Medvetande

Astrobiologi

Allt liv har medvetande. Medvetandet i Universum är ett och blir kvar efter en entitets död[4]. Eftersom det lagras i Phryll. Medvetande blir kvar på ställen där en entitet har vistats. Det går att rekonstruera detta med fjärrsyning. Medvetande går att replikera/flytta ut ur en kropp och leva länge i en annan[4]. Hjärnan sönderfaller först p g a dess komplexa uppbyggnad av neutoner som påverkas mer av kvanteffekter än övriga kroppen. Och begränsar därför livslängden hos en varelse även om hela kroppen ålderreverseras. Det gäller dock att ha en spirituell syn på medvetnade och inte göra det teknologiskt för en civilisations bästa.

Uppstigning ur Matrisen

När den största delen av befolkningen uppstiger från den tredje till fjärde medvetandedensiteten så kommer deras medvetande att öka i omfattning. Uppstigningen sker när folk vaknar, inser att vi har levt i en illusion och lägger en stor del av sin fritid på att förstå vad som verkar att vara verkligheten. Detta kommer att leda till stora omdaningar i samhället.

Medvetandedensiteter

Allt liv har medvetande. Graden av medvetande hos en livsform bestäms av dess densitet[1].

Skillnaden mellan medvetandedensitet och medvetandedimension är att medvetandedensitet är hur trög flödet hos verkligheten är. Den är trögare ju lägre medvetandensiteten är och beroende av hur snabbt medvetandet hos kroppen/avataren vibrerar. När medvetandet vibrerar med högre frekvens blir medvetandedensiteten högre och

1De (Första medvetandedensiteten)

Är den första och enklaste formen av medvetande. Alla grundläggande former av energi tillhör denna densitet. Fotoner, elementarpartiklar som elektroner, protoner, neutroner och tyngre. Lipider, kolhydrater och fetter. Mineraler och sten har densitet ett.

2De (Andra medvetandedensiteten)

Är nivån av animerad medvetande som är synligt för blotta ögat. Encelligt liv, både växter och djur, har densitet två. Två entiteter som samverkar med miljön och för att äta samt föröka sig är i andra nivån av medvetande. Växter kan utvecklas till densitet tre och även bli humanoider[4].

3De (Tredje medvetandedensiteten)

Människans, Homo Sapiens, fysiska kropp är medvetande av tredje densiteten. Det är densiteten av fri vilja. Kan vara både positiv och negativt orienterad.

4De (Fjärde medvetandedensiteten)

Är en fysisk densitet som där varelserna skall lära sig kärlek. Kan vara både positiv och negativt orienterad.

5De (Femte medvetandedensiteten)

Varelserna i femte densiteten skall lära sig om vishet och viljekraft. Är halvt fysisk och till hälften energi.

6De (Sjätte medvetandedensiteten)

Varelserna skall lära sig insikt och helheten om uppfattning. Förenar kärlek från fjärde densiteten med vishet från femte densiteten. Är helt och hållet energimässig och inte fysisk. Den sjätte densiteten och uppåt är endast positiv.

Människans spirituella kropp är av sjätte densiteten. Vilket gör att människan har stora mentala förmågor om vi lyckas frigöra dessa. Betydligt större än de som styr oss idag i matrisen.

7De (Sjunde medvetandedensiteten)

Medvetande med både gemensam och individuell form.

8De (Åttonde medvetandedensiteten)

Helt och hållet gemensamt medvetande med gruppen. Är Källan. Oändlig. Gudomlig.

Chakran

Chakran är neutrala nätverk uppbyggda av leylinjer. Där laylinjerna korsas finns chakrorna. Dessa utgör olika funktionalitet i kroppen.

Det finns två chakrasystem som brukar nämnas på Jorden. 7-chakrasystemet och 13-chakrasystemet. 13-chakrasystemet används ofta av varelser i fjärde medvetandedensiteten. Varelser i femte medvetandedensiteten har upp till 24 stycken chakran aktiverade.

7-chakrasystemet

Det finns totalt sju chakran inom spiritualism. Fem av dessa finns inom Modersklassen av tantran[5]. Inom buddism finns inte rotchakrat så de är bara fyra. De två som inte finns inom Modersklassen av tantran är Ajna och Sahasrara.

Muladhara

Rotchakra. Sitter i skrevet vid basen av ryggraden. Finns inte i den traditionella buddhismen. Kundalini finns här.

Svadhishthana

Magchakra som sitter i naveln. Personaliteten sitter här.

Manipura

Hjärtchakra.

Anahata

Halschakra.

Vishuddhi

Kronchakra.

Ajna

Chakra som sitter mellan ögonbrynen.

Sahasrara

Kronchakra. Räknas inte alltid som ett chakra. Är den högsta formen av medvetande och innehåller varken objekt eller subjekt. Här förenas feminin Kundalini med malig Shiva och ger självinsikt.

13-chakrasystemet

Det finns ytterligare sex chakran förutom de i 7-chakrasystemet. Detta är anpassat för högre vibrerande varelser vanligtvis i fjärde medvetandedensiteten / femte medvetandedimensionen. Det finns två olika varianter på 13-chakrasystemet.

Dessa extra chakran är 1. Händerna (orange/rosa), 2. Öronen och näsan (blått), 3. TBD (brunt), och 4. TBD (lila).

Variant 2

Jordstjärnan
Själstjärnan
Andestjärnan
Universella chakrat
Galaktiska chakrat
Gudomliga vägen

Kristallin energi

Alla har det inte och det är ovanligt att ha det. Barn har det i större utsträckning än vuxna. Det går inte att hålla fast vid gamla frekvenser med kristallin energi.

Kroppar

Det finns sju stycken kroppar. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Fysiska kroppen

Plasmakroppen

Eteriska kroppen

Astrala/känslomässiga kroppen

Mentala kroppen

Själ-/ljuskroppen

TBD

Biosfärer för medvetande

Biosfärer på planeter är bäst lämpade för utveckling av medvetande[6], [7]. En sådan kallas ofta för Eden av utomjordingar. Är en fullt transplanterbar biosfär.


Källor:
[1]: Keart Ki: "The Seven Densities of Consciousness", 2020-02-21.
[2]: Keart Ki: "Densities Chart", 2020-02-21.
[3]: YouTube: Dr. Steven Greer - "Dr Steven Greer explains the Corona Virus & current events", 2020-03-22.
[4]: YouTube, "SSP insider reveals everything he knows about ETs".
[5]: Wikipedia: "Chakra".
[6]: YouTube: The truth can change your life - "Who are the Andromedans", 2021-04-28.
[7]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
[8]: YouTube - Cosmic Agency: "Holographic Society - Extraterrestrial Model", 2019-06-11.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.