Jorden (Terra)

Astrobiologi

Vår moderplanet Jorden kallas för Terra av galaktikerna. Jorden är en intressant planet med längre och mer komplex historia än vad man kan tro. Den har varit plats för många civilisationer före den som uppstod i Egypten och Sumerien för bara några tusen år sedan. Den har under lång tid ansetts vara en slavplanet och ett centrum för mörka krafter i denna del av galaxen. Denna centrering av de mörka krafterna till Jorden skedde år 1996 då Arkonerna förstärkte fästet här. P g a framförallt Jordens natur, Gaia och Homo Sapiens Sapiens avancerade genetik, bestående av innehåll från 21 stycken avancerade utomjordiska raser, så har mörka krafter dragit sig tillbaka och kraftsamlat på denna planet när de trängts tillbaka av Galaktiska Federationen av Världar (GFV). Men som håller på att undergå stora förändringar i samband med det militära ingripande som sker i Solsystemet av Galaktiska Federationen, uppvaknande och den uppstigning som håller på att ske med stort utomjordiskt intresse. Många utomjordiska raser är karmiskt länkade till Jorden och har skickat reinkarnerade envoyer/stjärnfrön hit för att hjälpa till med processen.

Stormen - Fritagandet av Jorden & Solsystemet

Zeneteanska Rådet spårade anledningen till övertagandet av Vintergatan (Nataru på Taami) av mörka krafter, styrd av negativ artificiell intelligens kallade Arkoner, i en nu eliminerad tidslinje 350 år fram i tiden tillbaka till Jorden, Månen och Mars kring år 2020. Hotet kom från andra galaxer där mörkret hade nått längre. Ciakahrreptilierna och Maytra, som normalt avskyr varandra, har här slagit sig samman för att arbeta för mörkret. Andromedagalaxen där Maytra, långa Grå, kommer ifrån med bas på Aldebaran i Orions stjärnbild. Vilken galax som Ciakahrreptilierna kom från till Vintergatan och Thuban (Alfa Drakonis) är oklart.

Stormen var extremt väl planerad under mer än 100 år av linjär tid. Djupa Staten, och de negativt orienterade utomjordingarna bakom den, hade förskansat sig under hela Jordens yta i tusentals DUMBar med relativt avancerad teknologi som gjorde de svårintagliga. Hela Jordens yta var täckt i en kvantmekaniskt baserad Matris +/- ca sju kilometer över och under ytan där miljardtals mörka entiteter kunde befinna sig och förhindrade rent ljus att tränga ner till ytan. Mängder med poraler och maskhål var skapade för att ta in mörka entiteter till Jorden och dess själskomplex. En otroligt djup infiltration av den Djupa Staten och det militärindustriella komplexet har skett av GFV, Rådet av Fem och Zeneteanska Alliansen under årtionden.

Nya Jorden

För att Jorden skall vara en suverän planet, utan ofrivillig negativ utomjordisk påverkan, så behöver Jorden ett avancerat försvarssystem som Space Fence. Detta möjliggör för Jorden att förbli i femte medvetandedimensionen och Jordens befolkning tid att även uppstiga till denna högre grad av medvetande. Det i sig ger ett bra skydd mot mörkare entiteter med lägre grad av medvetande.

Space Fence

En ny stor bas har byggts på Månen med teknologi som gör den openetrerbar för de negativa utomjordingar som har varit intresserade av Jorden av olika anledningar[20], [25]. Teknologin har getts av GFV och ger skydd från de energivapen och frekvenshackningsvapen som Ciakahrr och Nebu i Orionalliansen har. Väggarna i basen är baserad på samma teknologi som används i portaler. Från basen på Månen övervakas satellitsystemet Space Fence av US Space Command som har byggts av Lockheed-Martin och SpaceX (TBC) baserad på avancerad interdimendionell teknologi tillhandahållen från GFV som förhindrar att oauktoriserade ETVer kommer till/i Jorden inklusive via skapande av portaler och maskhål. US Space Command, ledd av general James Dickinson, koordinerar all rymdaktivitet av Förenta Staternas Space Force och Flotta samt Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland och Storbritannien. Vilket tillsammans kallas för Combined Space Operations Initiative som övervakar Solsystemet via Jordalliansen.

Demosokrati

Demosokrati är kombinationen av demokrati och filosofi[21]. D v s att folket styr i sakfrågor tillsammans med experter på olika områden.

Ihåliga bikakejorden

Jorden är absolut inte platt, och inte bara ihålig (hollow), utan manteln är även full av kaviteter. Som en bikaka eller en schweizisk ost. Alla makroskopiska objekt som roterar i rymden skapar en toroid och inte ett klot. Det finns flera utomjordiska raser som är väldigt duktiga på att gräva ut strukturer under marken. Det finns därför möjlighet för mängder av olika livsformer att leva långsiktigt inklusive en mängd humanoider. De kan transportera sig in och ut ur Jorden genom konventionella gångar, via transdimensionella rymdskepp, som kan låta bli att interagera med konventionell materia, och maskhål / energivortex.

Agartha - Land of advanced Races

Bilder som visar öppningen till Jordens inre vid Nordpolen.

Öppningen till Jordens inre

Utomjordiskt intresse av Jorden

Jorden, även känd under namn som Tellus, Gaia och Terra, är en förvånansvärt intressant planet i denna del av Vintergatan av flera anledningar[13].

 1. Den Forntida byggarrasen: De bodde i Solsystemet och Jorden i den tredje och fjärde densiteten för drygt två miljarder år sedan. De var mycket avancerade i slutet av sin tid här och har efterlämnat avancerad teknologi i Solsystemet. Både inuti Jorden och på andra planeter i Solsystemet. De är omtalade inom många interstellära civilisationer och deras teknologi är eftertraktad.
 2. Ligger nära interstellär motorväg: Solsystemet ligger nära ett maskhål i det kosmiska resesystemet. Det gör att restiden för interstellära civilisationer i det tredimensionella rummet blir kort. Vilket är eftertraktat.
 3. Hav: Jorden har ovanligt stora hav av vatten med rikt liv[7].
 4. Upphörandet av det interstellära försvarsnätverket: Byggdes upp av Den stora byggarrasen byggde och skyddade Solsystemet mot inkräktare under mer än två miljarder år, förstördes för 500000 år sedan då civilisationen på Mars lyckades förstöra den i ett interstellärt krig. Då exponerades en ovanligt outvecklad och oskyddad genbank framförallt på Jorden som många interstellära civilisationer har genomfört genexperiment för egen vinning.
 5. Genuppsättningen hos Människan: Homo Sapiens Sapiens har en ovanligt rik DNA, eftersom den består av 21 stycken avancerade utomjordiska raser, vilket är eftertraktat av andra raser för att berika sin egen genbank. Detta sker huvudsakligen genom genetiskt korsbefruktning mellan kvinnor från Jorden och dem via bortföranden (abductions).
 6. Uppstigning: Solsystemet, och Jorden, är nära en mikronova, solblixt, med tillhörande uppstigning (ascension) vilket är intressant för många interstellära civilisationer (TDIS). Sker bara var 75000 år för en planet som Jorden i tredje densiteten.

Slavplaneten Jorden

Nazityskarna som har lämnat Jorden och befinner sig på bl a asteroiden Ceres betecknar Jorden som en slavplanet med taggtråd runt symbolen av planeten[14].

Prison planeten Jorden

Det bästa sättet att själviskt långsiktigt styra ett stort samhälle, som en civilisation, med relativt små resurser är att kontrollera samhällets information och att tro att de styr sitt samhälle själva utan utomstående inflytande. Optimalt är att få samhället att det inte finns några andra samhällen någon annanstans som de kan ta intryck ifrån. Total kontroll över informationsflödet krävs med tillgängliga myndigheter som kan undertrycka tendenser som annars skulle kunna leda till uppror. Strukturer, som politiska partier, är uppgjorda för att få befolkningen att tro att de har fria val. Och att i hemlighet styra ledarna via dolda organisationer med strikt tystnadsplikt vars intressen i själva verket går före samhällets bästa. Samt att hålla den största delen av samhället på en teknisk och vetenskaplig nivå som ligger (långt) under under den egna nivån. Och som gör att medlemmarna av samhället inte kan lämna samhället. Levnadsbetingelserna hålls på en nivå så att den stora majoriteten måste arbeta största delen av sin vakna tid åt andra för att överleva. Resurser utvinns från samhället genom falskflaggsattacker av påhittade fiender. Men att vissa delar av samhället under strikt sekretess används för av utveckla det egna samhället.

Ett nästan ännu värre faktum är att själarna som har reinkarnerat på Jorden har varit fast i Jordens själsmatris, och inte har haft det fria valet att kunnat byta till en annan planets själsmatris, p g a den hologrammaskin som Nebu har haft installerad på Månen sedan många tusentals år tillbaka. Maskinen har lurat själarna som går in i tunneln av ljus att gå in i en falsk tunnel där de inte kommer till "himlen" utan tillbaka till Jorden. Denna maskin är sedan februari månad år 2021 nedmonterad av Galaktiska Federationen efter att ha fritagit Månen från negativt inflytande.

Slavplaneten håller nu (2021-09) äntligen på att upplösas efter Galaktiska Federationen av Världars direkta militära ingripande på Jorden ca år 2020.

Hjärntvätt, fascism och skapad polaritet

 • Världsbilden som lärs ut i skola och huvudströmsmedia är till stor del ett falsarium.
 • Finansiella marknaden är riggad i ett Ponzischema med insiders och globalister som kraschar marknaden med jämna mellanrum för att överföra mer rikedom till den rikaste procenten.
 • Bostadsmarknaden är oetisk och korrupt fiat-valuta utan knytning till reela värden som guld.
 • Politiska partier är en illusion där båda sidorna är skapad av samma krafter för att uppfylla kosmiska lagar om valmöjlighet.
 • Kalla kriget är en illusion där kapitalism, nazism och kommunism skapades av samma maktstrukturer.
 • Nästan alla krig är startade medvetet via falskflaggsattacker.
 • Underrättelsetjänster är till för att eliten skall kunna övervaka befolkningen. De stoppar inte falskflaggsattackerna utan är snarare delaktiga i deras genomförande.
 • Kärnkraftsreaktorer är oftast av en typ som är anpassad för kärnvapen med stora mängder restmaterial.
 • Nästan alla kärnkraftsolyckor är inte orsakade av slumpen de påstås.
 • Jorden påstås vara ett runt klot eller platt när den är äen ihålig sfär.
 • Vetskapen om utomjordiskt liv hos allmänheten debunkas som konspirationsteorier samtidigt som eliten är otroligt intressera av det.
 • Stora delar av rikedomarna som vi jobbar fram på Jorden tas av eliten från planeten eller till att bygga underjordiska strukturer som skall rädda dem men inte allmänheten.
 • Fascism styr eliten över i stort sett hela Jorden.
 • Oetiskt användande av människor

 • Människan är mat.
 • Utvinning av adrenochrome för ökad förmåga hos reptilierna att formskifta och ökade mentala förmågor.
 • Slavar för arbete på och utanför Jorden.
 • Sexslavar i och utanför Jorden.
 • Delta som soldater i utomjordiska krig.
 • När människor på Jorden dör så återgår de inte till "himlen" med möjlighet att reinkarneras på andra planeter utan är tvungen att reinkarneras på Jorden trots själens kunskap om bättre alternativ[15]. Detta är egentligen den värsta formen av slaveri eftersom det inte bara är begränsat till detta livet utan även alla påföljande. Detta genom att luras att följa med in i tunneln av ljus.

  Fängelseplaneter

  Både Nebu och GFV använder sig av fängelseplaneter[27]. Skillnaden är syftet med dem och hur de används för att uppnå syftet.

  Nebu

  Är ett helvete för alla på den. Alla är uppkopplade mot en hivedator som ger order som måste utföras. Utvecklingen av den mindre utvecklade världen har blockerats i utvecklingen. Ser till att ingen själ utvecklas eller kan lämna världen. Något liv kan inte reinkarnera någon annanstans. Matrisen använder teknik som svart gegga och själåtervinningsmaskiner som den på Månen.

  GFV

  Är ett själsbefrielseställe och gottgörandeställe som omvandlar mörker till ljus. Består av de två pelarna fri vilja och balans. Balans mellan förstörelse och skapande. Balans är rättvisa. Transformerar smärta till fred. Respekt och bevara liv till all kostnad. Även motståndarens liv. Oavsett vilken väg individen har tagit. Grundar sig på principen att liv är dualt. Universum innehåller kraft som ger dynamik. Ger motståndaren valet att ge upp eller slåss. Om de vill slåss försöker de att ta fångar om de ångrar och skicka tillbaka dem till deras hemvärldar. Annars sätts de i fångenskap tills de ångrar sig. Släpps först fria när kraftfältet konverterar smärta till fred. Är enkelt att mäta med instrument. Helande är irreversibelt och smärtan kommer inte tillbaka när den är borta. Att konvertera smärta till frid/fred är definitionen av rättvisa. Fången befrias först när den har befriat sig själv inifrån. Det går inte att befria en fånge som håller fast i sina kedjor. Ingen fånge behandlas illa eller torteras utan visas istället medkänsla, kärlek och förlåtelse. Fången är aldrig tvungen att fortsätta rehabiliteringen. Men får inte lämna fängelseplaneten innan den är rehabiliterad. Vilket kan ta väldigt lång tid. En fängelseplanet befolkas bara av fångarna och inte av vanlig befolkning. Det finns inga offer som felaktigen måste stå ut med fångarna. Fångarna har tillgång till vad de behöver men inte mycket mer. Denna metod används i denna galax av GFV och i andra galaxer. Är alkemin av transmuterandet av mörker till ljus.

  3D-Matrisen Jorden

  Jorden befinner sig i en 3D-Matris av lägre medvetandedensitet än Universum i allmänhet[22], [23]. En maskin finns på Månen som skapar och upprätthåller Matrisen av lägre medvetandefrekvens. Denna maskin skapades av Galaktiska Federationen för att hålla Ciakahrreptiliernas själar begränsade till Jordens själsmatris. Maskinen togs över och hackades av Nebu och Ciakahrr för 12500 år sedan och har omprogrammerats och förvärrats som fängelse för själarna på Jorden.

  Terraformning av Jorden

  Ciakahrreptilierna flyttar Jorden utåt i Solsystemet till den (inre delen av den) beboeliga zonen efter att ha förstört stora delar av civilisationerna på Tiamat och Mars[5].

  Jorden - Den blå planeten

  Utomjordiska civilisationer är här delvis p g a våra stora hav. Ändå består inte hela Jordens yta av vatten. Vilket är fallet med vissa planeter som har vatten.

  Utomjordingar från Nibiru i Björnvaktaren saltade haven för 245 miljoner år (TBC) sedan för att öka värdet på det återstående vattnet[18]. Detta gjordes under 36 års tid för att livet i haven skulle vänja sig. Men inte livet på land som forfarande behöver tillgång till sötvatten.

  Jorden - En levande organism

  Precis som allt annat i Universum så är Jorden en levande organism. Jorden är likt många andra planeter en feminin organism.

  Gaia

  Gaia existerar på Jorden i en högre medvetandedimension (5D)[19]. Gaia var ursprungligen en megastor planet mer än 100 gånger större än Jorden. Det var en jättelik juvel. Det var ett rehabiliteringscentrum för olika utomgaiaiska raser.

  Systerplaneten Cleor

  Jordens har en systerplanet/tvillingplanet i stjärnsystemet Merope i Plejaderna. Den är/var en reflektion av Jordens rotation. Cleor kan återuppta sin reflektion när Jorden befrias.

  Forntida civilisationer

  Jordens historia är långt mer intressant och längre än vad som förmedlas i konventionella läroböcker. Här är några av de mest inflytelserika.

  Den gamla byggarrasen

  Civilisation som uppkom på Venus och övriga Solsystemet inklusive Jorden för ungefär 2,6 miljarder år sedan. Utvecklade avancerad teknologi och ett försvarssystem av den lokala stjärnhopen innan civilisationen uppsteg till fjärde densiteten för ca 2,3 miljarder år sedan.

  Sumerien

  Civilisation som grundades av Annunaki. Påverkades troligtivs även av preadamiterna ifrån Maldek och Mars.

  Lemurien (Mu)

  Lemurien var en kontinent i Stilla havet där civilisation av reptilier från Alfa Draconis levde innan kontinenten sänktes ner i havet av cykliska geologiska förändringar. Eller möjligtvis av Atlanerna med elektromagnetiska vapen[5].

  Atlantis

  Kontinent i Atlanten där en civilisation grundades för 31000 år sedan av Atlanerna från Atlantis. Kontinenten och kärnan av civilisationen gick under för 10860 år sedan då kontinenten sänktes av Reptilierna med samma typ av elektromagnetiska vapen som Lemurien troligtvis sänktes med tidigare av Atlanerna[5].

  Inka

  Utomjordisk civilisation som bodde i Sydamerika medan de hade problem på sin egen planet. De lämnade sedan Jorden när deras egen planet blev befriad för ca 230 år sedan från samma maktstrukturer som styr Jorden.

  Homo Sapiens Sapiens

  Homo Sapiens Sapiens skapades som ett experiment mellan ca 22 stycken positiva civilisationer och de negativa civilisationerna från Orion och Alfa Draconis för bara några tiotusentals år sedan[9]. Detta som ett långsiktigt fredsinitiativ i galaxen för att förena genetiskt positiva med negativt orienterade raser. Detta experiment har hamnat i de negativa rasernas händer sedan dess eftersom existensen av reptilhjärnan har möjliggjort kontroll över Homo Sapiens Sapiens ifrån det fördolda.

  Framtida civilisationer

  Anshar

  Är Homo Sapiens Sapiens ifrån framtiden där en grupp åkte tillbaka tills för ca sjutton miljoner år sedan för att skydda sin tidslinje på Jorden i framtiden mot tidslinjer som andra civilisationer driver och går stick i stäv med. Vilket är möjligt eftersom tiden inte är kausal.

  Har hittills interagerar med Homo Sapiens Sapiens på ytan framförallt via drömmar.


  Källor:
  [1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
  [2]: Wikipedia: "Earth", 2020-03-15.
  [3]: The Law of One, 1982.
  [4]: L/L Research: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", 2018.
  [5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
  [6]: Kasten, Len: "Dark Fleet", 2020-03-10, ISBN 978-1-59143-345-3.
  [7]: Twitter: Sandia the ET.
  [8]: Prepare for change: "Notes from Cobra Taipei Ascension Conference", 2020-02-22.
  [9]: Wikipedia: "Human taxonomy", 2020-04-13.
  [10]: Divine Cosmos.
  [11]: Panterra PCA.
  [12]: Gemstone University.
  [13]: Corey Goode.
  [14]: YouTube - Dauntless Dialogue - "The Galactic trade economy featuring Tony Rodriguez", 2018-10-28.
  [15]: YouTube - The truth can change your life - "How To Exit The Reincarnation System", 2020-12-22.
  [16]: Twitter - Sandia the ET, 2021-02-13.
  [17]: YouTube: The truth can change your life - "Messages from the Hollow Earth", 2021-04-17.
  [18]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
  [19]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
  [20]: YouTube: Michael Salla - "Has US Space Command received advanced tech from Galactic Federation", 2021-09-01.
  [21]: Bokus.com: "Demosokrati - Spartacus 2.0", 2020-12-16.
  [22]: YouTube: Cosmic Agency - "Extraterrestrial Message Pleiadians: We are living in the 3D Matrix", 2018-09-30.
  [23]: YouTube: Cosmic Agency - "More about 3D Matrix: Extraterrestrial Message from Pleiadians", 2018-10-06.
  [24]: YouTube: Cosmic Agency - "More about 3D Matrix: HAARP and GWEN technologies for manipulation", 2018-10-06.
  [25]: YouTube: Michael Salla - "Galactic Federation is helping Humanity build a Starfleet for Planetary Defense", 2021-09-10.
  [26]: YouTube: secureteam10 - "NASA caught hiding something at North Pole! Hollow Earth? 5/20/16", 2016-05-21.
  [27]: YouTube: Elena Danaan - "What is a Prison Planet - Galactic Federation of Worlds vs Nebu Empire", 2021-12-22.

  Tillbaka till Kosmologikas hemsida

  © Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

  Nästa sida
  Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.