Genom

Astrobiologi

Genom finns i allt liv av medvetandedensitet två och högre upp till dess att medvetanden inte längre manifesterar i kroppar, d v s ca nionde medvetandedensiteten. I biologiskt liv utgörs det av aminosyror formade i en geometrisk helix-struktur. Enkelhelix när liv kopieras och dubbelhelix när liv är lagrat.

Genomet, i form av RNA, processas och kopieras till proteiner via ribosomer. Enkelhelix, RNA, när liv kopieras och dubbelhelix, DNA, när liv är lagrat.

Över 90 % av allt genom är vad många forskare kallar för "skräp-DNA". Men varför skulle en intelligens skapa mängder med kod som inte har någon nytta? Det är snarare som så att koden inte är aktiverad. Men avsedd för en framtida människa som har betydligt större funktionalitet om/när vi blir varelser av högre densitet.

DNA & RNA

DeoxiRibonukleinsyra (Acid), DNA, är datakod för biologiskt liv där all information som behövs för att bygga, kopiera och sprida liv finns. Motsvarande data i ett dataprogram så innebär detta att strukturen får liv behöver finnas inbyggd i naturen på något sätt. Avkodningen och uppbyggnaden av genomet inklusive vad de påverkar samt kombinationen av flera ändringar på en funktion är enorm.

DNA är utvecklat ur RNA som är en enkelhelix istället för en dubbelhelix. DNA har en extra oxy-grupp utöver RNA gör. Därav skillnaden i namn.

Allt liv i Universum är ett med varandra som enligt Gaia inom grekisk mytologi. Livets byggstenar är de samma i hela Universum eftersom fysiken är densamma. Det är rimligt att genom liknande DNA är universell eftersom denna består av CHNOPS.

Genom en hårddisk för liv

DNA är en kristallin struktur som finns kvar som en hårddisk även efter det att bäraren är död[4].

Genomet har kvar alla minnen som entiteten har upplevt.

Det går att klona genom och klonen får fantastiskt nog samma minnen som den entitet som kopierades. Att minnena finns hos genetiska kopior tyder på att minnena lagras i Matrisen och läses upp därifrån.

Ribosomer

Ribosomen är ännu mer fantastisk än DNAt eftersom denna apparat med ca en miljon atomer avkodar DNAt[5], [6], [7]. Det är som datorn som exekverar en programkod för att ta en liknelse.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Genome".
[2]: Wikipedia, "DNA".
[3]: Wikipedia, "RNA".
[4]: YouTube, "SSP insider reveals everything he knows about ETs".
[5]: Wikipedia, "Ribosome".
[6]: Ramakrishnan, Venki: "Gene Machine: The race to decipher the secrets of the Ribosome", ISBN 978-0465093366, 2018-11-06.
[7]: NobelPrize.org, "Nobelpriset i kemi 2009", 2021-12-25.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.