Zoohypotesen

Astrobiologi

Enrico Fermi (1901-1954), en extraordinärt intelligent man och utomordentligt kompetent i att göra uppskattningar, konstaterade snabbt att utomjordingar borde vara här nu och sedan länge. Men varför ser vi dem inte dagligen på väg till Konsum? Svaret kan finnas i Zoohypotesen.

Universum har funnits i 13,8 miljarder år och vårt Solsystem i 4,57 miljarder år. D v s vårt Solsystem är ungt i jämförelse med andra stjärnor och civilisationer som bildades upp till nio miljarder år före Solen och Jorden. Detta i kombination med elektromagnetismens lagar har lett till utforskande och kolonialiserande av stjärnsystem genom galaxerna. Principer har skapats baserat på erfarenheter och visdomar. En av dess verkar vara att avancerade civilisationer inte skall störa mindre avancerade civilisationer innan de har uppnått en viss mognadsnivå. Denna princip är införlivad bl a i programidén Star Trek.

Trots detta finns det ofta aktivitet hos en mindre civiliserad planet där individer hos befolkningen kan få olika nära kontakt med utomjordingar. Detta framförallt från negativt orienterade utomjordingar. Detta är avspeglat i närkontaktsskalan som har minst fem nivåer.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Zoo hypothesis", 2019-03-02.
[2]: Wikipedia, "Close encounter".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.