SETI

Astrobiologi

Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI) är ett (pseudo-)projekt för letande efter utomjordiskt liv. Carl Sagan (1934-1996) och Frank Drake (1930-2022) är mycket medvetna om att utomjordiskt liv finns och det finns här. Sagan har suttit med i Magestic 12 som har hand om utomjordiska kontakter och förhindrandet av att civilbefolkningen får reda på att utomjordiskt liv finns. Drake har själv förhört och torterat utomjordingar enligt Michael Salla.

Frank Drakes ekvation

Det går att beräkna hur många civilisationer som man kan teoretiskt skulle kunna få kontakt med, och kommunicera med i simplex, om man riktar lämpligt kommunikationsutrustning mot rätt ställen just nu. Denna formel kallas för Drakes ekvation.

N = R * fp * ne * fl * fi * fc * fL

N = Antalet civilisationer i Vintergatan som vi kan mottaga elektromagnetisk strålning i radioområdet ifrån.
R = Hur ofta lämpliga stjärnor bildas.
fp = Den del av stjärnorna som har planeter.
ne = Antalet "Jordar" per planetsystem.
fl = Den del av de jordliknande planeterna där liv utvecklas.
fi = Den del av planeterna med liv som intelligens utvecklas.
fc = Den del av planeterna där teknologi utvecklas.
fL = Livstiden hos kommunicerande civilisationer.

De senaste åren faktorn ne, antalet "Jordar" per planetsystem, ökat markant från ett obetydligt värde till ca 1,6 Jordar per planetsystem. Det gör att om en intelligent civilisation med förmåga att kommunicera finns i 100 år så bör det finnas 2,5 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu. Lever en intelligent civilisation däremot i 10000 år så bör det finnas 250 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu i Vintergatan. Spekulerar man i att en framgångsrik civilisation mognar så att den blir fredlig, lär sig att färdas mellan stjärnsystem och därmed sprider sig från moderplaneten till flera andra planeter så bör den kunna existera i åtminstone en miljon år. Är detta det vanliga scenariot så bör det finnas 25000 stycken civilisationer i Vintergatan just nu. Kan även avancerade civilisationer färdas i överljushastighet så kan de rimligtvis färdas även mellan galaxer. Är detta vanligt i den Lokala galaxhopen så skulle 2,5 miljoner civilisationer kunna vara i kontakt med en avancerad civilisation.

Eftersom denna ekvation inte är särskilt praktisk att använda för kommunikation så finns det många alternativa ekvationer till denna.

Arecibosignalen

Ett kodat meddelande skickades med Areciboteleskopet, Jordens största enskilda teleskop, i Puerto Rico år 1974. Det riktades mot Magellanska Molnet som ligger 25000 ljusår bort. Det skickades för att det var möjligt att göra detta. En bedömning i efterhand kanske visar att det inte var det bästa. Man kan inte förvänta sig ett svar om 50000 år. Vilken mottagare kommer att lyssna då på Jorden eftersom man inte kan förvänta sig att Areciboteleskopet finns var eller, trots om det vore det, är riktat åt rätt håll. Och det kan locka till sig intresse från andra civilisationer på andra sätt.

Project Cyclops

Produkten av studien för Project Cyclops år 1971 blev dokumentet "Project Cyclops - A design study of a system for detecting Extraterrestrial Intelligent Life"[2]. Dokumentet är väldigt välskrivet och innehåller slutsatser som har återpublicerats som nya flera årtionden senare. Och synpunkter som inte är accepterade idag.

Hynek-skalan

Närkontakt med utomjordiska civilisationer av olika nivåer är baserad på Allen Hyneck's (1910-1986) bok "The UFO experience: A scientific inquiry" från 1972.

 1. CE-1: Synligt observerande av oidentifierade flygande föremål där det är någorlunda bra upplöst vinkelmässigt och med någorlunda detalj.
 2. CE-2: Kontakt som lämnar kvarvarande fysiska spår. Kan vara att en elektrisk apparats funktion påverkas, att människor eller djur reagerar.
 3. CE-3: Kontakt där utomjordingar är fysiskt närvarande. Detta inkluderar robotar. Beskrivs i Steven Spielberg's film "Close encounters of the third kind". Finns underkategorier definierade av Ted Bloecher.
  A: Utomjording observeras inuti farkosten.
  B: Utomjording observeras inuti och utanför farkosten.
  C: Utomjording observeras i närheten av farkosten. Men går inte ut eller in.
  D: Utomjording observeras men inte någon farkost. UFO-aktivitet rapporteras i området samtidigt av andra.
  E: Utomjording observeras men inte någon farkost. UFO-aktivitet rapporteras inte i området av någon annan.
  F: Varken utomjording eller farkost observeras men jordvarelsen upplever någon typ av intelligent kommunikatör.
 4. CE-4: Denna typ är inte inkluderad i Hyneks ursprungliga skala. Hyneks kollega Jacques Vallee anser att denna nivå bör referera till fall där jordvarelser upplever en transformering av deras uppfattning av verkligheten. Kan ske till exempel när människa hämtas av utomjording och/eller farkost.
 5. CE-5: En närkontakt med direktkommunikation mellan jordvarelser och utomjordingar. Denna typ av kontakt definerades av CSETI och beskrivs som en ömsesidig kontakt som är medveten, frivillig och initieras av människor. Är koherent meditativ.


Källor:
[1]: Drake equation @ Wikipedia, 2019-11-03.
[2]: Project Cyclops - A design study of a System for detecting Extraterrestrial Intelligent Life, 2019-11-07.
[3]: YouTube: Steven Greer om Drakes ekvation.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.