Kosmiskt lexikon

Astrobiologi

Genom språk kan man förstå mycket. Det vedertagna språket inom Galaktiska Federationen av Världar är Taami[1], [2]. Det är härifrån som engelskans "Human" kommer.

Namn på stjärnor och planeter

Namnen på stjärnor och planeter kommer till stor del från grekisk mytologi och sumerisk vetenskap[1], [3]. Det vedertagna språket inom Galaktiska Federationen av Världar är Taami[1], [2].

Svenska Utomjordiska Språk Bakgrund
Vintergatan Nataru Taami Är konvention inom bl a GFV att använda detta namn för den struktur av hundratals miljardalet stjärnor som utgör galaxen som Terra ligger i.
Andromedaner Zenae Taami Folk som kommer ifrån Andromedas stjärnbild sett från Jorden. Raser från detta område kallar sig för Zeneaner.
Sirius A Ashkera Taami Namnet på den starkaste stjärnan på vår natthimmel. Ash betyder starkt ljus.
Sirius B Thula Taami Dvärgstjärnan som också har ett stjärnsystem med avancerad ras. Det är troligtvis härifrån som namnet Thule kommer som används bl a av nazister.
Sirius C Emerya Taami Stjärnan.
Alpha-B Centauri Selo Taami Planeten.
Beta Centauri Selo Taami Planet som har befolkningen Selosianer på Jorden, som heter Telosianer efter deras huvudstad Telos, framförallt under Mount Shasta i Kalifornien.
Beta Centauri Hadar Taami Planeten.
Proxima Centauri Meton Taami Planeten.
Altair Alkorin Taami Stjärnan.
Atairian Akhori Taami Rasen som bor på planeter kring stjärnan Altair.
Aldebaran Jada Taami Stjärnan.
Aldebaraner Jadaii anunakene Taami Rasen Annunaki som bor på Jada.
Wolf 424 Ummo Taami Stjärna med positivt framstående ras.
Rasen från Wolf 424 Ummit Taami Rasen på Wolf 424 är väldigt bra på att kanalisera och skapa drömmar relaterat bl a till uppfinningar.
Vega Olmeeka Taami Stjärnan Vega.
Orion Uru An Na Taami Stjärnbilden Orion. Som även är ett mycket viktigt område p g a den stora portalen som är en av Natarus främsta.
Grå från Orion Nebu Grå raser från Orions stjärnbild.
Rigel Asba'a Stjärnan.
Bellatrix Uruud Stjärnan.
Betelgeuse Car'Ina Taami Stjärnan.
Mintaka Aragorog Stjärnan.
Alnilam Zagara Stjärnan vars planetsystem en av raserna i Rådet av Fem ingår. De var väldigt delaktiga i att bygga pyramiderna i Giza.
Tau Ceti Norca Taami Stjärnan.
Alfa Draconis Thuban Ciakharranska Stjärnan har samma namn som vi använder om den på Jorden.
Drakoreptilier (Rymdödlor) Ciakahrr Taami Kom från stjärnsystemet Thuban till Jorden senaste omgången för ca 15000 år sedan och har styrt Jorden ifrån det dolda i 6000 år.
Kepler-62 Taamia Taami Stjärnan i Lyrans stjärnbild som de flesta humanoiderna kommer ifrån i vår del av Vintergatan.
Lyraner från Kepler-62 Taami Taami Inkluderar inte bara humanoider utan även bl a reptilier och ljusvarelser.
Kattliknande Lyraner från Kepler-62 Laan Taami Rasen.
Humanoider från Kepler-62s 2:a planet Laan Taami Ras från planeten Egoria.
Humanoider från Kepler-62s 3:a planet Ladrakh Taami Ras från planeten G'Mun.
Humanoider från Kepler-62s 4:e planet Taal Taami Ras från planeten Omankhera.
Humanoider från Kepler-62s 5:e planet Noor Taami Ras från planeten Tar.
Ashtar Ashara Ashtar betyder Fröet av det starka ljuset (Seed of the bright light).
Ashaara Taami Stjärnan i Plejaderna (M45) som inom den grekiska mytologin kallas för Taygeta.

Källor:
[1]: ElenaDanaan.org - Elena Danaan: "A gift from the Stars: Extraterrestrial contacts and guide of Alien Races", ISBN 979-8681800118, 2020-09-02.
[2]: AlexCollier.org: "Defending sacred Ground", 1996.
[3]: YouTube: Elena Danaan - "The name of the Stars", 2021-06-06.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.