Terraformning

Astrobiologi

Avancerade civilisationer har förmågan att terraforma existerande planeter och skapa nya stjärnsystem[1], [2], [3]. Aheel kallar detta för stjärnskapande.

Terraformning av stjärnsystem

Galaxens egenskaper, Logos, sätter grunden för livet och dess naturliga utveckling i stjärnsystemet.

Stjärnan egenskaper sätter grunden för livet och dess naturliga utveckling i stjärnsystemet.

Terraformning av planeter

Det är mest etiskt att terraforma en planet som inte har något liv, eller åtminstone lite utvecklat liv.

Det är möjligt att flytta planeter för att de skall hamna i guldlockszonen så att vatten på planeten, om livet är syrebaserat, är i flytande form. Är livet vätebaserat så kan planeten vara väldigt långt från stjärnan för att vara i flytande form.

Terraformning av månar

Objekt kan flyttas till omloppsbana runt planeten i fråga. Som då blir måne. Månen kan stabilisera planetens lutning i sin bana. Månen kan användas för att påverka och övervaka planeten. Månar är ofta för små för att ha atmosfär om de är i omloppsbana runt stenplaneter. Månar kan gröpas ur och


Källor:
[1]: AlexCollier.org: "Defending sacred Ground", 1996.
[2]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
[3]: YouTube.com: Elena Danaan - "Q&A Taal", 2021-05-19.
[4]: MarcelVogel.org, "Jen Han Eredyon".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.