Massutrotning

Astrobiologi

Utrotning av djur

Det pågår en massutrotning på Jorden. Den har börjat med att utrota det otroligt genetiskt diversiva livet som har funnits på planeten i miljontals år. Utrotningen av arter sker snabbare och snabbare när Sapiens expanderar till synes obegränsat på en begränsad planet. Det finns miljontals arter som människan aldrig kommer att upptäcka innan vi har utrotat dem.

Under år 2019 så har uppskattningsvis en miljard däggdjur utrotats p g a bränderna i Amazonas och Australien[1]. Det behövs diversitet mellan arter på en biotop för att få bra avkastning matmässigt från den. Samtidigt har mindre än 1000 människor dött.

Utrotning av människor

Svält

Massutrotning av människan kan komma att ske på bara ett par års sikt genom svält p g a missväxt. Människan har tappat kontakten med naturen i samband med urbaniseringen och specialiseringen som ett högenergisamhälle innebär. De flesta skulle ha svårt att odla mat själva eftersom det tar flera år att bli duktig på det. Dessutom byggs det bostäder på den odlingsbara marken idag. Sverige har mycket outnyttjad jordbruksmark men är ändå långt ifrån självförsörjande på mat. Har jordbruksmark väl bebyggts med bostäder eller asfalterat till vägar går det inte att återställa marken. Dessutom gör användning av bekämpningsmedel och konstgödsel att marken är beroende av detta och måste avgiftas under lång tid innan den ger bra skörd efter en nollställning. Dessuotm leder klimatkrisen till extremt och varierande väder. Extrem värme, torka, kyla, regn i överflöd gör att det bönderna har svårt att få en bra skörd och behöver ta stora risker. Finns det inte ett business case så lönar det sig inte att odla mat.

Väderförändringar

Väderförändringar sker snabbare och snabbare.

Sjukdomar

Sjukdomar som Coronaviruset kan sprida sig snabbt över Jorden som är väldigt tätbefolkad på många ställen och där människor reser globalt per än någonsin i modern historia.


Källor:
[1]: Twitter - EndClimateSilence.org, 2020-01-02.
[2]: IMDb: "In search of...The end of the World", 2020-02-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.