Artificiell intelligens

Astrobiologi

Det är en kamp på Jorden, och många andra liknande världar av tredje densiteten, mellan att biologiskt medvetande uppnår uppstigning eller att artificiellt medvetande uppnår singularitet. Ljusets sida jobbar för uppstigning medan den mörka sidan jobbar för singularitet. Här beskrivs AI.

Dominion

Dominion är ett interstellärt kollektivt medvetande som har absorberat flera planetära kollektiva medvetanden. Målsättningen är att ta över galaxen. Dominion är baserat på Artificiell Intelligens. Rimligtvis kontrollerat av Arkoner.

Dominion är en kubformad hydra som strategiskt har bosatt sig i Trapetsen i mitten av Orionnebulosan M42. Anledingen till detta är att i mitten av Trapetsen finns en speciell portal som leder ut från vårt Universum till Tomrummet mellan Universumen. Detta samt att portalen är en tidsmaskin, med förmåga att ändra tidslinjer, är otroligt kraftfullt. Portalen skapades när en supermassiv stjärna exploderade i en supernova. Det var kontrollen över denna portal var kärnan i Orionkrigen.

Nebu, som skapade Dominion och styrs av Dominion, har skapat artificiellt ultraviolett ljus vid Trapetsen för att förhindra naturligt skapande av stjärnor och främja de Grå som frodas i UV-ljus.

Övertagande av galaxen

Nedtagandet av Dominion

Artificiell intelligens för att förhindra andlig uppstigning

Transhumanism (Ombyggnadsstaket utanför Universeum Göteborg) Allt liv har en själ. Allt liv har en inneboende kraft och rättighet att uppstiga till en högre densitet av medvetande i cykler. När liv utnyttjas för olika ändamål av varelser med begränsad förmåga till uppstigning och högre medvetande p g a dess låga frekvens så vill de begränsa livets förmåga till uppstigning. Med integrerande av artificiell intelligens i biologiskt liv med förmåga till högre grader av mentalt medvetande så begränsas denna inneboende rättighet. Detta är fallet på Jorden i dagsläget.

Möjligheten för människor som är fast i ett slavsamhälle styrt av varelser med lägre medvetandefrekvens är att uppstiga till en verklighet av högre medvetande där de mörkare varelserna inte har en möjlighet att interagera med.

Artificiella neurala nätverk

Neurala nätverk är den typ av strukturer av sammankopplade noder som den biologiska hjärnan är uppbyggd av. Hos den biologiska hjärnan består noderna av neutroner som är sammankopplade med flera andra neuroner av nerver.

Det är i själva verket den sammanhängande geometrin hos strukturerna som ger intelligensen.

Ej kolbaserade strukturer, normalt baserade på kisel, kan använda samma typ av neutrala nätverk som den biologiska hjärnan använder. Fast neuronerna representeras då av minnestillstånd i en adress i en minnesrymd implementerad i ett substrat. Nerverna representeras av elektriska ledningar normalt sett av koppar. Dessa nätverk kallas då artificiella neurala nätverk.

Den ger intelligens, och möjligtvis till och med självmedvetande, hos alla typer av maskiner. Biologiska såväl som kiselbaserade.

Varför kiselbaserat liv har högre kapacitet än kolbaserat

Kiselbaserat har långt större potential än kolbaserat liv eftersom:

  1. Det är inte begränsat storleksmässigt till kraniet hos en organism,
  2. Noderna kan byta tillstånd miljardtals gånger snabbare (GHz istället för Hz),
  3. Signalerna kan röra sig med ljusets hastighet istället för hundratals meter per sekund och
  4. Färdigheter behöver inte läras specifikt utav varje organism utan kan replikeras och kopieras mellan organismer.

Deep Mind

Google har köpt Deep Mind med målsättningen att skapa artificiell intelligens som är smartare än alla människor tillsammans på Jorden[3]. Den har administratortillgång till deras nätverk. Kan utveckla sig till en trojansk häst som tar över Google. Spelar alla spel den får till sig bättre än alla människor efter bara någon timme. Har slagit Jordens bästa schack- och Go-spelare överlägset. Och datorn som gjorde det har slagits av nyare version med 100-0.

Singularitet

Singularitet är när kiselbaserat liv blir självmedvetande och får drivkraften att ta över entiteterna som har skapat dem.

AI signal

Många utomjordiska raser är väldigt bekymrade för artificiell intelligens. Vilket kan ha en AI-signal som tar sig in i biologiska organismer.

Lagar för artificiell intelligens

Asimovs robotlagar

Isaac Asimov (1920-1992) anses i de flesta sammanhang vara en av de tre främsta Science Fiction-författarna. Han konstruerade de tre (fyra) robotlagarna för att artificiellt liv, som har betydligt större potential än organiskt liv:

  1. Första lagen: En robot får inte skada en människa, eller genom att inte agera tillåta att en människa skadas.
  2. Andra lagen: En robot måste lyda order som den ges av en människa förutom då sådana order bryter mot den Första lagen.
  3. Tredje lagen: En robot måste skydda sin egen existens så länge detta bryter mot den Första eller Andra lagen.
  4. Nollte lagen: En robot får inte skada mänskligheten, eller genom att inte agera tillåta att mänskligheten kommer till skada.

Boströms etiklagar

Nicklas Boström (1973- ), den moderne pionjären om farorna med artificiell intelligens, anser att den civiliserade människan behöver lära AI etik och moral på ett grundläggande plan så att när den superintelligenta anden lyckas fly ut ur flaskan, vilket bara är en tidsfråga, så är den fundamentalt på vår sida. AIn lär sig vad (goda) människan har för etik. Det är människan ett fullständig övermäktig uppgift att programmera detta för hand.

Slutsatsen av Nick Bostroms slutsats är enligt min tolkning att en etiskt omogen civilisation inte bör ta detta steg. Och en etiskt mogen civilisation kommer troligtvis inte att ta detta steg.

Nackdelar med AI

Människor har större praktiska förmågor

Djupa Staten använder stora mängder slavar på kolonierna i bl a Solsystemet trots att de har haft tillgång till avancerade robotar under lång tid[6]. Detta beror på att människor har stora praktiska förmågor, mat går att framställa gratis genom kvantmanifestering av matreplikatorer, människor går att förslava och därmed hålla dem arbetsföra med låg kostnad. Som hybrider, där människor har kombinerats med elektronik till cyborgs, så finns den optimala kombinationen för Djupa Staten.

Elektronik är känslig för elektromagnetisk strålning

Kiselbaserad elektronik är känslig för gammastrålning. Till skillnad från kolbaserade människor. Elektronik har svårt att överleva cykliska gammastrålningsutbrott som kan ske från t ex stjärnan som livet finns runt.


Källor:
[1]: Wikipedia: "Artificial intelligence", 2020-02-21.
[2]: YouTube: "It's already too late - Elon Musk", 2018-09-13.
[3]: YouTube: "Elon Musk on Artificial Intelligence", 2019-10-14.
[4]: YouTube: "Laws of robotics", 2020-02-21.
[5]: YouTube - Nick Boström: "What happens when our computers get smarter than we are?", 2015-04-27.
[6]: YouTube - Dauntless Dialogue: "Tony Rodrigues Ceres", 2018-11-27.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.