Nikola Tesla

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1856
Död år: 1943

Nikola Tesla vid god vigör (Courtesy Nikola Tesla Museum)

Introduktion

Nikola Tesla är utan tvekan Jordens främsta uppfinnare & vetenskapsman i vår tidsålder med minst 300 stycken patent[19], och enligt vissa källor fler än otroliga 2000 st patent[18], [20]. Han låg bakom minst åtta Nobelpris i fysik och ett i kemi som andra personer fick[17]. Men han var trots detta under lång tid en enormt underskattad vetenskapsman p g a många av de uppfinningar han gjorde. Och att Tesla var en idealist som motiverades av att skapa en bättre värld för majoriteten av Jordens innevånare genom att teknologisera planeten med sina uppfinningar.

Tesla hade en stark utomjordisk koppling till Venus och kom till Jorden för att teknologisera planeten. Genom att höja Jordens teknologiska nivå och till synes oavsiktligt ge teknologi till den Djupa Staten så att slaget om Solsystemet kunde flyttas från Jorden till Mars över hundra år senare. Genom koppling till en själsindivid troligtvis i Galaktiska Federationen kunde Tesla få ideer regelbundet via kanalisering eller teknologi.

Den borstlösa trefasväxelströmsmotorn, som Tesla patenterade år 1888, är förmodligen den viktigaste uppfinningen som används idag av den breda allmänheten på Jorden. Han licensierade den till Westinghouse vilken han tillsammans med hade stor framgång vid Världsutställningen i Chicago år 1893 samt vattenkraftsverket vid Niagarafallen. Detta visade tydligt att växelström är överlägset likström för att överföra energi långa sträckor. Tesla "vann" därmed strömmarnas krig mot Thomas Edison om hur elektricitet skapas, transporteras och konsumeras. Han rev licensdelen i kontraktet med Westinghouse som annars skulle ha kunnat göra honom enormt rik.

Tesla patenterade utvinnande av nollpunktsenergi den 5:e november år 1901 i patentet "Apparatus for the utilization of Radient Energy" vilket skulle kunna lösa Jordens energi- och klimatproblem om innehållet i patentet släpptes fritt (skedde år 2018) och implementerades på ett organiserat sätt. Han gjorde dessutom uppfinningar som skulle kunna överföra oerhörda mängder energi trådlöst över Jorden likt många av de hundratusentals pyramider, som finns på Jordens alla kontinenter, troligtvis gjorde för tusentals år sedan.

Nikola upptäckte jonosfären och det som idag kallas för Schumannresonans lång före övriga i sitt fält. Han använde hela jonosfären för att skicka meddelanden ut från Jorden.

Och Dödsstrålen, hans passiva vapen baserat på skalära elektromagnetiska vågor, som blev en orsak till hans död i New York den åttonde januari år 1943 mitt under Andra Världskriget (enligt dokument från FBI avklassificerat år 2016 i en FOIA så dog han inte sjunde januari utan dagen efter). Där Adolf Hitler hade insett att enda möjligheten att vinna Andra Världskriget, som drevs på flera olika fronter, var genom att utveckla Wunderwaffen.

Barndom

Teslas hus och kyrka i Smiljan Tesla föddes i Smiljan, Österrike-Ungern (nuvarande Kroatien), 28:e juni år 1856 (enligt julianska kalendern som användes vilket motsvarar 10 juli i gregorianska kalendern) under en stormig natt[1], [38].

Fadern Milutin var en serbisk-ortodox präst som blev befordrad till biskop och som därmed hade tillgång till biblioteket i Vatikanen. Där Nikola även var med minst en gång.

Från tidig ålder fick han visioner i drömmar som han lärde sig kontrollera och drev hans uppfinningsförmåga. Nikola kunde drömma klardrömmar[27]. Nikola kunde på detta sätt bl a resa till andra länder och prata främmande språk flytande. Vid sjutton års ålder hade han förfinat detta och kunde skapa och förbättra uppfinningar i tanken. När han väl byggde konstruktioner var de oftast näst intill fulländade ifrån början.

Tesla blev som vuxen 195 cm lång och smal, atletiskt byggd och hade energiska blå ögon. Han var väldigt välutbildad i matematik, ingenjörskonst, litteratur och pratade många olika språk. Han drev sig under i stort hela sitt vuxna liv otroligt hårt, ibland på gränsen till fysiskt sammanbrott, eftersom han visste att hans kall var att göra stora uppfinningar för mänsklighetens bästa. Samtidigt kom han på ideer som var långt före sin tid.

Utsänd från planeten Venus för att utveckla Jorden teknologiskt

Enligt frisläppt dokumentation från Federal Bureau of Investigation (FBI) så rapporterar de att Nikola Tesla skulle ha varit född på Venus och tagits till Jorden och hans fosterföräldrar i Österrike-Ungern år 1856. Denna information mottags bl a via kommunikation med Tesla Set som Nikola Tesla uppfann. Margaret Storm författade boken "Return of the Dove" som beskriver dessa aspekter.

Tesla var utsänd som barn från Galaktiska Federationens bas på planeten Venus för att utveckla Jorden teknologiskt[55]. Galaktiska Federationen har under år 2021 bekräftat att det är fallet att Nikola Tesla kom från Venus via dess sändebud Elena Danaan.

Enligt fjärrsyning som The Farsight Institute har gjort så var det bestämt att den person som blev Nikola Tesla skulle inkarnera på Jorden som uppfinnare och vetenskapsman[56], [57]. Jobbet behövde helt enkelt bli gjort och Teslas själ ville göra jobbet. Jobbet var (delvis) att manipulera Jorden till något bättre än vad det har blivit. Han var en varm och älskvärd person. Tesla hade regelbunden kontakt med en person som tillhör en högfrekvent utomjordisk organisation. Kontakten var troligtvis telepatisk, vilket möjliggör kontakt när båda personernas själar tillhör samma grupp. Teoretiskt sett kan den även ha varit via ett teknologiskt implantat i en högre medvetanddensitet. Nikola Tesla var medveten om hotet med Djupa Staten och andra regressiva maktstrukturer.

Nikla Tesla (subject A) in Colorado Springs with his channeling companion (subject B)

Tekniska institutet i Graz

År 1877, vid 21 års ålder, så började Tesla studera vid Technische Universität i Graz, Österrike[1]. Han studerade intensivt, upp till 20 timmar per dag. Detta var möjligt eftersom Tesla tillämpade sömn i kortare intervaller, s k polyfasisk sömn[27]. Nikola hade fotografiskt minne och kunde lära sig böcker utantill. När han fick intresse för något, som t ex Voltaire, läste han allt som författaren hade skrivit. En delvis olycklig konsekvens av att Tesla studerade så mycket, med så bra studieresultat, var att han blev han retad av vissa studiekamrater. Det ledde till att Nikola började försumma sina studier och istället spela lika intensivt som han tidigare hade studerat. Konsekvensen blev att Tesla spelade bort sina studiepengar, studerade inte i tid, och tog aldrig examen från Tekniska institutet i Graz. P g a denna skam ansåg han att han inte kunde åka hem till familjehemmet utan istället gick under jorden i Maribor, Slovenien. Nikola hittas till slut av sin far och ville att sonen återvände till universitetet i Graz. Vilket han vägrade. Kompromissen blev att Nikola började studera på Tekniska högskolan i Prag.

Utmaningen med växelströmsmotorn

James Clerk Maxwell (1831-1879) hade publicerat sitt verk om elektromagnetismen i "Treatise on electricity and magnetism" år 1873. Nikola fördjupade sig i elektromagnetismens lagar, som var mindre än fem år gamla men redan började att bli väletablerade. Dittills var likströmsmotorn det enda alternativet men de är ineffektiva, metall rör sig emot varandra med lukt, ljud och slitage som följd. Alternativet är växelströmsmotorn som skulle kunna vara betydligt bättre än likströmsmotorn. När en av Teslas lärare påstod att det var omöjligt att konstruera en elektrisk växelströmsmotor protesterade Nikola omedelbart och ansåg att han kunde konstruera en sådan motor. Ingen hade konstruerat en växelströmsmotor som fungerade. Tesla jobbade maniskt dag och natt under flera år med att lösa utmaningen med växelströmsmotorn. Det ledde till att han slutade studera, förlorade stipendiet och tvingades sluta vid Tekniska Högskolan i Prag.

Telefonbolaget i Budapest

År 1882, i Budapest dit han hade flyttat i januari år 1881 för att jobba på ett telefonbolag (Graham Alexander Bell hade uppfunnit telefonen år 1875 sju år tidigare), kom lösningen som en blixt från klar himmel under en promenad i parken i solnedgången medan han citerade ett stycke ifrån Johann Wolfwang von Goethes "Faust"[1]. Nikola var helt till sig. Lösningen var vacker. Han eliminerade de mekaniska delarna i DC-motorn som vidrörde varandra. Ersatte den inre cylindern med en av koppar och skickade en elektrisk ström genom den yttre ringen. Vilket transformerade den yttre ringen och cylindern till magneter. Som skapade ett roterande magnetiskt fält. Interaktionen mellan delarna, tack vare induktion, gjorde att den inre cylindern roterade utan att några delar fysiskt vidrörde varandra. Det kan liknas vid en roterande karusell där rotationen förstärks och snabbas upp varje varv genom att ett handtag på karusellen får en knuff. Handtaget är elektromagneten på cylindern och den som skjuter på är magneten på utsidan.

Träffar Edison i Paris

I april år 1882 fick han genom Ferenc Puskás (1848-1884), som hade anställt honom i Budapest hos ett underkontor till Edison, rekommendation att möta Thomas Alva Edison (1847-1931) i Paris där amerikanen var på besök. Edison hade uppfunnit grammofonen och glödlampan, kallad "The incandlescent Edison light", vid 30 års ålder fem år tidigare tillsammans med sina ingenjörer. Tesla ville bygga sin nyuppfunna motorskonstruktion. Tesla fick jobba hårt tillsammans med Edison under flera dagar men tröttnade inte. Här grundas möjligheten att senare flytta till USA. Edison bjöd Nikola på middag i en av Paris finaste restauranger och kom bäst ihåg Tesla för att han åt som en häst.

New York och Edison

Tesla började jobba som ingenjör på Thomas Edisons dotterbolag Edison Electric Light Company i Paris år 1879 efter att ha blivit tillfrågad av Ferenc Puskas som hade anställt honom i Budapest[1]. Han får förtroendet att åka till Strasbourg år 1883 när de får problem med bränder p g a likströmsnätet. Men insåg att den stora möjligheten var att jobba för Edison i New York.

Med pengar till resan sponsrade av två av Nikolas farbröder så tog han båten till USA våren år 1884. Han blev bestulen på pengar och delar av sitt bagage och sjätte juni kom den 28-åriga Nikola Tesla till New York stad för första gången helt själv med bara fyra cent på fickan. Han pratade engelska med kraftig dialekt. Nikola var inte imponerad av vad han såg av USA och New York som han ansåg låg flera hundra år efter de stora städerna i Europa utvecklingsmässigt.

Edison hade satt upp det första elnätverket på Jorden på södra Manhattan. Det var ett likströmsnät. Som hade stora begränsningar beträffande distribution och energiförlust. Han var tvungen att ha en kraftstation varje kilometer eftersom förlusterna är så stora.

Tesla fick börja jobba för Edison på direkten med att hitta fel och konstruera om hans likströmsgeneratorer. Det fanns stora skillnader mellan de två männens filosofier. Edison var totalt praktisk och säljdriven. Han ville få saker att fungera och sälja dem. Nikola ville mest av allt förstå hur mysterierna med elektricitet fungerar. Edison kallade Tesla en vetenskapspoet. Tesla var välutbildad och förstod både matematik och fysik i detalj. Edison hade inte ens gått i högstadie (college) och gjorde det mesta genom att prova sig fram (trial and error). Vilket fungerade bra när Edison fick snabb återmatning. Tesla jobbade hårdast av alla av Edisons anställda med upp till 20 timmar om dagen sju dagar i veckan.

Tesla behövde Edison som finansiär och hans driv som affärsman. När Tesla beskrev växelströmsmotorn för Edison sade Thomas att det inte finns någon framtid i AC-motorn och att Nikola slösade hans tid. Edison hade mycket praktisk erfarenhet av hur svårt det är att gå från idé till praktik. Dessutom så var Edison djupt ekonomiskt och känslomässigt inblandad i likströmstekniken. Edison hade lovat Tesla 50000 USD för att konstruera om delar av hans likströmsutrustning. När Tesla hade gjort det och krävde betalning skrattade Edison bara och sade att Tesla fortfarande var en parisare som inte förstod sig på amerikanska skämt. Detta ledde till att Tesla omedelbart slutade hos Edison efter att bara ha jobbat där i sex månader.

Sitt första patent & dikesgrävning

Tesla startar företaget Tesla Arc & Light, som nästan ligger mitt emot Edisons företag[33]. Han spenderar från 1885 ett år med att utveckla och patentera elektriska ljusbågar (Electric Arc Lamp) på uppdrag av två affärsmän från New Jersey. Han blir lurad på sin uppfinning och första patent (Patent 335786 1886-02-09) utan att få någon ekonomisk behållning. Tesla lär sig dock hur man skall bryta ner komplexa konstruktioner i delar i patent och blir snabbt expert på detta.

Tesla var naiv och skulle i mångt och mycket förbli det under resten av sitt liv. Nikola fick spendera den kommande vintern med att gräva diken ofta åt Edisons likströmsnät för två dollar per dag. Även här jobbade Tesla hårdare än alla andra. Tesla visste många dagar inte när han skulle kunna äta nästa gång. Han hade varit i USA två år vid det laget och inte kommit till synes någon vart. Hans höga utbildning inom vetenskap, mekanik och litteratur var av föga användning i detta sammanhang.

Westinghouse och patentförsäljning

På våren år 1887 vände lyckan när George Westinghouse (1846-1914) fick reda på att Tesla hade jobbat för Edison. Westinghouse hade vid 22 års ålder uppfunnit luftbromsen till järnvägen och lyckats konvertera denna uppfinning till en förmögenhet. Han sökte efter framtidens områden och ansåg att den var baserad på elektricitet. Han var förmögen och visste hur man omvandlade idéer till praktik. Tesla fick bli partner och de lånade ut ett laboratorium till Nikola där han kunde fullända sina uppfinningar. Westinghouse förstod att Tesla var en juvel som troligtvis hade löst en av de svåraste tekniska problemen inom elektricitetens område. På våren år 1888 köpte Westinghouse rättigheterna till växelströmsmotorn av Tesla för tiotusentals USD. Westinghouse och hans advokater studerade Teslas växelströmspatent under någon månad och kom till slutsatsen att patentet var tillräckligt brett och han inte hade råd att någon annan ägde det. Inklusive en royalty på 2,5 USD per hästkraft såld el under den tid som patentet gällde.

Tesla flyttade till Pittsburgh där Westinghouse tillverkade AC-komponenterna som gjorde långväga överföring av elektrisk energi möjlig. Westinghouse kom dock snart i ekonomiska problem och fick be Tesla att avstå från royaltydelen i kontraktet. Idealist som han var så river Tesla utan att tveka kontraktet, som annars hade kunnat göra honom till världens rikaste person. Om Westinghouse hade haft råd att betala och ingen annan hade gjort patentintrång vilket blev fallet. Westinghouse stipulerade att betala totalt ca 500 kUSD för alla roterande patent och Westinghouse levde upp till varje del av det. Även om patenten i verkligheten var värda mycket mer.

Växelström blir succé

Han uppfinner Teslaspolen som genererade enormt hög spänning från låg spänning som släpptes lös under kort tid. Energi finns överallt och skulle komma att ta mänskligheten framåt med enorma steg.

Nikola gör år 1891 en imponerande föreläsning inför American Institute of Electrical Engineers (AIEE) där han för blixtar av hög spänning genom sin kropp och får stående ovationer[33].

Tesla blir även medborgare av Förenta Staterna år 1891.

World Fair Chicago - Columbian Exposition I maj år 1893 var Världstställningen i Chicago och Westinghouse hade fått kontraktet att lysa upp Columbian Exposition med elektriskt ljus. Vilket drevs av växelström (AC) och inte likström (DC). Tolv stycken 75 ton tunga dynamos genererade strömmen till ljusshowen som genererade tre gånger mer energi än hela Chicagos elektriska energibehov. Växelström användes för att utvinna elektrisk energi ur Niagrafallen så var DC utslagen och Tesla var berömd. Utan förstärkare så kunde energin förmedlas över stora delar av USAs östkust. Tidigare hade elektricitet bara kunnat överföras någon kilometer med likström. Nu gick det att överföra elektricitet flera hundratals kilometer[1].

Tesla var nu en enormt känd person. Otroligt vältalad, charmant, rolig, pratade många språk, kunde prata om ett ämne i flera timmar. Han flyttade tillbaka till New York, bodde på Astor House, som var New Yorks första lyxhotell, och åt på Delmonico's. Var New Yorks elits favorit. Och stjärnornas stjärna. På denna tid var vetenskapsmän och uppfinnare stora kändisar.

Strömmarnas krig

Kriget mellan likström och växelström påbörjades när Edison insåg att Tesla utvecklade produkter elmotorer som var bättre än hans egna likströmsmotorer.

Edison stämmer Tesla för patentintrång

Edison stämmer för Tesla för patentintrång[33]. Tesla hade dock prioritet på patenten samt bra ordning på sina patent och vinner domstolsmålet.

Elefanten Topsy & elektriska stolen

Elefanten Topsy död efter att ha blivit avlivad med el För att vinna kampen över Tesla och hans tekniskt sett överlägsna system så försökte Edison skapa opinion mot växelström genom att ingjuta rädsla i allmänheten. Detta genom att visa hur farligt växelström är genom att döda olika typer av djur med elektricitet inför publik. Edison dödade katter, hundar, kor och hästar. Elefanten Topsy, som ägdes av Luna Park på Coney Island, avlivades den 4:e januari år 1903 och Edisons filmbolag filmade Topsys död som blev filmen "Electrocuting an Elephant".

Steget efter det blev att uppfinna en stol för att avrätta människor med växelström. Vilket också filmades. Än idag så används Edisons uppfinning för att avrätta dödsdömda fångar i elektriska stolen. Edison lobbade även för att elektriska stolen skulle drivas med den överlägsna växelströmmen bl a för att han var rädd att försäljningen av eluppvärmda stolar, som han ämnade sälja, skulle minska om de drevs på samma sätt som elektriska stolen[29].

Teslas laboratorium brinner upp

Den 13:e mars år 1895 brinner Teslas laboratorium på South Fifth Avenue upp efter en brand som startar i källaren. Anteckningar gjorda under tio år, verktyg och bl a utrustning brinner upp. Flera uppfinningar går om intet[44] Tesla tvingas att återskapa anteckningar och pågående uppfinningar från minnet. Hans status sätts tillbaka minst ett år tidsmässigt och även ekonomiskt sett. Rykten börjar snabbt cirkulera om att branden var anlagd.

Edison går över från likström till växelström

Till slut börjar Thomas Edison att bygga växelströmsgeneratorer själv och slutar att bygga likströmssystem. Idag är hans företag General Electric, som han grundade framförallt tillsammans med John Pierpoint Morgan (1837-1913) och flera av Teslas patent, en av Jordens största företag.

Flourecens - Röntgenstrålning uppfinns

Teslas nästa större uppfinning blev flourecens som han visade vid Columbia University. Han kallade detta för kallt ljus, som till skillnad från vanliga glödlampor inte blir varm. Det behövdes inga kablar.

Thomas Edison snor denna uppfinning från Tesla och får patentet för detta. Edisons assistent får cancer med dödlig utgång av experimenten med röntgenstrålning och tvingas amputera armen innan han dör.

Siemens & Halkse Company får det första patentet på Röntgenstrålning 1896-03-21. Konrad Röntgen patenterar själv inte uppfinningen som han gör i Würzburg, Tyskland, 1895-11-08, och får Nobelpriset i fysik år 1901 för.

Thomas Edisons företag General Electric tar patent på Röntgenstrålning år 1913 som William David Coolidge gjort.

Gratis energi till alla

En revolution på Jorden höll på att ske i början av 1900-talet tack vare Nikola Tesla och hans otroliga uppfinningar. Tyvärr lyckades John Pierpont Morgan (1837-1913), tack vare Teslas välvilja?, att komma över 51 % av Teslas patent och uppfinningar för att kunna få 150000 USD i finansiering för att utveckla uppfinningen med trådlös energi genom att bl a bygga tornet i Wardenclyffe. Medlemmar av etablissemanget lyckas stoppa Tesla från att söka finansiellt stöd bl a i Europa.

Och den "omutbare" miljardären John Astor IV (1864-1912), som hade varit Teslas största finansiär i USA, en av Jordens rikaste män och byggare av hotellet Waldorf Astoria, omkommer på Titanic år 1912[39], [40], [41]. Rederiet som äger Titanic, White Star Line, ägs av J. P. Morgans företag International Mercantile Marine Company. Morgan skulle varit med på Titanics jungfrufärd men ställer in sin resa i sista ögonblicket. Kan det varit som så att Morgan hade bjudit in de tre miljardärerna på jungfrufärden för att diskutera Federal Reserves vara eller inte vara? Alla tre miljardärerna omkommer bekvämligt nog vid "Titanics" förlisning och året efter så grundas Federal Reserve. En av de viktigaste institutionerna på slavplaneten Jorden som skapar pengar ur tomma intet och låna ut dem med ränta.

Efter branden på Teslas laboratorium på South Fifth Avenus så bygger han ett nytt laboratorium på Houston Street. Där har han bl a sitt Elektriska ägg. Med det genererar han upp till ca 200 kW from en tvåfasalternator.

Användande av strålande energi

Apparatus_for_the_utilization_of_radiant_energy Tesla hade insett att energi finns i näst intill oändliga mängder i tomma intet. Den kallas oftast på Jorden för Nollpunktsenergi eftersom den finns kvar även när temperaturen i rummet har kylts ned till absoluta nollpunkten. Och att den går att utvinna. Galaktikerna kallar denna universella energi för Phryll. Egypterna för Ankh. I Kina kallas den för Qi. I Indien för Prana. Nazisterna kallade den för Vril (vilket nästan är identiskt med Phryll eftersom v uttalas som f i Tyskland). I Star Wars kallas den för "The Force".

Den 5:e november år 1901 fick han patent på denna till synes magiska uppfinning i patent nummer 685957 med namnet "Apparatus for the utilization of radiant energy". Senare hemligstämplades detta patent genom en s k Secrecy Order. Nobelpriset i fysik år 1957 är för upptäckten av nollpunktsenergi. Även om det inte är uppenbart för de flesta. Som alltså även den är Teslas uppfinning på Jorden.

Patentet var hemligstämplat fram tills år 2018 då president Donald Trump (1946- ) lyckades frisläppa bl a detta patent till allmänheten. Detta skedde genom att Trump undertecknande av ett hemligt memorandum i början av sin presidentperiod med order om att frisläppa mer än ett tusen hemligstämplade patent[11]. Processen tog två år men sedan år 2018 finns Teslas patent "Apparatus for the utilization of radiant energy" tillgängligt i bl a Google Patents[12]. Anmärkningsvärda 117 år efter det att patentet skapades!

Donald Trump har en stor kunskap om Tesla och hans uppfinningar eftersom Donalds farbror John G. Trump (1907-1985) var vetenskapligt ansvarig för USAs regering, i egenskap av professor vid MIT, för att studera lämpligheten i frisläppandet av Teslas dokumentation. Vilket officiellt ansågs vara ok redan efter tre dagars utvärderande. Men i praktiken inte alls var det eftersom huvuddelen av dokumentationen inte släpptes till Teslas familj förrän efter nio år och efter en domstolsorder. John Trump måste ha studerat de mest kritiska patenten i detalj för att kunna lämna rekommendation till sin arbetsgivare. Man kan anta att det pratades om Tesla och hans uppfinningar hemma hos familjen Trump.

År 2020 är det trots Trumps order om att frisläppa mer än ett tusen patent fortfarande ca 5915 stycken patent som är hemligstämplade på detta sätt. Denna hemligstämpling begränsar utvecklingen på Jorden kraftigt. En högst rimlig fråga att ställa sig är var dessa för Jordens allmänhet genom Secrecy Order hemligstämplade patent används...

Colorado Springs

Tesla with his Coil Tesla flyttar till Colorado Springs år 1899 för att kunna göra mer storskaliga experiment som han inte kunde göra på Manhattan. Ett laboratorium byggs på Knob Hill vid North Foote Avenue och var färdigt i maj år 1899. Med pengar av John Astor IV (1864-1912) så fick han medel att göra utveckla teknologi för att överföra energi genom Jorden med extremt hög spänning. Den officiella förklaringen till Astor var dock att pengarna skulle gå till kallt ljus, vilket Tesla sade skulle ersätta den konventionell glödlampan (Edisons Incandescent Light).

Teslakolven

Teslakolven genererar extremt hög spänning och kan lysa upp glödlampor långt bort genom att den elektriska fältstyrkan blir väldigt hög vid lamporna samt att dessa är jordade till gemensam jord. Tesla fick sitt första patent relaterat till Teslakolven i patent US454622A "System of Electric Lightning" 1891-06-23.

Han byggde en enormt stor Teslakolv, som var femton meter i diameter, på laboratoriet i Colorado Springs. Den kunde återskapa åska och dess muller.

Startar området radioastronomi

När Telsa påstår sig ta emot ett meddelande från Mars så börjar han den moderna vetenskapen om radioastronomi.

Pikes Peak

Även om Tesla bara var i Colorado Springs i nio månader så gjorde han några av sina största uppfinningar där. Laboratoriets främsta avsikt var att genomföra experiment med högfrekvenselektricitet, forskning inom trådlös överföring av elektrisk kraft. Försök gjordes med att skicka signaler från Pikes Peak till Paris.

Trådlös energiöverföring

J. P. Morgan investerade 150 kUSD i Tesla för att sända trådlösa meddelanden. Den verkliga anledningen som Tesla ville använda pengarna till var att transportera energi trådlöst. Tesla byggde laboratorium och och ett torn i skala i Wardenclyffe på Long Island. Samma år så använde Marconi sjutton av Teslas patent för trådlös kommunikation utan medgivande av Tesla. När Guglielmo Marconi (1874-1937?) skickar meddelande trådlöst över Atlanten 1901-12-15 så drar Morgan omedelbart in medlen till Tesla. Med tornen skulle Tesla kunna skicka energi trådlöst vart som helst på Jorden.

Torn byggs i Wardenclyffe

Wardenclyffe byggs av Tesla med avsikten att industrialisera överföringen av stora mängder energi trådlöst över långa avstånd. Vid efterforskningar sponsrade av History Channel har det inte varit möjligt att hitta ritningarna från Wardenclyffe trots omfattande försök[8]. Användande av markradar har dock visat att byggnadsstrukturen är lika omfattande under jord som den var ovan jord med tornet. Detta delvis för att åstadkomma jordning för likström men ännu viktigare för växelströmssignaler. Trådlös överföring av energi kräver bra jordning eftersom returledaren går genom jorden.

Morgan drar tillbaka finansieringen och Wardenclyffe rivs

År 1903 så tar pengarna slut för Tesla eftersom J. P. Morgan drar tillbaka finansieringen och Tesla lyckas inte att hitta någon annan finansiär. Teslatornet rivs för att göra marken lättare att sälja och betala skulden på 20 kUSD för Teslas boende på Waldorf Astoria i två årtionden.

Nobelpriset i fysik

Edison and Tesla to get Nobel Prizes Nikola Tesla tilldelades Nobelpriset i fysik år 1915[33]. Men eftersom det var delat tillsammans med Thomas Edison, den person som han tyckte minst om i hela världen och hade orsakat honom så mycket lidande, så vägrade han att ta emot priset. Priset delades därför officiellt inte ut detta år. Han fick medaljen i guld men sågade den i två delar som betalning till två anställda.

Tesla tilldelas även Edisonmedaljen år 1917 som han tar emot med största möjliga tveksamhet[37]. Först vägrar han att ta emot Americal Institute of Electrical Engineers (AIEE) högsta utmärkelse (blev IEEE efter sammanslagningen med Institute of Radio Engineers år 1963). Efter att ha blivit övertalad av Bernard Behrend så ändrar han sig. Under introduktionen av prisceremonin så försvinner Tesla och hittas senare vid biblioteket med att mata duvor. Han övertalas att återvända och ge sitt acceptanstal.

Tesla Set

Nikola uppfann år 1938 Tesla Set, som genom modifikation av Maxwells vedertagna elektromagnetiska lagar kommunicerar till godtycklig punkt i Universum momentant. James Clerk Maxwells (1831-1879) formler för elektromagnetiska lagar består egentligen av tjugo stycken formler baserade på kvartenioner. Redan Maxwell insåg att hans obegränsade teori hade oönskade geopolitiska konsekvenser och begränsade teorin delvis själv under slutet av sitt liv. Störst inverkan på begränsningen hade dock Oliver Heaviside (1850-1925) som hade närmare kopplingar till Djupa Staten via sin adlade farbror Charles Wheatstone (1802-1875).

Det påstås dock att Tesla aldrig implementerade uppfinningen och det tog tills år 1950 innan Teslas ingenjörer gjorde detta. Eftersom det var militären och Djupa Staten som tog över hans uppfinningar så var det alltså dessa som implementerade uppfinningen. NSAs avlyssningsstationer har kunnat lyssna på utomjordisk kommunikation i över 60 år.

SETI-pionjären Frank Drake (1928-2022) har berättat för CSETI-pionjären Steven Greer (1955- ) att man redan har detekterat utomjordiska signaler bl a via Harvard University[50]. Som är ett universitet med omfattande underrättelsekopplingar via bl a MK Ultra och Facebook[51], [52].

Mars landing 1962
När den gemensamma Marslandningen mellan USA och Sovjetunionen ägde rum år 1962 så användes Tesla Set för att momentant kunna kommunicera med och ta emot video från det flygande tefatet vid Mars.

Flygande tefat

År 1911 beskriver Tesla, efter att under en längre tids övertalning av en journalist från New York Herald, hur i analogi hur ett spole kan fungera som generator genom induktion genom att elektriskt laddad vätska leds genom centrum på en spole kan generera en ström i spolen[47]. Detta är driftsfunktionen i vad vi kallar för flygande tefat.

År 1928 så patenterar Tesla framdrivningsmekanismen för flygande tefat med elektromagnetisk energi[48].

Tesla Teleporter

"The present is theirs; the future for which I really worked, is mine".

Nikola Tesla (1856-1943)

Flygplanskonstruktioner

Nikola Tesla ligger bakom designen på två flygplanstyper som är anmärkningsvärda.

Osprey

År 1921 så patenterar Nikola Tesla den Vertical Take Off and Landing (VTOL) som senare kommer att bli Bell Boeing V-22 Osprey. Ett av president Donald Trumps favoritplan.

Flygande vingen

Tesla patenterar den typ av flygande vinge som tyskarna utvecklar under Andra Världskriget som ett Wunderwaffe.

Northrop Grumman B-2 Spirit är den mest kända konstruktionen av en flygande vinge (Reactive jet derivable). Ett plan som varje delstat i USA har varit med om att utveckla och finansiera. Ett plan som är ca tio gånger så dyrt som det borde ha varit. Ett plan som även har kompletterande gravitationsdrift. Planet är för motorsvagt för att kunna lyfta med den maxlast som den har enligt specifikation.

Dödsstrålen

Teslas dröm var att komma på ett energisystem som trådlöst skulle kunna ge energi till hela Jorden utan att utarma Jordens naturresurser och förorena miljön. Han annonserade en hittills okänd källa av energi som finns överallt i obegränsad mängd. Och att han jobbar på en apparat, baserad på samma teknologi som den för gratis energi, som kommer att göra krig opraktiskt. Den skulle fungera endast som ett defensivt vapen. Han kallade denna för Dödsstrålen. Potentialen för teknologin är enorm. Det skulle enligt ett uttalande av uppfinnaren själv kunna förstöra 10000 stycken flygplan 400 kilometer bort.

Eftersom Tesla är emot krig och vapen så vill han att denna teknologi skall användas som ett försvarsvapen. Och att alla länder skall ha den. Därför skickar han delar av ritningarna för uppfinningen till olika länder så att de måste samarbeta för att utveckla vapnet. Samt gör att alla länderna får tillgång till vapnet.

Det skulle gå att styra vädret elektriskt. Tesla inser att det bör att gå att fotografera tankar eftersom dessa också består av elektriska signaler. År 1934 började Tesla att läcka information till journalister om Dödsstrålen som publicerades i dagstidningar. Samtidigt blir Tesla blev alltmer paranoid av rädsla för att bli dödad för sitt arbete.

Tidningscitat beträffande Dödsstrålen

“Kosmisk energi påstådd av Tesla”.

“Förutspår att ny kraft kommer att åsidosätta alla nuvarande bränslen; kan vara trådlös”.

"Vid en inte särskilt avlägsen tidpunkt kommer en ny kraftkälla att bli tillgänglig överallt, som åsidosätter kol, olja, gas och de andra etablerade bränslena inom industrin”.

"Jag fulländar en elektrisk krigsmotor...". Kan skjuta ner flygplan på 400 kilometers avstånd.

New York Journal: “Tesla elektrifierar hela Jorden - Uppfinnaren annonserar framgången hos hans livslånga dröm”.

“Dödsstrålemaskin beskriven; Dr Tesla säger (1934-07-11) att två av fyra nödvändiga delar av apparaten har byggts”.

The New Yorker

Hotel New Yorker Fattig men karismatisk och känd så flyttade han från hotell till hotell i New York. Ofta utan att betala i tid. År 1933 flyttar han in på "The New Yorker" som byggdes år 1930, var New Yorks största hotell och den mest avancerade byggnaden på Jorden under många år[23].

Tesla rooms 3327 & 3328 at the Hotel New Yorker Där hade Tesla intressant nog två rum på hotellet som var sammanbygda. Rum 3327 och 3328[15], [16]. Det ena fungerade som arbetsrum och det andra som sovrum. Det är därmed svårt att påstå att Tesla var en fattig misslyckad person efter rivandet av Wardenclyffe. Ingen tillåts att bo på krita i ett hotell i mer än tio år och än mindre i två hotellrum utan att göra rätt för sig. Frågan är vem som var hans välgörare?

Närmare efterforskningar visar att hotellets generatorsystem är överdimensionerat tre gånger om, är utsedd som en milsten inom ingenjörskonst av IEEE[23], är byggt med utomordentliga åskledare och att Tesla hade ett eget laboratorium på översta våningen i hotellet[5]. Källaren hade utgångar åt olika håll bl a direkt ut till tunnelbanan dit Tesla kunde ta sig in och ut osedd. Det är högst troligt att han jobbade för underrättelsetjänsten och militären. Där han bl a rapporterade till Vannevar Bush (1890-1974)[9], [10]. Som var president Harry Trumans (1884-1972) och Franklin Roosevelts (1882-1945) vetenskaplige rådgivare samt medlem av Majestic 12.

Där träffade han även Otis Carr (1904-1982) som extraknäckte som portier. Tesla insåg Carrs ovanligt stora begåvning som ingenjör och blev hans mentor. Carr skulle komma att bygga några av de bästa flygande tefaten som en privatperson har byggt under 1900-talet.

Agenter på FBI hade rekommenderat John Edgar Hoover att övervaka Tesla kontinuerligt år 1940. Både FBI och OSS hade rum på samma våning i hotellet som Tesla för att övervaka honom och eventuell främmande makts försök att ta Tesla och hans uppfinningar[46].

Operation Rainbow - Philadelphiaexperimentet

Tesla hade en utomkroppslig upplevelse när han fick 3,5 miljoner Volt spänning igenom sig i Colorado Springs år 1899[28]. Tesla upplevde sig vara långt ut i Universum utan någon uppfattning av tid. Assistenten lyckades stänga av strömmen innan det var för sent.

Denna upplevelse blev startskottet till Teslas uppfinningar om tidsresor baserat på hög spänning i kombination med rätt frekvens. Han hade även kommit fram till att farkoster kan göra sig osynliga med denna kombination. Tesla hade rekryterats av Förenta Staternas militär och underrättelsetjänst vid det här laget. Förenta Staternas Flotta ville göra experiment för att få skepp osynliga för fienden. Det hemliga projektet får namnet Operation Rainbow. Tesla konstruerade den elektriska utrustningen inklusive Rotating Field Amplifier baserat på sina uppfinningar.

Utrustningen installeras på fartyget innan det ger sig från hamnen i Philadelphia år 1941. En bit ut, fortfarande på synbart avstånd från land där operationen studerades, så aktiverades den elektriska utrustningen[31]. Fartyget hamnade i en grön dimma medan det fortsatte framåt. Efter ca sex timmar kom det tillbaka till hamnen. Dock så är det ett kaos ombord där personer i vissa fall har integrerats med metallen i skrovet. Enligt uppgifter hade fartyget varit nere i Norfolk, Virginia. En resa som borde ta mycket längre tid, uppemot ett dygn, eftersom det är 450 km enkel väg mellan de två ställena. Slutsatsen är alltså att fartyget har gjort en tidsresa eller att tiden har gått betydligt långsammare på skeppet.

Tesla ville inte vara med på en fortsättning av detta experiment som hade kostat många människor livet och påverkat ännu fler mentalt. Därför togs John von Neumann (1903-1957) och Albert Einstein (1879-1955) in från Institute for Advanced Study istället. Även Guglielmo Marconi och Thomas Townsend Brown (1905-1985) sägs ha deltagit. Browns koppling till Biefeld-Brown-effekten är troligtvis kopplat till uppfinningar gjorda av Tesla. Nybyggda USS Eldridge användes för det uppdaterade experimentet. Som gick bättre än det första[31].

Morris K Jessup (1900-1959) skriver boken "The case for the UFO" år 1955. Jessup fick 50 stycken handskrivna meddelanden från Carl M Allen som sade sig vara med på båten som experimentet utfördes på den dagen. Allen berättar att han hade upplevt en resa i Universum på båten. År 1957 blir Jessup ombedd att komma till Washington för att rapportera till Flottan p g a hans bok. Flottan publicerade boken och tryckte upp minst 127 stycken exemplar av Jessups bok. Vilket tyder på att den har legitimitet enligt Flottan. År 1959, mindre än tre år senare, hade Jessup begått självmord[32].

Det har gjorts minst tre filmer baserat på detta topphemliga projekt[34].

Teslas assistent

I oktober månad år 1895 kommer en 22-årig man med namnet George Scherff (1873-?) in i Teslas laboratorium på Houston Street och ber om ett jobb som stenograf[1], [3]. Efter att Nikola studerat hans Curriculum Vitae så får Scherff anställning. Han förblir Teslas sekreterare, assistent och senare även advokat under resten av Teslas liv. En hypotes är att Scherff tog anställning hos Tesla med avsikten att ge underrättelser om vad Tesla gjorde för uppfinningar till underrättelsetjänst. Många nationer började att få insikt i att Tesla var en mycket speciell vetenskapsman och uppfinnare med potential att ta fram viktiga lösningar både för civilt och militärt bruk. Den ultimata informationsinhämtningen av främmande makt kan ju göras på daglig basis där personen till och med är anförtrodd att hantera den känsliga informationen.

Denna person är mer känd under namnet Prescott Bush (1895-1972). Hur är detta möjligt då Prescott Bush föddes samma år som Scherff erbjöd Tesla sina tjänster som assistent? Svaret är tidsresor från framtiden. Det går att träffa sig själv, åtminstone i en annan tidslinje, utan omfattande konsekvenser om man inte vill det.

Rockefeller Connection

Den 14 oktober 1918 skrev Scherff till Tesla i Colorado Springs. Korrespondensen fokuserade på det vanliga avslöjandet av pågående juridiska frågor och advokatärenden och skickades till Tesla på Tesla Company brevpapper som innehöll företagets huvudkontorsadress på 8 W. 40th Street, New York, NY. Den 15 oktober 1918 (nästa dag) svarade Tesla på Scherffs brev (det verkar omöjligt angående vår förståelse av den teknologi som var tillgänglig vid den tiden, men dessa är datumen som bifogas korrespondensen). En intressant anomali: Teslas svar riktades till "George Scherff, Esq.," Union Sulphur Co., 17 Battery Pl., New York, NY (Union Sulphur Company?). Denna adress var inte platsen för Nikola Tesla Company.

Uppgifter visar att 17 Battery Place är Whitehall Building och ägdes av Frank Rockefeller, som tillsammans med sina bröder William och John D. också ägde många av företagen med kontor där. International Longshoremen's Association (ILA) hade sitt världshuvudkontor där, liksom en mängd olika olje-, gruv- och kemiföretag. Även om Union Sulphur Company drevs av dess president, Herman Frasch, en tysk kemist som patenterade utvinningsmetoder för svavel och petroleum, arbetade Frasch också för John D. Rockefellers Standard Oil Company (i New York, New Jersey och Cleveland, Ohio), utvecklar liknande extraktionsmetoder. På grundval av denna förening hade George Scherff Sr. kopplingar till familjen Rockefeller.

Curious George

George Scherff Seniors son George Scherff Junior blir anförtrodd till Tesla när Junior är bara fjorton år gammal. Troligtvis har Nikola inte träffat Junior tidigare.

Curious George aka G H W Bush Nikola Tesla hittar flera gånger George Scherff Junior snokandes i hans laboratorium och tar saker. Tesla börjar därför att kalla George för Curious George. George Scherff Jr jobbar för Tesla fram till hans död.

George Scherff Junior jobbar senare även för OSS, föregångaren till CIA, vid tidpunkten för Teslas död. Han har en lång karriär inom CIA där han når toppen inom den nazistiska organisationen som Director of Central Intelligence år 1976-1977. Han blir Förenta Staterna 43:e president år 1992-1996.

George Herbert Walker Bush (1924-2018) föddes troligtvis i Hamburgsområdet, Tyskland, och var del av nazisterna som infiltrerade USA efter Andra Världskriget i samband med Operation Paperclip. Troligtvis så är hans riktiga föräldrar paret Reyersbach som skapar och illustrerar Curious George. Margarete Reys fader, Felix Waldstein, satt med i Deutscher Rechstag.

Curious George i Vita Huset under Bushregimen
Curious George i Vita Huset vid Barbara Bushs porträtt under Bush regimen.

Att George H. W. Bush skulle söka upp Nikola Tesla som ungdom för att ta teknologi åt Ciakahrr är endast möjligt med tidresor. Teknologi för tidsresor utvecklades under Project Looking Glass på Montaulk, Long Island.

Intresse för duvor

Tesla som siminstruktör Tesla sägs ha haft ett stort intresse för duvor och matade dem ofta i Bryant Park några kvartér från hotellet[1]. Tesla blev ombedd att lämna Hotel Pennsylvania efter det att boende i hotellet klagade på spillningen efter hans "flygande råttor". Teslas bästa vän den sista tiden sägs enligt vissa källor ha varit en kvinnlig duva som han blev förälskad i och inte kunde komma över riktigt när den dog[1], [26].

Tesla var populär bland motsatta könet med sin längd (196 cm), strålande blå ögon, kultiverade stil och karisma. Dessutom var han en kändis, som en rockstjärna idag, från 37 års ålder. Han var duktig simmare sedan bl a tiden i Paris då han bl a regelbundet gick upp kl 05:00 för att simma i badhuset på Seine innan han började jobbet i Paris[1]. Nikola trivdes med sitt ungkarlsliv som Playboy, hade sexuella affärer med tusentals kvinnor och gillade detta för mycket för mycket för att ge upp det livet för en enda kvinna[31]. Hans kassaskåp innehöll vid hans död mängder av kärleksbrev från många olika kvinnor[31].

Det verkar som en stor del av intresset för duvor var att använda dem som brevduvor och kommunicera utan att underrättelsetjänsterna som övervakade honom skulle få reda på all hans kommunikation[9], [10]. Både FBI och OSS hade ett permanent rum på samma våning som Tesla under lång tid och hans telefon var garanterat avlyssnad[46]. Vilket var lätt att genomföra i hotellets kopplingscentral genom att koppla in två sladdar på kopplingsplinten som gick till Teslas hotellrum[2].

Bl a Kina har även idag tillgång till duvor för underrättelsekommunikationer ifall bl a elektriciteten skulle slås ut eller om de elektroniska kommunikationsvägarna är ovanligt mycket kompromitterade.

Från sitt rum 3327, med utsikt åt nordöst, hade Tesla utsikt över Bryant Park och kunde i teorin se när någon släppte iväg en brevduva till honom därifrån.

Katharine Johnson Var det någon kvinna som stod honom närmare så var det förmodligen Katharine Johnson[1]. Hon var gift med poeten Robert Underwood Johnson (1853-1937). Robert kallas ofta fader av internationell copyright-lag efter att han, i egenskap av sekreterare i American Copyright League, såg till att få igenom lagen från år 1891. Robert översatte tillsammans med Tesla dikter till engelska av den serbiske poeten Jovan Jovanovic. Hon var socitetskvinna, karismatisk och kunde vara manipulativ. Hon var den förste kvinna som skickade blommor till Nikola. Hon hade en långvarig platonisk(?) kärleksaffär med uppfinnaren och poeten under mer än 20 år från ca år 1893.

Död och partiell återupprättelse

Nikola Tesla dör 8:e januari år 1943, vid 86 års ålder, i sitt rum 3327 på hotellet "The New Yorker". FBI var omedelbart där och konfiskerar Teslas kassaskåp och hans koffertar som kan varit så fler än 80 stycken till antalet. Tesla hade även laboratorium på översta våningen av hotellet som kan ha varit konstruerat för honom.

Sex månader senare, 1943-06-21, så kommer USAs Högsta Domstol fram till att Marconis Telegrafbolag inte ägde patenten för trådlös kommunikation utan Tesla. Bl a patent 645576 från 1900-03-20 med titeln "System of transmission of Electrical Energy". Troligtvis så var det dock Förenta Staterna, och dess Djupa Stat, som tog över rätten till Teslas patent och ville ha jurisdiktion på dem. Och han hade enormt många och viktiga patent varav flera var belagda med Secrecy Order.

Återupprättelsen var dock endast partiell eftersom hans anseende som vetenskapsman fortsattes att undertryckas. Först när Martin Eberhard (1960- ) och Marc Tarpenning (1964- ) grundade Tesla Motors, och sedan togs över av Elon Musk (1971- ), som Nikola Tesla började uppmärksammas igen som person.

Än idag sägs makteliten i USA ha en nagel i ögat till Nikola Tesla efter att han överträffat dem alla interlektuellt och dessutom väckt deras fruars känslor samt tillfredsställt dem mer än vad de själv kunde göra[31]. Dessutom har makteliten stulit hans uppfinningar och kunnat dominera Jorden och mer därtill flera på ett väldigt negativt sett när Teslas avsikt var att uppfinningarna skulle användas på ett positivt sätt för mänskligheten. De har i princip förbjudit material som framställer Nikola Tesla som den stora vetenskapsman och positiva världsmedborgare som han var. Endast porträtteringar av honom som ensam, misslyckad eller galen vetenskapsman har varit tillåtna.

Kampen om Dödsstrålen

FBI avklassificerar dokument

FBI avklassificerar i september år 2016 dokument om bl a Nikola Teslas död enligt begäran under Freedom Of Information Act (FOIA)[2]. Dokumenten antyder att Tesla arbetade på ett potentiellt massförstörelsevapen kallat Dödsstrålen. Den hänger även ihop med trådlös energiöverföring. Bevis tyder på att Tesla slutförde uppfinningen av sin dödsstråle och blev mördad p g a den.

FBI börjar bevaka Tesla

Det är troligt att han rekryterades och började jobba för USAs militär och underrättelsetjänst relativt tidigt under sin karriär. År 1940 rekommenderades av FBI-agenter till J Edgar Hoover att börja övervaka Tesla dygnet runt för att han ansågs som en tillgång för nationen[31], [42].

Två lastbilar med Teslas dokumentation beslagtas

FBI och Djupa Staten konfiskerar minst 80 stycken koffertar, innehållande 130000 sidor anteckningark via Alien Property Custodian[42]. Detta görs via Office of Alien Property (OAP), som har i uppgift att utreda immigranter, trots att Tesla var USA-medborgare sedan tiotals år. John Edgar Hoover återmatar personligen att detta skall göras av OAP. Troligtvis är det för att kunna legitimera för den militära underrättelsetjänsten OSS, som bara får verka utomlands, att ta hand om Teslas dokumentation.

Teslas dokumentation förklaras ointressant för rikets säkerhet men frisläpps ändå inte

Efter bara tre dagar säger FBI via OAP att de inte innehåller något av värde för nationell säkerhet. Men behåller ändå lådorna tills vidare. Ett domstolsutslag krävs, initierad av Teslas familj, för att få ut Nikolas dokumentation. Domstolsutslaget från år 1952 säger att Teslas ägodelar, dokumentation och kofferterna skall ges till systersonen Sava Kosanovic (1894-1956).

Teslas tillhörigheter levereras till museum i Belgrad

D v s först nio år senare släpps dokumenten till Nikola Tesla-museumet i Belgrad, Serbien. Det verkar som om viktiga sidor har behållits av FBI. Endast 60 st kofferar levereras från New York 1951-09-07 till museumet i Sagreb[6] vars permanenta utställning om Tesla öppnar år 1955. Bl a Sava Sremac undersökte dokumenten när de kom till Serbien. Vissa sidor ur vissa anteckningsböcker hade uppenbarligen rivits ur. Och uppenbarligen saknas många koffertar som aldrig har levererats.

Ogillad systerson öppnar Teslas kassaskåp

Det finns tecken som tyder på att systersonen Sava Kosanovic, som var Jugoslaviens första ambassadör i USA vid tidpunkten för Nikola Teslas död, jobbade med Sovjetunionen och vidarebefordrade information som Nikola Tesla förmedlade till honom[1]. Jugoslavien tillhörde Östblocket vid denna tidpunkt. Enligt uppgifter från FBI så ogillade Tesla Kosanovic starkt vilket måste ha haft sitt ursprung i händelser som skett mellan de två personerna[42]. Han var inne i Teslas hotellrum samma kväll som Nikola dog tillsammans med George Clarke och Kenneth Sweezey[42], [43]. Teslas kropp blir krimerad med kort varsel utan att genomgå obduktion.

Teslas Edisonmedalj försvinner kort efter hans död antingen i samband med att hans hotellrum töms och flyttas till Storage Warehouse på Manhattan av Alien Property Custodian med hjälp från FBI.

President Trumps farbror vetenskapligt ansvarig

Den som var vetenskapligt ansvarig att gå igenom Teslas dokumentation i kofferterna på regeringens uppdrag var John G. Trump (1907-1985). Han var professor i fysik vid MIT, hade utvecklat en av Jordens första högspänningsröntgenapparater och var dessutom president Donald Trumps farbror. Efter tre dagar kunde han lämna utlåtandet att det inte fanns något av intresse för nationen i den enorma dokumentationsmassan som Tesla hade efterlämnat sig.

Dokument levereras till USAs centrum för forskning om flygande tefat

Kopior av Teslas dokument om bl a partikelstrålvapen skickas till Wright-Patterson Air Force Base i Dayton, Ohio, som var centrum för USAs utveckling av flygande tefat vid tidpunkten[25], [36]. Där används dokumentationen i "Project Nick", rimligtvis uppkallat efter Nikola Tesla. Här underlättade Teslas patent om Biefeld-Brown-effekten förståelsen för hur inhämtade flygande tefat, som hade tagits om hand efter krascher, fungerade i praktiken. Vilket inte är lätt att återskapa annars i dessa topphemliga USAPs med kunskapsmässiga skott för att bara ett fåtal på toppen skall kunna förstå helheten[21].

Tesla mördas av Hitlers favoritkommando Skorzeny

Tesla lämnar över vapenrelaterade uppfinningar till OSS

SS-befälhavaren Otto Skorzeny (1908-1975/1999) och SS-kommendören Reinhard Gehlen (1902-1979) mördar Nikola Tesla på uppdrag av Adolf Hitler i Teslas hotellrum 3327 på hotell "The New Yorker" i samband med att nazisterna stjäler uppfinningar som finns i hans hotellrum[2], [31]. Nazisterna fick till ett besök hos Tesla genom att låtsas vara de amerikanska OSS-agenterna Ralph Bergstresser och Bloyce Fitzgerald. De skulle ta om hand om Teslas nyaste uppfinningar som skulle kunna hjälpa USA att vinna kriget över nazisterna. Tesla hade därför försökt att kontakta nybildade OSS, via George Scherff Jr, flera gånger. Som han givetvis tror är en underrättelsetjänst som jobbar för Förenta Staternas bästa. Tesla tog emot dem och bjöd på te. Tesla visar dem ritningar av dessa uppfinningar under ca en timme. När de är färdiga packar de två OSS-agenterna med sig ritningarna. När Tesla skall öppna dörren för dem håller Gehlen fast 86-åriga Tesla medan Skorzeny kväver honom med en kudde. Trots att "riktiga" OSS har ständig bevakning av Tesla på samma hotellvåning som hotellrummet så "missar" de att Tesla mördas. Eller mera troligt så är de inblandade. Trots att underrättelsetjänsters främsta uppgift är att ha bra underrättelseinformation så har de nästan aldrig stoppat ett dåd från att inträffa.

Skorzeny lättar sitt hjärta

Att denna detaljerade information finns tillgänglig beror på att Otto Skorzeny i slutstadiet av sitt liv ville lätta på sitt hjärta[31]. Och förmodligen ville att hans fantastiska historia skulle komma ut till omvärlden. Han brydde sig inte om den ed som han svurit till CIA. Han gjorde detta för Erik "Orion" Berman som är jude och säkert motiverad att föra föra informationen vidare. Skorzeny gav sitt fotosamling till Orion med bilder som visar han under olika skeenden av sitt liv. Och många andra av hans nazistvänner och deras nya liv i USA.

Erik "Orion" Berman fick förstahandskunskap om Skoreznys och nazisternas förehavanden genom Skorzenys omfattande berättelser för honom[2], [31]. Orion uppvaktade en kvinna i New York runt år 1995. Hennes far mådde dåligt, låg inför döden och Erik följde med kvinnan hem. Fadern ville lätta sitt hjärta och sade att han var SS-befälhavaren Otto Skorzeny.

Skorzenys delvis okända förflutna

Skorzeny var född i Österrike, liksom Hitler, och verksam inom nazispioneriet Gestapo. Skorzeny är duktig och avancerade snabbt. Han leder fritagningen av Benito Mussolini, från Albergo Campo Imperatore Hotel, där Mussolini satt fängslad, i en överraskningsattack hösten år 1943 genom att använda glidflygplan[45]. Inte ett enda skott behövde avlossas. Han deltar i, men misslyckas med, att eliminera Churchill, Roosevelt och Stalin. Han lägger grunden för taktiken som används i andra utländska militära elitgrupper som Special Air Service (SAS). Efter kriget klarar sig Skorzeny, likt de flesta nazister utom ett 20-tal fall, genom Nürnbergtribunalen utan straff och lyckas fly år 1948 ifrån fängelset med hjälp utifrån. Han var ansvarig för operativa aspekter av Operation Paperclip (Overcast)[53]. Som var en del av nazisternas infiltration av USA. Han bodde bl a i Egypten, Irland och Argentina. Han falsifierar sin död år 1975 i Spanien med CIAs hjälp[31]. Men lever dock i själva verket vidare tills år 1999 då han är ca 91 år gammal. Och det i New York, USA[2].

Källor:
[1]: Marc J. Seifer: "Wizard - The life and times of Nikola Tesla - Biography of a Genius", 1996-11-01.
[2]: IMDb, Tesla's Death Ray: A murder declassified, 2018.
[3]: Wikipedia, "Nikola Tesla".
[4]: IMDb, Tesla, 2016.
[5]: IMDb, The Tesla Files, 2018.
[6]: IMDb, The Tesla Files - Without a trace, 2018-05-04.
[7]: IMDb, The Tesla Files - The Colorado experiment, 2018-05-11.
[8]: IMDb, The Tesla Files - Tesla's Tower, 2018-05-18.
[9]: IMDb, The Tesla Files - Secret Weapons, 2018-05-25.
[10]: IMDb, The Tesla Files - Fowl play, 2018-06-01.
[11]: ExoPolitics.org: "Secret Presidential Memorandum issued to declassify anti-aging & free energy technology"2017-03-21.
[12]: Google Patents: "Apparatus for the utilization of radiant energy"1901-11-05 & 1918-11-05.
[13]: Wikipedia, "Tesla coil".
[14]: Wikipedia, "World's Columbian Exposition", 2021-03-18.
[15]: TeslaSociety.com - Tesla Rooms Hotel New Yorker, 2021-03-19.
[16]: Social-Engineer.com - "Nikola Tesla's Rooms - 3327 at The New Yorker Hotel", 2021-03-19.
[17]: DrNikolaTesla.Tumblr.com - "8 Nobel Prizes Nikola Tesla didn't win", 2018.
[18]: tesla3.com - "Nikola Tesla 3 generations later", 2018.
[19]: Wikipedia, "List of Nikola Tesla patents", 2021-03-18.
[20]: Altered-states.net - "The lost inventions of Nikola Tesla", 2018.
[21]: LawOfOne.info - "Question 8.6", 1981-01-26.
[22]: Tesla, Nikola: "A New Alternating Current Motor", Electrician, page 173, 1888-06-15.
[23]: NewYorkerHotel.com - Blog - "Nikola Tesla and the New Yorker Hotel", 2018-12-18.
[24]: Wikipedia, "Wyndham New Yorker Hotel", 2021-03-22.
[25]: TeslaUniverse.com - "U.S. Air Force Project Nick", 2021-03-22.
[26]: TeslaUniverse.com - "Tesla's favorite Pigeon dies", 2021-03-22.
[27]: YouTube.com - "Nikola Tesla: The greatest Genius who ever lived", 2019-02-11.
[28]: YouTube.com - "Nikola Tesla's warning of the Philadelphia experiment & Time travel", 2020-10-17.
[29]: Thought.com - "Death, Money, and the history of the Electric Chair", 2019-04-25.
[30]: StopLies.org - "Nikola Tesla - Deathbed confessions", 2017-10-29.
[31]: Amazon.com - "The Bush connection", Erik Orion, 2003-08-01.
[32]: MysteriousUniverse.org - Nick Redfern - "UFO researcher Morris Jessup: Murdered for what he knew", 2021-01-13.
[33]: YouTube.com - "Free energy of Tesla", 2014-02-04.
[34]: IMDb.com - "The Philadelphia Experiment", 1984-10-05.
[35]: Amazon.com - "The Philadelphia Experiment: Project Invisibility", William Moore & Charles Berlitz, 1978-09-01.
[36]: BibliotecaPleyades.net - "Wikileaks reveals USAF General involved in UFO and Secret Space Program disclosures", 2016-10-12.
[37]: TeslaUniverse.com - "Tesla receives Edison Medal", 2021-03-29.
[38]: TeslaUniverse.com - "Tesla's birth", 2021-03-29.
[39]: Wikipedia, "Titanic conspiracy theories", 2021-04-07.
[40]: YouTube.com - "Who sank the Titanic?", 2020-11-27.
[41]: EastonSpectator.com - "The Titanic was sunk deliberately to create the Federal Reserve", 2021-03-01.
[42]: FBI.gov - The Vault "Nikola Tesla", 2021-04-26.
[43]: Tesla-Coil-Builder.com - The Vault "Searching Tesla's Room after his death", 1943-01-12.
[44]: YouTube.com - Black Eye presents "Nikola Tesla", 2021-03-21.
[45]: Skorzeny, Otto: "Hitler's Commando", ISBN 978-1-5107-2880-6, 1957.
[46]: blog.usejournal.com: The last decade of Nikola Tesla's life, 2020-04-14.
[47]: New York Herald - "Tesla's new monarch of Machines", 1911-10-15.
[48]: Avancetec.co.uk - "A look into Tesla's research and patenting of a UFO", 2020-05-11.
[50]: YouTube.com - Hoax Alien attack coming!: "Dr Steven Greer: Five ETs approached me", 2015-04-20.
[51]: IMDb - "Unabomber: In his own words", 2020.
[52]: IMDb - "The lost Unabomber Tapes", 2020.
[53]: YouTube.com - Hoax Alien attack coming!: "Dr Steven Greer: Five ETs approached me", 2015-04-20.
[54]: YouTube.com - Megan Rose Medium: "Adolf Hitler and George Bush Sr./Jr. psychic reading", 2020-10-07.
[55]: YouTube.com - Sending Ravens with Tarot by Janine: "Tarot reading by Janine", 2021-06-03.
[56]: YouTube.com - Farsight: "The mystery of Nikola Tesla", 2022-11-17.
[57]: FarsightPrime.com: "The mystery of Nikola Tesla", 2022-11-17.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.