Livsfaktorer

Astrobiologi

Liv verkar kunna uppstå ganska lätt om det får tid på sig och under många omständigheter. Liv är en del av Källan. Det kan även spridas från ställen där det kan, och har, uppstått på till andra ställen där liv kan utvecklas tidigare än annars.

Vatten i flytande form

Att vatten i flytande form behövs är en grundläggande egenskap[1]. Detta för att liv rör sig tillräckligt lätt när det är i en vätska men driver inte iväg eftersom den är omfattad av en väggstruktur som i en cell. I fast form har potentiellt (högre stående) liv väldigt svårt att röra sig och i gasform så åker livet bort för lätt om det inte är väldigt bra inneslutet. Vatten har fördelen att den är flytande i ett ganska stort temperaturspann. Dessutom så är den polär vilket gör att den håller sig samman bättre i tunna skickt på olika objekt än ickepolära vätskor. Vatten kan genom fotosyntes avge syre vilket är fundamentalt för högre stående liv som är mer energikrävande än primitivt anaerobt liv.

Energi behövs för att liv skall kunna leva och röra på sig. Det kan tas upp i form av värme genom konvektion vid hydrotermiska utlopp på havets botten. Vilket möjligtvis är det första stället som liv uppstår på en planet, eftersom det inte finns någon växtlighet från början på land, och inte heller något ozon som skyddar mot ultraviolett strålning i atmosfären innan syre har börjat produceras av växter.

Hydrotermiska utlopp

Hydrotermiska utlopp, även kallade "smokers" på engelska, är förmodligen även det sista stället där planeter som utsatts för "thermal runaway" har liv eftersom miljön på tusentals meters djup i världshaven är mest robust mot klimatet i planetens atmosfär.

Terraformning

Tillräckligt avancerade civilisationer har kunskapen och förmågan att terraforma världar till att bli beboerliga. Detta är vanligt. Bl a Plejaderna (M45) har terraformats av biologiska varelser för att bli beboerliga, genom en vetenskap som vi på Jorden kallar terraformning och Aheel kallar för stjärnskapande, trots att det är ett relativt ungt stjärnsystem och ljusstarka stjärnor[2].


Källor:
[1]: Wikipedia, "Water".
[2]: MarcelVogel.org, "Jen Han Eredyon".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.