Datakommunikation

Astrobiologi

Datakommunikation med andra civilisationer

För att kunna kommunicera med civilisationer på andra ställen i Universum samt att kunna förflytta sig dit så behövs kommunikation.

Kommunikation av information kan bl a ske på följande sätt:

  1. Transversella elektromagnetiska signaler: Man kan skicka ut elektromagnetiska transversella vågor, som är begränsade till ljushastigheten i vakuum och som är transparenta för stoft i det kosmiska mediet. Dessa kan skickas ut via (jättelika) teleskop som det i Arecibo vilket ger en smal lob om man vet vart man siktar.
    Man kan även skicka laserljus, vilket vanligtvis har betydligt kortare våglängd än radiovågor och dessutom är parallellt och fassynkroniserat. Eftersom våglängden är mycket kortare än för radiovågor möjliggörs mycket högre bittakt men kräver att man siktar väldigt rätt eftersom loben är betydligt smalare än för ett radioteleskops. Detta sätt att kommunicera på är väldigt ineffektivt eftersom det i genomsnitt tar tiotusentals år för en eventuell mottagare att bara få meddelandets signaler att nå fram. Och det är ytterst svårt att svara. Det blir nästan uteslutande simplex, d v s kommunikation åt ett håll, i praktiken. Det är med tilltalande att lyssna på andra potentiella planeter med civilisationer, som i Project Cyclops, än att skicka meddelanden, som vid Arecibo-signalen.
  2. Longitudinella skalära elektromagnetiska signaler: Leonhard Euler (1707-1783) upptäckte den skalära vågekvationen i tre dimensioner. Det går att konstruera apparatur som skickar ut skalära vågor genom att vira lindningar, av vanligtvis koppar, om lott i varandra motsatt riktning. Som ett åttaformat Möbiusband. Då fås ett elektromagnetiskt fält där de två komponenterna är i 180 grader motfas och tar ut varandra. Vanligtvis skulle vi säga att det blir utsläckning. Men i detta fall så är det energi som måste ta vägen någonstans och inte kan vara kontinuerligt utsläckt. Det finns både elektriska och magnetiska elektromagnetiska skalära vågor på liknande sätt som med transversella elektriska vågor (TE, TM). Det går även att styra longitudinella skalära elektromagnetiska signaler med fasstyrda fält (phased array) av sändare. På liknande sätt som transversella elektromagnetiska vågor går att styra med fasstyrda fält.
    De elektromagnetiska lagarna, som James Maxwell (1831-1879) upptäckte på Jorden, är 20 stycken till antalet och beskrivs av kvaternioner. Eftersom Universums liv har en gemensam grund i den fundamentala fysiken och biologin så är det möjligt att skicka mentala vågor. Dessa är inte begränsade av ljuset hastighet i vakuum utan färdas momentant till sin destination eftersom de har kvantmekaniskt icke-lokalt ursprung. Det går för väldigt tränade varelser. Troligtvis är andra civilisationer, som har nått längre än Homo Sapiens Sapiens, betydligt bättre på detta eftersom de har tränat och utvecklat detta över många generationer. Och att denna hos de flesta biologiska varelser inneboende egenskap är undertryckt i Sapiens materialistiska samhälle. Bl a går det att använda CE-5 och fjärrsyning för att kontakta andra civilisationer.
  3. Neutriner: Mer utvecklade raser använder myonneutriner för att kommunicera mellan planeter[4]. Dessa skadar inte naturen vilket mikrovågsstrålning gör.
  4. Gravitationsvågor: Är inte rimliga att använda i dagsläget eftersom det kräver makroskopiska objekt i storleksordningen solmassor för att uppnå skuvning på 10^-9 på 100 ljusårs avstånd. Dessutom är bittakten låg jämfört med laserljus men inte jämfört med radioparaboler. Gravitationsdetektorer är idag (2019) kapabla att detektera skuvningar av storleksordningen 10^-21 idag. Det finns anledning att tro att denna förmåga kommer att förbättras med flera magnituder när gravitationsdetektorer blir allt vanligare.
  5. Fysiska transporter: Åka till andra stjärnor fysiskt med rymdskepp.


Källor:
[1]: Electromagnetism @ Wikipedia, 2020-05-22.
[2]: Wave equation @ Wikipedia, 2020-05-22.
[3]: Stop5G.cz: "Quantum Scalar Wave Mind Control", 2020.
[4]: YouTube: Cosmic Agency - "Mix of Conversations with Swaruu of Erra", 2019-04-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.