Rymdskeppet Månen

Astrobiologi

Månen anses stabilisera Jordens vinkel på axeln och gör att det blir regelbundna årstider. Vilket är främjande för utvecklingen av liv på planeter. Men det går inte ihop med att gamla skrifter av fullt utvecklade civilisationer som berättar om en tid före Månen om inte de civilisationerna har utvecklats någon annanstans. Det finns tecken som tyder på att Månen i själva verket är ett gigantiskt rymdskepp ala Dödsstjärnan i Stjärnornas krig.

Fritagning av Månen

Månen fritogs av Galaktiska Federationen av Världar i början av år 2021 från inflytande av negativa interstellära raser[4]. Detta skedde genom hårda strider det senaste året där bl a tretton utomjordiska baser på Månens baksida rensades på utomjordingar. Avtal med utomjordiska raser har även gjorts för att få dem att lämna Månen utan militärt ingripande. Det är första gången sedan Månen kom hit troligtvis för några hundratusentals år sedan som Månen inte är kontrollerad av negativa utomjordingar. Det är nu upp till den av utomjordiska raser påverkade människan att bestämma hur vi skall använda Månen.

Utomjordiska baser på Månen

Inringat med blå ringar är de områden som utomjordiska baser har funnits. De flesta är övergivna nu efter fritagningen av Månen. Klicka på bilden av de två hemisfärerna för större bild.

Baser på Månens norra baksida
Baser på Månens södra baksida

Portal till Maitras bas i Andromedagalaxen

Maytra hade en portal på Månen som gick till deras hemplaneter i Andromedagalaxen.

Rymdskeppet/Dödsstjärnan Månen

Månen fanns tidigare i närheten av planeten Tiamat och transporterades till Jorden där den placerades i bunden omloppsbana på perfekt avstånd för att skapa totala solförmörkelser utan att förmörka protuberanser och koronan[2]. Troligtvis så togs Månen till Jorden för att vinna ett krig. Troligtvis var Månen byggd av Den Forntida Byggarrasen som hade flera Dödsstjärnor som försvar av den lokala stjärnhopen.

Månen sägs enligt Norman Bergrun ha byggts vid Jupiter för 38 miljoner år sedan och efter att ha varit på många ställen i Solsystemet tagits till Jorden för ca 15000 år sedan[5], [6]. Månen har ingen egen framdrivning utan har bogserats in i bana med ett rymdskepp som sägs vara parkerat i kratern Tsiolkovskiy.

Alternativt så byggdes Månen i stjärnsystem i Ursa Minor för ca 5 miljarder år sedan. Vilket är äldre än Solsystemet, d v s äldre än 4,6 miljarder år.

Månen har oavsett ursprung använts för att övervaka och kontrollera himlakroppen där är vid. Vilket är Jorden idag.

De Grå Maytra hade en maskin som alstrade låga vibrationer vilka skickades till Jorden för att sänka medvetandet hos befolkningen. Denna monterades under första delen av år 2021 ner av Galaktiska Federationen. De negativa signalerna har ersatts med positiva signaler som gradvis görs svagare under en övergångsfas eftersom människan har blivit så beroende av dessa att vi inte omedelbart kan göra oss av med signalerna. Det blir en kraftig abstinens.

Tiden då Månen inte fanns i skyn

Grekiska-, romerska- och Zulu-skrifter talar om en tid innan Månen fanns[1]. Syndafloden finns med i de flesta religioner. Är rimligt att det uppstår tsunamis när ett så stort objekt som Måne flyttas in runt Jorden. Månen idag påverkar tidvattnet med upp till tio meter bara genom att förflytta sig i sin ovanligt elliptiska bana. Månen är ovanligt stor för att vara en måne. Normalt sett fångas månar in av planeter genom att komma innanför dess gravitationella påverkan. Det begränsar månens storlek till betydligt mindre än Månen. Månen går i en ovanligt cirkulär bana för att vara en måne. Eftersom månar fångas in av gravitationen så blir banan normalt sett mer elliptisk än Månens.

Kollision med Theia osannolik

Eftersom Månen är ovanligt stor relativt planeten Jorden så är det osannolikt att Månen skulle ha fångats in av Jorden. Den främsta hypotesen är annars att Jorden kolliderade med en hypotetisk planet kallad Theia, som slog bort delar av Jordens kärna, samlades ihop i en himlakropp som blev Månen. Vinkeln och överlappet som behövs mellan planeterna är osannolikt liten. Dessutom finns inga rester i form av asteroider i Jordens bana vilket förstärker teorin att Månen är ett rymdskepp.

Positionerad för solförmörkelser

Månen befinner sig på ett perfekt avstånd för att precis ge fullständig förmörkelse utan att skymma koronan och pertuberationer från ytan. Det innebär att avståndet är matchat till en faktor mindre än en på ca (fem) tusen. Det är ett för litet tal annat än vara gjort enligt konstruktion[1].

Materialuppbyggdnad som av ingenjör

Ytan på månen består av basalt[1], som är en väldigt absorberande bergart som bl a används i sadelstolpar till cyklar, titan och zirkonium, som är en extremt hård metall. Det är så man skulle konstruera ett objekt som Månen om man hade valfrihet.

Tunnt skal av stark metall

Djupet på kratrarna är väldigt begränsat oberoende av diametern på kratrarna. Det tyder på att Månen består av ett skal som kan vara tunnare än tre kilometer. Apollo 11 släppte ner, och lät månlandaren krascha, mot Månens yta i närheten av den seismograf som var utplacerad vid landningsplatsen. Med resultatet Månen ringde i över en minut. Vilket inte skulle vara fallet om Månen var en solid kropp. Apollo 12 släppte ner än ännu större struktur mot Månen med resultatet att den skakade i över tre minuter[1].

Ärrad av krig

Månen har stora områden på delar av framsidan, som Stillhetens hav, som påstås komma från det Sena stora bombardemanget. Hade detta varit korrekt borde de även ha funnits på Månens baksida. Vilket inte är fallet. Det tyder på att strukturerna är ärr efter detonationer av gigantiska vapen. Amatörastronomen Brian J. Ford publicerade resultaten av egna experiment år 1965.

Elektriska urladdningar

Liksom på Mars så verkar Månen ha blivit utsatt för kraftiga elektriska blixtar. Som ger upphov till runda kratrar och fåror med speciellt utseende likt den hos Valles Marineris på Mars.

Bostadskomplex

Månen sägs bestå av ungefär tiotusen våningar som kan bebos av biologiska varelser i storleksordingen två miljarder. De biologiska varelserna är döda och deras själar är fast där. Eller så har de reinarknerats på Jorden sedan 25000 år sedan och ytterligare en anledning till den stora befolkningen på Jorden.

Liv på Månen

Monoliter på Månen

Månen har väldigt spetsiga strukturer som upp till hundratalet meter. De påminner om obelisker som finns på Jorden. Eftersom Månen inte har någon atmosfär så skulle alla objekt med den utbredningen större än en fotboll ha förhindrats av meteornedslag. Det är därför väldigt rimligt att de är artificiella objekt som har skapats av en civilisation för inte allt för länge sedan[1].

Aktivitet på Månen

Besättningen på Apollo 11 noterade mängder av aktivitet på Månen enligt Edwin "Buzz" Aldrin[1].

Månen är enligt åldersbestämningar äldre än övriga Solsystemet vilket innebär att den inte kan vara härifrån. Den gamla byggarrasen kan inte ha byggt Månen om den är äldre än Solsystemet, även om de byggde farkoster som Dödsstjärnan som en del av ett försvar av den lokala stjärnhopen som de en gång dominerade.

Källor:
[1]: IMDb, Ancient Aliens, Space Station Moon, 2019-07-26.
[2]: IMDb, The Cosmic Secret, 2019-11-19.
[3]: YouTube - ThunderboltsProject: "Our lightning scarred Moon", 2019-10-15.
[4]: ExoPolitics.org - "Overview of Human-looking extraterrestrials & their agendas", 2021-04-24.
[5]: UAMN TV - "John Lear - It's a Space Station", 2021-07-19.
[6]: Norman Bergrun: "Ringmakers of Saturn", 2021-07-19.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.