Livsgivande energiparadigm

Astrobiologi

Livsgivande energi kan överföras och lagras på flera olika sätt.

Intagande av energi via Phryll

Växter tar upp Phryll och lagrar detta i frukter. Människor behöver äta riktig mat för att kunna överleva på lång sikt även om mat med samma energiinnehåll kan skapas på konstgjord väg i matreplikatorer.

Energi kan tas in från Källan genom att via andningen inta Phryll från luften. Fåglar gör bl a detta när de flyttar.

Genom en medveten andning så kan energi tas upp via syret i luften.

Stjärnans energi som entropisänkare

Den struktur som finns i våra kroppar kommer från och byggs upp av mat[2]. Energin i maten har i samtliga fall sitt ursprung i fotosyntesen. Vi måste hela tiden kämpa mot termodynamikens andra lag eftersom entropin i kroppen ökar (TBC). Detta på grund av att värme - som har väldigt hög entropi - hela tiden alstras.

Graden av oordning i kroppen sänks genom att vi äter mat med låg entropi. Vart kommer då denna låga entropi ifrån? Energin i maten har i samtliga fall sitt ursprung i fotosyntesen som tar sin energi ifrån Solen. Eftersom Jorden är i termodynamisk jämvikt så måste lika mycket energi som kommer ifrån Solen sändas ut igen (det är alltså inte energi som ackumuleras på Jorden). Eftersom arean som energin kommer ifrån p g a Solen har begränsad storlek så måste varje foton ha mycket större energi än fotonerna som återutsänds ifrån Jorden åt en mycket större himmelsvinkel. Antal är förknippat med frihetsgrader som i sin tur är förknippad med entropi. Till följd av att Solen är en het punkt på himlen så kan alltså livet på Jorden existera!

Denna mekanism finns återgiven i Roger Penrose (1931- ) bok "The Emperor's new Mind".

Stjärnans energi som energigivare (Penrose entropiprincip)

Ett alternativt sätt att se på denna princip är att energin från stjärnan, i form av fotoner som absorberas, leder till att biologiska varelser, som t ex människor, laddas med energi som lagras i vattnet som 2/3 av människor består av[3],[4].

Universum strävar mot perfektion

Tvärt om vad som påstås inom termodynamiken så ökar inte entropin hos Universum utan den minskar eftersom Källan strävar mot perfektion.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Entropy", 2019-09-26.
[2]: Penrose, Roger; "The Emperor's new Mind" , 2019-09-29.
[3]: YouTube: TEDx Talks, "The Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelphU", 2013-09-06.
[4]: YouTube: Water, Cells, and Life. Dr. Gerald Pollack at TEDxTEDxNewYorkSalon", 2016-11-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.