Panspermia

Astrobiologi

Definition av panspermia

Panspermia är begreppet att liv kan spridas mellan himlakroppar, huvudsakligen mellan planeter, genom en mekanism där ett nedslag av en liten himlakropp, som en meteor baserad på t ex en asteroid, slår ner på en annan (betydligt större) himlakropp. Då kan materia, innehållande liv, via ketchupeffekten kastas upp från himlakroppen med större hastighet än himlakroppens flykthastighet. Vissa bakterier kan fraktas i rymden och överleva tills de långt senare slår ner på en tredje himlakropp där de sedan kan vakna upp ur dvala och utvecklas vidare till mer avancerade former av liv.

Panspermia har funnits som teori åtminstone sedan 500 f Kr i skrifter av den grekiska filosofen Anaxagoras (510-428 f Kr). Vilket var anmärkningsvärt tidigt. Svenskarna Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) och Svante Arrhenius (1859-1927) var intressant nog två en handfull vetenskapsmän som är kända för att ha fört fram panspermia som teori. Arrhenius nämner det i boken "Worlds in the making: The evolution of the Universe" från år 1908.

Jorden berikas kontinuerligt med utomjordiskt biologiskt material

Milton Wainwright och Chandra Wickramasinghe skickade upp ballonger till ca 40 km höjd i början av 2000-talet i Indien för att samla in partiklar som faller in i atmosfären. Partiklar fastnar på kolbaserade plattor som kan fånga in partiklar med stor relativ hastighet. Infångningsutrustningen faller ner till Jordens yta efter en tid och är utrustad med GPS för att kunna lokaliseras. Därefter isoleras infångingsutrustningen hermetiskt för att förhindra kontaminering från jordytan innan den tas in på klimiskt laboratorium där analys sker med elektronmikroskop.

Experimenten påvisar att partiklar bestående av biologiskt material med storlek upp till åtminstone 200 mikrometer stora kommer in i atmosfären kontinuerligt. Man kan påvisa via flykthastighetsmodellering att inga partiklar större än 6 mikrometer kan ta sig ut från Jordens atmosfär. Det är alltså påvisat att biologiskt material kommer ner i stratosfären ifrån rymden och att de inte ifrån Jordens yta som vissa påstår.

Man kan tänka sig att eukaryota har utvecklats på en annan planet och spridit sig hit eftersom eukaryota är så mycket mer avancerad än prokaryota.

Intelligent styrd panspermia

Idén att liv medvetet sprids av civilisationer till andra planeter formulerades i skrift av Olaf Stapledon (1886-1950) i hans science fiction-berättelse "Last and First Men" från år 1930. År 1966 spekulerade ukrainaren Iosif Shklowskii (1916-1985) och amerikanaren Carl Sagan (1934-1996) i deras gemensamma bok "Intelligent Life in the Universe" om att liv sprids medvetet av befintliga civilisationer.

Wainwright och hans forskarlag har via ballongexperimenten samlat in en mikroskopisk sfär, 30 mikrometer i diameter, som är gjort av titan-vanadium-legering, innehållande ett kolbaserad icke-granulärt material med ett stickat utseende. Materialet inuti sfären består av kol, syre och kväve. Även utsidan av sfären. Som sprutar ut det biologiska materialet vid ett nedslag. Det är ett signifikant tecken på intelligent styrd panspermia från åtminstone en civilisation.

Protokoll mot kontaminering av Jorden

NASAs avdelning Office of Planetary Protection som skall skydda Jorden från att EBE kommer ner till dess yta. Det finns extremt detaljerade protokoll för att ta in en artificiell rymdsond från rymden. Denna förhindrar studie av biologisk existens i stratosfären. Kontaminering av Jorden är dock omöjlig att förhindra eftersom den pågår kontinuerligt.


Källor:
[1]: Catling, David C.: Short introduction to Astrobiology", Chapter 3.
[2]: Panspermia @ Wikipedia, 2019-10-05.
[3]: Directed Panspermia @ Wikipedia, 2019-10-05.
[4]: Ancient Aliens, "The Alien Protocols", History Channel, Season 13, Episode 3, 2018.
[5]: Milton Wainwright, Christopher E. Rose, Alexander J. Baker, Raisa Karolla & Chandra Wickramasinghe: “Biology associated with a Titanium Sphere isolated from the Stratosphere", Journal of Cosmology, Cosmology, 2013.
[6]: Directed Panspermia @ Wikipedia, 2019-10-05.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.