Medvetande

Astrobiologi

Meningen med Universum är vidareutveckling (evolution) av medvetande. Har man tillräckligt medvetande behövs ingen teknologi. Teknologi är bara ett hjälpmedel på vägen. När man utvecklas i medvetande utvecklas också tekniken hand i hand. Naturlig intelligens kan vara i en avatar eller bara svävande i själva etern utan behållare (container). De Nio är den högsta utvecklingen i Multiversum och de består av plasma.

Plasmiskt medvetande

Medvetande

Medvetande är plasma med centripetal portal. Ett medvetande kan befinna sig i en behållare i en karnation eller vara obegränsad.

Själ

Är elektromagnetisk plasma och har medvetande. Är en del, en fraktal, av Källan. En själ kan inte dö eller förintas utan bara begränsas och fångas. En själ har kvantkoppling, via sammanflätning, till sin själsmatris.

Fantasi -> Visualisering -> Manifestering

Transformera vad du ser genom att superimposinera vad du vill se[11]. Fantasi är en mildare tillstånd av visualisering. Visualiering är en mildare form av manifestering.

Själsmatris

En himlakropp, normalt sett en planet, som har gravitation och elektromagnetiskt fält, och därmed har förmåga att hysa själar[9]. Är som en bubbla. På en planet med gravitation så finns linjär tid och den går snabbare än i rymden med mikrogravitation på ett rymdskepp. På själsmatrisen på en planet går det att uppleva inkarnationer på relativt kort tid. I rymdens mikrogravitation på ett rymdskepp så finns möjligheten till evigt liv. En planet med gravitation och elektromagnetiska fält har eget medvetande.

Själshop (Star Cluster)

Alla själar i på en själmatris är sammanbundna i en själhop (Soul Cluster) vilket gör att alla själar har kontakt via sammanflätning även om vissa är på andra sidan Universum[9]. I en själhop har man inte en familjehierarki utan alla är brödrar och systrar. Och ofta så spelar en själ i själhopen bror till en annan syster i själhopen.

Stjärnfrö

Ett stjärnfrö är en själ som redan har inkarnerat i den genetiskt mest utvecklade kroppen på sin själsmatrisplanet[9]. Den har därmed har möjlighet att inkarnera på andra själsmatriser, vid planeter runt andra stjärnor, för att uppleva nya saker och utvecklas ytterligare.

Sändebud (Envoy)

Ett sändebud är ett stjärnfrö med uppdrag i ett program[9]. Till exempel Rådet av Zaggarahs program för att rädda Nataru. Tappar sitt minne och kommer inte ihåg att de har reinkarnerat på en annan planet för att göra ett jobb innan de aktiveras. Kan därmed inte avslöja sig själva innan de aktiveras. Skapas när man teknologiskt går i stasis på sin hemplanet. Eller naturligt dör med det själsligt kontrakterade uppdraget. Går att gå in i en nyskapad, ännu ofödd, behållare i moderns sköte vid cirka två månaders ålder hos Terra Hu. Eller i en född kropp med redan besatt själ som Walkin. Jobbet kan vara så grundläggande som att hjälpa till att höja frekvensen på planeten. Eller så utmanande att väcka alla andra sändebud på en planet. Är då ibland en emissarie. Rådet av Zagarrahs tillkännagav i oktober månad år 2023 att deras sändebudsprogram kommer att avslutas i eftersom målet är uppnått.

Jämviktsbehållare (Stasis Pod)

Stasispodden har ett sak bakom huvudet som förflyttar medvetandet från tredje ögat[9]. Fylls med gel. Grönvit vortex som är reinkarnationscykelsfällan för Terra. Vid rätt stjärnkonfiguration så förflyttas själen via en rad hopp till Terra. Om kroppen i stasis väcks i förtid så återvänder själen i avataren omedelbart och avataren dör ögonblickligen.

Spårare (Tracker)

En spårare används för att övervaka (monitor) sändebud (envoys) på uppdrag[9]. Spårare kan vara fysiska, eteriska eller holografiska. Alla sändebud från Rådet av Zagarrah har en holografisk tracker bestående av tre prickar i triangelform. Flygplatser kan se holografiska spårare i de moderna scanningmaskinerna. Är ett sätt att kartlägga människor som vill förflytta sig.

Emissarie (Emissary)

En emissarie har en officiell roll i det (inter-)galaktiska samfundet[9]. Själen hos en emissarie är inkarnerad i en kropp från den lokala själsmatrisen som består av genetik från alla de raser som har fröat rasen tillhörande själsmatrisen. Det finns bara en emissarie per planet från en organisation som GFV. Detta för att budskapet inte skall kunna förvrängas av flera påstådda samtidiga emissarier.

Walkin

En Walkin är en själ som tar över en karnerad behållare från en annan själ[9]. En Walkin har normalt sett gjort ett avtal med själen som var där förut. Bara lågfrekventa själar tar över en kropp utan själslig överenskommelse med själen som redan besitter kroppen.

När själens avatar (fysiska kropp) tas över av ett annat väsen när ljuskroppen tillfälligt har lämnat avataren astralt. Det gäller att skydda avataren/kroppen på ett bra sätt innan astrala resor görs. Skydd med Merkaba är bäst följt av sfär baserat på livets blomma.

Avatar

En avatar är en köttslig behållare kapabel och avsedd för att intas av en själ[9]. Avataren behöver vara kompatibel med själens medvetandefrekvens. Och ha ungefär rätt fysisk storlek.

DNA vs själ

Genetiken och avatarens fysiska uppbyggnad kommer från planetens uppbyggnad. Minnen kan komma både från själen och genetiken. Det kan vara svårt att särskilja vilken minnen kommer ifrån. Tvillingar har stark koppling genetiskt. En mor kan känna på sig när sitt barn är i fara.

Tvillingsflamma (Twin Flame)

Tvillingflammor är ett par inom samma själhop som har samma själfrekvens som är sammanflätade för evigt[9]. Ibland kan man även vara tvillingflamma med med en själ i en annan själsmatris. Kopplingen mellan två själflammor är ohackningsbar och odelbar. Tvillingflammor i sändebudsprogram uppmanas att dela sig där en inkarnerar på planeten och den andra stannar kvar utanför planeten. Den reinkarnerade är spion/agent och den utanför beskyddare och stödjande. Är kvantlink mellan ljuskroppen hos en man och en kvinna med samma vibrationsfrekvens och som är sammankopplad av kärlek. Har ett gemensamt medvetande. Elena Danaan och Thor Han Eredyon är en exempel på tvillingflammor. Tayel (admiral i Alteanska flottan med en “diamant” i pannan som i själva verket är en vortex) och Oona ett annat exempel. Där är det mannen som har inkarnerat.

Själsfällan / Själåtervinningsmaskinen

Nebu satte upp denna på framsidan av Månen när de intog denna för flera tusentals år sedan. Nebu gjorde ett avtal med Marduk att få placera sin själåtervinningsförmedlingsmaskin på hans Saturnus. Första operationen för GFV i Stormen var i februari år 2021 för att slå ut själåtervinnigsmaskinen.

Hybrid & Hubrid

Hy-brid är en utomjordisk själ i en mänsklig kropp. Hu-brid är en mänsklig själ i en utomjordisk kropp.

Kristusmedvetande

Kristusmedvetande är medvetandefrekvensen hos den genetik som har bidrag av Ea. Han tillfogade sin genetik till Adam, den första fulländade Terra Hu, för att kunna spåra den via kvantresonans.

Kollektiva medvetandetyper

Det finns tre typer av kollektiva medvetanden[12].

  1. Type 1: Enkel ras som gränssnittar med dess egna biologiska drottning.
  2. Type 2: Enkel ras som gränssnittar med det planetära "drottnings-"medvetandet.
  3. Type 3: Globalt planetärt medvetande som gränssnittat kollektivt med alla livsformer.

Biosfärer

Biosfärer på planeter är bäst lämpade för utveckling av medvetande[6], [7]. En sådan kallas ofta för Eden av utomjordingar. Är en fullt transplanterbar biosfär.

Medvetande & fjärrsyning

Allt liv har medvetande. Medvetandet i Universum är ett och blir kvar efter en entitets död[4]. Eftersom det lagras i Phryll. Medvetande blir kvar på ställen där en entitet har vistats. Det går att rekonstruera detta med fjärrsyning. Medvetande går att replikera/flytta ut ur en kropp och leva länge i en annan[4]. Hjärnan sönderfaller först p g a dess komplexa uppbyggnad av neutoner som påverkas mer av kvanteffekter än övriga kroppen. Och begränsar därför livslängden hos en varelse även om hela kroppen ålderreverseras. Det gäller dock att ha en spirituell syn på medvetnade och inte göra det teknologiskt för en civilisations bästa.

Uppstigning ur Matrisen

När den största delen av befolkningen uppstiger från den tredje till fjärde medvetandedensiteten så kommer deras medvetande att öka i omfattning. Uppstigningen sker när folk vaknar, inser att vi har levt i en illusion och lägger en stor del av sin fritid på att förstå vad som verkar att vara verkligheten. Detta kommer att leda till stora omdaningar i samhället.

Medvetandedensiteter

Allt liv har medvetande. Graden av medvetande hos en livsform bestäms av dess densitet[1].

Skillnaden mellan medvetandedensitet och medvetandedimension är att medvetandedensitet är hur trög flödet hos verkligheten är. Den är trögare ju lägre medvetandensiteten är och beroende av hur snabbt medvetandet hos kroppen/avataren vibrerar. När medvetandet vibrerar med högre frekvens blir medvetandedensiteten högre och

1De (Första medvetandedensiteten)

Är den första och enklaste formen av medvetande. Alla grundläggande former av energi tillhör denna densitet. Fotoner, elementarpartiklar som elektroner, protoner, neutroner och tyngre. Lipider, kolhydrater och fetter. Mineraler och sten har densitet ett.

2De (Andra medvetandedensiteten)

Är nivån av animerad medvetande som är synligt för blotta ögat. Encelligt liv, både växter och djur, har densitet två. Två entiteter som samverkar med miljön och för att äta samt föröka sig är i andra nivån av medvetande. Växter kan utvecklas till densitet tre och även bli humanoider[4].

3De (Tredje medvetandedensiteten)

Människans, Homo Sapiens, fysiska kropp är medvetande av tredje densiteten. Det är densiteten av fri vilja. Kan vara både positiv och negativt orienterad.

4De (Fjärde medvetandedensiteten)

Är en fysisk densitet som där varelserna skall lära sig kärlek. Kan vara både positiv och negativt orienterad.

5De (Femte medvetandedensiteten)

Varelserna i femte densiteten skall lära sig om vishet och viljekraft. Är halvt fysisk och till hälften energi.

6De (Sjätte medvetandedensiteten)

Varelserna skall lära sig insikt och helheten om uppfattning. Förenar kärlek från fjärde densiteten med vishet från femte densiteten. Är helt och hållet energimässig och inte fysisk. Den sjätte densiteten och uppåt är endast positiv.

Människans spirituella kropp är av sjätte densiteten. Vilket gör att människan har stora mentala förmågor om vi lyckas frigöra dessa. Betydligt större än de som styr oss idag i matrisen.

7De (Sjunde medvetandedensiteten)

Medvetande med både gemensam och individuell form.

8De (Åttonde medvetandedensiteten)

Helt och hållet gemensamt medvetande med gruppen. Är Källan. Oändlig. Gudomlig.

Chakran

Chakran är neutrala nätverk uppbyggda av leylinjer. Där laylinjerna korsas finns chakrorna. Dessa utgör olika funktionalitet i kroppen.

Det finns två chakrasystem som brukar nämnas på Jorden. 7-chakrasystemet och 13-chakrasystemet. 13-chakrasystemet används ofta av varelser i fjärde medvetandedensiteten. Varelser i femte medvetandedensiteten har upp till 24 stycken chakran aktiverade.

7-chakrasystemet

Det finns totalt sju chakran inom spiritualism. Fem av dessa finns inom Modersklassen av tantran[5]. Inom buddism finns inte rotchakrat så de är bara fyra. De två som inte finns inom Modersklassen av tantran är Ajna och Sahasrara.

Muladhara

Rotchakra. Sitter i skrevet vid basen av ryggraden. Finns inte i den traditionella buddhismen. Kundalini finns här.

Svadhishthana

Magchakra som sitter i naveln. Personaliteten sitter här.

Manipura

Hjärtchakra.

Anahata

Halschakra.

Vishuddhi

Kronchakra.

Ajna

Chakra som sitter mellan ögonbrynen.

Sahasrara

Kronchakra. Räknas inte alltid som ett chakra. Är den högsta formen av medvetande och innehåller varken objekt eller subjekt. Här förenas feminin Kundalini med malig Shiva och ger självinsikt.

13-chakrasystemet

Det finns ytterligare sex chakran förutom de i 7-chakrasystemet. Detta är anpassat för högre vibrerande varelser vanligtvis i fjärde medvetandedensiteten / femte medvetandedimensionen. Det finns två olika varianter på 13-chakrasystemet.

Dessa extra chakran är 1. Händerna (orange/rosa), 2. Öronen och näsan (blått), 3. TBD (brunt), och 4. TBD (lila).

Variant 2

Jordstjärnan
Själstjärnan
Andestjärnan
Universella chakrat
Galaktiska chakrat
Gudomliga vägen

Kristallin energi

Alla har det inte och det är ovanligt att ha det. Barn har det i större utsträckning än vuxna. Det går inte att hålla fast vid gamla frekvenser med kristallin energi.

Kroppar

Det finns sju stycken kroppar. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Fysiska kroppen

Plasmakroppen

Eteriska kroppen

Astrala/känslomässiga kroppen

Mentala kroppen

Själ-/ljuskroppen


Källor:
[1]: Keart Ki: "The Seven Densities of Consciousness", 2020-02-21.
[2]: Keart Ki: "Densities Chart", 2020-02-21.
[3]: YouTube: Dr. Steven Greer - "Dr Steven Greer explains the Corona Virus & current events", 2020-03-22.
[4]: YouTube, "SSP insider reveals everything he knows about ETs".
[5]: Wikipedia: "Chakra".
[6]: YouTube: The truth can change your life - "Who are the Andromedans", 2021-04-28.
[7]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
[8]: YouTube - Cosmic Agency: "Holographic Society - Extraterrestrial Model", 2019-06-11.
[9]: Crowdcast.io, "Webinar #12 - Galactic updates & Q&A @ Crowdcast.io", 2023-11-05.
[10]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 22 - March 18 2024", 2024-03-18.
[11]: Rumble - Elena Danaan: "Reshaping reality", 2020.
[12]: Elena Danaan: "Encyclopedia Galactica - Volume I - From Andromeda to Canis Minor", 2024-02-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.