Mars (Tyr/Galuuka)

Astrobiologi

Planeten Mars kallas för Tyr av Galaktiska Federationen av Världar på det officiella språket Taami. Och Galuuka av den reptiliska ursprungsbefolkningen.

Terraformning av Tyr

Spectram Mars quakes

Det sker marsformning, s k "terraformning", sedan år 2022 av Tyr av bl a Galaktiska Federationen av Världar vilket orsakar marsskalv som är mätbara ifrån Jorden[30].

Frigörande av syre med mikroorganismer

Biodomes on Mars
Mars atmosfär har varit ostadig sedan atmosfären delvis drogs bort i samband med att Maldek exploderade. Kompletta biologiska system, som har tagits från Selos i biodomer, justeras gradvis till den perkloriska syrabalansen hos marken[31]. Dessa mikroorganismer producerar litiumperklorat och genererar syre vid en viss temperatur. Terraformarna frigör mikroorganismerna väldigt försiktigt för att inte chocka Mars planetära biosfär och ekosystem som är känsligt och instabilt sedan Maldeks förstörelse. Det sker på ett organiskt och långsamt sätt. Detta kan ändå leda till luftförflyttning och kraftiga stormar.

Detta kommer att möjliggöra för Mars utsprungsbefolkning, Tyruu, att flytta upp till ytan igen för första gången sedan Mars atmosfär delvis blåstes bort när Maldek exploderade[35].

Holografisk kvantteknologi återskapar Mars atmosfärsmatris

De lägre lagren av atmosfären har fått en signifikant ökad nivå av syre och kväve. Utvecklingen av det flercelligt liv i närheten av polerna har gett synbara effekter[32]. Det handlar snarare om reformering av Mars forntida atmosfär än terraformning av en ny atmosfär. Holografiska kvantteknologier används för att gränssnitta Mars atmosfärsmatris och därigenom återskapa atmosfären som fanns före katastrofen.

Gott om vatten på Mars

Det finns gott om vatten på Mars. Den röda ytan är ett tecken på att järn har rostat av vatten. Mars har vatten vid båda polerna vilket inte är möjligt om atmosfärstrycket är 0,6 %.

US Air Force hemliga rymdprogram använder bideer med vatten till toaletterna för att rengöra sig istället för papper eftersom vatten är rikligt förekommande på Mars men inte träd[33].

SpaceX på Mars

SpaceX har köpt territorium av Jordalliansen och gått med på att respektera allt lokalt liv och miljö. Bara företag godkända av Jordalliansen genom att vårda Mars kommer att ges tillåtelse att ha verksamhet där. Företagen jobbar nära Tyrs regering av reptiler.

Terraformning av Mars

Elon Musks vision om att Mars omvandlas till en vattenfylld planet kommer att förverkligas.

Mars terraformed (Courtesy EleenaDanaan.org)

Kolonisering av Mars

Det pågår kolonisering, av den fritagna planeten Mars, av människor från Jorden och Selos (Alfa Centauri) sedan början av år 2022[27], [29].

Diplomatiska interaktioner

Nya diplomatiska och politiska interaktioner sker mellan Selosi, Meton, Terra, Tiruu och lokala reptiler från Mars och inhemska insektsklaner.

Fritagande av Mars

Dark Fleet Haunebu ARVs seen from Thor Han Scout Ship ETV near Mars during The Storm (Courtesy Elena Danaan) GFW delivering weapons to the Martinan Resistance of 2020-05-07 (Courtesy Elena Danaan)

Planeten Tyr sedd av Thor Han Eredyon från Galaktiska Federationen av Världar (GFV) med ETVer från Nachtwaffen samt GFV. GFV lämnar vapen till Tyruu i Marsalliansen.

Sjunde april år 2021 inleddes attacker av Galaktiska Federationen av Världar och Marsalliansen för att frita planeten Mars från det negativa inflytande som finns där från Den Mörka Alliansen av Tre. Ursprungsbefolkningen, som är psioniska humanoider utvecklade ur klippödlor har beväpnats av Galaktiska Federationen, för att aktivt delta i fritagningen av planeten Mars på samma sätt som soldater i Jordalliansen gör på Jorden. Tack vare att de mörka strukturerna inte har infiltrerat Mars lika mycket som Jorden, samt att ursprungsbefolkningen är duktiga krigare, så gick fritagningen på ett par veckor. Man väntade med att attackera Mars till eliten på Jorden hade lämnat vår planet och förskansat sig på Mars. En planet som är betydligt mindre befolkad än Jorden vilket minskar mängden lidande och risken för lidande hos civilbefolkningen.

Mars artificiella månar - Phobos & Deimos

Mars månar Phobos och Deimos är artificiella satelliter. De är planetoider som har gröpts ur och försetts med framdrivningssystem. Precis som Jordens Måne.

Phobos och Deimos var innan fritagandet av GFV slavskeppningsstationer för regressiva utomjordiska raser för människor.

Phobos (Tyr-2) slavstation för Xrog

Den artificiella satelliten Phobos, som mycket lämpligt betyder fruktan på grekiska, användes av Shamtbahali från Zeta Reticuli II för att skeppa vidare mänskliga slavar ut ur Solsystemet. Detta gjordes fram till år 2021 då Galaktiska Federationen av Världar fritog satelliten. Detta efter mycket omsorgfull planering eftersom slavarna kunde användas som mänskliga sköldar.

Det förekom en händelse under fritagningen av Tyr då Ciakahrreptilier dödade samtliga mänskliga slavar istället för att lämna över dem till Galaktiska Federationen av Världar.

Deimos (Tyr-1) slavstation för Maytra

Den artificiella satelliten Deimos, som mycket lämpligt betyder skräck på grekiska, användes av Maytra från galaxen Megopei (Messier 31) för att skeppa vidare mänskliga slavar ut ur Solsystemet och galaxen. Detta gjordes fram till år 2021 då Galaktiska Federationen av Världar fritog satelliten. Detta efter mycket omsorgfull planering eftersom slavarna kunde användas som mänskliga sköldar.

(Ursprungs-)befolkning på Mars

Sandmaskar

Bl a maskar liknande de i filmen Dune, fast i mycket mindre format, är en art som härstammar från Mars. Dessa är synliga i slutet av filmen som läckts från USAs och Sovjetunionens gemensamma Marslandning år 1962[28], [TBD].

Det finns ett antal raser på Mars som har funnits där så pass länge så att de räknas som ursprungsbefolkning.

Tyruu

Tyruu (Courtesy ElenaDanaan.org) Dessa är positivt orienterade, använder inte så mycket teknologi eftersom de tidigare har sett vilka dåliga konsekvenser det kan få i och med att Mars tappade en stor del av sin atmosfär för ca 700000 år sedan. De är mycket psykiska och duktiga krigare av naturen. Dessa har beväpnats av Galaktiska Federationen av Världar för att mota ut Ceikharreptilierna som har skapat baser där. De- pratar även bl a engelska i samarbete med människor från Jorden. Planeten Mars, eller Galuuka som de kallar den, har återlämnas till bl a dem när Ceikharreptilierna besegrades.

Mantis

Det finns syrsor (Mantis) som också räknas som ursprungsbefolkning. Dessa härrör från Akara Mantis i Sombrerogalaxen M104.

Ashai

Det finns även bl a fåglar som troligtvis härrör från Mars. Men dessa tas inte upp eftersom de inte tillhör den högre tredimensionella medvetandedensiteten.

Mars - Den röda planeten

Eftersom vatten skapas långt ut i ett solsystem, utanför den s k isgränsen, och sedan regnar ner på planeterna i form av meteoriter framförallt under det Sena stora bombardemanget under då första hundra miljoner åren av ett solsystems liv så vet vi att alla de fyra stenplaneterna hade vatten i Solsystemets barndom. Vatten har identifierats på samtliga stenplaneter i vårt Solsystem.

Syre bildas på planeter huvudsakligen genom att växter kommer upp från haven, där liv bildas lättast, och börjar att konvertera vatten till syre och väte genom fotosyntes. Vätet diffunderar ut i rymden eftersom vätgas, som är det lättaste grundämnent, överstiger flykthastigheten.

Den röda färgen från planeten kommer från järnoxid. Detta ämne kan bara bildas då järn reagerar med fritt syre. Den röda färgen är ett bevis på att syre har funnits i stora kvantiteter samt vatten och växtbaserat liv har funnits. Åtminstone primitivt liv kan fortfarande existera under ytan i lavatuber och grottor. Platserna som de nya människoresorna vill bosätta sig på för att skydda sig från solstrålningen på planeten.

Mars var vänligare för liv än Jorden

Eftersom Mars är en mindre planet än Jorden så har utvecklingen i vissa aspekter gått snabbare här än på Jorden. Mars fick syre i atmosfären tidigare än Jorden[8], [9]. Det gjorde att molybdenoxid, som är främjande för liv, inte kunde bildas ur molybden och syre lika tidigt på Jorden som på Mars. Detsamma gäller för grundämnet bor.

Liv på Mars

Meteoriten Allan Hills 84001, kallad ALH 84001, upptäcktes på Antarktis is år 1996 och fick stor uppmärksamhet i media när sittande president Bill Clinton gjorde ett officiellt pressuttalande om det[4], [5]. Meteoriten avpolleterades senare som bevis på liv eftersom den påstods inte tillhöra någon känd grupp av Mars-meteoriter. I själva verket visar i stort sett alla meteoriter ifrån Mars tecken på liv[3].

Eftersom gravitationen är lägre på Mars, bara 38% av på Jorden, så blir liv där längre och smalare än på Jorden.

Själar reinkarneras på Jorden

Efter att de överlevande på Mars hade varit i kollektiv chock under hundra tusen år så lyckas de byta reinkarnationsgrupp och börja reinkarneras på Jorden.

Mars magnetfält

Eftersom Mars är en mindre planet än Jorden så kallnar planetens inre snabbare än Jordens om det inte uppehålls av radioaktivt sönderfall. Det skulle ha gjort att det inte längre finns relativ rotation hos järnstruktur i dess inre. Med konsekvensen att planeten har tappat sitt magnetfält. Men för att upprätthålla liv så krävs ett magnetfält hos himlakroppen så det är troligt att detta är tillräckligt starkt.

Mars atmosfärstryck

Mars atmosfärstryck påstås vara bara 0,006 bar (0,6 % av Jordens) vilket lägre än de flesta vakuum på Jorden. Detta kan dock inte stämma eftersom NASA har skickat drönare dit och helikoptrar kan inte flyga upp till toppen på Mount Everest där atmosfärstrycket är 30 % av vad det är på Jordytan.

När USAs och Sovjetunionens gemensamma Marsfärd landade på Mars så uppmättes atmosfärstrycket till 0,7 atmosfärer[28]. Vilket är mycket högre än den officiella siffran och mer rimligt.

Enligt Andrew Bastiago, som varit på Mars 20 ggr mellan åren 1980 och 1884, är mängden syre på Mars som på Jorden på 11000 fot (3300 meter)[34]. D v s 13,7 % mot nominella 20,9 % (motsvarande 67 %). Och tempersturen ca 20 grader Celsius (70 deg Farenheit).

Eftersom Mars påstås har tappat sitt magnetfält, och därmed också största delen av sin atmosfär genom att Solvinden har blåst bort den, är planeten inte ett bra alternativ till Jorden. Förutom att Mars atmosfärs massa bara är en (1) procent av Jordens planetens så medför den lägre gravitationen på 38 % av Jordens vid ytan att atmosfärstrycket bara är 0,6 % av Jordens. Denna fakta emotsägs dock av NASAs Mars Ingenuity helikopter som flyger i atmosfären som påstås vara 50 ggr tunnare än den vid toppen av Mount Everest (dit inga helikoptrar kan flyga p g a den tunna luften).

Forntida civilisationer på Mars

Curiosity Rover har fotograferat tecken på liv [3], [12] i form av artefakter från civilisationer där.

Den väldigt psykiska Joe McMoneagle (1946- ), då tjänstgörande i Förenta Staternas Armé vid Fort Meade och delaktig i Stargate Project, fjärrsynade Mars[15] år 1984 på uppdrag av Frederick Holmes "Skip" Atwater. Han hade fått hjälp av Bob Monroe, (1915-1995) vid Monroe Institutet, att kontrollera sina astrala utomkroppsupplevelser. Med den förmågan kontrollerad var han otroligt duktig på att läsa ur Matrisen.

På koordinaterna 44,89 grader norr och 9,55 grader väst, som han fick helt ovetandes av innebörden av Skipwater enligt strukturen i Coordinate Remote Viewing, så såg McMoneagle en stor pyramid, mycket större än de på Jorden i Giza. Området hade blivit utsatt för stor geologiskt trauma. Detta område ligger i närheten av det berömda Marsansiktet. Zoomar man ut från ansiktet, vilket inte har gjorts i allmänheten förrän mer nyligen, så ser man många konstgjorda strukturer varav denna pyramid. När Joseph ombads gå tillbaka i tiden, uppskattningsvis en miljon år, till innan trauman ser han en megalitisk pyramid. Han ser stora långa smala människor med konstiga väldigt åtsittande kläder.

På koordinaterna 46,45 grader norr och 353,22 grader öst, så såg McMoneagle en gigantisk pyramid. Den är i storleksordningen 20 km hög baserat på bilder tagna av rymdsonder. Pyramiderna är konstruerade för att skydda mot stormar och möjliggöra övervintring under lång tid för Mars-människorna. Som väntar på att de som är utskickade för att hitta dem ett nytt hem kommer tillbaka efter det att deras värld passerade genom svansen hos en komet.

Kometen var troligtvis planeten Nibiru som finns i en högre densitet av medvetande och inte kan ha någon fysisk på Jorden längre[18].

Odla mat på Mars

Det har skrivits hundratals doktorsavhandlingar om att odla mat på Mars. Marsjorden fungerar bra att odla i. Vilket det har gjorts experiment på.

Det enklaste sättet för liv att sprida sig för civilsationer när stjärnan blir allt starkare lysande p g a omvandling av väte till helium i kärnan, att flytta från moderplaneten till utanförliggande stenplanet, fungerar inte i detta fall eftersom Mars är för liten (TBC).

Tidigare krig på Mars

Det finns flera tecken på att ett kärnvapenkrig har utspelats på Mars[3]. John Brandenburg publicerade år 2014 en artikel om att halten Xenon-129 i Mars atmosfär är onaturligt hög[12]. Först trodde han att det handlade om naturlig och långsam fusion. Kollegor påvisade dock att Xenonet bara kan komma från kärnvapenexplosioner. Det förefaller att två gigantiska vätebomber har exploderat i atmosfären på den norra hemisfären. Inte särskilt långt ifrån där Marsansiktet befinner sig.

Valles Marineris, Solsystemets största canyon, har ett utseende som har stora likheter med elektriska urladdningar i marken mellan en plus och minuspol[3]. Det är rimligtvis också från ett gigantiskt vapen. Tittar man på strukturen med Google Mars[13] kan man, baserat på kratrarnas antal i och utanför Valles Marineris, uppskatta dess ålder till storleksordningen hundra miljoner år gammal.

Det finns tecken på att Mars ena sida är 30 kilometer tjockare än andra sidan.


Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia, Mars, 2019-04-05.
[3]: Ancient Aliens - Destination Mars @ IMDb, 2016-05-13.
[4]: Remember when Bill Clinton legitimized the search for Life in Space @ Inverese.com, 2016-08-11.
[5]: Bill Clinton on ALH84001 @ The Mars Controversy, 2010-09-21.
[6]: Allan Hills 84001 @ Wikipedia, 2019-10-21.
[7]: ICR.org: Scientists suggests we are actually all Martians, 2013-09-09.
[8]: Steven A. Benner: "Planets, Minerals and Life´s origin”, presented at the 23rd Goldschmidt conference, 2013.
[9]: KurzweilAI.net: We may all be Martians, says geochemist, 2013-08-30.
[10]: John Brandenburg @ RationalWiki, 2019-10-22.
[11]: Brandenburg, John: "Evidence of a massive thermonuclear explosion on Mars in the past, the Cydonian hypothesis, and Fermi paradox, Journal of Cosmology, 20141120, volym 24, nummer 13, sida 12229-12280.
[12]: Wikipedia, Curiosity (rover), 2019-10-26.
[13]: Google Mars, 2019-10-26.
[14]: Possible relic biogenic activity in Martian Meteorite ALH84001, 1996-08-16.
[15]: YouTube: "Joe McMoneagle - Remote viewing of Mars", 2017-02-01.
[16]: Coast to Coast AM: "Guest Skip Atwater", 2003-07-27.
[17]: RVIS: "F. Holmes Atwater", 2020-02-22.
[18]: Amazon: "The lost Book of Enki: Memoirs and prophecies of an extraterrestrial God", 2004-08-16.
[19]: Amazon: "The ultimate Time Machine", Joseph McMoneagle, 2018-09-17.
[20]: YouTube: UAMN TV - "Mars does have indigenous Beings living on it and they have psionic nature", 2021-02-07.
[21]: Bitchute: UAMN TV - "Mars does have indigenous Beings living on it and they have psionic nature", 2021-04-23.
[22]: YouTube: ExoNews - "Mars Defense Force: Defending Human Colonies - Full interview", 2014-04-08.
[23]: YouTube: Lenzing Rick - "Randy Cramer was already on Mars", 2021-02-25.
[24]: ElenaDanaan.org, "We will never let you down", 2021-09-10.
[25]: YouTube: Michael Salla - "We will never let you down - Book review", 2021-09-20.
[26]: YouTube: Laura Eisenhower - "Elena Danaan ~ We will never let you down! Galactic & Earth revelations", 2021-09-25.
[27]: YouTube: Elena Danaan - "Martian dawn - Update Feb 25 2022", 2022-02-25.
[28]: YouTube: special videos - "Top secret Mars landing 1962 HD", 2020-03-27.
[29]: Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
[30]: NASA - JPL: "NASA's Insight records monster quake on Mars", 2022-05-09.
[31]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Pilot Episode Oct 9 2023 @ YouTube", 2023-10-09.
[32]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 5 - Nov 20th 2023 @ YouTube", 2023-11-20.
[33]: Tony Rodrigues: "Ceres Colony Cavalier: A True Account Of One Man's Twenty Year Abduction", 2021-12-31.
[34]: ExoPolitics.org: "20 Jumpgate missions to Mars & corroborating NASA Images of Martian life", 2022-10-03.
[35]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 19 - Feb 26 2024", 2024-02-26.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.