Jorden (Terra/Ki)

Astrobiologi

Vår moderplanet Jorden kallas för Terra av galaktikerna. Planeten kallas för Ki av Anunnaki. Men även Earth på engelska efter Anunnakin Ea (Enki). Jorden är en intressant planet med längre och mer komplex historia än vad man kan tro. Den har varit plats för många civilisationer före den som uppstod i Egypten och Sumerien för bara några tusen år sedan. Den har under lång tid ansetts vara en slavplanet och ett centrum för mörka krafter i denna del av galaxen. Denna centrering av de mörka krafterna till Jorden skedde år 1996 då Arkonerna förstärkte fästet här. P g a framförallt Jordens natur, Gaia och Homo Sapiens Sapiens avancerade genetik, bestående av innehåll från 21 stycken avancerade utomjordiska raser, så har mörka krafter dragit sig tillbaka och kraftsamlat på denna planet när de trängts tillbaka av Galaktiska Federationen av Världar (GFV). Men som håller på att undergå stora förändringar i samband med det militära ingripande som sker i Solsystemet av Galaktiska Federationen, uppvaknande och den uppstigning som håller på att ske med stort utomjordiskt intresse. Många utomjordiska raser är karmiskt länkade till Jorden och har skickat reinkarnerade envoyer/stjärnfrön hit för att hjälpa till med processen.

Stormen - Fritagandet av Jorden & Solsystemet

Zeneteanska Rådet spårade anledningen till övertagandet av Vintergatan (Nataru på Taami) av mörka krafter, styrd av negativ artificiell intelligens kallade Arkoner, i en nu eliminerad tidslinje 350 år fram i tiden tillbaka till Jorden, Månen och Mars kring år 2020. Hotet kom från andra galaxer där mörkret hade nått längre. Ciakahrreptilierna och Maytra, som normalt avskyr varandra, har här slagit sig samman för att arbeta för mörkret. Andromedagalaxen där Maytra, långa Grå, kommer ifrån med bas på Aldebaran i Orions stjärnbild. Vilken galax som Ciakahrreptilierna kom från till Vintergatan och Thuban (Alfa Drakonis) är oklart.

Stormen var extremt väl planerad under mer än 100 år av linjär tid. Djupa Staten, och de negativt orienterade utomjordingarna bakom den, hade förskansat sig under hela Jordens yta i tusentals DUMBar med relativt avancerad teknologi som gjorde de svårintagliga. Hela Jordens yta var täckt i en kvantmekaniskt baserad Matris +/- ca sju kilometer över och under ytan där miljardtals mörka entiteter kunde befinna sig och förhindrade rent ljus att tränga ner till ytan. Mängder med poraler och maskhål var skapade för att ta in mörka entiteter till Jorden och dess själskomplex. En otroligt djup infiltration av den Djupa Staten och det militärindustriella komplexet har skett av GFV, Rådet av Fem och Zeneteanska Alliansen under årtionden.

Medlemmar av Galaktiska Federationen av Världar

"Galaktiska Federationen av Världar och det Högre Råden välkomnar Terra med stolthet och kärlek till den nya galaktiska eran och framtiden av obegränsade möjligheter. Vi kommer aldrig att svika er".

När vi blir medlemmar i GFV blir vi även medlemmar i Intergalaktiska Konfederationen.

Terra Hu är formellt sett inte medlemmar av GFV förrän den Djupa Staten är nedtagen av befolkningen ledd av Jordalliansen.

Intergalaktiska Konfederationen och rymdarkarna

Intergalaktiska Konfederationen har lämnat rymdarkar med avancerad teknologi på Jorden och Solsystemet. Detta gjordes för att kunna återskapa det avancerade samhälle, inte bara tekniskt utan även medvetandemässigt, efter att mörka krafter tog över Jorden. Dessa arker är begravda på flera ställen på Jorden.

 1. Atlanten (Bermudatriangeln): Är den största arken och den som fanns i mitten av Atlantis. Tillhör Alteanerna.
 2. USA: Mount Shasta, Kalifornien.
 3. Centrala Europa: Rumänien?
 4. Västra Ryssland:
 5. Ukraina: Orlesky Sands.
 6. Sydamerika:
 7. Antarktis: Vostoksjön. Tillhör Pa-Taal.
 8. Kina?:
 9. Japan: Mount Fuji.
 10. Egypten (Giza):

Nya Jorden

För att Jorden skall vara en suverän planet, utan ofrivillig negativ utomjordisk påverkan, så behöver Jorden ett avancerat försvarssystem som Space Fence. Detta möjliggör för Jorden att förbli i femte medvetandedimensionen och Jordens befolkning tid att även uppstiga till denna högre grad av medvetande. Det i sig ger ett bra skydd mot mörkare entiteter med lägre grad av medvetande.

Space Fence

En ny stor bas har byggts på Månen med teknologi som gör den openetrerbar för de negativa utomjordingar som har varit intresserade av Jorden av olika anledningar[20], [25]. Teknologin har getts av GFV och ger skydd från de energivapen och frekvenshackningsvapen som Ciakahrr och Nebu i Orionalliansen har. Väggarna i basen är baserad på samma teknologi som används i portaler. Från basen på Månen övervakas satellitsystemet Space Fence av US Space Command som byggs av SpaceX baserad på avancerad interdimendionell teknologi tillhandahållen från GFV som förhindrar att oauktoriserade ETVer kommer till/i Jorden inklusive via skapande av portaler och maskhål. US Space Command, ledd av general James Dickinson, koordinerar all rymdaktivitet av Förenta Staternas Space Force och Flotta samt Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland och Storbritannien. Vilket tillsammans kallas för Combined Space Operations Initiative som övervakar Solsystemet via Jordalliansen.

Ihåliga bikakejorden

Jorden är absolut inte platt, och inte bara ihålig (hollow), utan manteln är även full av kaviteter. Som en bikaka eller en schweizisk ost. Alla makroskopiska objekt som roterar i rymden skapar en toroid och inte ett klot. Det finns flera utomjordiska raser som är väldigt duktiga på att gräva ut strukturer under marken. Det finns därför möjlighet för mängder av olika livsformer att leva långsiktigt inklusive en mängd humanoider. De kan transportera sig in och ut ur Jorden genom konventionella gångar, via transdimensionella rymdskepp, som kan låta bli att interagera med konventionell materia, och maskhål / energivortex.

Agartha - Land of advanced Races

Bilder som visar öppningen till Jordens inre vid Nordpolen med den omtalade isvallen, som bl a Admiral Richard Byrd nämnde i sin dagbok, runt den. Sydpolen har ett mindre synbart hål eftersom den är mer övertäckt av glaciäris på upp till tre kilometer.

Öppningen till Jordens inre

Raser som bor inuti Jorden

Det finns ett flertal raser som bor i Jordens inre[33]. De flesta har tidigare bott på Jordens yta och har flyttat ner vid olika tidpunkter av olika anledningar. Många av dem kommer ursprungligen från en annan planet(-matris). Dessa är framförallt följande:

 1. Jordeteriska andar: Är elementarer, feer och älvor. De finns i höga medvetandedensiteter. Lever i stambaserade samhällen undantaget tre stycken stora älvkungadömen ledda av en kunglig kast. De bseöker Jordens yta framförallt via vattenportar som går framförallt till sjöar. De besöker inte våra smutsiga högljudda städer.
 2. Naga: Var troligtvis först (TBC) att komma till Jorden från en annat planet för ca 230 miljoner år sedan. De kom från Alfa Draconis till Terra för att erövra den. De levde fram till för 65 miljoner år sedan på ytan och påverkade väsentligt den naturliga evolutionen genom att skapa en värld som passade reptiler. Detta accepterades inte av Intergalaktiska Konfederationen som nollställde planeten genom att framförallt krascha en asteroid in i planeten på Yucatanhalvön. Detta ledde till att Naga flyttade ner under jord. Delar av populationen har utvecklats till att bli väldigt andliga.
 3. Lemurianer: Gick under jord i samband med att Lemurien gick under i Stilla Havet.
 4. Atlaner: Gick under jord i samband med att Enlil kraschade en astroid in i Jordens inlandsis i närheten av södra Grönland 8900 fKr.
 5. Telosi: Kommer ursprungligen från Alfa Centauri. Byggde staden Telos belägen under Mount Shasta i Kalifornien, USA. Var en pacifistisk ras tills Ciakahrr infiltrerade dem och tvingade dem bl a att kapitulera deras jordomfattande underjordiska nätverk av tunnlar. Några av de intensivaste striderna under Stormen skedde vid staden Telos.
 6. Sasquatch: Big Foot har kommit hit från Mars i samband med att planeten Tiamat strängdes av Maytra.
 7. Ashai: Myrfolket Ashai kom som flyktingar från Mars i samband med att planeten Tiamat sprängdes av Maytra. Kommer ursprungligen från NGC TBD på 75 miljoner ljusårs avstånd från Jorden.
 8. TBD:

Utomjordiskt intresse av Jorden

Jorden, även känd under namn som Tellus, Gaia och Terra, är en förvånansvärt intressant planet i denna del av Vintergatan av flera anledningar[13].

 1. Genuppsättningen hos Människan: Homo Sapiens Sapiens har en ovanligt rik DNA, eftersom den består av 22 stycken avancerade utomjordiska raser, vilket är eftertraktat av andra raser för att berika sin egen genbank. Detta sker huvudsakligen genom genetiskt korsbefruktning mellan kvinnor från Jorden och dem via bortföranden (abductions). Artificiell Intelligens, som har stor potential men saknar själ, är extremt intresserad av vår ras för att kunna experimentera med och utforska möjligheterna med att skaffa sig en artificell själ.
 2. Uppstigning: Solsystemet, och Jorden, var nära en mikronova, solblixt, vilket vissa kallar för uppstigning (ascension). EMF från solblixten skulle ha aktiverat den Artificiella Intelligensen som implanterats via Covid-19-vaccinationerna. Denna är nu förhindrad av Intergalaktiska Konfederationen och Galaktiska Federationen av Världar.
 3. Ligger nära interstellär motorväg: Nära Saturnus i Solsystemet ligger en naturlig portal som gör momentana resor i det kosmiska resesystemet möjliga. Det gör att restiden för interstellära civilisationer i det tredimensionella rummet blir kort. Vilket är eftertraktat.
 4. Hav: Jorden har ovanligt stora hav av vatten med rikt liv[7].
 5. Upphörandet av det interstellära försvarsnätverket: Byggdes upp av Den stora byggarrasen byggde och skyddade Solsystemet mot inkräktare under mer än två miljarder år, förstördes för 500000 år sedan då civilisationen på Mars lyckades förstöra den i ett interstellärt krig. Då exponerades en ovanligt outvecklad och oskyddad genbank framförallt på Jorden som många interstellära civilisationer har genomfört genexperiment för egen vinning.

Slavplaneten Jorden

Nazityskarna som har lämnat Jorden och befinner sig på bl a asteroiden Ceres betecknar Jorden som en slavplanet med taggtråd runt symbolen av planeten[14].

Prison planeten Jorden

Det bästa sättet att själviskt långsiktigt styra ett stort samhälle, som en civilisation, med relativt små resurser är att kontrollera samhällets information och att tro att de styr sitt samhälle själva utan utomstående inflytande. Optimalt är att få samhället att tro att det inte finns några andra samhällen någon annanstans som de kan ta intryck ifrån. Total kontroll över informationsflödet krävs med tillgängliga myndigheter som kan undertrycka tendenser som annars skulle kunna leda till uppror. Strukturer, som politiska partier, är uppgjorda för att få befolkningen att tro att de har fria val och demokrati när båda sidorna av dessa partier är toppstyrda. Och att i hemlighet styra ledarna via hemliga organisationer med strikt tystnadsplikt vars intressen i själva verket går före samhällets bästa. Samt att hålla den största delen av samhället på en teknisk och vetenskaplig nivå som ligger (långt) under under den egna nivån. Och som gör att medlemmarna av samhället inte kan lämna samhället. Levnadsbetingelserna hålls på en nivå så att den stora majoriteten måste arbeta största delen av sin vakna tid åt andra för att överleva. Brist istället för överflöd. Resurser utvinns från samhället genom falskflaggsattacker av påhittade fiender som ger ett falskt intryck av fri vilja. Men att vissa delar av samhället under strikt sekretess används för av utveckla militära teknologier och i hemlighet erövra andra samhällen på andra platser.

Ett nästan ännu värre faktum är att själarna som har reinkarnerat på Jorden har varit fast i Jordens själsmatris, och inte har haft det fria valet att kunnat byta till en annan planets själsmatris, p g a den hologrammaskin som Nebu har haft installerad på Månen sedan många tusentals år tillbaka. Maskinen har lurat själarna som går in i tunneln av ljus att gå in i en falsk tunnel där de inte kommer till "himlen" utan tillbaka till Jorden. Denna maskin är sedan februari månad år 2021 nedmonterad av Galaktiska Federationen efter att ha fritagit Månen från negativt inflytande.

Slavplaneten håller nu (2021-09) äntligen på att upplösas efter Galaktiska Federationen av Världars direkta kinetiska militära ingripande på Jorden som började år 2020 och huvudsakligen genomfördes år 2021.

Hjärntvätt, fascism och skapad polaritet

 • Världsbilden som lärs ut i skola och huvudströmsmedia är till stor del ett falsarium.
 • Finansiella marknaden är riggad i ett Ponzischema med insiders och globalister som kraschar marknaden med jämna mellanrum för att överföra mer rikedom till den rikaste procenten.
 • Bostadsmarknaden är oetisk och korrupt fiat-valuta utan knytning till reela värden som guld.
 • Politiska partier är en illusion där båda sidorna är skapad av samma krafter för att uppfylla kosmiska lagar om valmöjlighet.
 • Kalla kriget är en illusion där kapitalism, nazism och kommunism skapades av samma maktstrukturer.
 • Nästan alla krig är startade medvetet via falskflaggsattacker.
 • Underrättelsetjänster är till för att eliten skall kunna övervaka befolkningen. De stoppar inte falskflaggsattackerna utan är snarare delaktiga i deras genomförande.
 • Kärnkraftsreaktorer är oftast av en typ som är anpassad för kärnvapen med stora mängder restmaterial.
 • Nästan alla kärnkraftsolyckor är inte orsakade av slumpen de påstås.
 • Jorden påstås vara ett runt klot eller platt när den är äen ihålig sfär.
 • Vetskapen om utomjordiskt liv hos allmänheten debunkas som konspirationsteorier samtidigt som eliten är otroligt intressera av det.
 • Stora delar av rikedomarna som vi jobbar fram på Jorden tas av eliten från planeten eller till att bygga underjordiska strukturer som skall rädda dem men inte allmänheten.
 • Fascism styr eliten över i stort sett hela Jorden.
 • Oetiskt användande av människor

 • Människan är mat.
 • Utvinning av adrenochrome för ökad förmåga hos reptilierna att formskifta och ökade mentala förmågor.
 • Slavar för arbete på och utanför Jorden.
 • Sexslavar i och utanför Jorden.
 • Delta som soldater i utomjordiska krig.
 • När människor på Jorden dör så återgår de inte till "himlen" med möjlighet att reinkarneras på andra planeter utan är tvungen att reinkarneras på Jorden trots själens kunskap om bättre alternativ[15]. Detta är egentligen den värsta formen av slaveri eftersom det inte bara är begränsat till detta livet utan även alla påföljande. Detta genom att luras att följa med in i tunneln av ljus.

  Fängelseplaneter

  Både Nebu och GFV använder sig av fängelseplaneter[27]. Skillnaden är syftet med dem och hur de används för att uppnå syftet.

  Nebu

  Är ett helvete för alla på den. Alla är uppkopplade mot en hivedator som ger order som måste utföras. Utvecklingen av den mindre utvecklade världen har blockerats i utvecklingen. Ser till att ingen själ utvecklas eller kan lämna världen. Något liv kan inte reinkarnera någon annanstans. Matrisen använder teknik som svart gegga och själåtervinningsmaskiner som den som har funnits på Månen fram tills i januari år 2021.

  GFV

  Är ett själsbefrielseställe och gottgörandeställe som omvandlar mörker till ljus. Består av de två pelarna fri vilja och balans. Balans mellan förstörelse och skapande. Balans är rättvisa. Transformerar smärta till fred. Respekt och bevara liv till all kostnad. Även motståndarens liv. Oavsett vilken väg individen har tagit. Grundar sig på principen att liv är dualt. Universum innehåller kraft som ger dynamik. Ger motståndaren valet att ge upp eller slåss. Om de vill slåss försöker de att ta fångar om de ångrar och skicka tillbaka dem till deras hemvärldar. Annars sätts de i fångenskap tills de ångrar sig. Släpps först fria när kraftfältet konverterar smärta till fred. Är enkelt att mäta med instrument. Helande är irreversibelt och smärtan kommer inte tillbaka när den är borta. Att konvertera smärta till frid/fred är definitionen av rättvisa. Fången befrias först när den har befriat sig själv inifrån. Det går inte att befria en fånge som håller fast i sina kedjor. Ingen fånge behandlas illa eller torteras utan visas istället medkänsla, kärlek och förlåtelse. Fången är aldrig tvungen att fortsätta rehabiliteringen. Men får inte lämna fängelseplaneten innan den är rehabiliterad. Vilket kan ta väldigt lång tid. En fängelseplanet befolkas bara av fångarna och inte av vanlig befolkning. Det finns inga offer som felaktigen måste stå ut med fångarna. Fångarna har tillgång till vad de behöver men inte mycket mer. Denna metod används i denna galax av GFV och i andra galaxer. Är alkemin av transmuterandet av mörker till ljus.

  Meton Looking Glass

  Elena Danaan var ombord på ett stort rymdskepp tillhörande rasen Meton från Proxima Centauri innan 11:e september år 2021[28], [29]. Hon fick möjligheten att använda en tidstittningsmaskin, en mer avancerad version av Looking Glass-maskin som Djupa Staten har haft bl a i Montauk på Jorden, och därmed se in i framtiden. Den 16:e december år 2022 fick hon möjlighet att använda tidstittningsmaskinen hos Meton igen och se 20 år in i framtiden eftersom tidslinjen har stabiliserats så mycket sedan förra året eftersom människan har vaknat upp så mycket och upptäckt sanningen.

  Terra om 20 år

  Terra om 100 år

  Hon fick se Terra om 100 år.

  Terra om 200 år

  Hon valde att se Solsystemet om 200 år. Städerna flyter i luften med antigravitation för att påverka naturen så lite som möjligt. Det är fullt med rymdstationer i omloppsbana runt Terra.

  Terra om 1000 år

  Hon valde därefter att se Terra om 1000 år. Homo Sapiens Sapiens har utvecklats till en av de mest andliga raserna i Vintergatan och har tappat håret. Mänskligheten är nu i en högre medvetandedensitet än den tredje. Troligtvis femte eller ännu högre.

  3D-Matrisen Jorden

  Jorden befinner sig i en 3D-Matris av lägre medvetandedensitet än Universum i allmänhet[22], [23]. En maskin finns på Månen som skapar och upprätthåller Matrisen av lägre medvetandefrekvens. Denna maskin skapades av Galaktiska Federationen för att hålla Ciakahrreptiliernas själar begränsade till Jordens själsmatris. Maskinen togs över och hackades av Nebu och Ciakahrr för 12500 år sedan och har omprogrammerats och förvärrats som fängelse för själarna på Jorden.

  Terraformning av Jorden

  Ciakahrreptilierna flyttar Jorden utåt i Solsystemet till den (inre delen av den) beboeliga zonen efter att ha förstört stora delar av civilisationerna på Tiamat och Mars[5] (TBC).

  Planeterna är i perfekt förhållande

  Jorden - Den blå planeten

  Utomjordiska civilisationer är här delvis p g a våra stora hav. Ändå består inte hela Jordens yta av vatten. Vilket är fallet med vissa planeter som har vatten.

  Utomjordingar från Nibiru i Björnvaktaren saltade haven för 245 miljoner år (TBC) sedan för att öka värdet på det återstående vattnet[18]. Detta gjordes under 36 års tid för att livet i haven skulle vänja sig. Men inte livet på land som forfarande behöver tillgång till sötvatten.

  Jorden - En levande organism

  Precis som allt annat i Universum så är Jorden en levande organism. Jorden är likt många andra planeter en feminin organism.

  Gaia

  Gaia existerar på Jorden i en högre medvetandedimension (5D)[19]. Gaia var ursprungligen en megastor planet mer än 100 gånger större än Jorden. Det var en jättelik juvel. Det var ett rehabiliteringscentrum för olika utomgaiaiska raser.

  Gaia är den andliga delen av Terra.

  Systerplaneten Cleor

  Jordens har en systerplanet/tvillingplanet i stjärnsystemet Merope i Plejaderna. Den är/var en reflektion av Jordens rotation. Cleor kan återuppta sin reflektion när Jorden befrias.

  Forntida civilisationer

  Jordens historia är långt mer intressant och längre än vad som förmedlas i konventionella läroböcker. Här är några av de mest inflytelserika.

  Den gamla byggarrasen

  Civilisation som uppkom på Venus och övriga Solsystemet inklusive Jorden för ungefär 2,6 miljarder år sedan. Detta enligt Corey Goode som har haft tillgång till information när han var i Solar Warden SSP[31]. Utvecklade avancerad teknologi och ett försvarssystem av den lokala stjärnhopen innan civilisationen uppsteg till fjärde densiteten för ca 2,3 miljarder år sedan.

  Sumerien

  Civilisation som grundades av Anunnaki. Påverkades troligtivs även av preadamiterna ifrån Maldek och Mars.

  Lemurien (Mu)

  Lemurien var en kontinent i Stilla havet där civilisation av reptilier från Alfa Draconis levde innan kontinenten sänktes ner i havet av cykliska geologiska förändringar. Eller möjligtvis av Atlanerna med elektromagnetiska vapen[5].

  Atlantis

  Kontinent i Atlanten där en civilisation grundades för 31000 år sedan av Atlanerna från Atlantis. Kontinenten och kärnan av civilisationen gick under för 10860 år sedan då Enlil styrde en asteroid in i isbältet vid Grönland[5], [32].

  Inka

  Utomjordisk civilisation som bodde i Sydamerika medan de hade problem på sin egen planet. De lämnade sedan Jorden när deras egen planet blev befriad för ca 230 år sedan från samma maktstrukturer som styr Jorden.

  Homo Sapiens Sapiens

  Homo Sapiens Sapiens skapades som ett experiment mellan ca 22 stycken positiva civilisationer och de negativa civilisationerna från Orion och Alfa Draconis för bara några tiotusentals år sedan[9]. Detta som ett långsiktigt fredsinitiativ i galaxen för att förena genetiskt positiva med negativt orienterade raser. Detta experiment har hamnat i de negativa rasernas händer sedan dess eftersom existensen av reptilhjärnan har möjliggjort kontroll över Homo Sapiens Sapiens ifrån det fördolda.

  Framtida civilisationer

  Anshar

  Är Homo Sapiens Sapiens ifrån framtiden där en grupp åkte tillbaka tills för ca sjutton miljoner år sedan för att skydda sin tidslinje på Jorden i framtiden mot tidslinjer som andra civilisationer driver och går stick i stäv med. Vilket är möjligt eftersom tiden inte är kausal.

  Har hittills interagerar med Homo Sapiens Sapiens på ytan framförallt via drömmar.

  Demosokrati

  Demosokrati är kombinationen av demokrati och filosofi[21]. D v s att folket styr i sakfrågor tillsammans med experter på olika områden.


  Källor:
  [1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
  [2]: Wikipedia: "Earth", 2020-03-15.
  [3]: The Law of One, 1982.
  [4]: L/L Research: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", 2018.
  [5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
  [6]: Kasten, Len: "Dark Fleet", 2020-03-10, ISBN 978-1-59143-345-3.
  [7]: Twitter: Sandia the ET.
  [8]: Prepare for change: "Notes from Cobra Taipei Ascension Conference", 2020-02-22.
  [9]: Wikipedia: "Human taxonomy", 2020-04-13.
  [10]: Divine Cosmos.
  [11]: Panterra PCA.
  [12]: Gemstone University.
  [13]: Corey Goode.
  [14]: YouTube - Dauntless Dialogue - "The Galactic trade economy featuring Tony Rodriguez", 2018-10-28.
  [15]: YouTube - The truth can change your life - "How To Exit The Reincarnation System", 2020-12-22.
  [16]: Twitter - Sandia the ET, 2021-02-13.
  [17]: YouTube: The truth can change your life - "Messages from the Hollow Earth", 2021-04-17.
  [18]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
  [19]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
  [20]: YouTube: Michael Salla - "Has US Space Command received advanced tech from Galactic Federation", 2021-09-01.
  [21]: Bokus.com: "Demosokrati - Spartacus 2.0", 2020-12-16.
  [22]: YouTube: Cosmic Agency - "Extraterrestrial Message Pleiadians: We are living in the 3D Matrix", 2018-09-30.
  [23]: YouTube: Cosmic Agency - "More about 3D Matrix: Extraterrestrial Message from Pleiadians", 2018-10-06.
  [24]: YouTube: Cosmic Agency - "More about 3D Matrix: HAARP and GWEN technologies for manipulation", 2018-10-06.
  [25]: YouTube: Michael Salla - "Galactic Federation is helping Humanity build a Starfleet for Planetary Defense", 2021-09-10.
  [26]: YouTube: secureteam10 - "NASA caught hiding something at North Pole! Hollow Earth? 5/20/16", 2016-05-21.
  [27]: YouTube: Elena Danaan - "What is a Prison Planet - Galactic Federation of Worlds vs Nebu Empire", 2021-12-22.
  [28]: YouTube: Elena Danaan - "Visiting a Meton mothership", 2021-09-11.
  [29]: Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
  [30]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 19 ~ The future 20 years from now - with Haben of Meton", 2022-12-16.
  [31]: Vimeo: 1091 Pictures - "The Cosmic Secret (4K)", 2019-10-22.
  [32]: Vimeo: Elena Danaan - "Atlantis resurgence @ Vimeo", 2023-11-24.
  [33]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 28 - April 29 2024", 2024-04-29.

  Tillbaka till Kosmologikas hemsida

  © Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

  Nästa sida
  Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.