Magi

Astrobiologi

Magi existerar i detta fantastiska Universum. Magi kan användas för antingen gott eller ont. När magi används för ont så kallas den lämpligtvis för häxkonst. Det är lättare att åstadkomma ont med magi eftersom den som det påverkar oftast inte får använda sin fria vilja.

Anunnakis magi

Anunnaki är bland de bästa raserna i Vintergatan på magi. Magi har utövats mycket på Jorden i de hemliga sällskapen.


Källor:
[1]: TBD.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.