Kosmisk kronologi

Astrobiologi

För att förstå människans plats i Universum så är det bra att förstå vår och Universums historia.

Tidpunkt Händelse Kommentarer
21 Tår Hologrammet vi lever i skapas för 21 biljoner år sedan mätt i linjär tid[87], [88]. Informationen är kommunicerad av Andromedaner via Alex Collier. På Jorden så kommer principen av att formeln för entropin i ett svart hål är baserat på ytans area och inte volymen hos det svarta hålet.
21 Går Tredje densiteten skapas[87], [96]. Den medvetandegrad som Jorden/Terra/Gaia och Homo Sapiens Sapiens har befunnit sig i.
13,8 Går Universum skapas i Big Bang. Vårt Universum i tredje densiteten är så här gammalt.
13 Går Vintergatan bildas. Vintergatan är en av de äldre galaxerna i Universum.
6,2 Går Månen bildas/skapas i Lilla Björnens stjärnbild[89]. Månen, som är äldre än Jorden, tas till Solsystemet långt senare från ett annat stjärnsystem. Troligtvis är den vid Tiamat vid nuvarande asteroidbältet innan den tas till Jorden för att vinna ett krig.
4,6 Går Solsystemet bildas[2]. Solsystemet bildas i en öppen stjärnhop som kallas Den Lokala Stjärnhopen och består av ungefär 53 stycken stjärnor. Universum är alltså redan 2/3 av dagens ålder när Solsystemet skapas och det mesta i Universum har redan skett.
4,57 Går Jorden bildas i Solsystemet. Jordens ålder mättes exakt på 1950-talet med bl a sönderfall av Kalium-40, som har en halveringstid på 1,28 miljarder år, till Argon-40. Det finns uppgifter om att Jorden är 7,5 miljarder år gammal.
2,8 Går Stensfärer med tre parallella linjer skapas i Klerksdorp, Sydafrika. Artefakterna av intelligent liv hittas i sediment som är 2,8 miljarder år gamla.
2,6 Går Den Forntida Byggarrasen på Venus blir interstellär[156]. Blir interstellär och går vidare till fjärde densiteten. Bygger innan dess försvarsnätverket i Den Lokala Stjärnhopen som fungerar i 2,6 miljarder år fram tills för 705000 år sedan.
2,18 Går (TBC) Den stora oxidationshändelsen - Syrenivån ökar i Jordens atmosfär.
251 Mår Perm-trias-utdöendet inträffar och dinosaurierna börjar dominera (TBC). 90 % av allt marint och och däggdjur utrotas. Medan växtlivet är oberört[87], [96]. Livet blir mer vänligt för humanoider.
223948800 år Galaktiskt år. För ungefär 2160 x 12 x 86400 år = 2160 år x 12 månader/år x (24 timmar/dygn x 60 minuter/timme x 60 sekunder/minut / (10 sekunder x månader / (dygn x år)) sedan befann sig Jorden på samma ställe relativt Vintergatans centrum[32].
65 Mår Dinosaurierna elimineras. Utrotningen skapas av Intergalaktiska Konfederationen för att få bort reptilier som hade tagit över Jorden men inte skulle vara här[182]. Det är även början för den mänskliga rasen på Jorden, Terra Hu. Vissa källor hävdar felaktigt att dinosaurierna dog ut mycket mer nyligen[5], [29]. Och att det var antropogena anledningar och inte att en asteroid av en slump slog ner på Yukutanhalvön[29]. Det hävdas att dinosaurieskelett är radioaktiva till en följd av isotoper från kärnvapen.
17 Mår Anshar åker tillbaka så här långt tillbaka från framtiden[90]. Den del av Homo Sapiens Sapiens framtida befolkning åker tillbaka sjutton miljoner år för att säkra vår tidslinje i det icke-kausala Universum vi lever i.
17 Mår Omfattande galaktisk handel bland humanoider påbörjas[87], [96].
7,24 Mår Homo Sapiens separerar från Homini[4]. Förmänniska i Azmaka, Bulgarien, dör med en tand som är ett mellanting mellan en schimpans och Homo Sapiens. Sker i Europa och inte i Afrika enligt nya rön baserat dels på tand med delvis delad rot upptäckt i Aten år 1943. Skogen drar sig tillbaka till förmån för stäpp och savann vilket gör att humanoider som går upprätt är mer effektivt.
6-7 Mår Den upprättgående humanoiden Sahelanthropus tchadensis lever i Djuraböknen, Tchad[4]. Var upprättgående eftersom kraniet är fäst i ryggraden på det sättet och inte som fyrfota varelser.
6 Mår Fotavtryck lämnas från upprättgående humani på Kreta[4].
3,2 Mår Lucy föds i Afrika (TBC) Lucy var en hominoid av arten Australopithecus afarensis. Nyare rön säger att människan spred sig till Afrika från Europa. Som troligtvis hade spridit sig från Europa efter det att öknen i norra Afrika dragit sig tillbaka. D v s inte från Afrika som allmänt är vedertaget.
891 kår Drakoreptilierna förslavar de Grå Zeta Reticulanerna via Oriongruppen[89]. Zeta Reticulanerna togs av den redan förslavade rasen ifrån Orion, de flesta kvinnorna dödades så att födelseprocessen kunde kontrolleras genetiskt via ett fåtal kvinnor. De Grå var mer människoliknande innan detta hände.
705 kår (TBC) Tiamat sprängs och Mars förlorar sin atmosfär[2]. Det lokala försvarsnätet förstörs. Galaktiska Federationen försöker att få bort Ciakahrreptilierna ifrån Maldek som de också hade infiltrerat. Eliten av civilisationen på Mars tar sig till Jorden i tre rymdfarkoster som heter samma som Christopher Columbus (1451-1506) skepp till Amerika. Vilket beror på att Columbus hade som hemligt uppdrag av kung Ferdinand (1452-1516) och drottning Isabella (1474-1504) att hitta resterna av civilisationen från Tiamat.
700 kår Anakh kommer till Nataru via portalen i Björnvaktaren[195].
600 kår (TBC) Galaktiska kriget mellan Drakoreptilier och humanoider börjar och pågår i 600000 år[69], [70]. Börjar vid Ringnebulosan (M57) efter det att Drakoreptilierna, som kom till Vintergatan från Alfa Draconis, ansåg att det var deras och attackerade Lyranernas civilisationer kring bl a Vega.
600 kår Mars omloppsbana flyttas till dagens[2]. Galaktiska Federationen skapar ett minneskomplex åt själarna på Maldek och flyttar Mars omloppsbana inåt till dagens.
500 kår Själarna från Tiamat börjar att reinkarnera inuti Jorden som Yeti[2]. Efter 200 kår i chock, efter att ha upplevt sin planet explodera, så får själarnaett nytt minneskomplex och möjligheten att reinkarnera på en planet. Nämligen Jorden som Yetis. Men under sämre förhållanden eftersom civilisationen har levt väldigt negativa liv på Maldek.
480 kår Drakoreptilierna från Alfa Draconis kommer till Jorden[2]. När försvarsnätverket kring den Lokala Stjärnhopen är borta är det lätt för negativt orienterade raser som Ciakahrr att få fotfäste bl a på Jorden.
450 kår Ea föds av Nammu samtidigt som Anu ingår en ödesdiger allians med Tia från Ciakahrrfraktionen och Anakh omlokaliserar till Sirius B[195].
439231 år Omfattande krig i Solsystemet med Nibiru[154]. Hudfärgen hos människan förändras i och med detta från grön till mer brun. Detta kan vi se baserat på koppar som finns i dagens blodtyper.
424 kår Intergalaktiska Konfederationen injicerar nytt genetiskt material och genomför DNA-uppgraderingar[154].
388 kår Intergalaktiska Konfederationen injicerar nytt genetiskt material och genomför DNA-uppgraderingar[154].
372 kår Anakhs expedition kommer till Ki[194]. Den tungt beväpnade rasen Anakh anländer till Terra med uppdrag att ta planeten i besittning och utvinna guld.
372 kår Intergalaktiska Konfederationen injicerar nytt genetiskt material och genomför DNA-uppgraderingar av det håller på att bli Terra Hu[154], [156]. IK drar sig undan till underjordiska baser i Himalaya och i Atlanten när den tungt beväpnade rasen Anakh anländer till Terra med uppdrag att ta planeten i besittning och utvinna guld.
360 kår Galaktiska Orionkriget mellan Drakoreptilier och humanoider slutar (TBC)[124].
225 kår Plejadianer från Ahel (TBC) upptäcker Jorden på en spaningsresa[71]. Plejadianerna tillåts av Galaktiska Federationen att ingå en reinkarnationscykel med ursprungsbefolkningen på Jorden. De får bosätta sig på Bali, Hawaii, Samoa och Indien.
200 kår TBC Homo Sapiens Sapiens skapas[5], [105]. Skapas med centrum troligtvis i Sumerien som ett experiment mellan ca 22 stycken interstellära raser. Tre av huvudraserna är Taali, Ahel och Laani ifrån Plejaderna. Några av raserna är icke-humanoider. Med en reptilhjärna, som kompromiss till reptilierna samt för robusthet, och en själ av femte medvetandedensiteten, vilket kan vara ett trumfkort för människans möjlighet till frigörelse. Vår genetik har kontinuerligt sedan dess kontinuerligt utvecklats av många olika utomjordiska civilisationer av både goda och dåliga syften. Ca 92 % av generna är deaktiverade innan uppstigningen.
115 kår Senaste istiden breder ut sig vid polerna med tre km is över Sverige.
75,5 kår Ny stor uppstigningscykel för Jorden påbörjas. Solen har en solblixt och på Jorden sker en kontinentalförflyttning (continental crust displacement).
75,5 kår Ny stor uppstigningscykel för Jorden påbörjas. Själarna från Maldek och Mars återföds på Jorden efter att ha blivit klonade och flyttat framåt i tiden flera hundratusentals år av Väktarna[2].
55 kår Solblixt och den näst senaste mindre uppstigningsscykeln påbörjas.
53 kår Civilisationen på Lemurien, i Stilla Havet, bildas.[17]. De hade problem att leva på planeten vid stjärnan Deneb eftersom det hade blivit ogynnsamma förhållanden för liv.
40 kår (266 kår) Kungaföljden i Sumerien börjar[36], [128]. Kungaföljden börjar när Annunaki kommer till Jorden (på nytt) och Ea, även känd som Enki och Tenaku, modifierar människan till att bli Homo Sapiens Sapiens. Enki har goda intentioner och skapar en högstående ras. Hans bror Enlil vill ha Homo Sapiens Sapiens som slavras och begränsar under den efterföljande historien vår genetik från de ursprungliga tolv aktiverade generna till dagens tre. Enligt de Sumeriska tavlorna skulle det ha skett för 266000 år sedan. Men det var snarare för 400000 eller högst 50000 år sedan. Kungarna de första hundratusentals åren regerar i genomsnitt ca 30000 år per regent (baserat på 266 kår). Vilket innebär att de är mycket mer långlivade varelser än Homo Sapiens Sapiens. Senare i kungalängden blir det hybrider mellan utomjordingarna och människor som styr mer, i dagens uppfattning, vanliga livslängder.
32400 fKr Alteanerna återvänder till Terra och Atlantis[193]. De grundar tillsammans med Eas fraktion av Anakh huvudstaden Atlaa kring en stort alteanskt moderskepp på kontinenten Atlantis. Moderskeppet är nu den Atlantiska arken i Bermudatriangeln.
31017 fKr Civilisationen på Lemurien förstörs[96]. De hade problem att leva på planeten vid stjärnan Deneb eftersom det hade blivit ogynnsamma förhållanden för liv.
31 kår Atlantis formas som en jordbrukarcivilisation som kom ifrån stjärnsystemet Atlas i Plejaderna[5],[17].
26 kår (TBC) Dödsstjärnan Månen går in i omloppsbana runt Jorden[28]. Månen är inte någon helt naturlig himlakropp åtminstone en invändigt nästan helt urgröpt måne med mängder av byggda våningsplan. Ytan har en sammansättning av grundämnen med bl a stora mängder titan och basalt som inte är naturlig. Den är orimligt stor och befinner sig på ett avstånd som möjliggör näst intill perfekta solförmörkelser. Kanske har den till och med använts som en dödsstjärna i försvaret av den Lokala Stjärnhopen byggd av den Forntida Byggarrasen. Den togs till Jorden troligtvis vid den förra mindre uppstigningshändelsen från ett stjärnsystem i stjärnbilden Ursa Minor[69].
26 kår Arkoner kommer till Jorden i en andra våg av tre huvudvågor[6]. Inför en slöja som begränsar mänsklighetens minne av själens tidigare liv, begränsar människans intelligens och andlighet.
25000 fKr Galaktiska Federationen av Världar (GFV) skapas. Ungefär i linjär gravitationell Jordtid. Skapas på initiativ av rasen Errahel.
25 kår Solblixt och den senaste mindre uppstigningscykeln påbörjas. Är 40 gånger starkare än Carringtonhändelsen. Baserat på data från iskärnor från Grönland. Hypotes från Thomas Gold på 1960-talet. Jordens nya Måne styrs framför Solen, sett från Antarktis, för att minska konsekvenserna där. Ett Antarktis som inte låg vid Sydpolen vid det tillfälle.
17,5 kår Göbekli Tepe byggs av utbrytare från Atlantis[17]. Som inser att civilisationen kommer att gå under. Det finns även andra mindre välkända byar begravna i sanden i omgivningen av Göbekli Tepe.
15000 f Kr Ciakahrr återvänder till Jorden[193]. Ciakahrr återvänder för att förstärka grupperingar med Anunnakifaktionen av Enlil, för att monopolisera Jordens resurser och utnyttja mänskliga befolkningen som slavar, med en medvetandenivå som den hos djur. Infiltration av Atlantis kolonier för att kollapsa dess samhäller inneifrån. Leder till konflikter mellan koloniernas innevånare.
14000 f Kr Tillbakagång av Hyperboria[193]. Civilisationen hos Hyperboria går tillbaka och där en sista grupp migrerar till Atlantis. Förändring hos Atlantiska samhället, påverkat av de nya bosättarna och hjälpta av reptilisk infiltration. Andliga Atlnatiksa åldermän bråkar med infiltrerad politisk elit för total teknologisk kontroll. Vilket skapar en spricka mellan de Atlantisk samhällsklasserna.
15 kår Atlantis tar stort tekniksprång och börjar nyttja telepatiska förmågor och nollpunktsenergi[17].
12500 år 3D Matrisen vi lever i skapas av GFV för att fånga Ciakahrreptiliernas själar[128]. Matrisen styrs från Månen och hackades senare över av den mörka sidan och programmerades om till en värre 3D-matris.
12500 år Negativ svart gegga (Negative Black Goo) kommer till Jorden[132]. Är relaterad till förstörelsen av planeten Tiamat (Maldek).
12200-12500 kår Pyramiderna i Giza byggs av rasen Egaroth ifrån planeten Zagara vid stjärnan Alnilam i stjärnbilden Orions bälte. Cheopspyramiden, som är den största och mest anmärkningsvärda pyramiden, representerar stjärnan Alnilam på stjärnhimlen. Även Ra bygger pyramiderna för andliga ändamål[33], [97]. Det är geometrin som är mest viktig och den är till för spirituella ändamål och är inte (tänkt som) en begravningsplats för faraoner. Byggdes med mental tankekraft åt det egyptiska folket när Athem var farao. Budskapet som Ra kom med om Lagen om En missbrukades av prästerna och Ra drog sig ur. Senare så började Illuminaterna felaktigen använda pyramiden (i Giza) som en symbol. De har studerat egyptisk magi, som är kopplat till den universella livskraften Ankh/Phryll/Vril, i detalj.
12 kår Istiden börjar att släppa sitt grepp över södra Sverige.
11 kår Delar av Atlantis sprängs i en gigantisk explosion där 40 % av befolkningen dör[15],[17].
10700 f Kr Hall of Records byggs[193]. Medlemmar av Atlantiska överklass, Alteaner och Anunnaki, lämnar kontinenten för att etablera avknoppningar av den Atlantiska kulturen på andra delar av Jorden, och bevara deras arv[193]. Resterna som överlever flyttar innan dess ut till bl a Peru, Tibet och Turkiet[2].
9600 f Kr Atlantis dör ut som civilisation[193], [17]. Yu/Enlil kraschar en asteroid i inlandsisen söder om Grönland vilket orsakar en gigantisk tsunami, i Bibeln kallad Syndafloden, och ödeläggandet av livet på Jordens yta under lång tid[193]. Resterna som överlever flyttar innan dess ut till bl a Peru, Tibet och Turkiet[2].
5700 år Drakoreptilierna tar kontrollen över Jorden[76]. Sker via slavraser, missvisande avtal med korrumperbara ledare och sinneskontroll via reptilhjärnan.
5700 år Sumerien uppstår som framstående civilisation inom en kort tidsperiod[55], [115]. Sker för 5723 år sedan räknat från år 1946[123].
0 eKr Jesus föds[7]. Enligt fjärrsynaren Lyn Buchanan, som fick Jesus som blint fjärrsyningsmål en gång under Project Stargate, så var Jesus den varmaste personen han någonsin träffat. Han fjärrsynade även flera personer när de dog och kom till slutsatsen att både himlen och helvetet (som lokal konstruktion på Jorden) finns. Samt att reinkarnation existerar.
10 Plejadianerna lämnar Jorden efter att ha fått fred på sin hemmavärld[71]. Pliegues är den sista plejadianska ledaren på Jorden fram tills nutid. Bidrar indirekt till den mörka medeltidens början.
325 & 553 Reinkarnation tas bort ur Bibeln av kejsare Konstantin den Store[111]. De som tror på reinkarnation är hädare som skall fördömas och uteslutas från Kyrkan. Femte Ekumenska Rådet, som tillsattes av kejsare Justinian och kejsarinna Theodora, bekräftar detta år 553.
393 Arkoner kommer in igen via portal i Kaukasus[106]. Syftet var att förstöra Mysterieskolor, kristna agnostiska grupper och naturtroende grupper samt ersätta dem med kristen kultprogrammering. Virtuella verklighetshelveten skapades.
Ca 610 Mohammedöverenskommelsen[52]. Utomjordingarna kommer överens om att inte öppet visa sig för innevånarna på Jorden eftersom det kunde påverka deras andliga utveckling negativt och börja dyrka gudarna i skyn istället för sitt inre självt. Tidigare hade utomjordingar haft öppen luftstrid mellan varandras ATVer ovanför befolkningen. Samtidigt blev det förbjudet att avguda gudar i skyn, d v s utomjordingar. Trots namnet är överenskommelsen inte direkt kopplad till profeten Mohammed.
Ca 1000 Greadaöverenskommelsen[52]. Överenskommelse mellan ledarna, på jordytan, och reptilierna, normalt sett i innanjorden, att inte öppet konfrontera mänskligheten på jordytan. Offentliga offer av människor till reptilierna stoppas. Istället skulle bl a jordytans ledarna regelbundet arrangera "offer" på vissa ställen på jordytan som arrangerades som oroshärdar och krigszoner.
1178 Franska Tempelriddare färdas till den nya världen Onteona i nuvarande Nordamerika[TBD]. Sker bl a enligt Cremonadokumentet, som hittades i en kyrka i Cremina, Italien. Den är skrivet av den engelska Ralph de Sudeley. På Oak Island hittar man armbostpilar av järn med mangan och ett kors gjutet i bly som kan spåras tillbaka till Rennes-le-Chäteau i Frankrike där Tempelriddarna hade ett centrum. En tillverkningsmetod som användes från ca 600 år f Kr. Franska och brittiska artefakter har hittats i marken från bl a 1700-talet.
1232 Inkvisationen etableras av drottning Isabella av Kastillien och kung Ferdinand av Aragon[52], [53]. Tro på några andra gudar än kristendomens gud, såsom utomjordingar, bestraffas hårt. Inkvisationen återetableras år 1542.
1314-03-18 Tempelherreordens stormästare Jacques de Molay bräns på bål[TBD]. Tempelriddarna får ett rejält bakslag och påstås ha blivit upplösta i omständigheterna kring detta.
1400-1500 Rosenkorsarna skapas.
1561-1577 Tyskarna (Deutsch) besegrar en utomjordisk fiende till häst[177]. Tyskarna som har brytit sig ut från Jorden (Breakaway) på bl a planetoiden Ceres är stolta över att ha besegrat utomjordingar, med tillgång till flygande tefat, till häst. Sverige är med i 30-åriga kriget och är en av förlorarna...
1600 Giordano Bruno bränns på bål på Campo di Fiori, Rom[52]. Han utmanar katolicismen genom att påstå att det finns liv på andra planeter i Universum.
1773 Överenskommelse Drottning Elizabeth I. Kolonialisering påbörjas med Roger Bacon. Innan dess var bl a Holland längre kommen i kolonialiseringen.
1776 Adam Weisshaupt grundar Illuminaterna. Det som Illuminaterna representerar går i själva verket tillbaka mycket längre till bl a Egypten.
1776-07-04 Förenta Staterna av Amerika deklarerar självständighet från Storbritannien. Frimurare grundar Förenta Staterna på stadgar som är tagna från frimureri.
1758 Emmanuel Swedenborg (1668-1772) publicerar boken "Earths in the Universe"[52]. Swedenborg var även jesuit[114].
1789 Franska revolutionen. Illuminaterna tar över Frankrike ledd av Rothschild. Den socialistiska och kommunistiska röda fanans färg kommer ifrån Rothschilds familjetecken[107].
1814 Wienkonferensen[127]. Sverige och Schweiz förklaras som neutrala länder i spåren efter Napoleon Bonapartes (1768-1821) nederlag i maj år 1814 efter 23 år av kontinuerliga krig.
1859-09-02 Solen får det kraftigaste utbrottet i modern tid. Observeras bl a av den brittiska amatörastronomen Richard Carrington (1826-1875).
1873 James Clerk Maxwell (1831-1879) utarbetar elektromagnetismens lagar baserat på 20 stycken kvaternioner. Kvaternioner är till för att beskriva avancerade begrepp och utarbetades av Hamilton. Snabbt så begränsades ekvationerna till fyra stycken vektorer av framförallt Oliver Heaviside (1850-1925). Detta omöjliggör att använda elektromagnetism för att utvinna energi ur Phryll.
1873 Den ursprungliga Konstitutionen för Förenta Staterna skrivs om av Djupa Staten[TBD].
1896-12-30 Nobelprisstiftelsen skapas på önskan av Alfred Nobel i hans testamente[45].
1901-11-05 Nikola Tesla (1856-1943) patenterar "Radiant Energy" via Förenta Staternas patentbyrå[52]. Nollpunktsenergipatent som skulle lösa alla energi- och miljöproblem om det släpptes fritt och implementerades.
1912-04-15 Titanic sänks med tre omutbara miljardärer ombord[73]. De tre miljardärerna John Jacob Astor (Världens troligtvis då rikaste person och tidigare ekonomisk finansiär av Nikola Tesla), Benjamin Guggenheim och Isador Strauss (politiker och skapare av Maceys). De motsatte sig skapandet av Federal Reserve och var för rika för att kunna mutas. J. P. Morgan, som stödde skapandet av Federal Reserve och var nära vän med Republikanen Nelson Aldrich som ledde arbetet i regeringen, ägde rederiet White Star Lines via International Mercantile Marine Company. Titanics systerfartyg Olympic, som hade blivit färdigbyggd mindre än ett halvt år tidigare, blev allvarligt skadat i aktern på styrbord sida efter en kollision med HMS Hawke 1911-09-20 och flera segment i aktern vattenfylldes. Genom att byta namnskyltar på båtarna, som var identiska förutom överbyggnad på ovanvåning på Titanic som gjorde den 1000 ton tyngre än Olympia och Jordens största fartyg, så gick det att få ut full försäkringsutbetalning för fartyget. Vilket inte gick via den första olyckan eftersom Olympia hade svängt felaktigt och orsakat olyckan. Jesuiten Edward Smith var kapten för Olympia vid olyckan och var även kapten för Titanic (Olympic) när den förliste. J. P. Morgan skulle ha varit med på färden över Atlanten men ställde i sista ögonblicket in resan. Troligtvis hade han bjudit in de tre miljardärerna på resan med argumentet att de skulle diskutera Federal Reserve och alternativ till detta. J. P. Morgan varnade vänner från att vara med på jungfrufärden. Livbåtsövningarna ställdes in på jungfrufärden av kapten Smith och livbåtarna fylldes inte trots att antalet livbåtar var gravt underdimensionerat för att livbåtar var fula. Och fartyget var osänkbart trots incidenten med Olympic där hon blev allvarligt skadat.
1913-12-23 Federal Reserve Act[72], [74], [179]. Förenta Staternas konstitution dör när The FED skapas av ledande bankirer som ett, trots namnet, privat företag enligt modell från Europa där Sverige hade varit först med att skapa centralbank. Lagförslaget Federal Reserve Act klubbas igenom under julveckan då de flesta inom den amerikanska statsförvaltningen firar jul med sina familjer. President Woodrow Wilson fördes delvis bakom ljuset beträffande omfattningen av denna handling. Något som han beklagade sig över när han förstod omfattningen av den.
1914-07-28 Första Världskriget bryter ut efter att Gavrilo Princip mördat kronkejsaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie i Sarajevo en månad tidigare[54]. Skapas av Djupa Staten för att förhindra spridande av fri energi och andligt uppvaknande hos befolkningen som hade påbörjats via bl a Nikola Tesla[52].
1917-03-08 Ryska revolutionen börjar i Petrograd av Bolchevikerna[109], [111], [112]. Bolchevikerna är en frimurarloge som snart byter namn till Kommunister. Kejsarfamiljen mördas i en Kabahllistisk ritual. 99 % av adelsfamiljerna utrotas (200000 st innan blir 2000 st idag).
1918-03-04 Spanska sjukan bryter ut på Camp Funston, Kansas, USA[46], [78], [84]. Startas av Rockefeller Institute for Vaccines som isolerar hjärnhinneinflammation i hästar i ett experiment på Fort Riley. Tar blod från infekterade hästar och injicerar det i soldater med argumentet vaccination inför striderna i Europa. Sprids till Europa med USAs militär, på väg för att strida i Första Världskriget, efter att ha brutit ut på en militärförläggning i Kansas. Leder till fler dödsfall (ca 50-100 miljoner) än konsekvenserna av användandet av vapen under Första Världskriget.
1919-06-28 Fredsförhandlingar påbörjas i Versailles[102]. Djupa Staten implementerar omfattande globaliseringar i de sju stycken fördrag som utarbetas utan att alla parter får vara med och påverka. Nationernas Förbund skapas som kontrolleras av Djupa Staten. Paragraf 231, som utarbetades till stora delar av John Foster Dulles (1888-1959), lade skulden för kriget helt på Tyskland och dess allierade[103]. Landet Österrike-Ungern upplöstes vilket var en bestraffning för att kejsaren lade in sitt veto mot den påvekandidaten som enklaven hade föreslagit några år tidigare[104]. Kartdragningen mellan länder i en mängd världsdelar ändras via de sju fördragen för att skapa naturliga motsättningar mellan folkgrupper.
1921-07-29 Council on Foreign Relations grundas i New York[52], [63]. Har i uppgift att bl a se till att undertrycka utomjordisk och forntida kunskap för befolkningen via policies, museum och militära organisationer. T ex Smithsonian som har gömt undan många artefakter av jättar i Nordamerika. Är en av de centrala delarna i Djupa Staten. Grundades av "Colonel" Edward M. House som även var med och styrde Versailleskonferensen utanför det mandat han fått av president Woodrow Wilson samt var delaktig i grundadet av Federal Reserve[72].
19219-02-11 Vatikanstaten skapas[TBD]. Centrum på slavplaneten Jorden finns i Vatikanstaten. Alla människor ägs via födelseattensterna av företaget Jorden AB (Vanguard).
1933 (TBC) Nazisterna inleder samarbete med Drakoreptilierna efter ett möte i Himalaya[11]. Drakoreptilierna hjälper nazisterna med teknologisk utveckling av rymdskepp i utbyte mot att nazisterna förslavar Jordens befolkning för att bygga rymdskepp åt Drakoreptilierna. Drakoreptilierna ger nazisterna cirka en miljon transhumana soldater som sprider sig i Solsystemet efter Andra Världskriget[26].
1933- Nazisterna börjar utrotningen av människor med själar av hög frekvens i koncentrationslägret i Dachau för att förhindra uppstigning av planeten[101], [116]. Judar har i genomsnitt själar med högre frekvens (dock inte de som tillhör den mörka Kaballahn) eftersom många av dem tillhör den blodlinje som Jesus (Sananda) påbörjade i Palestina. Även personer med vissa s k utvecklingsstörningar som autism har väldigt hög frekvens.
1937 Vril med Maria Orsic[131]. Rashell kom till Jorden år 1952 p g a atomvapentestningen och att 40-talet av Federationens skepp störtade p g a riktandet av (skalär) elektromagnetisk energi mot ETVerna av Kaballah i USA och Ryssland. Totalt fjorton stycken kvinnor och män från Erra, som representerar GFV, åker tillbaka i tiden från år 1952 till 1937 och bilder Vril Gesellschaft. Maria Orsic, som var ledare av operationen, hette Savia och kommer från Erra. De var i Tyskland i två veckor i taget eftersom den låga medvetandedensiteten i 3D skadar varelser från 5D. Utvecklingen av nazisternas tungvattensanläggningar stoppades (Sverige tillhandahöll istället det tunga vattnet ifrån ASEA i Ljungaverk). Rashell föddes i Jordtid 1832-05-20, kommer från Temmer och hennes mamma är från Erra, Ashaara, och pappan från Antaries.
1939-02-11 Lise Meitner (1878-1968) och Otto Fritsch (1904-1979) publicerar artikel i Nature om hur fission fungerar. Tyskarna hade troligtvis redan kunskapen men den förmedlades även till USA för att möjliggöra att båda sidorna i kriget hade terrorvapen. Djupa Staten har försökt att använda kärnvapen många gånger för att förinta det mesta av Jordens ytbefolkning. Och det högt radioaktiva förbrukade materialet från i stort sett alla kärnreaktorer lagras i vattentankar som försvårar EMP via solblixt som lösning för att bli av med AI på Jorden.
1939-09-01 kl 04:45 Andra Världskriget börjar i Gdansk, Polen under Operation Himmler[38]. Nazisterna iscensätter en falskflaggsattack där de iscensätter att det är polackerna som har attackerat tyskarna.
1942-02-25 Battle of Los Angeles[58]. Ett moderskepp och massvis med flygande tefat befinner sig i luften över Los Angeles under nästan hela natten. Sker samtidigt som intensiva bombningar över London inleds av nazisterna. Minst två flygande tefat skjuts ner av USAs artilleri och tas om hand av Flottan samt Flygvapnet för reengineering. Inga civila skadas. Det har gjorts flera Hollywoodfilmer om denna händelse.
1942-08-23
kl 11:26 CET
Kaptenlöjtnant i Kriegsmarine Werner Theisenberg landstiger på Månen i Mare Imbrium[11], [12], [139]. Resan dit skedde med en ubåt som utrustats med antigravitationsdrift och anpassats till förhållandena i rymdens vakuum. Tyskarna började borra och bygga tunnlar. Snart fanns en forskningsbas på Månen.
1944-04 Nazityskland detonerar atombomb under jorden i tunnelsystemet Bergkristall, St Gusen, Österrike[21],[22]. Svampmoln observerades på himlen och fönster går sönder på bondgårdar upp till fem kilometer bort. Werner von Braun besöker området under sekretess i samband med händelsen. Radioaktivitet 20 gånger över den från bakgrundsstrålningen är observerbar idag i den delen av tunnlarna som detonation skedde.
1945-03-04 Nazityskland detonerar atombomb på militärbas i Thüringen[35]. Minst en detonation genomfördes. Adolf Hitler var där med sitt entourage och bevittnade detonationen. Ca 600 stycken från koncentrationsläger i närheten dog i samband med detonationen.
1945-04-30 Nazisterna Adolf Hitler och Martin Bormann iscensätter sin död i Berlin och tar sig till Sydamerika[35]. Hitler flygs ut från Potsdamer Platz, Berlin, av Hanna Reitsch[39] på låg höjd troligtvis till Danmark. Därifrån åker han civilt flygplan till Cadiz, Spanien, där han fortsätter med ubåt till Argentina. FBI skriver i en officiell rapport att Hitler har landstigit i Argentina. Nazisterna ger aldrig upp. Erik Berman skriver att fredsavtalet mellan Nazityskland och de allierade inte är giltigt eftersom bara dag och månad skrevs in men inte årtalet (årtalet behöver kompletteras i dokumentet för att fredsavtalet skall vara giltigt)[110]. Hitler bor bl a i nazisttäta Bariloche, Argentina, under lång tid innan han dör ca år 1970. Berman skriver att Hitler senare bodde i USA och blev över 100 år gammal[110].
1945-04 27 stycken tyskar och tre japaner reser till Mars med Haunebu III[126], [139]. Den stora men tillräckligt outprovade ARVn med 74 meters diameter kraschlandar på Mars i januari år 1946. Metallegeringen runt den elektromagnetiska Tachyondriften hade utarmats och det var inga överlevande.
1945 En halv miljon tyska soldater skeppas till Antarktis efter Andra Världskriget[126], [139].
1946-09-30 Nürnbergrättegångarna prövar 24 stycken nazister[40]. 24 stycken nazister prövas och arton döms. Många av de viktigaste nazisterna får ett speciellt placerat pappersgem (paperclip) på sin akt i (Nürnberg-)rättegångarna. Vilket innebär att de får frikort att åka till USA där de infiltrerar industrin och skapar det militärindustriella komplexet. De flesta övriga nazisterna flyr till Sydamerika. Många med hjälp av Vatikanen som får information om flygande tefat i utbyte.
1947-07-04 Två flygande tefat störtar i Roswell, Nevada[59]. Skjuts eventuellt ner med skalärt elektromagnetiskt vapen som Nikola Tesla (1856-1943) utvecklat årtionden tidigare. Eller så störtar de medvetet för att inge en falsk känsla av trygghet hos Förenta Staternas militär[144]. Bl a John F Kennedy (1917-1963) informeras om händelsen av Interplanetary Phenomenon Unit 1947-07-09[58].
1947 CIA skapas[179]. Förenta Staternas konstitution av Amerika dör en andra gång.
1947-09-24 MJ-12 startas av försvarsminister James Forrestal på uppdrag av president Harry Truman[58]. Skall ta fram policy för flygande tefat för nationell säkerhet. Forrestal har goda avsikter och vill informera kongressen om gruppen men tyvärr finns det många representanter av Djupa Staten, samt president Truman, med som vill förhindra det.
1947 Operation Highjump misslyckas med att slå ut nazisternas baser i Antarktis[47], [48], [49], [85], [139]. Admiral Richard E. Byrd leder sin tredje expedition, en omfattande militär operation kallad TaskForce 68, bestående av tre hangarfartygsgrupper som närmar sig Antarktis från olika håll. De får dra sig tillbaka och åka hem igen efter att ha blivit förnedrade av nazisternas ARVer som delade fartyg på mitten med deras laservapen utvecklade av IG Farben.
1947 Väderexperiment påbörjas av USA[68], [133]. Med metaller och kemikalier som släpps ut av flygplan som kemikaliespår, i en omfattning som påminner om Manhattanprojektet, betalat av skattebetalarna via hemliga projekt. Aluminium i form av nanopartiklar, som är giftigt för allt liv, har flera användningar. Det är starkt reflektivt vilket minskar solinstrålningen (geoengineering). Det är starkt reaktivt och tar upp vatten i luften och förändrar klimatet. Det är starkt reaktivt kemiskt och tas upp av cellerna i kroppen via inandning genom lungorna. Partiklarna sätter passivt ner immunförsvaret. Partiklarna leder till ökad oxidation av biologiska varelser och snabbar på åldrandet. Kan vara med skadliga än virus eftersom kroppen inte har något naturligt försvar mot nanopartiklar. Med skalära elektromagnetisk energi påverkas de kraftigt och påverkar fysisk och psykisk hälsa hos biologiska individer. Omfattningen har ökat och ökat och snart kommer ingen ihåg att turbinmotorer normalt sett inte släpper ut kondensationsstrimmor.
1949-05-22 USAs första före detta försvarsminister James Forrestal (1892-1949) dör[75]. Avlider efter att ha trillat ut från 22:a våningen från Bethesda Naval Hospital dagen innan han, efter påtryckningar från familjen, skulle bli utskriven. Där han blev intagen efter att han börjat sprida kunskap bland USAs kongress om existensen av Majestic Twelve (MJ-12) och därför blivit avskedad som försvarsminister. En organisation som han själv hade grundat på uppdrag av president Harry Truman p g a hans kompetens inom området. Forrestal insåg dock att denna organisation, dess negativa utveckling och dess hemlighet var en allvarlig fara för Förenta Staterna som nation.
1940-talet Galaktiska Federationen av Världar anländer till Jorden[129]. Sker som en följd av att Dracoreptilierna detornerar de första atombomberna på Jorden år 1944.
1952-07-19 Washington flap, överflygningar av UFOn över Vita Huset[41], [58]. ARVer från nazistiska Dark Fleet, organiserad i Antarktis, genomför flygningar över Washington DC och Vita Huset minst två gånger på ett par veckors tid. Nazisternas rymdskepp är överlägsna USAF och har kärnvapenkapacitet vilket underrättelsetjänsterna känner väl till. Eisenhower ger eftergifter till nazisterna vilket förstärker Djupa Statens makt över USA. Trots att nazisterna inte hade vunnit Andra Världskriget på slagfältet så hade de nu ändå erhållet dominans över Jorden.
1953-03 Stalin giftmördas[109], [112].
1954-02-20 President Dwight Eisenhower träffar positivt orienterade utomjordingar på Edwards flygbas[55]. Eisenhower träffar presentanter för Galaktiska Federationen av Världar för att diskutera delande av teknologi, andligt upplyftande, fullt avslöjande (disclosure) och kärnvapennedrustning.
1954-03-01 Första riktiga vätebomben Castle Bravo detorneras i Bikiniatollen, Marshallöarna[139], [149]. Eftersom vetenskapsmännen inte hade tillgång till rätt kunskaper inom den gömda fysiken, framförallt geometrisk fysik och vridningsfysik, så blev detonationsenergin motsvarande 15 Megaton TNT istället för beräknade 5 till 6 Megaton TNT. Energi tillfördes från nollpunktsfältet normalt sett kallat för Phryll av utomjordingar.
1954-02-2x President Dwight Eisenhower träffar negativt orienterade utomjordingar på Holloman flygbas[139]. USA blir erbjuden teknologi av de Långa Grå (Maytrei) i utbyte mot att de fick ta människor och barn för forskningsändamål. Eisenhower skriver inte på eftersom han inser de negativa konsekvenserna. Men MJ-12 gör det bakom hans rygg och avtalet går inte att dra tillbaka. Även Vatikanen är representerad på plats och sätter upp sin speciella underrättelsetjänst för utomjordingar kallad Servizio Informazioni del Vaticano (ej bibliotekstjänsten) efter detta. Efter denna händelse så börjar snabbt miljontals bortrövanden (abductions) som har spårat ut fullständigt med genetiska experiment, robotisering av människor och interplanetär slavhandel[76]. Vilken har eskalerat exponentiellt fram tills idag då det årligen kommer bort 10 miljoner människor, många av dem barn, som inte hittas igen.
1954-05-29 Bilderberggruppen skapas[52], [77], [150]. Träffas första gången på Hotel Bilderberg i Nederländerna organiserat av den Nederländska prinsen och nazisten Bernhard of Lippe-Biesterfeld. Utvecklar en uppdaterad version av Greadaöverenskommelsen, som auktoriserar bortrövanden av människor av utomjordingar, eftersom nya utomjordiska grupper interagerar med Jorden. De planerar även Den Nya VärldsOrdningen. Första mötet sammankallas av Prins Bernhard av Nederländerna som var en nazist. Per G Gyllenhammar var senare ordförande och en rad svenska politiker samt företagare har deltagit på dess möten.
1954 Gravitationsdrift "upptäcks" i USA[108]. Nazisterna hade redan haft denna kunskap sedan på 1930-talet i Svarta Flottan.
1955 Centrum i USA för flygande tefat flyttas från Wright Patterson, Ohio, till Area 51, Nevada[55], [139]. President Eisenhower blir bortkopplad från informationsflödet om vad som händer om flygande tefat av MJ-12 och hotar med att invadera Area 51 med Första Armén i Colorado. Svenskättligen Kelly Johnson, vid Lookheed Martin Skunk Works, hade sett ut området vid Groom Lake.
1955 Brain drain från Jorden påbörjas[27]. Ca 65 miljoner talanger inom ingenjörskonst och andra vetenskaper, med familjer, rekryteras till utomjordiska projekt under ett par årtionden med argumentet att säkra överlevandet av civilisationen mot asteroidnedslag. De tas till protoplaneten Ceres, planeten Mars och planeter runt ca tretton andra stjärnor i den lokala stjärnhopen. Löftena för dem sveks och de förslavas utan möjlighet att återvända till Jorden.
1955 IndyCar med vätgasmotor från Gulf Western Oil gör 110 varv på Indianapolis 500[124]. Händer inte igen förrän år 2021-05-23 då Toyota har med en vätgasförbränningsmotor i ett långlopp.
1958 Val(-iant) Thor börjar samarbeta med president Eisenhower[55], [57]. Djupa Staten säger nej till att samarbeta med Val Thor, från GFW stationerad på deras bas på Venus. Men positiva krafter och Förenta Staternas Flotta påbörjar ett långsiktigt samarbete med bl a Plejadianer och Nordingar.
1959 CIA och MI6 börjar kartlägga vilka UFO som åter till Antarktis som är ETVer och vilka som är nazisternas ARVer[139]. Detta gjordes med radar från Falklandsöarna på radarskärmar från bl a Area 51.
1961-01-17 Avgående president Dwight Eisenhower varnar för det militärindustriella (kongress-)komplexet i sin farewell adress[58]. John Fitzgerald Kennedy blir president efter att ha vunnit valet över Richard Nixon med en hårsmån. Troligtvis med viss hjälp av sin far Joe eftersom Djupa Staten inte ville ha Nixon som president p g a att han visste för mycket. Djupa Staten tror felaktigt att de kan kontrollera JFK via sin far. Eisenhower ger JFK en ingående briefing om UFO-fenomenet, som Kennedy hade ingående kunskap om redan efter sin resa med James Forrestal i Europa för kunskapsöverföring av Tysklands Wunderfaffen efter Andra Världskriget, och varnar för MJ-12.
1961-02-18 President JFK utfärdar Executive Order 10920 som placerar alla psykologiska operationer, där även operationerna om flygande tefat ingår, under hans säkerhetsrådgivare MacGeorge Bundy[58].
1961-04-17 JFK förråds av CIA och Allen Dulles under Grisbukten[58]. Fidel Castro och kubanerna hade fått förhandsinformation om att en invasion skulle komma och kunde lätt slå ut trupperna. Kennedy begär Dulles avskedsansökan och bestämmer sig för att upplösa CIA. JFK hade underskattat sin Dulles och hans brist på lojalitet.
1961-05-25 JFK förmedlar intentionen att nationen skall innan årtiondet är slut landa en man på Månen och återvänta honom säkert till Jorden[58]. Är ett sätt att tvinga fram hemliga rymdteknologier inom USA. Personer inom USAs administration ser detta som ett förräderi.
1961-06-23 Antarktiska avtalssystemet undertecknas[120]. Avtalen görs för att förhindra ett invasionsförsök igen av Antarktis liknande Operation Highjump år 1946-47[118]. Vilket nazisterna ville göra på avtalsmässig väg för att kunna utöka sina baser i Antarktis på ett bekvämt sätt.
1961-09-18 Plan skjuts ner över utbrytarstaten Katanga i nuvarande Kongo och Förenta Nationernas generalsekreterare Dag Hammarskjöld mördas[41]. Hammarskjöld skulle medla för kopparrika Katanga som ville frigöra sig från Belgiska Kongo. Upproret i Katanga slås ner av FN-soldater 1963-01-15 under den nya generalsekreteraren U Thant från Burma (nuvarande Myanmar).
1961-09-20 JFK pratar inför FNs generalförsamling om önskan om rymdsamarbete samt ett gemensamt uppdrag till Månen mellan USA och Sovjetunionen[58].
1962-05-22 Gemensam expedition av NASA och den Sovjetiska rymdflygstyrelsen flyger med modifierade Haunebus till Mars och landar där[181].
1963-11-12 JFK kommer överens med Khrushchev om att dela information om UFOn för att undvika framtida konflikter[58]. JFK använder den nyinstallerade telefonen som installerades i augusti år 1963 för att kontakta Khrushchev. Skulle kunna avsluta Kalla Kriget och göra underrättelsetjänsterna överflödiga.
1963-11-23 President John F Kennedy mördas i Dallas[58], [60]. Mördas på order av CIA-chefen Allen Dulles (MJ-1) och Taal-Shiar efter det att Kennedy hade försökt att avveckla CIA och Majestic Twelve.
1965 Tolv stycken astronauter åker till planeten Serpo (Selpo) vid Zeta Reticuli I[107]. Sker på det sätt som illustreras i Steven Spielbergs film Närkontakt av tredje graden. Selpo bebos av rasen Eben. Sju av dem återkommer till Jorden via Johnstonatollen i Stilla Havet 1978-08-18. Tre valde att stanna kvar på Selpo och och två dog under tiden.
1968-06-06 Robert F. Kennedy mördas på The Ambassador Hotel i Los Angeles[TBD]. Den palestinska hästuppfödaren Sirhan Sirhan blir dömd för mordet men det verkar som om det är säkerhetsvakten Thane Eugene Cesar, senare anställd på Lockheed, som är den verkliga mördaren[183].
1968 Romklubben skapas i Rom[54]. Har bl a i uppgift att se till att Greadaöverenskommelsen hålls. Och att den Nya Världsordningen implementeras i tid.
1973 The Trilateral Commission skapas[63].
1974 Mars Colony Corporation skapas för att kommersialisera produkterna som utvecklas på Mars[TBD].
1986-02-28 kl 23:21:20 Olof Palme skjuts utanför Skandias huvudkontor, vilken hans farfar grundade, i hörnet mellan Sveavägen och Tunnelgatan där Dekorima ligger[37] Teatermord som iscensätts av Djupa Staten för att förhindra skada på partiet, och istället göra honom till martyr, efter det att Palme fått AIDS.
1986-04-26 Reaktor nr 4 i Chernobyl exploderar[50] Enligt fjärrsyning av Lyn Buchanan så tas upparbetat material ifrån reaktorn och olyckan uppstår i samband med insatserna för att dölja detta[7]. Vatten sprutas på reaktorn för att kyla den men orsakar istället nästan en gigantisk fusionsexplosion. Utomjordingar från Plejaderna hovrar med obemannade ETVer ovanför reaktorn under timmar för att förhindra denna explosion. Utomjordingar från Plejaderna rensar efter incidenten upp radioaktiviteten med fjärrstyrda robotar och idag är det nästan ingen förhöjd radioaktivitet i Chernobyl[51].
1987-09-21 Ronald Reagan håller tal om utomjordingar ibland oss[42] Håller tal i Förenta Nationernas generalförsamling om utomjordiskt hot och en utomjordisk kraft redan bland oss. Leder till skapandet av SSP League of Nations där många mindre nationer fick ett hemligt rymdprogram baserat på teknologier som antigravitationsdrift[43].
1987-2012 Jordens Nano-period börjar[86] Det beslutas att Jordens befolkning skall uppstiga till femte dimensionen levande. Tiden accelereras till sextontimmarsdygn i en parallell verklighet så att tidplanen för Mayakalendern, som skulle inträffa år 2012, inträffar år 2020 istället (TBC).
1987 Det fastslås att Jorden och dess innevånare skall uppstiga levande och inte nödvändigtvis via reinkarnation[TBD]
1988-12-21 Flight Pan Am 103 trillar ner i bitar över Lockerbie i Skottland[38] Vice generalsekreteraren i Förenta Nationerna Bernt Carlsson omkommer.
1992 UN charter[69]
1994-03-23 En speciell vibration av färg och ljud börjar utsöndras från alla svarta hål för första gången[87]. Skapar holografiska projektioner genom alla dimensionella nivåer som får de elva densiteterna att bli tolv. Leder till att alla densiteterna ökar med ett steg. T ex vår tredje densitet blir fjärde densiteten.
1996 Arkonerna stärker sitt fäste på Jorden[6] De lämnar sitt fäste i Orion och förstärker sitt fäste på Jorden i rädsla för att GFV skall ta mark på Jorden.
1997-08-31 Princess Diana Spencer omkommer (TBC)[98] Dör i bilolycka i Paris tillsammans med pojkvännen Dodi Fayed efter att ha blivit jagade av paparazzi. År 2017 erkänner John Hopkins, som hade jobbat för den brittiska underrättelsetjänsten MI5, att han mördat Diana på uppdrag av Prince Philip av Mountbatten[99].
1999-09-16 John Kennedy Jr dör i flygolycka (TBC)[34] Alla (potentiella) presidenter ur Kennedyfamiljen har mördats eller dött vid ung ålder. Vilket brukar kallas för Kennedys förbannelse.
2001-09-10 USAs försvarsminister Donald Rumsfeld meddelar på presskonferens att Pentagon saknar 2300 miljarder USD[44]. Dagen efter sker 911 av en slump vilket får alla att glömma vad som sades på presskonferensen. Troligtvis går stora delar av de försvunna pengarna till Space Corps och SSPer som styrs av underrättelsetjänster som CIA och NRO utan redovisningskrav mot regeringen.
2001-09-11 World Trade Center 1, 2 och 7 kollapsar i New York efter att apterade sprängladdningar raserade byggnaderna[44]. Även en kombination med energivapen på/under marken används som pulveriserade byggnaderna. Teknologi från Project Blue Beam används för att simulera krasch av flygplan in i WTC2. Leder till krig startas i Afghanistan och Irak där bl a forntida teknologi tas om hand. Även planer på att invadera Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran skapas för att destabilisera stabila strategiska länder. Alla länder utom Iran invaderades under Barak Obamas presidentperioder. Invasion av Iran förhindrade president Donald Trump trots försök av Djupa Staten.
2006 Ryssland har betalat av hela sin skuld till Rothschild och de kastas ut ur landet[TBD]. Kommer till Solsystemet med omfattande styrkor. Tar tillbaka kontrollen över Matris-maskinen på Månen.
2008 Galaktiska Federationen slår ut alla stora skepp hos Ciakahrr i Solsystemet[129]. Kommer till Solsystemet med omfattande styrkor. Tar tillbaka kontrollen över Matris-maskinen på Månen.
2009-01-12 Barak Obama (Barry Soetoro) svärs in som den populäraste presidenten någonsin. Han styvfar kom från Indonesien till Hawaii år 1961. Barak/Barry är född i Kenya. Trots utlovanden som "Yes we can" så utökar han snart kriget i Afghanistan. Och får Nobels Fredspris år 2009 efter mindre än ett år vid makten. Under sina två presidentperioder startar han sex stycken krig. Han är med i Muslimska Brödraskapet som har kopplingar till Djupa Staten. Och som med Djupa Statens hjälp även har infiltrerat Sverige.
2011 Sfärvarelsealliansen kommer in i Solsystemet[9] Varelser i form av sfärer stora som planeten Neptunus kommer in i Solsystemet. De kartlägger statusen på Jorden och kommer fram till att vi inte är redo för uppstigning samt att förtrycket börjar att bli för stort. En ännu större sfär innesluter hela Solsystemet och fördröjer den gammastrålning av 40 Hertz som galaxkärnan skickar ut för att ge oss mer tid att bli upplysta och ha möjlighet att göra ett medvetet val innan uppstigning.
2012-12-21 Gammavågor når Solsystemet. Vid vintersolståndet år 2012 sker galaktisk gruppering av Jordens poler med Vintergatans plan.
Maya-indianernas kalender slutar på detta datum.
Hade inte sfärvarelserna fördröjt vågen av energi från 40 Hz gammavågor så hade uppstigningen skett. Förändringar i ljusstyrkan hos Proxima Centauri sker med en tidsskillnad som motsvarar skillnaden i avståndet från galaxens kärna mellan Solen och Proxima Centauri.
2012 Jorden börjar att stödja femte densiteten (5D)[30], [86] Large Hadron Collider (LHC) vid CERN, som hade till uppgift att skapa nya portaler för den mörka sidan, triggar kollapsen av den tredimensionella verkligheten och leder till den parallella verkligheten mellan tredje dimensionen (3D) och femte dimensionen (5D). Två huvudversioner av Jorden börjar existera. Jorden och delar av dess invånare börjar att bli ett socialt minneskomplex i 5D. Mandelaeffekten ökar i omfattning eftersom ljusvarelser kan pendla mellan tredje och femte densiteten.
2013-02-13 Galaktiska Federationen förhindrar stor asteroid att träffa Jorden[80], [81], [82]. Endast ett mindre fragment går in i atmosfären i Chelyabinsk, Ryssland, och förintas av rymdskepp. Det existerar satelliter som kan avleda asteroider från att träffa Jorden. Alltså kan dessa även användas till att leda in asteroider som går nära Jorden till att träffa Jorden. Det har även mer i nutid gjorts simulering av avvärjande av asteroider som är i bana mot Jorden[95]. På liknande sätt som det gjorts simuleringar av pandemier innan Covid-19.
2013-09-11 Anna Lindh dör efter att ha stuckits ner på Nordiska Kompaniet[113]. Sker kort tid innan omröstningen om EMU. Troligtvis för att öka chansen för att svenskarna skulle rösta Ja till EMU vilket var målsättningen för Djupa Staten.
2014-03-08 Malaysia Airlines MH370 försvinner[TBD]. Planet flyger på låg höjd över Maldiverna till militärbasen vid atollen Diego Garcia där Djupa Staten har omfattande verksamhet. Patentägare från elektroniktillverkaren Freescale försvinner och patentet tas över av Rothschild. Det finns koppling från basen till underjorden där massvis med bl a Ciakahrreptilier levde i Indiska Oceanen innan de rensades ut av Galaktiska Federationen år 2021.
2016 Arkonerna har erövrat nästan hela Solsystemet[10].
2016-2024 Nedtagning av Djupa Staten[55]. Har planerats i årtionden i linjär tid. Och i århundraden eftersom tiden inte är kausal och finns tillräckligt avancerad teknologi så kan strategier och strider göras vid olika tidpunkter uppfattat i tredje densiteten (Tidsagent).
2017-01-20 Donald Trump svärs in som USAs 45:e president[61]. Skriver speciellt memorandum om frisläppandet av 1000 stycken stoppade patent p g a säkerhetsorder. Vilket misslyckats (än så länge) och bara 77 stycken släpps. År 2020 är ca 5915 stycken patent i USA hemligstämplade från allmänheten[55], [56].
2017-12 'Oumouamua kommer in i Solsystemet[9]. Är den första asteroiden som kommer in i Solsystemet från ett annat stjärnsystem. Vetenskaplig artikel från Princeton/Cambridge[13] kommer fram till att den har en oförklarlig acceleration. Vilket tyder på att det är en aktiv farkost (på autopilot troligtvis sedan över två miljarder år). I själva verket så tillhör farkosten Intergalaktiska Konfederationen vilket de har kommunicerat.
2018-01-13 ICBM skickas mot Hawaii[31]. CIA, som har egen flotta med förmåga att göra falskflaggsattacker[27], skickar upp interkontinental ballistisk missil från havet utanför Nordkorea mot Hawaii. Kärnvapenlarm går ut till allmänheten på Hawaii. President Donald Trump vägrar att starta Tredje Världskriget. Missilen skjuts ner troligtvis av ARV av typen TR3B tillhörande Förenta Staternas Flygvapen (USAF). Eller av ETV från GFV. Några dagar senare skickas en liknande missil mot Japan som också skjuts ned på liknande sätt.
2019-11-15 Implementation av Nya VärldsOrdningen påbörjas. Covid-19 medvetet utvecklat i laboratorium[14] och utsläppt i Wuhan[10], [18], [23], [64], [65]. Elektromagnetiska system aktiveras i atmosfären bl a för att orsaka väderförändringar som skall påverka matproduktionen negativt (ändrar inställning till att främja matproduktionen från 2020-06). Bränder startas i bl a Amazonas, Australien och Kalifornien för att accelerera växthuseffekten och orsaka lidande där en miljard djur dör[16]. Försök till att förhindra uppstigning på stor skala försöker implementeras via vaccinationer men misslyckas eftersom uppstigningsprocessen redan har gått tillräckligt långt för att stoppas. Människor vaccineras för att omvandla dem till syntetiska entiteter utan själ och förlorad möjlighet till den galaktiska rättigheten uppstigning.
2019-04-15 Notre-Dame-katedralen i Paris brinner[121], [122]. Byggnaden tänds eld på för att förhindra genomförandet av den satanistiska ritualen som var planerad av mörka krafter för att skapa Antikristus. Vilket var tänkt att göras i katedralen kort därefter genom att montera en demon in en klonad kropp av Jesus.
2019-04-19 Indiska Oceanen och Diego Garcia befrias[153]. En stor del av Indiska Oceanen befrias av GFV och Jordalliansen från lågfrekventa utomjordingar.
2019-12-20 United States Space Force grundas som den första helt oberoende rymdstyrkan[119]. Grundas bl a för att skydda USAs resurser i rymden mot ett Pearl Harbour från Djupa Staten i Kina och kunna komma runt sekretessen hos Djupa Staten mot positiva entiteter.
2020-02-22 Jorden byter tidslinje och får en ny sol[TBD].
2020-08-04 Explosion i Beiruts hamn[79]. Fusionsliknande bomb detorneras i underjordisk Ciakahrrsk bas för att undvika att den faller i händerna på Earth Alliance. Många soldater från bl a USA dör förutom brandmän som försöker att släcka branden.
2020-10-13 Artemisöverenskommelsen undertecknas av de första åtta ländernas rymdorganisationer[62].
2020-12-21 Uppstigning i Vattumannens tidsålder[24], [25]. Jupiter och Saturnus står i den närmaste konjunktionen på flera hundra år och öppnar upp en vortex. Varje person har rätt att göra ett medvetet val att följa tidslinjen i tredje dimensionen (3D) eller att följa tidslinjen i femte dimensionen (5D). Massmeditationen möjliggör för vitt ljus att nå Jordens yta för första gången sedan år 1996 och för avancerade varelser att undersöka strukturen hos den kvantmekaniska Matrisen, som existerar ca +/- 14 km upp samt ner runt Jordens yta, och kan börja lösa upp de begränsande implantaten hos Jordens innevånare.
2020-2021 Jorden befrias från negativt utomjordiskt inflytande. Arkonerna, Ciakahrreptilierna och deras grå slavraser tvingas bort från Jorden. De prövas efter galaktiska lagar och inte i första hand lagar på Jorden. Tusentals mängd dolda åtal (sealed inditements) som har förberetts i år börjar verkställas. Makteliten på Jorden, Ciakahrreptilier reinkarnerade och/eller formskiftade som människor, som tjänar mörkret flyr till planeten Mars. Portalen i Vatikanstaten går till Mars.
2021-03 Pengasystemet på Jorden börjar att avskaffas. Pengasystemet inklusive lånesystemet baserat på Fiatvaluta och fraktionsreservbankning har varit en central del av förslavandet och utsugandet av mänskligheten och vår planet Terra.
2020- Jorden AB, styrd av Djupa Statens negativa Pindar, ersätts av en positiv President/Statsminister. De hemliga sällskapen på Jorden, som styrs av utomjordingarna, börjar falla sönder när deras gudar försvinner. Nationer, religioner och partier börjar att avvecklas. Invånarna på Jorden börjar att blir ett rymdresande folk. Allmänheten på Jorden får tillgång till de ca tretton civilisationer som Djupa Staten har byggt upp på andra planeter. Chefsleden inom MSM som har tjänat mörkret och har hållit upp desinformationsmatrisen byts ut[100]. Slaveriet avskaffas på de ställen där Djupa Staten har styrt.
Ca 2020- Kollaps av tredje dimensionen[30]. Miljöförstörelse, korruptionskollaps, politisk kollaps, religiös kollaps, utbildningskollaps, massavslöjanden, massuppvaknande. Kontrakterad massdöd. Kollapsen sker på individuell nivå. Leder till att bara Nya Jorden (5D) är kvar som realitet till slut. Processen kan ta hundratals år.
2021-01-21 Joseph Biden svärs in som Förenta Staternas 46:e president.[TBD]. Men bara i Washington D.C. Militärlagarna i Förenta Staterna, som hade uppdaterats år 2016, träder i kraft eftersom landet har tagits över av främmande makt (bl a Kina) genom valfusk. I själva verket så är Joe Biden utbytt till en klon och kontrolleras av Jordalliansen.
2021-02 Månen befrias från utomjordiskt inflytande[83], [150]. Efter att ha blivit förbjudna att fortsätta besöka Månen i större skala på 1970-talet av Ceikahrreptilierna och Orionalliansen, annat än via negativa rymdprogram, så blir det nu möjligt för människan att besöka Månen. Efter hårda strider mellan Galaktiska Federationen av Världar och de negativa krafterna som har styrt på Jorden under lång tid så har minst tretton utomjordiska baser och negativt inflytande på Månen eliminerats i februari månad år 2021. Själsinfångningsmaskinen, som är den ultimata funktionen för en fängelseplanet, har inaktiverats och nermonterats.
2021-03-11 Donald Trump svärs in igen som president i Förenta Staterna[TBD]. Innan dess har det varit militärlagarna som styr landet sedan övertagandet av landet från Djupa Staten i Kina via valfusket och Joe Biden. Joe Biden styr bara inom Washington D.C.
2021-03-17 Kvantdatorn för nya kvantfinansiella systemet (QFS) tas i bruk[TBD]. Jordens alla valutor är nu guldstödda för första gången sedan Sverige tog bort kopplingen till guldet år 1913.
2021-03-17 John Kennedy (Junior) svärs in som vicepresident i Förenta Staterna[TBD].
2021-04-07--2021-07 Mars befrias från negativt utomjordiskt inflytande[92], [93], [94], [180]. Människoeliten på Jorden har i stor omfattning flytt till planeten Mars. Ursprungsbefolkningen på Mars har beväpnats av GFV och en Marsallians liknande den på Terra har skapats. Planeten bestrålas med höga elektromagnetiska frekvenser som gör motståndarna slöa och förlorar kraft.
2021-06-11 Antarktis befris officiellt från nazisterna och deras Mörka Flotta (Nacht Waffen)[117], [118]. Eliten använder portalen för att ta sig till Mars. Lägre kaster, många av dem som har levt som slavar hela sitt liv, får ta sig från Antarktis med båt från bl a McMurdobasen som är den största officiella i Antarktis.
2021-09-13 Bikupekollektivvarelser (Hive Mind) av rasen Eban fångas in och hackas[178]. Detta sker när de höga officerarna av rasen Eban försöker att lämna den underjordiska basen Dulce och Solsystemet genom en rad hopp. De kunde triangulera frekvensen till drottningen av det kollektiva medvetandet Dominion i Orionnebulosan (M42). Brauns säkerhetssköld knäcks. Detta leder till att Dominon kan börja att tas ner. Det är första gången i Natarus historia som ett kosmiskt kollektivmedvetande tas ner.
2021-10 Pindar tillfångatags[TBD]. Pindar, drakens penis och Verkställande Direktör för Terra AB, arresteras. Familjen Rothschild, som är den främsta av de tretton Illuminatifamiljerna och är formskiftare, har varit Pindar under mycket lång tid.
2021-10 Intergalaktiska Konfederationen och De Nio anländer till Solsystemet efter att Djupa Staten bekämpats utanför Jorden[TBD]. För att se Homo Sapiens Sapiens frigörelse för första gången i sin historia, primära skapare,
2022-10-20--23 Konferensen Galactical Spiritual Informers hålls i Orlando, Florida, med säkerhetsarrangemang delvis av GFV[155].
2022-11-17 Stjärnsystemet Thula (Sirius B) gör sig fria från Alliansen av Sex [155]. Huvudkvarterat för det regressiva Ashtarkollektivet, som finns på den yttersta femte planeten Morga i stjärnsystemet, attackerades av Thulas lokalbefolkningar i ett uppror med 6000 stycken skepp. Ciakahrr hade inte en chans och dess högkvarter förstördes. Det som möjliggjorde detta var att majoriteten av Alliansen av Sexs styrkor fanns i utkanten av Solsystemet för att försöka få hämnd för att de hade blivit utkastade från Solsystemet året tidigare. En ännu viktigare bakomliggande anledning är att bikupesinnet (Hive Mind) Dominion hade hackats när högt uppsatta militärer av rasen Eban flydde DUMBen Dulce i och med att Terra fritogs från negativa utomjordingars närvaro. Kvantnyckeln till bikupedrottningen knäcktes óch hennes medvetandenät kunde stängas ner. Det var första gången i vår galax Natarus historia som detta hack har inträffat. och Drottningen knäckts Nu har Alliansen av Sex decimerats eftersom
Ca 2022- Homo Sapiens Sapiens kommer med i GFV[91]. Förutsättningen är att människan visar sig vara fredliga. Kan ta 100 år men kan gå mycket snabbare. Med de negativa utomjordingarna borta, utan möjlighet att påverka de hemliga sällskapen och den Djupa Staten, i kombination med uppvaknande av allmänheten så är förutsättningarna goda.
Ca 2025 Gratis nollpunktsenergi (Phryll) börjar bli tillgänglig för alla[TBD].
2122 Enligt observation i en Looking Glass 2021-09 på ett moderskepp från Meton så har den positiva Nya Jorden realiserats[134]. Växtligheten har återväxt på Jorden. Människan är i fjärde medvetandedensiteten (femte medvetandedimensionen). Det är städer liknande Qatar och finanskvarteren i London fast modernare. Det är flytande antigravitationsfordon. Den teknologiska utvecklingen har gått snabbt framåt. Det är rymdstationer överallt utanför Jordens atmosfär. Det är kolonier med människor från Jorden på Mars sedan länge som lever i harmoni med ursprungsurvånarna där. De lokala innevånarna på Mars, reptiloiderna T'Luu, har återtagit sin planet i fred och har utvecklats kulturellt samt andligt.
2353 Galaxen förslavas via de negativa krafternas händelser på Jorden, Månen och Mars[89]. Om inte den tidslinjen hade brytits via ingripandet av Galaktiska Federationen av Världar i tidsfönstret kring år 2017-2022. Alex Collier, som har kontakt med utomjordingar från Andromedanska Rådet, har pratat om detta sedan år 1991.
3021 Enligt observation i en Looking Glass 2021-09 på ett moderskepp från Meton så har den positiva Nya Jorden realiserats[134]. Jorden har ännu mer vegetation än för 900 år sedan. De flesta städerna befinner sig i luften för att påverka den naturliga biotopen på marken minimalt. Jordens innevånare är i femte medvetandedensiteten. Människorna har blivit längre och blåare. Nästan som Ohorai, Arkturanerna, trots att vi är kolbaserade och inte kopparbaserade. Utvecklingen har gått längre på Terra än på de många kolonierna som människan har eftersom planetens medvetenhet stödjer Homo Sapiens Sapiens bättre än på andra ställen.

Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: The Law of One, 1982.
[3]: The Law of One - Question 10.1, 1982.
[4]: SVTPlay - Vetenskapens värld - "Europas förmänniskor", 2020-03-01.
[5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
[6]: PrepareForChange.net: "The Veil", 2012-06-18.
[7]: Lyn Buchanan, "Seventh Sense - The secrets of remote viewing as told by a psychic Spy for the U.S. Military", 2019-10-14.
[8]: Divine Cosmos, 2020-04-20.
[9]: Sphere-Being Alliance, 2020-05-03.
[10]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[11]: Insiders reveal SSPs & ETAs, Michael Salla, 2015-09-02.
[12]: BibliotecaPleyades.net: "Interview with Al Bielek", , 2015-06-30.
[13]: ArXiv.org: "Spin evolution and cometary interpretation of the interstellar minor objekt 1I/2017 'Oumuamua", , 2018-11-05.
[14]: YouTube - Peak Prosperity - "Newsweek Bombshell: Covid-19 Virus Lab-made? Fauci connected?", 2020-05-02.
[15]: The Farsight Institute - "Atlantis: The true story", 2016-04-22.
[16]: The Sun - "Dozens arrested for deliberately starting bushfires", 2020-01-07.
[17]: The Law of One - Question 10.15, 1982.
[18]: YouTube - Peak Prosperity - "More Evidence Covid-19 may *NOT* be Natural", 2020-05-07.
[19]: NASA - Dawn - "Bright lights on Ceres", 2015.
[20]: The U.S. Navy's Secret Space Program and Nordic Extraterrestrial Alliance, Michael Salla, 2017-03-01.
[21]: IMBd.com: Secret Nazi Bases, "Mystery of the Nazi Nukes (Bergkristal)", 2019.
[22]: Daily Mail: "Vast underground complex where the Nazis worked on developing nuclear weapons is discovered in Austria", 2014-12-28.
[23]: The Farsight Institute - "The origin of the Coronavirus pandemic", 2020-05.
[24]: YouTube: The truth can change your life, "The Event - Major timeline expansion", 2020-10-21.
[25]: Farsight Intelligence Briefing November 2020, 2020-11-23.
[26]: Kasten, Len: "Dark Fleet", 2020-03-10, ISBN 978-1591433446.
[27]: YouTube: Pandoras Box - Corey Goode - The SSP - UFOlogy World Congress '17, 2018-05-14.
[28]: YouTube: The truth can change your life - "Ashtar - We destroy the Moon", 2020-08-17.
[29]: The Farsight Institute - "The annihilation of the Dinosaurs", 2020-11-16.
[30]: YouTube: Elizabeth April - "3D - 5D New Earth Shift (April 2020)", 2020-04-06.
[31]: Spotify: Matt Belair - "Elizabeth April: Alien/Human Hybrids, Annunaki, Ascended Masters and More", 2019-06-01.
[32]: Scott Onstott - "Secrets in plain sight", 2019-06-01.
[33]: The Law of One - Question 14.4, 1982.
[34]: Wikipedia - "John F. Kennedy Jr. plane crash".
[35]: IMDb - History Channel - "Hunting Hitler: The secret Island (S2E6)".
[36]: Livius.org - "The Sumerian King List".
[37]: Hedberg, Claes (i samarbete med Bo Hall): "En oväntad vändning: Den hittills dolda sanningen om det som kallas "Mordet på Olof Palme"", ISBN 978-91-7527-156-9, 2017.
[38]: Wikipedia - "Operation Himmler", 2021-02-21.
[39]: Wikipedia - "Hanna Reitsch", 2021-02-21.
[40]: Wikipedia - "Nuremberg trials", 2021-02-21.
[41]: Wikipedia - "1952 Washington D.C. UFO incident", 2021-02-21.
[42]: YouTube - "Reagan's alien speech to UN".
[43]: ExoPolitics - "Extraterrestrial alliance helps secret space program overcome opposition to full disclosure", 2015-05-12.
[44]: Wikipedia - "Inauguration of Donald Trump", 2021-02-21.
[45]: Wikipedia - "Nobel Prize", 2021-02-21.
[46]: Wikipedia - "Spanish flu", 2021-02-21.
[47]: Wikipedia - "Operation Highjump", 2021-03-04.
[48]: ExoPolitics.org - "UFO war in Antarctica: Fact or fiction?", 2012-10-26.
[49]: Bibliotecapleyades.net - "Operation Highjump and the UFO connection", 2021-03-04.
[50]: Wikipedia - "Chernobyl disaster", 2021-03-04.
[51]: YouTube: The truth can change your life - "Pleiadians - What happens Chernobyl?", 2021-03-02.
[52]: Vimeo: ExoPolitics.org - "The Earth Alliance, full disclosure & the coming global revolution", 2021-02-28.
[53]: Wikipedia - "Inqusisition", 2021-03-11.
[54]: Wikipedia - "World War I", 2021-03-11.
[55]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Exopolitics & the 2nd American Revolution: Timeline War", 2021-02-03.
[56]: FAS.org: Invention Secrecy Activity, 2021-03-12.
[57]: YouTube: Laura Eisenhower - "Eye opening disclosures, ET Races & communication with Val Thor with Elena Danaan", 2020-12-15.
[58]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Kennedy's last stand: UFOs, MJ-12 & 4th Reich links to JFK assassination", 2020-11-25.
[59]: Wikipedia - "Roswell UFO incident", 2021-03-15.
[60]: JFKMurderSolved.com", 2021-03-15.
[61]: Wikipedia - "Donald Trump", 2021-03-15.
[62]: Wikipedia - "Artemis Accords", 2021-03-15.
[63]: YouTube: Prepare for change - "Planned chaos - Media: Tell a vision & predictive programming", 2020-10-17.
[64]: YouTube: Prepare for change - "Outbreak: Plan, scam & resulting order", 2020-10-17.
[65]: BitChute: Prepare for change - "Race divide = Civil War", 2020-11-09.
[66]: YouTube: Prepare for change - "No ordinary election", 2020-10-24.
[67]: Wikipedia - "Federal Reserve", 2021-03-22.
[68]: YouTube: Dane Wigington - "The Dimming - Climate Engineering documentary (Geoengineering Watch)", 2021-03-10.
[69]: YouTube: EARS - "Alex Collier Just think how you can change the World (1994)", 2011-03-10.
[70]: YouTube: The truth can change your life - "The great journey to Earth (Pleiadian Light Forces)", 2021-03-14.
[71]: YouTube: The truth can change your life - "Who are the Pleiadians?", 2021-04-04.
[72]: Wikipedia - "History of the Federal Reserve System", 2021-04-12.
[73]: Wikipedia - "Titanic conspiracy theories", 2021-04-12.
[74]: DeFria.se - "Den svenska tigerns förträngda minnen", 2019-09-22.
[75]: Wikipedia - "James Forrestal", 2021-04-12.
[76]: Amazon.com - Elena Danaan: "A gift from the Stars: Extraterrestrial contacts and guide of Alien Races", ISBN 979-8681800118, 2020-09-02.
[77]: Bitchute.com - Janet Ossebaard: "Fall of the Cabal", 2020-03-21.
[78]: HistoryOfVaccines.com: "Spanish Influenza pandemic and Vaccines", 2011-12-05.
[79]: Wikipedia - "2020 Beirut explosion", 2021-04-12.
[80]: YouTube: The truth can change your life - "3 days of darkness", 2021-04-18.
[81]: Wikipedia - "Chelyabinsk meteorite", 2021-04-21.
[82]: YouTube: Reptilian resistance - "Alien UFO shoots down Russian Meteor", 2013-03-18.
[83]: ExoPolitics.org - "Overview of Human-looking extraterrestrials & their agendas", 2021-04-24.
[84]: Fort-Russ.com: "The truth about the 1918 Viral Influenza pandemic", 2020-05-22.
[85]: YouTube: Michael Salla - "Nazis and Reptilians in Antarctica", 2021-04-21.
[86]: YouTube: The truth can change your life - "The future and the New Earth", 2021-04-24.
[87]: YouTube: The truth can change your life - "Who are the Andromedans", 2021-04-28.
[88]: YouTube: TVO Docs - "Leonard Susskind on the World as Hologram", 2011-11-04.
[89]: AlexCollier.org: "Defending sacred Ground", 1996.
[90]: YouTube: SphereBeing Alliance - "Global Galactic League of Nations, 22 Alien genetic experiments, and SSPs", 2017-10-28.
[91]: YouTube: Elena Danaan - "Phryll Universal Energy", 2021-04-21.
[92]: YouTube: Elena Danaan - "Raids on Mars", 2021-04-07.
[93]: ExoPolitics.org: "Is Mars in the midst of a planetary liberation war", 2021-05-01.
[94]: YouTube: Elena Danaan - "Mars Wars", 2021-04-30.
[95]: YouTube: Anton Petrov - "Hypothetical NASA Asteroid exercise destroys Europe", 2021-05-11.
[96]: BibliotecaPleyades.net: "An Andromedan perspective on Galactic history", 2002.
[97]: YouTube: JeanClaude BeyondMystic2 - "Discovering Egypt with Elena Danaan", 2021-04-06.
[98]: Wikipedia - "Diana, Princess of Wales", 2021-05-24.
[99]: TheMillenniumReport.com - "Princess Diana murder mystery finally solved, British Agent admits killing", 2017-06-24.
[100]: YouTube: Tarot by Janine - "Truth behind Fauci & The failed OP", 2021-05-25.
[101]: YouTube.com - Megan Rose Medium: "Adolf Hitler and George Bush Sr./Jr. psychic reading", 2020-10-07.
[102]: Wikipedia - "Paris Peace Conference (1919–1920)", 2021-05-26.
[103]: Wikipedia - "Article 231 of the Treaty of Versailles", 2021-05-26.
[104]: Wikipedia - "1903 papal conclave", 2021-05-26.
[105]: YouTube: Elena Danaan - "Q&A Taal", 2021-05-19.
[106]: YouTube: The truth can change your life - "Fall of the Archons", 2021-05-19.
[107]: Kasten, Len: "Secret journey to Planet Serpo", ISBN 978-1591431466, 2013-05-05.
[108]: Steven Greer: "TBD", TBD.
[109]: Jüri Lina, "Under skorpionens tecken", 1994-.
[110]: Amazon.com - "The Bush connection", Erik Orion, 2003-08-01.
[111]: Wikipedia - "Russian Revolution", 2021-05-26.
[112]: YouTube: Henning Witte - "Jüri Linas Under Skorpionens Tecken Sveriges viktigaste historiebok", 2013-12-02.
[113]: YouTube: Henning Witte - "Ole Dammegård om Anna Lindh konpirationen", 2013-09-10.
[114]: YouTube: JeanClaude BeyondMystic2 - "Confessions of an Illuminati with Leo Zagami", 2021-03-09.
[115]: Wikipedia - "Sumer", 2021-06-04.
[116]: YouTube.com - Megan Rose Medium: "The truth about Jesus Christ by Megan Rose Medium", 2021-03-21.
[117]: YouTube.com - Elena Danaan: "The future starts today", 2021-06-12.
[118]: ExoPolitics - "Is the 4th Reich's Dark Fleet abandoning Antarctica?", 2021-06-11.
[119]: Wikipedia - "Space force", 2021-06-17.
[120]: Wikipedia - "Antarctic Treaty System", 2021-06-18.
[121]: Wikipedia - "Notre-Dame de Paris fire", 2021-06-21.
[122]: YouTube - Tarot by Janine: "Truth behind the Notre Dame Cathedral, cloning JC & Dark Cult rituals", 2021-06-04.
[123]: YouTube - Lord Seth: "Alien Races KGB Book", 2017-06-05.
[124]: YouTube - MrPeaceTalker: "Alex Collier at the Project Camelot awake and aware Conference 2009", 2011-10-26.
[125]: YouTube - Elena Danaan: "Extraterrestrial contacts", 2021-05-19.
[126]: NaziUFOMythos: "Vril, Haunebu and interplanetary travel".
[127]: Wikipedia - "Congress of Vienna", 2021-08-19.
[128]: YouTube - Cosmic Agency: "Extraterrestrial message (Taygeta-Pleiades) We are living in the Matrix 3D", 2018-09-30.
[129]: YouTube: Cosmic Agency - "More about 3D Matrix: GFW returns to Earth", 2018-10-06.
[130]: YouTube: Cosmic Agency - "Extraterrestrial Message Pleiades: Who are we", 2018-10-06.
[131]: YouTube: Cosmic Agency - "We formed the Vril Society (Rashell of Temmer)", 2019-04-26.
[132]: YouTube: Cosmic Agency - "Invasive Black Goo and AI: Biggest threat to the planet Earth", 2018-12-13.
[133]: Bitchute: Beam Me Up Scotty! - "Ex-Military Whistle Blower, Kristen Meghan, exposes Chemtrails", 2013.
[134]: YouTube: Elena Danaan - "Visiting a Meton mothership", 2021-09-11.
[135]: YouTube: Cosmic Agency - "Jesus - Who was he? Did he exist? Titus and Vespasian - Swaruu of Erra", 2021-02-05.
[136]: YouTube: Cosmic Agency - "Jesus - Mechanism of population control - Swaruu of Erra", 2021-02-08.
[137]: YouTube: Cosmic Agency - "Jesus - Astrotheology, Solar Cult, Egypt - Swaruu of Erra", 2021-02-16.
[138]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Great Awakening vs Global Reset: How Full Disclosure Trumps Transhumanism & Artificial Intelligence", 2021-03-29.
[139]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Antarctica, the Dark Fleet & Humanity’s Liberation", 2021-05-24.
[140]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Our Star Trek Future", 2021-09-12.
[141]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Why Space Force terrifies the Deep State & Rogue Secret Space Programs", 2021-10-01.
[142]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Full Disclosure vs Limited Hangouts: How the Deep State Plans to Hide the Truth about SSPs & ET Life", 2020-09-15.
[143]: Vimeo: ExoPolitics.org - "The Coming Alien False Flag Psyop", 2021-07-30.
[144]: Vimeo: ExoPolitics.org - "The Untold History of America's Reverse Engineering of Alien Spacecraft", 2021-06-15.
[145]: Vimeo: ExoPolitics.org - "China's Secret Space Program", 2020-08-30.
[146]: ElenaDanaan.org, "We will never let you down", 2021-09-10.
[147]: YouTube: Michael Salla - "We will never let you down - Book review", 2021-09-20.
[148]: YouTube: Laura Eisenhower - "Elena Danaan - We will never let you down! Galactic & Earth revelations", 2021-09-25.
[149]: Amazon.com, Annie Jacobsen: "The Pentagon's Brain: An uncensored history of DARPA, America's Top-Secret military research agency", 2015-09-22.
[150]: StillnessInTheStorm: "History of the Bilderberg Group: Founded by a Nazi and continuing the agenda of the Nazis", 2022-07-06.
[151]: YouTube: Elena Danaan - "What is a Prison Planet - Galactic Federation of Worlds vs Nebu Empire", 2021-12-22.
[152]: YouTube: Elena Danaan - "Martian dawn - Update Feb 25 2022", 2022-02-25.
[153]: YouTube: Elena Danaan - "Soul Mission Dulce & Diego Garcia survivor Mark Domizio", 2021-09-21.
[154]: Galactic Anthropology: "What really happened 439 thousand years ago? Two conflicting accounts", 2022-10-04.
[155]: YouTube: Elena Danaan - "On the Stage of disclosure with Dani Henderson - Oct 30 2022", 2022-10-30.
[156]: YouTube: Prepare for change - "Corey Goode Mega-update: Ancient Builder Race", 2018-01-14.
[157]: YouTube: Elena Danaan - "We never walk alone - A message from Ea", 2022-11-06.
[158]: ExoPolitics.org: "Extraterrestrial Genetic Engineering of two human genotypes began 400,000 years ago", 2022-11-05.
[159]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 01 - Thor Han on the ancient ships buried in our star system", 2022-01-08.
[160]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 02 - Jilian on an ark buried on Venus (Naara)", 2022-01-15.
[161]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 03 - Annax the Egaroth on the Orion Wars and the dark insider programs", 2022-01-25.
[162]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 04 - Thor Han on the New Earth", 2022-03-29.
[163]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 05 - Oona on the Arks", 2022-04-02.
[164]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 06 - Thor Han on Giza's shadow past", 2022-04-22.
[165]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 07 - Thor Han on Marsquakes & ISS Live Cam UFO's", 2022-05-18.
[166]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 08 - High Council of the Galactic Federation of Worlds", 2022-05-18.
[167]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 09 - Ancient Technology retrieved from the Moon", 2022-06-11.
[168]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 10 - The Fleets of the Star Nations", 2022-07-14.
[169]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 11 - News from Neptune", 2022-07-17.
[170]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 12 - Message from other galaxies", 2022-07-22.
[171]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 13 - Journey to Neptune", 2022-07-26.
[172]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 14 - Demystifying False Flags Solar Flash vs Solar Shift ~ New Earth vs New Era", 2022-08-30.
[173]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 15 - Nibiru Technology", 2022-10-09.
[174]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 16 - The Council of the Shining Ones", 2022-10-30.
[175]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 17 - Apocalypse: The final battle & great disclosure", 2022-11-13.
[176]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 18 - Collapse of the Dominion", 2022-11-21.
[177]: YouTube: Michael Salla - "Corroborating Eyewitness Testimony of Space Slavery on Ceres and Mars", 2022-11-21.
[178]: VeteransToday.com: "Putin's purge of the Rothsculd Money Changers", 2022-03-02.
[179]: YouTube: Kevin Shipp - "CIA Officer Exposes the Shadow Government", 2018-02-19.
[180]: YouTube: Elena Danaan - "Q&A Boötes", 2021-07-06.
[181]: YouTube: special videos - "Top secret Mars landing 1962 HD", 2020-03-27.
[182]: ElenaDanaan.org, "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
[183]: RT.com, "CIA involved in JFK's murder - Robert Kennedy Jr", 2023-05-07.
[184]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 19 - Our future in 20 years", 2022-12-16.
[185]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 20 - The Orion aftermath", 2023-02-01.
[186]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 21 - News from Sirius B and the Moon", 2023-03-30.
[187]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 22 - News from our Bubble Universe", 2023-04-02.
[188]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 23 - Message from the Alteans", 2023-04-20.
[189]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 24 - Negumak vs Ciakahrr", 2023-05-01.
[190]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 25 - Ea's Heart", 2023-05-21.
[191]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 26 - Message from the Watchers", 2023-05-26.
[192]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 27 - Ea staggering revelations on Lahaina's fire", 2023-08-28.
[193]: Vimeo: GSIC 2023 - Elena Danaan - "Atlantis Resurgence", 2023-11-24.
[194]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #15 - The knowledge of Nibiru", 2024-03-03.
[195]: YouTube: Michael Salla - "Encyclopedia Galactica is a Guidebook to over 150 spacefaring alien Civilizations in our Galaxy", 2024-03-07.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.