]. Det sker marsformning ("terraformning") av Mars vilket orsakar marsskalv.

Fritagande av Mars

Dark Fleet Haunebu ARVs seen from Thor Han Scout Ship ETV near Mars during The Storm (Courtesy Elena Danaan) GFW delivering weapons to the Martinan Resistance of 2020-05-07 (Courtesy Elena Danaan)

Sjunde april år 2021 inleddes attacker av Galaktiska Federationen av Världar och Marsalliansen för att frita planeten Mars från det negativa inflytande som finns där från Den Mörka Alliansen av Tre. Ursprungsbefolkningen, som är psioniska humanoider utvecklade ur klippödlor har beväpnats av Galaktiska Federationen, för att aktivt delta i fritagningen av planeten Mars på samma sätt som soldater i Jordalliansen gör på Jorden. Tack vare att de mörka strukturerna inte har infiltrerat Mars lika mycket som Jorden, samt att ursprungsbefolkningen är duktiga krigare, så gick fritagningen på ett par veckor. Man väntade med att attackera Mars till eliten på Jorden hade lämnat vår planet och förskansat sig på Mars. En planet som är betydligt mindre befolkad än Jorden vilket minskar mängden lidande och risken för lidande hos civilbefolkningen.

Ursprungsbefolkning på Mars

Indigenous Mars reptiloids (Courtesy Gaia) Det finns en ursprungsbefolkning på Mars som är humanoida reptiler som har utvecklats från klippödlor[20], [21], [22]. Dessa är ganska positivt orienterade, använder inte så mycket teknologi eftersom de tidigare har sett vilka dåliga konsekvenser det kan få i och med att Mars tappade en stor del av sin atmosfär för ca 700000 år sedan. De är mycket psykiska och duktiga krigare av naturen. Dessa har beväpnats av Galaktiska Federationen av Världar för att mota ut Ceikharreptilierna som har skapat baser där. De pratar även bl a engelska i samarbete med människor från Jorden. Planeten Mars, eller Galuuka som de kallar den, kommer att återlämnas till dessa när Ceikharreptilierna har besegrats.

Mars - Den röda planeten

Eftersom vatten skapas långt ut i ett solsystem, utanför den s k isgränsen, och sedan regnar ner på planeterna i form av meteoriter framförallt under det Sena stora bombardemanget under då första hundra miljoner åren av ett solsystems liv så vet vi att alla de fyra stenplaneterna hade vatten i Solsystemets barndom. Vatten har identifierats på samtliga stenplaneter i vårt Solsystem.

Syre bildas på planeter huvudsakligen genom att växter kommer upp från haven, där liv bildas lättast, och börjar att konvertera vatten till syre och väte genom fotosyntes. Vätet diffunderar ut i rymden eftersom vätgas, som är det lättaste grundämnent, överstiger flykthastigheten.

Den röda färgen från planeten kommer från järnoxid. Detta ämne kan bara bildas då järn reagerar med fritt syre. Den röda färgen är ett bevis på att syre har funnits i stora kvantiteter samt vatten och växtbaserat liv har funnits. Åtminstone primitivt liv kan fortfarande existera under ytan i lavatuber och grottor. Platserna som de nya människoresorna vill bosätta sig på för att skydda sig från solstrålningen på planeten.

Mars var vänligare för liv än Jorden

Eftersom Mars är en mindre planet än Jorden så har utvecklingen i vissa aspekter gått snabbare här än på Jorden. Mars fick syre i atmosfären tidigare än Jorden[8], [9]. Det gjorde att molybdenoxid, som är främjande för liv, inte kunde bildas ur molybden och syre lika tidigt på Jorden som på Mars. Detsamma gäller för grundämnet bor.

Liv på Mars

Meteoriten Allan Hills 84001, kallad ALH 84001, upptäcktes på Antarktis is år 1996 och fick stor uppmärksamhet i media när sittande president Bill Clinton gjorde ett officiellt pressuttalande om det[4], [5]. Meteoriten avpolleterades senare som bevis på liv eftersom den påstods inte tillhöra någon känd grupp av Mars-meteoriter. I själva verket visar i stort sett alla meteoriter ifrån Mars tecken på liv[3].

Eftersom gravitationen är lägre på Mars, bara 38% av på Jorden, så blir liv där längre och smalare än på Jorden.

Mars månar - Phobos & Deimos

Mars månar Phobos och Deimos är artificiella satelliter. De är planetoider som har gröpts ur och försetts med framdrivningssystem. Precis som Jordens Måne.

Phobos och Deimos var innan fritagandet av GFV slavskeppningsstationer för Maytra

Mars har inte heller någon relativt stor måne som Tellus har. Phobos och Deimos är betydligt mindre. Det gör att lutningsvinkeln hos planetens axel under dess liv har varierat mellan 0 och 80 grader. Detta är inte särskilt främjande för att primitivt liv skall hinna utvecklas på planeten. Men för intelligent liv som flyttar dit är det ingen större nackdel eftersom planetvinkeln idag är relativt låg med begränsad årstidsvariationer och att dagen är betydligt kortare än året.

Själar reinkarneras på Jorden

Efter att de överlevande på Mars hade varit i kollektiv chock under hundra tusen år så lyckas de byta reinkarnationsgrupp och börja reinkarneras på Jorden.

Mars utan magnetfält

Eftersom Mars är en mindre planet än Jorden så kallnar planetens inre snabbare än Jordens. Det har gjort att det inte längre finns relativ rotation hos järnstruktur i dess inre. Med konsekvensen att planeten har tappat sitt magnetfält.

Nackdelarna med Mars är att planeten är för liten för att behålla atmosfären tillräckligt länge för att Tellus skall ha utvecklat liv med intresse av och möjlighet av att flytta. Mars lager i kärnan som ger upphov till magnetfält har stelnat sedan sedan någon miljard år tillbaka med resultatet att magnetfältet, som skyddar atmosfären mot Solens stjärnvind av laddade partiklar, har försvunnit. Mars atmosfärstryck påstås idag vara 0,006 bar (0,6 % av Jordens) vilket lägre än de flesta vakuum på Jorden. Detta kan dock inte stämma eftersom NASA har skickat drönare dit och helikoptrar kan inte flyga upp till toppen på Mount Everest där atmosfärstrycket är 30 % av vad det är på Jordytan.

Forntida civilisationer på Mars

Curiosity Rover har fotograferat tecken på liv [3], [12] i form av artefakter från civilisationer där.

Den väldigt psykiska Joe McMoneagle (1946- ), då tjänstgörande i Förenta Staternas Armé vid Fort Meade och delaktig i Stargate Project, fjärrsynade Mars[15] år 1984 på uppdrag av Frederick Holmes "Skip" Atwater. Han hade fått hjälp av Bob Monroe, (1915-1995) vid Monroe Institutet, att kontrollera sina astrala utomkroppsupplevelser. Med den förmågan kontrollerad var han otroligt duktig på att läsa ur Matrisen.

På koordinaterna 44,89 grader norr och 9,55 grader väst, som han fick helt ovetandes av innebörden av Skipwater enligt strukturen i Coordinate Remote Viewing, så såg McMoneagle en stor pyramid, mycket större än de på Jorden i Giza. Området hade blivit utsatt för stor geologiskt trauma. Detta område ligger i närheten av det berömda Marsansiktet. Zoomar man ut från ansiktet, vilket inte har gjorts i allmänheten förrän mer nyligen, så ser man många konstgjorda strukturer varav denna pyramid. När Joseph ombads gå tillbaka i tiden, uppskattningsvis en miljon år, till innan trauman ser han en megalitisk pyramid. Han ser stora långa smala människor med konstiga väldigt åtsittande kläder.

På koordinaterna 46,45 grader norr och 353,22 grader öst, så såg McMoneagle en gigantisk pyramid. Den är i storleksordningen 20 km hög baserat på bilder tagna av rymdsonder. Pyramiderna är konstruerade för att skydda mot stormar och möjliggöra övervintring under lång tid för Mars-människorna. Som väntar på att de som är utskickade för att hitta dem ett nytt hem kommer tillbaka efter det att deras värld passerade genom svansen hos en komet.

Kometen var troligtvis planeten Nibiru som finns i en högre densitet av medvetande och inte kan ha någon fysisk på Jorden längre[18].

Mars som ersättare till Jorden

Enklaste sättet för liv att sprida sig för civilsationer, och flytta från moderplaneten, är till stenplaneter utanför.

Eftersom Mars påstås har tappat sitt magnetfält, och därmed också största delen av sin atmosfär genom att Solvinden har blåst bort den, är planeten inte ett bra alternativ till Jorden. Förutom att Mars atmosfärs massa bara är en (1) procent av Jordens planetens så medför den lägre gravitationen på 38 % av Jordens vid ytan att atmosfärstrycket bara är 0,6 % av Jordens.

Denna fakta emotsägs dock av NASAs Mars Ingenuity helikopter som flyger i atmosfären som påstås vara 50 ggr tunnare än den vid toppen av Mount Everest (dit inga helikoptrar kan flyga p g a den tunna luften).

Det innebär även att det är svårt att landa konventiella raketdrivna farkoster på den röda planeten eftersom atmosfären kan inte användas som på Jorden för att sakta ner farkosterna. Rymdsonder till Mars har ett ovanligt dåligt "track record" dels p g a detta.

Det har skrivits hundratals doktorsavhandlingar om att odla mat på Mars. Marsjorden fungerar bra att odla i. Vilket det har gjorts experiment på.

Det enklaste sättet för liv att sprida sig för civilsationer när stjärnan blir allt starkare lysande p g a omvandling av väte till helium i kärnan, att flytta från moderplaneten till utanförliggande stenplanet, fungerar inte i detta fall eftersom Mars är för liten (TBC).

Tidigare krig på Mars

Det finns flera tecken på att ett kärnvapenkrig har utspelats på Mars[3]. John Brandenburg publicerade år 2014 en artikel om att halten Xenon-129 i Mars atmosfär är onaturligt hög[12]. Först trodde han att det handlade om naturlig och långsam fusion. Kollegor påvisade dock att Xenonet bara kan komma från kärnvapenexplosioner. Det förefaller att två gigantiska vätebomber har exploderat i atmosfären på den norra hemisfären. Inte särskilt långt ifrån där Marsansiktet befinner sig.

Valles Marineris, Solsystemets största canyon, har ett utseende som har stora likheter med elektriska urladdningar i marken mellan en plus och minuspol[3]. Det är rimligtvis också från ett gigantiskt vapen. Tittar man på strukturen med Google Mars[13] kan man, baserat på kratrarnas antal i och utanför Valles Marineris, uppskatta dess ålder till storleksordningen hundra miljoner år gammal.

Det finns tecken på att Mars ena sida är 30 kilometer tjockare än andra sidan.


Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia, Mars, 2019-04-05.
[3]: Ancient Aliens - Destination Mars @ IMDb, 2016-05-13.
[4]: Remember when Bill Clinton legitimized the search for Life in Space @ Inverese.com, 2016-08-11.
[5]: Bill Clinton on ALH84001 @ The Mars Controversy, 2010-09-21.
[6]: Allan Hills 84001 @ Wikipedia, 2019-10-21.
[7]: ICR.org: Scientists suggests we are actually all Martians, 2013-09-09.
[8]: Steven A. Benner: "Planets, Minerals and Life´s origin”, presented at the 23rd Goldschmidt conference, 2013.
[9]: KurzweilAI.net: We may all be Martians, says geochemist, 2013-08-30.
[10]: John Brandenburg @ RationalWiki, 2019-10-22.
[11]: Brandenburg, John: "Evidence of a massive thermonuclear explosion on Mars in the past, the Cydonian hypothesis, and Fermi’s paradox”, Journal of Cosmology, 20141120, volym 24, nummer 13, sida 12229-12280.
[12]: Wikipedia, Curiosity (rover), 2019-10-26.
[13]: Google Mars, 2019-10-26.
[14]: Possible relic biogenic activity in Martian Meteorite ALH84001, 1996-08-16.
[15]: YouTube: "Joe McMoneagle - Remote viewing of Mars", 2017-02-01.
[16]: Coast to Coast AM: "Guest Skip Atwater", 2003-07-27.
[17]: RVIS: "F. Holmes Atwater", 2020-02-22.
[18]: Amazon: "The lost Book of Enki: Memoirs and prophecies of an extraterrestrial God", 2004-08-16.
[19]: Amazon: "The ultimate Time Machine", Joseph McMoneagle, 2018-09-17.
[20]: YouTube: UAMN TV - "Mars does have indigenous Beings living on it and they have psionic nature", 2021-02-07.
[21]: Bitchute: UAMN TV - "Mars does have indigenous Beings living on it and they have psionic nature", 2021-04-23.
[22]: YouTube: ExoNews - "Mars Defense Force: Defending Human Colonies - Full interview", 2014-04-08.
[23]: YouTube: Lenzing Rick - "Randy Cramer was already on Mars", 2021-02-25.
[24]: ElenaDanaan.org, "We will never let you down", 2021-09-10.
[25]: YouTube: Michael Salla - "We will never let you down - Book review", 2021-09-20.
[26]: YouTube: Laura Eisenhower - "Elena Danaan ~ We will never let you down! Galactic & Earth revelations", 2021-09-25.
[27]: YouTube: Elena Danaan - "Martian dawn - Update Feb 25 2022", 2022-02-25.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.