Den beboliga zonen

Astrobiologi

Flytande vatten

För att liv skall kunna utvecklas krävs vanligtvis vatten i flytande form. För att vatten skall vara flytande krävs en temperatur mellan 0 och 100 grader Celsius. För att detta skall vara fallet krävs ett lagom avstånd från himlakroppen som liv skall kunna utvecklas på till stjärnan. Hur långt detta avstånd är beror på hur starkt stjärnan lyser och atmosfärens sammansättning hos planeten.

Flyttande utåt av den beboeliga zonen

Eftersom en stjärna på huvudserien lyser starkare allt eftersom väte omvandlas till tyngre helium i dess kärna så flyttas den beboliga zonen runt stjärnan kontinuerligt utåt. Därför kan liv utvecklas tidigare på planeter närmare stjärnan tidigare under solsystemets levnadstid och längre bort från stjärnan senare under solsystemets levnadstid. Eftersom alla planeter i ett stjärnsystem bombarderas av meteorer ifrån yttre delar av stjärnsystemet, som innehåller vatten i isform, så kommer de att ha vatten i dess tidiga historia. Är planeten relativt nära stjärnan så kommer vattnet att dunsta bort och lämna atmosfären tidigare. Är planeten relativt långt bort från stjärnan så kommer vattnet att vara i isform tills dess stjärna har blivit tillräckligt stark för att smälta vattnet. I det senare fallet krävs det att planeten är relativt sett större för att inte metallkärnan skall stelna för tidigt med konsekvensen att planetens magnetfält försvinner och stjärnvinden kan blåsa bort atmosfären. Som är fallet med Mars i Solsystemet. Stenplaneter kan inte bildas hur långt bort från stjärnan som helst men planeter verkar kunna flytta på sig i stjärnsystemet speciellt under dess barndom.

Terraformning

Tillräckligt avancerade raser, som bl a Aheel i Plejaderna, har teknologi att modifiera ett stjärnsystem genom s k terraformning. De kan modifiera atmosfärer, flytta på planeter och till och med modfiera stjärnors egenskaper i viss utsträckning. Den beboeliga zonen får därmed mindre betydelse för dessa.

Antropisk påverkan

Den beboeliga zonen förändras kraftigt av antropiska anledningar som att stora mängder koldioxid och andra växthusgaser släpps ut i atmosfären.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.