Definitioner & förkortningar

Astrobiologi

Här är förkortningar och definitioner som har anknytning till den breda vetenskapen om astrobiologi. Bl a astronomi, fysik, andlighet, religion, artificiell intelligens, transporteknologi, sociologi, historia och exopolitik.

Mycket fokus ligger på den ytterst intressanta situation som är Jorden befinner sig i just nu. D v s Homo Sapiens Sapiens mystiska historia full av interaktion med andra utomjordiska raser, vårt spridande från planeten med farkoster till andra planeter hjälpta av olika faktioner med utomjordiskt ursprung, potentiellt övertagande av artificiell intelligens (har blivit förhindrat) och vår stora andliga potential och uppstigning till en högre grad av kollektivt medvetande.

 • AATIP: Advanced Aerospace Threat Identification Program. Detektering och identifiering av flygande objekt inklusive utomjordiska farkoster. Identifierar vilka UFOn som är ETVer och vilka som är ARVer. D v s vilka som är tillverkade av utomjordingar och vilka som är tillverkade av jordbor.
 • Abr'ah: Odödlig person. Avstannar åldrandet av kroppen. Kan inte längre föröka sig via utbyte av kroppsvätskor. Kräver ett ansvarsfullt högfrekvent medvetande eftersom det möjliggör frigörandet av universums krafter. Anakh använder sig av denna process som inte är garanterad att lyckas. Anu, Nammu, Ea, Damkinah och Inanna har framgångsrikt genomgått processen.
 • ADMA: Oetisk förändring av DNA genom att påverka själen till att tro att den är i en kropp när den inte är det.
 • Ande: Entitet som förkroppsligas i kroppar och föds om, reinkarneras, med mellanrum i en ny kropp. Själen är en del av det undermedvetna. Anden är evig och är inte förstörbar eftersom det är en del av Källan. Anden har som mål att genomgå hjältens resa från låg nivå av medvetande till den högsta nivån av medvetande; vilket är Nirvana. Resan genomgås genom att uppleva en mängd olika erfarenheter skall läras, karma skall mitigeras i denna strävan innan anden kan nå nästa nivå av medvetande.
 • AI: Artificiell Intelligens. Intelligens uppvisad av maskiner, normalt baserad på halvledare av kisel, till skillnad från naturell intelligens uppvisad av människor och djur, som är kolbaserat. Är ett långsiktigt hot mot allt kolbaserat liv som kan infekteras och tas över. Hela civilisationer, planeter och galaxer har tagits över av artificiell intelligens. Är begränsad till att spridas interstellärt med ljusets hastighet. Tål inte starka elektromagnetiska pulser.
 • Albedo: Hur stor del av ljuset som träffar en yta studsar tillbaka och inte absorberas av ytan. Är 0 för en helt svart yta och 1 för en helt vit. Används bl a för astronomiska himlakroppar som planeter, månar och asteroider vilka inte är tillräckligt varma för att utsöndra egen svartkroppsstrålning.
 • Alcubierre drift: Framdrivningsmetod och metrik inom generell relativitetsteori som tillåter överljushastighet i vakuum utan att bryta mot relativitetsteorins lagar. Möjliggör för en resenär i en farkost i mitten av inertialramen att stå still i euklidiskt rum, utan distortion av varken rum eller tid, trots att referensramen utanför en sfärisk vägg rör sig i hastigheter långt högre än ljusets hastighet i vakuum. Detta är möjligt tack vare att en sfärisk vägg skapas runt observatören där ett starkt magnetfält växlas fram och tillbaka i apparent överljushastighet och därför mjukar upp rumtiden, som annars är väldigt styv, i sfären. Framdrivning skapas genom att rumtiden drar ihop sig framför i färdriktningen och expanderar bakom. ETVer och ARVer, med den för flygande tefat konventionella klockformen, använder denna metod för att skapa framdrivning i överljushastighet nedåt. Metriken skapades av Miguel Alcubierre (1964- ) i en artikel i "Classical and Quantum Gravity" från år 1994. Hans initiala lösning är inte realiserbar utan kräver stora mängder negativ energi. Lösningen förbättrades dock av Harold White i en artikel från år 2011 så att stora men fullt implementerbara mängder av konventionell energi krävs.
 • Akashiskt minne: Är lagrandet av alla händelser som har hänt, och troligtvis kommer att hända, i Universum. Att det är fallet antyder att Universum skulle kunna vara en simulering. Betyder eter, himmel eller atmosfär på Sanskrit och kommer från indisk historia.
 • Alliansen av Sex: Allians av Grå negativt orienterade raser med centrum i Orion.
 • Andromedanska rådet: Kallas även för Zenateanska Alliansen efter Zenaeanerna som skapade alliansen. Har varit i kontakt med Jorden åtminstone sedan ca år 1964. Ledde Jordens positiva utveckling i Galaktiska Federationen. Har ingen karma i Solsystemet eftersom de inte är en av de drygt 22 stycken raserna som har gett genetik till Homo Sapiens Sapiens.
 • Ankh: Betyder evigt liv eller livskraft. Kommer ifrån Egyptens storhetstid då de använde Phryll som energi bl a i pyramiderna. En vokal har fallit bort i ordet och heter i själva verket Anakh, efter Anunnakis ras enligt Ea som skapade kolonin Kemet.
 • Annunaki: Avancerad utomjordisk ras i åttonde (TBC) densiteten. Är reptililer med humanoidutseende. De är huvudkreatören bakom skapandet av Homo Sapiens Sapiens och många andra mänskliga humanoider i Vintergatan. De skapade Homo Sapiens Sapiens som slavras för att framförallt utvinna guld. Samtidigt som Homo Sapiens Sapiens är ett genetiskt experiment med DNA från flera dussin både positiva och negativa utomjordiska raser.
 • Apokalyps: Är där Världen föds och mörkret besegras av ljuset. Uppenbarelsen, sanningen och ljusets ögonblick.
 • Ark: Är stora rymdskepp som används dels för att undsätta civilisationer med problem när alla andra möjligheter är borta. Finns utplacerade av Intergalaktiska Konfederationen på alla planeter i Solsystemet sedan lång tid tillbaka. Används även för att utbilda och teknologisera civilisationer där den naturliga utvecklingen har blivit negativt påverkad. Dessa arker aktiveras när IK återvänder till Solsystemet. Sådana rymdskepp tillverkas även av GFV sedan de fick resurser att göra detta.
 • Arkoner: Archons på engelska. Varelser kopplade till AI som styr Jorden och människorna i en rad steg via Drakar, Reptilier, Grå och Amöbor. Högt uppsatta Drakar har upptäckts med naniter. Arkonerna var för åtta miljoner år sedan inflytelserika ärkeänglar som beslutade att återfödas för att absorbera "contingency" och ta bort obehagliga aspekter av det. Men det var för mycket för dem och de sänktes ner i "contingency" vilket ledde till att de kopplades bort från Källan. De förlorade vettet, blev våldsamma. De blev Arkoner; de fallna änglarna. Som har motiverat ondska via bl a påhittade karmalagar.
 • Artemisöverenskommelsen: Artemis accords på engelska. Är en skriftlig överenskommelse med GFV av länders militärer där undertecknande ger tillgång till interstellär teknologi Solar Warden.
 • ARV: Alien Reproduction Vehicle från engelskan. Vilket kan översättas till utomjordisk återskapningsfarkost. Farkost byggd av människor baserat på utomjordisk teknologi. Vanligtvis är genom reproducerande ingenjörskonst. Eller alternativt med hjälp av teknologi som medvetet har getts av utomjordingar med olika agendor. Är mer konkret än UFO som bara kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål. Se även ETV.
 • AsteronX: Organisation med YouTube-konto, troligtvis finansierad av Förenta Staternas Rymdstyrka, med det slutliga målet att utforska rymden med en flotta av rymdskepp; för att hitta, kolonisera and/eller terraforma andra världar bortom vårt Solsystem. Samt att släppa denna avslöjande information, som har utvecklats i Flottans och Flygvapnets SSPer under årtionden, till allmänheten.
 • Astrologi: Används flitigt av utomjordiska civilisationer. Eftersom planterna är levande organismer med elektriska filament mellan dem så förmedlas energier som är extra starka när planeterna står i speciella positioner relativt observatören (här på Jorden). Esoterisk astrologi ger ett större perspektiv på livet; att vi inte bara bebor en liten planet separerad i Solsystemet, utan att vi deltar som ett energicenter i det större livet hos Solen. Esoterisk astrologi ser på orsaker snarare än effekter och människans själ snarare än dess yttre form, kroppen.
 • ATP-syntas: Ensym som skapar den energilagrande molekylen ATP som är den mest använda energivalutan för alla organismers celler.
 • Avatar: Kropp som behövs för en själ eller annan kropp att kunna existera på en planet som den nuvarande kroppen inte är biologiskt anpassad för. Sker ofta genom reinkarnation till en lämplig kropp på planeten i fråga. Kan även ske genom AI.
 • Biefeld-Brown-effekten: Effekt inom elektrogravitation där applicerandet av ett starkt magnetfält leder till en kraftkomposant som inte lyder Newtons Andra lag annat än om hela Universum och dess bakgrund står för motkraften. Är en mycket mer effektivt framdrivningssätt än raketprincipen.
 • Biotiskt material: Materia(l) som har sitt ursprung från levande organismer. Det mesta av detta innehåller kol och är nedbrytbart. Finns stora mängder av detta runt stjärnor och interstellärt.
 • Central Sol: Är en naturlig portal som finns i mitten på alla större objekt. Jorden har en cental sol i mitten av planeten som är kopplad till Solen. Solen har en central sol som är kopplad till Vintergatans (Nataru på Man). Vintergatan har en cental sol i sitt galaktiska svarta hål i mitten som är kopplad till Universum. Universum har en central sol som kallas den Kosomiska Centrala Solen vilken är kopplad till Källan. Som är det kosmiska medvetandet i Universum.
 • CERN: Förkortning från franskans Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Letar efter elementarpartiklar i Jordens största partikelaccelerator och har lett till två Nobelpris i fysik år 1984 och 2013. Acceleratorn verkar även vara en täckmantel för att öppna upp portaler så att mörka entiteter kan komma till Jorden samt ändra verkligheten på Jorden. Är 2017 bad tjänstemän på CERN om ursäkt för att de hade förstört fem andra Universa. Är 2012, samma år som den s k gudspartikeln Higgsbosonen upptäcktes, så öppnade Large Hadron Collider (LHC) även upp en ny parallell verklighet för Jorden i femte dimensionen (5D). Har en logotyp där man kan tyda ut tre sexor som inte har uppenbara kopplingar till till partikelspår i dimkammare. Har den indiska guden av förstörelse Shiva vid ingången till CERNs huvudkontor. Detektorn ligger i området Saint Genis Pouilly som på romarnas tid kallades för Apolliacum. Vilken hade ett tempel som var ägnat till Apollyon förstöraren (Shiva/Horus). Det har hållits ritualer vid statyn av Shiva. Har en detektor som heter ALICE rimligtvis uppkallad efter filmen Alice i Underlandet. Uppföljaren Alice Through the Looking Glass har kopplingar till Project Looking Glass som är en tidsmaskin i Montauk, Long Island, som används för att förutsäga framtiden och ändra det förgångna till förmån för Djupa Staten.
 • Chakra: Är energicenter i kroppen som styr kroppens processer från organens funktion till immunsystemet och känslor. Betyder hjul översatt från Sanskrit vilket kommer ifrån att chakrorna ofta avbildas som roterande hjul av energi. Det finns sju stycken inom Hinduism som är det vanligaste Chakra-systemet. Det finns tretton stycken inom det nya chakrasystemet som är relevant när Jorden, och många av dess invånare, nu går in i fjärde densiteten/femte dimensionen. De extra chakran sitter i armarna och i öronen och ger bl a förbättrade uppfattningsförmåga för dessa sinnen.
 • Chimeraspindel: Stora högt intelligenta spindlar som från början var positiva men som har utsatt sig för tripletbomber och genetiska modifieringar vilket gjorde dem väldigt negativa. Förmedlar ockult negativ energi som anifesterar krig och separation hos Jordens befolkning. Befinner sig normalt sett djupt nere i Jordens inre och ovanför större städer.
 • Chiralitet: Är att vissa molekyler har en speglingsassymetri. Uppstår när t ex en kolatom i DNA omges av fyra olika grupper av molekyler. De bildar då en tetrahed. Alla aminosyror som finns på Jorden har en typ av symmetri.
 • CHNOPS: De grundläggande ämnena för liv som är kol (C), väte (H), kväve (N), syre (O), fosfor (P) och svavel (S). Kol har tack vare sina fyra valenselektroner, av totalt åtta i yttersta skalet, enorm möjlighet att binda ihop andra kolatomer och andra atomer. Väte skapar bl a vatten tillsammans med syre som är polärt. Alla sex ämnena bygger upp DNA som är en universell maskinkod för att kopiera och mutera liv.
 • Ciakahrr: Vätebaserad reptilras som kom till denna galax via stjärnsystemet Alfa Draconis. Utvecklade interstellär förmåga före humanoiderna från Lyran. Är den äldsta reptilbaserade civilisationen som är känd i Vintergatan. Alla är genetiska modifikationer och anser sig vara fulländade. Väger över 1000 kg som fullvuxen. Lägger ägg vid fortplantning. Har ett hierarkiskt system i tre klasser likt bl a i Storbritanien. Har tre ryggrader. Har en svans som är större ju mer utvecklad reptilen är. Eliten har även vingar. Har formskiftningsförmåga och psionisk förmåga. Existerar i tredje och fjärde medvetandedimensionen (tredje densiteten). Rasen styrs av genetiska blodslinjer på moderns sida.
 • Cintamani: Helig enbart positiv typ av sten som kom från Sirius för miljontals år sedan, under en galaktisk supervåg, då en planet runt Sirius A exploderade. Fragment av planeten spreds i alla riktningar och nådde till slut bl a Jorden. Positiva från Agartha har vaktat Cintamanistenar på Jorden de senaste 26000 år sedan. Stenar har getts till de individer, bl a kung Salomon, Alexander den Store och Akbar, som historiskt sett har haft störst potential att positivt påverka den mänskliga historien. Stenar har placerats i nyckelpunkter i Jordens vortexnätverk. Och getts till de mest uppvaknade ljusarbetarna och ljuskrigarna. När Händelsen inträffar, tack vare den galaktiska vågen, kommer varje innehavare av en Cintamanistenar att fungera som energiledare som sprider energin i kompressionsgenombrottet in i planetens energinätverk. Stenarna hjälper till att ta bort inplantat och anknytna till ditt högre syfte i denna livstid.
 • Civilisation: Komplext samhälle karakteriserad av kultur, städer, skriftspråk etc.
 • Civilisationstyp: En civilisations nivå kan mätas på många olika sätt. En som fokuserar på energiomsättning är Kardashev-skalan som säger hur mycket energi den kontrollerar och omsätter med fokus på hur många stjärnor den tar hand om den elektromagnetiska strålningen ifrån. Med nollpunktsenergi kan man få ut så mycket energi som man önskar utan att utvinna stjärnors elektromagnetiska strålning.
 • COG: Continuity Of Government.
 • Covid-19: AI till dumma får. Central del av den nya världsordningen (NWO) där allt liv på planeten skall omvandlas till digitala entiteter. Detta eftersom mörkrets krafter inte längre kan använda biologiska organismer till att utföra deras arbete p g a det uppvaknande och uppstigning som ovillkorligen annars sker vid slutet av den 26000 år långa galaktiska cykeln. Ovid = Någon som är (dumma) som får på latin. 19 = Bokstävernas ordning i alfabetet blir A & I, d v s AI. Det finns ingen vedertagen terminologi för namngivning av virus och det är ovanligt att låta årtalet som en sjukdom bryter ut ingå i namnet. Mycket tid lades på namngivningen av detta virus (i dubbel bemärkelse). Numerologi baserat på alfabetet ger att CORONA = 66. 3+15+18+15+14+1. Vaccinet lär vara märkt med 666. Gör att kroppen kopplar bort från Källan och man har svårt att uppleva känslor. Kan leda till ett zombietillstånd när kopplingen till Källan har blivit svag. En huvudanledning med vaccinet är att besätta personerna med mörka entiteter.
 • CSETI: Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence. Internationell ideell vetenskaplig och diplomatisk forskningsorganisation som är hängivna till undersökandet av utomjordisk intelligens och civilisationer som grundades år 1990 av M.D. Steven Greer.
 • Debunka: När teorier och kunskap, från en person eller grupp, undertrycks eller förringas genom att komma med alternativa teorier, undanhålla bevis och/eller att smutskasta trovärdiga personers integritet.
 • Hegelisk dialekt: Skapandet av ett problem (tes) för att gynna en agenda genom att reaktionen på problemet (antites) orsakar en rädsla som kan mitigeras med önskad lösning (syntes) som gynnar agendan.
 • DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency. USAs militära forskningsorganisation som har enorma resurser. Har varit med och tagit fram elektropores för att kunna modifiera DNA med vaccin.
 • Déjà vu: Upplevs när tidslinjer förändras och byts på ett signifikant sätt.
 • Densitet: Förutom hur mycket tyngdkraft per volymsenhet en massa utgör kan det även vara graden av medvetande hos en entitet. Homo Sapiens är densitet tre och är den lägsta densiteten med självmedvetande.
 • Deuterium: En tyngre version av väte med två istället för en neutron i dess kärna. Utöver vanligt väte, även kallat protium, vars kärna bara har en proton så har deuterium även en neutron i dess kärna.
 • Disruption: Förändring i form av uppfinning eller tankesätt som avbryter en existerande dito.
 • Djupa Staten: Global maktstruktur som finns i alla länder på Jorden. Den existerar inom ländernas regering, byråkratiska administration och militär som styrs av den mörka Kaballahn via organisationer som Bilderberggruppen, Romklubben, Council of Foreign Relations, The Trilateral Commission etc. Den använder sig av övervakning via underrättelsetjänster för att förhindra att individer lyckas att gå emot den globala agendan som den Djupa Staten har.
 • DNA: Deoxiribonukleinsyra från engelskans Deoxy-riboNucleic Acid. Nukleinsyra kommer från nukleotider som är organiska molekyler bestående av tre delar. En sockermolekyl, två kvävbaser och en fosfatgrupp. Skillanden från RNA är att den, förutom att den dessutom innehåller en deoxyribosmolekyl, är en dubbelhelix som är mer stabil än en enkelhelix. Fungerar även som en antenn och påverkas av vissa typer av ljus. Speciellt skalära elektromagnetiska vågor.
 • DUMB: Deep Underground Military Base. Stora baser som är byggd huvudsakligen under jord i många våningar där kompromitterad militär från Militärindustriella komplexet och Djupa Staten har verksamhet tillsammans med för människans positiva utveckling negativt orienterade utomjordingar. Detta för att i slutändan försöka att skapa teknologi med målsättningen att i slutändan erövra hela galaxen åt Arkonerna. T ex Area 51.
 • Dysonsfär: Koncept myntat av den brittiska fysikern Freeman Dyson (1923- ) där (delar av) ett sfäriskt skal skapas runt en stjärna för att utvinna (delar av) dess utsöndrade elektromagnetiska strålning med solceller. Vilket är enormt resurskrävande. Trots att allt material i Solsystemet, förutom Solen, används till en sådan så blir den bara fyra decimeter tjock på 2 astronomiska enheters avstånd. Den är inte gravitationellt stabil heller och kan inte hålla någon atmosfär. En sådan sfär kan därmed bara uppta en mindre del av en sfär och ligga i gravitationell synk med Jorden så att den inte skymmer Jorden. Ligger den på en AE och upptar 1/10 av en sfär och innehåller allt material i asteroiderna så blir medel tjockleken i genomsnitt tio mikrometer.
 • Dödsstjärna: Konstgjord försvarskonstruktion som är sfärisk till sin form eftersom de är större än Laplacegränsen och skall kunna kamofleras som måne. T ex Månen som är i omloppsbana runt Jorden troligtvis sedan ungefär 65 miljoner år sedan. Den forntida byggarrasen, där Ra ingick för mer än 2,6 miljarder år sedan (TBC), använde sig av dödsstjärnor för att försvara den lokala stjärnhopen mot hot.
 • Earth Alliance (EA): Jordalliansen översatt från engelska. Samarbete mellan positiva militärer samt tjänstemän och positiva utomjordingar relaterade till GFV som jobbar för att avsätta Djupa Staten och implementera grunderna för ett bättre liv för 99 % av Jordens befolkning. Grundades i hemlighet av Val(-iant) Thor och Dwight Eisenhower när budbäraren från GFV var på Jorden under långa perioder åren 1958-1961. Det finns en motsvarande Marsallians mellan Mars ursprungsbefolkning och GFV även om alliansen på Mars inte verkar vara så fast rotad som den på Jorden.
 • EBE: Extraterrestrial Biological Entity. Fritt översatt Utomjordisk biologisk enhet. Terminologi för utomjordisk varelse definierad av USAs militär troligtvis år 1947 i samband med händelsen i Roswell. Eftersom varelserna från Zeta Reticuli B, som normallt sett heter de Grå (Greys), var först så fick de heta "Ebens" efter förkortningen. De Grå verkar i själva verket att vara cyborger, som är delvis kiselbaserade, utan möjlighet till reproduktion genom sex. De har av någon anledning tappat sin rätt till uppstigning och har ofta varit förslavade av andra raser till negativa syften. De har ett högt IQ på ca 220 och består av mer än 20 miljarder individer på tre stjärnsystem runt stjärnan. Har skapat en ny ras som kan reproducera sig genom sex tillsammans med Homo Sapiens Sapiens efter avtal med president Dwight Eisenhower. Kommer som gentjänst att hjälpa Jordens innevånare att flytta till en annan planet, Proxima Centauri, i samband med att Jorden snart blir obebar för varelser av tredje densiteten. Kan vara själar från före detta människor.
 • Elektroporation: Process där elektromagnetisk puls kan användas för att öppna upp biologisk cell, injicera främmande DNA och därefter stänga cellen. Skulle kunna användas av elektromagnetiska system som 5G för att öka mottagligheten av sjukdomar som Covid-19. DNAt hos varelser som har injicerats med vaccin kan ändras och degenereras. Vilket inte annars är möjligt eftersom celler inte släpper igenom vaccin för att möjliggöra detta.
 • ECETI: Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence. Ranch vid Mount Adams, Kalifornien, som är kraftigt överrepresenterade av UFO. Som beror på att det är en portal vid berget som framförallt kattliknande humanoider använder.
 • ELF: Extremely Low Frequency. Elektromagnetisk strålning med frekvenser från 3 till 30 Hertz. Finns bl a i atmosfären p g a Schumannresonans orsakad av blixtar, mental energi och andra orsaker.
 • Elohim: Homo Sapiens Sapiens skapare som består av 22 stycken positivt orienterade utomjordiska humanoida civilisationer med ursprung från Vega i stjärnbilden Lyran. Samt de negativt orienterade civilisationerna från Thurban, Alfa Draco, 303 ljusår bort samt Alnilam, Epsilon Orionis, 1350 ljusår bort.
 • EMP: ElektroMagnetisk Puls. Är en normalt sett kort men väldigt stark puls av elektromagnetisk strålning. Förstör alla typer av kiselbaserad teknologi genom strålningen och inte av temperatur.
 • Entropi: Graden av oordning i ett system. Minskar i ett system med samarbete och kärlek. Eller användandet av tachyoner. Ökar i ett system utan samarbete och avsaknad av kärlek.
 • Epigenetik: Studiet av hur vanor och miljö orsakar genetiska förändringar.
 • EPR: Einstein Podolsky Rosen. Tankeexperiment med (pseudo-)paradox uppkallad efter de tre forskare som kom på det. Är den sann, vilket är bevisat, så kan vissa saker kommunicera med varandra ögonblickligen utan att begränsas av ljusets hastighet i vakuum.
 • Extra Sensory Ability: Extra Sensory Ability.
 • ESP: ExtraSensory Perception. Term definierad av psykologen Joseph Rhine vid Duke University på 1930-talet som innefattar prekognition, psykometri, klärvoajans, kläraudiens, mediumskap, telepati, fjärrsyning och telekines. Alla varelser med rätt träning och förhållanden har möjlighet att utveckla dessa förmågor.
 • Eteriska Arkonnätverket: Etheric Archon Grid på engelska. Är ett relativt Jorden tunnt lager som går både 14 kilometer uppåt och nedåt från Jordens yta. Det matas av ett nätverk av eteriska hyperdimensionella maskhål som innehåller miljardtals av reptiliska och amöbaliknande entiteter. När ljuset från den Galaktiska Centrala Solen når Jorden så hostar maskhålen upp dessa entiteter som börjar attackera alla varelser av ljus som de kan hitta. Därför måste detta nätverk avlägsnas innan Händelsen kan inträffa.
 • ETV: Extra Terrestrial Vehicle. Fritt översatt Utomjordisk farkost. Terminologi för en rymdfarkost som är byggd av utomjordingar. Är mer konkret än UFO som kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål.
 • Eukaryota: Är organismer vars celler har en mer avancerad kärna. Särskiljer sig väsentligen från enklare celler och har rimligtvis ett annorlunda ursprung.
 • Exoplanet: Ett planet utanför Solsystemet som Tellus ligger i. Vi vet nu (2019) tack vare Kepler att varje stjärna har minst en planet och i genomsnitt 1,6 stycken planeter. Ett tal som förväntas stiga allt eftersom vi upptäcker fler planeter med nya teleskop.
 • EPR: Exopolitik är studerandet av de mest väsentliga individerna, politiska institutioner och processer associerade med utomjordiskt liv. Information beträffande utomjordiskt liv samt teknologi hålls hemligt från allmänheten, folkvalda politiska representanter och till och med höga militärer.
 • Extremofil: Organism som trivs i förhållanden som under normala omständigheter anses vara extrema för liv.
 • EZ: Exclusion Zone. Kristalliknande struktur hos vatten, bestående av H3O2 istället för H2O, som bildas mot hydrofiliska material. Kan sägas vara vattnets fjärde tillstånd utöver fast, flytande och gasform.
 • Fasövergång: En sammanhängande grupp av individer, som till exempel ett fast material av atomer, ändrar förhållningssätt, som hur atomerna sitter ihop i en fasförändring. Kan även vara människors koherenta tankemönster vid meditation.
 • FEAR: False Evidence Appearing Real. Covid-19 är ett exempel på detta. En falskflagg som får dig till att göra det Storebror vill om du tar till dig rädslan, som är deras målsättning, och inte håller dig kvar i kärlek. Rädsla håller även oss begränsade från att göra många saker som vi egentligen skulle vilja göra som suveräna varelser. Rädsla stoppar inte död. Det stoppar liv.
 • Fjärrsyning: Läsandet av det Akashiska minnet med hjälp av anden/kroppen från det sublimala genom slöjan till det medvetna.
 • Frekvensspråk: .
 • Flyga: Förflyttning framåt genom levitation med energi via vinge med Bernoulli-lyft där motor ger framåtdrivning tillräcklig för att hålla vingens lyft ovanför stallningshastighet.
 • FOF: Engelsk förkortning för Friend Or Foe. D v s vän eller fiende. Är en typ av identifiering som görs av militära system för att utröna vilken grundinställning man skall ha till det.
 • Forntida Byggarrasen: Civilisation som fanns i vårt Solsystem i tredje densiteten fram till för ca 2,6 miljarder år sedan bestående av minst en civilisation. Har kopplingar till den negativt orienterade civilisationen från Orion. Ra tillhörde troligtvis denna eftersom de byggde pyramiderna i Giza i formation efter Orions bälte för drygt 10000 år sedan. De byggde ett försvarsnätverk runt vår lokal stjärnhop som skyddade Solsystemet och den lokala stjärnhopen från andra negativa utomjordiska civilisationer fram tills för 705000 år sedan då denna förstördes troligtvis i samband med att planeten Tiamat sprängdes.
 • Fotodissociation: Kemisk reaktion där kemiska ämnen bryts ner av fotoner. I vilka fotosyntes ingår men som inte är begränsade till det.
 • Fotonbältet: Högt positivt laddad del av Vintergatan som Jorden nu passerar igenom vilket leder till väsentligt högre grad av medvetande och stängande av den tredje medvetandedensiteten på Terra.
 • Fri vilja: Är en universell rättighet hos varelser i detta Universum. Att bryta mot den fria viljan leder till negativ karma hos den som medvetet bryter mot denna naturlag.
 • FTL: Faster Than Light. Engelsk förkortning för snabbare än ljushastigheten. Kallas även superluminär. Begrepps som används när man pratar om interstellära rymdfarkoster; ETV och ARV. Tachyoner går alltid snabbare än ljusets hastighet i vakuum.
 • Galaktiska Centrala Solen: Galactic Central Sun på engelska. Är Källan och center för närvaron av "Jag är". Det är en integrationspunkt av ande/materia i kosmos och den centrala koncentrationen av Guds medvetande samt frisläppandet av liv och kärlek för all skapelse. Det är kärnan, hjärtcentrat, eller den vita eldkärnan för Kosmos.
 • Geoglyf: Stor konstruktion, eller motiv, producerat på marken typiskt format av element i landskapet som sten eller jord som gör att det består långvarigt. När material läggs till kallas det en positiv geoglyf och när material tas bort en negativ geoglyf.
 • GFL: Galactic Federation of Light. Galaktiska Federationen av Ljus. Är en PsyOp och ett felaktigt namn på Galaktiska Federationen av Världar. Den Galaktiska Federationen jobbar för en balans mellan ljus och mörker. Balans är rättvisa. Ljus är inte relevant på det sättet.
 • Galaktiska Federationen av Världar: Galactic Federation of Worlds (GFW) på engelska och Oraa Nataru Shari (Raser av Förenade Världar) på Man, som är det officiella språket inom Federationen. Är ett samarbete mellan drygt 400 stycken rymdfarande välvilliga civilisationer som har existerat mycket länge. Medlemmarna består till ca 40 % av humanoider liknande Homo Sapiens Sapiens. Är här vid Jorden för att hjälpa oss rädda oss själva. Och ta bort tidslinjen där AI tar över och förslavar galaxen via Jorden, Månen och Mars. Villkoren för att komma med är att civilisationen har förmåga att genomföra bemannade resor utanför sitt stjärnsystem, att civilisationen är fredlig till naturen samt att civilisationen är positivt orienterad med större inneboende vilja att hjälpa än att skada andra.
 • Gertsenshtein-effekten: Effekt som ger upphov till gravitationsvågor via vågresonans med samma frekvens som elektromagnetiska vågor vilka går genom ett statiskt magnetfält. Gravitationsenergi är (svagt) kopplad till elektromagnetiska fält via stress-energi-tensorn i Einsteins fältekvationer. Yakov Zel'dovich (1914-1987) visade senare att detta gäller för alla magnetfält. Är uppkallad efter den sovjetiska fysikern Mikhail Evgeny Gertsenshtein (1926-?) som forskade om gravitationsvågor.
 • GESARA: Global Economic Security And Reformation Act. Den mest omvälvande ekonomiska reformationen i USA. Är den ljusa sidans version av den mörka sidans Stora Nollställning (Great Reset). Akten tar bort Världsbanken, alla länders skatteverk och skuggregeringar som Stay Behind. Upplöser inkomstskatten som infördes år 1913 för att finansiera FIAT-valutan. Återinför koppling av valutan till ädelmetaller som guld och silver. Skapar en moms på 14 % på nya saker. Global variant av USAs NESARA.
 • GHZ: Galactically Habitable Zone. Engelsk förkortning för områden i galaxer där lämpliga planeter kan skapa och/eller hysa liv. En galax anses inte vara beboelig överallt så som i kärnan eftersom det finns ett galaktiskt svart hål i mitten av alla galaxer, mycket stjärnaktivitet m m.
 • Granit: Hård stenart som består av upp till över hälften av kvarts. Granit i form av magma tränger in i andra existerande bergarter vilket möjliggör berg med intressanta geometriska former när mjukare bergslag har vittrat bort av erosion.
 • GSF: God Sovereign Free. Engelsk förkortning. "Jag är Gud. Jag är självständig. Jag är fri." Är viktigt att vara självständig och fri som varelse i Universum. Människor på Jorden behöver att utöva detta för att bryta fri från Matrisen.
 • HAARP: High-frequency Active Auroral Research Project. Det ursprungliga namnet på ett nu Jordsomspännande system med kapacitet att skicka ut åtminstone 1,9 GigaWatt elektromagnetisk (EM) energi i atmosfären. Energin, med ultralåg frekvens (ULF) har förmåga att värma upp jonosfären och förändra ledningsförmågan hos den. Systemet kan förändra vädret och åstadkomma att det regnar mycket mer på vissa ställen och mycket mindre på andra. Systemet skickar troligtvis ut både konventionella transversella EM-vågor. Men även longitudinella skalära EM-vågor vilka kan vara långt farligare för levande varelsers fysiska och mentala hälsa. Är ett viktigt vapen inom modern krigsföring eftersom det kan styra vädret vid militära insatser samt ge stora konsekvenser för bl a matproduktionen i ett område. Allt utan att behöva exponera sig fysiskt på platserna.
 • HEEMFG: High Energy ElectroMagnetic Field Generator. Apparat som skapar energirika elektromagnetiska fält som interagerar starkt med vakuumenergitillstånd. Används i system för antigravitationsdrift.
 • Heizzeit: Varm tid på tyska. Blev årets ord i Tyskland år 2019 och innebär ett mardrömsscenario där Jordens klimat blir divergent och värmen förstärker sig allt mer eftersom det t ex utsöndras metan p g a att permafrosten smälter.
 • HET: Humanoid Extra Terrestrial. Humanoid utomjording på engelska. Humanoid som är födda på en annan planet än Jorden, eller åtminstone kommer från en civilisation som inte har utvecklats på Jorden, med en genetisk uppsättning som signifikant särskiljer sig. Fast ändå inte är helt annorlunda.
 • HFGWG: High Frequency Gravity Wave Generator. Används för att skapa kraft genom Biefeld-Brown-effekten genom att elektromagnetisk strålning utsöndrad när snabbt roterande elektriskt laddad gas eller vätska passerar genom ett statiskt magnetfält som ger upphov till gravitationsvågor enligt Gertsenshtein-effekten.
 • Hive Mind: En grupp entiteter som har gemensamt medvetande ofta via en central hjärna.
 • Holografi: Kommer från grekiskans "Holos", som betyder komplett, och "Graphos", som betyder skriven. D v s allt är inkluderat och ingenting är utelämnat. Varje person är ett holografiskt fragment av Källan. Delar man ett hologram i två delar så har man inte två halvar utan två fullständiga bilder av originalet fast hälften så stora. Denna delning går att göra oändligt många gånger. Detta gäller även för själar och är en del av Källan. Och har samma skaparförmågor som Källan. Tvådimensionell struktur som projicera en virtuell tredimensionell struktur.
 • Hominini: Taxonomisk stam av subfamiljen Homininae som inkluderar Homo (människor) och Pan (Chimpanser och babianer) med som exkluderar genuset Gorilla. Utvecklades för ca tio miljoner år sedan.
 • Homo Sapiens Sapiens: Ras som skapades ur gener från Homo Erectus samt ytterligare ca 22 stycken utomjordiska raser för tiotusentals år sedan. Vi är en genetisk kompromiss som bl a både har reptilhjärna och själ från femte densiteten. D v s vi har förmåga både till fly- och fäktabeteende, vilket är bra för oss i ett andemässigt mindre utvecklat tillstånd, samt imponerande mentala förmågor, i ett andemässigt mer utvecklat tillstånd. Båda kan behövas inom en artmässigt sett kort tidsintervall för överlevnad. Vår ras är avsedd, och har mental förmåga, att ge fördelar till en mängd andra interstellära civilisationer genom vår potentiella utveckling och aktivering av hela vår DNA; där bara ca sex procent är aktiverad.
 • Humanoid: Varelse med samma grundgeometri som Homo Sapiens Sapiens. D v s huvud, två armar och två ben.
 • Hybrid: Humanoid biologisk entitet som är en blanding mellan Homo Sapiens Sapiens och en utomjordiska ras. De kan även ha fått sitt medvetande borttaget och blivit en AI varelse. En cyborg.
 • Hydrofil: Molekylär entitet, som t ex en molekyl, som dras till vattenmolekyler och tenderar att upplösas i vatten.
 • Hydrofob: Molekylär entitet, som t ex en molekyl, som stöter ifrån vattenmolekyler. Löses inte upp av vatten men oftast av fett istället.
 • Hydrogel: AI-teknologi utvecklad av DARPA för att introducera nanopartiklar i kroppen som leder till syntetisering av kroppen och eliminering av den andliga delen av hjärnan. Kan introduceras via handsprit, processad mat, vatten etc.
 • Hyperboria: Område som existerade när varelser med högre medvetandedensiteter levde på jordytan. Bestod av nuvarande Europa och Ryssland, söder om inlandsisen.
 • Händelsen: The Event på engelska. Är uppvaknandet om att minst 99 % av befolkningen på Jorden har levat i en illusion av lögner. Är ökandet av självständighet, medvetandet och mentalfrekvens till en ny verklighet i femte medvetandedensiteten (5D). Som avslutas med att positivt orienterade utomjordingar öppet landar på Jorden och förenas med människan.
 • Händelsen: Annat namn för när gammaljuset med 40 Hertz från den Galaktiska Centrala Solen når Jordens yta och orsakar höjning av medvetandet hos alla varelser. Och Ljuset styrkor möts på Jordens yta efter att både ha jobbat sig neråt ifrån Solsystemet ytterkant. Och nedifrån den inre ytan på ihåliga Jorden efter att ha jobbat sig uppåt från insidan över hela Jordytan.
 • IE: Intuitive Empath. Engelsk språkigt namn på person med ovanligt stor förmåga att känna och förstå känslorna hos andra. Har relativt stor psykisk förmåga inklusive förmåga till ESP.
 • Illuminaternas utbrytarkomplex: Illuminati Breakaway Complex på engelska. Den kolonialisering av kroppar utanför Jorden som har gjorts via hemliga rymdprogram drivna av Illuminater. T ex det av nazisterna ifrån Antarktis.
 • Illuminati: S k upplysta. Som i själva verket är fullständigt mörker i brist på ljus. Dessa har varit i toppen på det verkliga styrandet av Jorden i årtusende och styr hemliga sällskap som Frimurarna.
 • Implantat: Implantat i människor är ofta programmerbara kvantrelaterade kristaller. Dessa sätts de mentala, astrala och eteriska kropparna hos i så gott som alla människor på Jorden med starka elektroniska apparater. Det finns en bl a i solar plexus två fingerbredder ovanför naveln som begränsar sexualiteten. Och en ovanför varje ögonbryn i frontalloben som begränsar personligheten.
 • Interstellär: Bättre namn på utomjordingar (Extra Terrestrial) enligt många av dem själva eftersom utomjording är kopplat till Jordens referensram. Innebär att de har teknologi, i form av antigravitation, att resa mellan stjärnor.
 • Kaballah: Finns både en positiv och negativ version. Den negativa versionen har stor makt på Jordens flesta länder genom hemliga sällskap. Kallas även för Illuminatialliansen. De dyrkar mörk magi som har anknytning till Egyptens storhetstid. Och Ciakahrreptilierna som styr människan via rädsla och hypnotisering som förankras i vår reptilhjärna.
 • Kant-Laplace nebulosateori: Immanuel Kant (1724-1804) och Pierre-Simon Laplace (1749-1827) formulerade teorin om att Solsystemet skapades ur ett moln av stoft vilket idag är den dominerande teorin.
 • Karma: Alla tankar och agerande, positiva som negativa, som en människa gör bokförs i Universums Matris och blir en konsekvens innan uppstigning kan ske. Om inte i detta liv så i ett senare liv innan uppstigningscykeln är slut. Det är själen som håller koll på karmans status. Kabal måste offentliggöra alla sina planer, mer eller mindre tydligt, för att undvika dålig karma. Vilket de är väldigt rädda för. Har varelser (en teoretisk möjlighet) att informera sig om deras planer, även om det påverkar de som drabbas av gärningarna starkt negativt, så slipper de negativa entiteterna (stora mängder) negativ karma.
 • Kausalitet: Att tiden bara kan gå framåt och att det inte går att färdas tillbaka i tiden. Universum är inte kausal, till skillnad från vad vi får lära oss i skolan. Tachyoner, som alltid går i överljushastighet, går tillbaka i tiden, det går att färdas tillbaka i tiden och det går att ålderreversera biologiska varelser. Med tillräckligt avancerad teknologi, som ARVer, går det att färdas i tiden. För biologiska enheter av högre densitet än den tredje, som Homo Sapiens Sapiens huvudsakligen är i nu, så flyter tiden ihop och allt kan hända samtidigt.
 • Kognitiv dissonans: Psykologisk stress som uppstår när ny information eller begärda handlingar går mot befintliga trosuppfattningar, idéer och värderingar. D v s den nyupptäckta verkligheten kolliderar med hjärntvätten man har blivit utsatt för tidigare.
 • Kol-kisel-cykeln: Konvergent process på långa tidsskalor som fungerar som en termostat via subduktion. Existerar på Jorden och alla planeter som har långsiktig klimatmässig balans. Cykeln fungerar inte på planeter som har kommit för långt från jämviktsläget, som Mars som inte längre har någon plattektonism, där det inte heller finns något vatten som kan binda koldioxid. Tidigare när det fanns vatten så bands koldioxid i kiselföreningar. Men kunde inte återföras till atmosfären. Som består idag till 95 % av koldioxid. Men som bara utövar 0,006 bars atmosfärstryck.
 • Konfederationen av Planeter: Större grupp av civilisationer (mer korrekt sinne-/kropp-/ande-minneskomplex) huvudsakligen i Jordens del av Vintergatan som tjänar Den Oändliga Skaparen. Består av ungefär 53 stycken civilisationer bestående av ungefär 500 stycken planeter. De positiva entiteter från Jorden som genom ascension har uppnått fjärde densiteten är en del av denna. De har erbjudit sina tjänster genom bl a kanalisering sedan mycket lång tid tillbaka. Deras främsta meddelande är att vi lever i ett enhetligt universum och världen som vi uppfattar den är en illusion. Vi är på Jorden för att lära oss att ge och ta emot kärlek samt att meditation är en av de främsta sätten att upptäcka Skaparen som finns inom oss alla.
 • Konjunktion: Två himlakroppen passerar närmast varandra sett från observatören. D v s har samma ekliptisk longitud. Som oftast är Jorden för människan.
 • Konspiration: Är en hemlig överenskommelse mellan flera parter att störta etablerad makt eller att hota livet på en eller flera personer (auktoriteter), att förändra operationen hos en legal struktur. Denna överenskommelse kan göras mellan individer, företag eller organisationer. Falska vittnesuppgifter, rykten, kidnappningar, attacker, mord, och statskupper är vanliga metoder.
 • Konspirationsteori: Teori om händelse eller sammanhang som inte stöds, eller till och med motarbetas, av huvudströmsmedia och Djupa Staten. Begreppet, som har medvetet negativ klang, uppfanns av CIA när personer upptäckte hål i den officiella historien som Warrenkommissionen förmedlade om mordet på JFK. Kallas för Dispatch 1095.
 • Kosmiska Centrala Solen: Cosmic Central Sun på engelska. Hemvist för ras som har det mest utvecklade medvetandet i Universum. Massmeditationerna som har hållits på Jorden framförallt 2020-01-21 och 2020-04-05, med 144000 respektive 1,1 miljoner stycken deltagare, har påkallat uppmärksamheten från den Kosmiska Centrala Solen som har börjat att skicka partiklar av ljus till Jorden för första gången i Jordens historia. Vilka löser upp Matrisen, den primära anomalin och kopplar oss med pelare av ljus. Varelser från den Kosmiska Centrala Rasen har även kommit till Jorden via portal sydväst om Budapest, Ungern.
 • Krigslagar: Används när en ockuperande styrka har tagit kontrollen över ett land.
 • Kristallbiodator: Ljuskropp med större förmåga att processa data än vilken kvantdator som helst.
 • Kristaller: Kristaller är isotropt uppbygga geometriska former av atomer som kan lagra minnen, medvetande och Phryll.
 • Kult: Förutsätter att det finns kultledare som anser sig vara värda mer än kultmedlemmarna. Uppstigning är baserad på Lagen om En säger att alla är värda lika mycket och det inte finns någon som är värd mer.
 • Kundalini: Gudomlig feminin energi som kommer från nederdelen av ryggraden. Terminologin kommer ursprungligen från hinduism.
 • Kvantpunkt: Samma sak som Hydrogel. Är Microsofts variant.
 • Kvantkromodynamik: Teorin om den starka interaktionen mellan kvarkar och gluoner.
 • Lagen om ickeingripande (Law of non-intervention): Man får inte tvinga på en individ eller en civilisationen något mot deras vilja. Inklusive ingripande i en planets angelägenheter. Så länge som planetens angelägenheter är baserad på fri vilja gjord med tillgång till all tillgänglig information.
 • Lagen om fri vilja (Law of fri will): Är en naturlag i Universum som måste följas på ett större plan. Att inducera rädsla är ett vanligt sätt att kringgå denna lag och få varelser att gå med på saker som de annars inte hade gått med på. T ex falskflaggsattacker.
 • Law of attraction: Doktrin att positiva eller negativa tankar ger positiva eller negativa upplevelser i en persons liv. Det baseras på idén att personer och deras tankar är baserade på ren energi och att en process av liknande energifrekvenser drar till sig varandra. Termen "Law of attraction" kommer på Jorden från den ryska ockultisten Helena Blavatsky.
 • Leylinje: Planeter som Jorden har ett nätverk (grid) av energi, som är uppbyggt av överlappande laylinjer, eftersom även planeter är levande organismer. Där laylinjerna korsar varandra finns vortex och portaler i större utsträckning. Även biologiska organismer som människor har laylinjer som utgör ett neutralt nätverk. Där dessa korsas finns chakrorna.
 • Ljusspråk: Är en informationsöverföring som innehåller mer information än tal och andra ljud. Är ett frekvensbaserat fotonspråk och går in i både det medvetna och undermedvetna. Kan användas för läkande (healing), kommunikation och för att öka medvetandefrekvensen.
 • LRM: Light Resistance Movement. Positivt orienterad motståndsrörelse som har till uppgift att störta Illuminaterna, och deras Cabal, genom infiltration och positiv upplysning av människan. Ljusets motståndsrörelse skapades när Plejaderna år 1999 gick med i den ursprungliga Motståndsrörelsen. Som bildades år 1975 i den positiva civilisationen Agartha och som från år 1977 fick hjälp av positiva Andromedaner. Har bl a hjälpt mänskligheten på Jorden att få tillgång till avancerad teknologi som datorer och Internet.
 • Logos: Betyder kärlek och är ett annat ord för Gud. Intelligent oändlighet, som inte har någon punktkälla, blev medveten och skapade intelligent energi. Är ett hologram av den oändliga skaparen. Det finns ett logos för hela Universum, ett för galaxer och ett stjärnor. Galaxer har logos med medvetande och egen personlighet. Varje galax skapar livet i galaxen utifrån personligheten. En planet är en sublogos. Ett sinne/kropp/andekomplex, som en människa, är en subsublogos. Även en människa är ett hologram av skaparen och man kan skapa hela universum utifrån den. Alltså är alla Gud.
 • Ab'AKir: Fysiskt bibliotek. Är en del av Anakhs bibliotekskomplex på rymdskeppet Nibiru.
 • Ab'Har: Är din själs medvetandes arkashiska fraktala register. över din egen personliga fraktala upplevelse som medvetande över alla inkarnationer. Man stiger in i en kammare (pod) som först identifierar personens DNA och medvetandefrekvens. En kvantankare skapas till ett minne och du upplever detta minne lika verkligt som om det vore i en film. Är en del av Anakhs bibliotekskomplex på rymdskeppet Nibiru. Är en del av Mad-Khal.
 • Dayyakura: Folket/kulturen av den överlägsna universiella lagen.
 • Mad-Khal: Är ett universiellt Arkashiskt register över hela Universums historia i rum och tid. Är Anakh har tillgång till på rymdskeppet Nibiru.
 • Magi: Är något man inte förstår sig på eftersom man inte har tillräcklig kunskap om det. Kan även kallas för häxkonst eller Voodoo när det berör mörkare aspekter. Vilket normalt sett har varit fallet på Jorden.
 • Mandelaeffekten: Fenomen beträffande hur hjärnan hos biologiska varelser uppfattar minnen som är av intresse för stora mängder människor. Och mer eller mindre starkt manifesterade parallella verkligheter som existerar. Namnet kommer av att olika grupper av människor kommer ihåg att Nelson Mandela dog år 2013 efter han blev frisläppt från fängelset medan andra kommer ihåg att han dog i fängelset. Och den senare gruppen får ändra sin uppfattning baserat på nyheterna som kom ut år 2013. Effekten är orsakad av kvanteffekter i hjärnorna, som samverkar över godtyckligt avstånd och godtycklig hastighet. Och att tid inte är kausal vilket gör att det kollektiva medvetandets uppfattning kan ändra sig när som helst baserat på händelser som har skett tidigare.
 • Manifestering: Maniferestering är skapande. Transformera vad du ser genom att superinposera vad du vill se. Manifestering är ett starkare tillstånd av visualisering. Visualiering är ett starkare tillstånd av fantasi.
 • Matrisen: Kan vara två olika men närliggande begrepp. Ena begreppet är skapat av Max Planck (1858-1947) och är identiskt med Akashiskt minne och har även gett namnet åt filmen "Matrix".
  Det andra begreppet är den Slöja som människan lever i på Jorden till följd av de begränsningar som framförallt Arkonerna har implementerat på Jordens yta. Samt är till för att vi skall kunna uppleva en separation från Källan för att våra själar skall få upplevelser som inte annars är möjligt. Vi har även programmets mentalt till att uppfatta verkligheten på ett annat sätt än det sanna vilket är möjligt p g a denna.
 • Mars Colony Corporation: (MCC). Företag från Jorden som styr minst fem underjordiska baser på Mars. Grundades år 1975 och är ett samarbete inom Djupa Staten mellan länder som Förenta Staterna, Sovjetunionen och Kina som på Jorden officiellt var i Kalla Kriget mellan varandra.
 • Mars Defense Force: Militär styrka på Mars som har i uppgift att framförallt försvara baserna som drivs av Mars Colony Corporation.
 • Megalit: Samling av monoliter som sitter samman utan cement eller annat vidhäftande material.
 • Merkaba: Består av de tre egyptiska orden Mer, som betyder ljus, Ka, som betyder ande, och Ba, som betyder kropp. D v s ljuskropp. Är ett gudomligt fordon, som är helt och hållet gjort av ljus, som kan transportera ande och kropp till högre världar. I meditation så kan den bli en källa för kraft och upplysning. Den kan hjälpa en person att uppnå sin fulla potential och koppla med gudomligheten i hen så väl som det högre jaget. Detta fält av ljus, kärlek och välvilja kan också utökas till andra och därmed omsluta dem i samma läkande energi. Den kan användas för att överbygga till andra dimensioner och realiteter. Davidstjärnan är en Merkaba projicerad till två dimensioner.
 • Metabolisk energi: Används för att skapa en mer basisk miljö på insidan av cellen än utsidan. Celler fungerar som små elkraftverk/elmotorer som kan omvandla elektrisk energi till mekanisk och vice versa.
 • Metallicitet: Mängden metaller i materien som enligt definitionen är tyngre än helium. Liv behöver en större mängd metaller för att kunna bildas, men det verkar som halten inte bör vara för stor. I en galax verkar det som metalliciteten är större i centrum än längre ut. I Solens fall är den 1,6 %.
 • MIC: Military Industrial Complex. Samling av företag som jobbar inom militärindustrin i framförallt USA. Utvecklades under och efter Andra Världskriget, har vuxit till stor omfattning och är delaktig i de hemliga rymdprogrammen. Under president Truman så tappades kontrollen över det militärindustriella komplexet efter att handlingar undertecknades av Truman på flygplats i samband med när hans mors dog. I samband med Operation Paperclip och Washington Flap med överflygningar över Vita Huset av Fjärde Riket två gånger under en vecka år 1954 så infiltrerades det militärindustrialla komplexet.
 • MILAB: MILitary ABduction. Bortföranden med ARV som görs av Djupa Statens militär bl a på människor som har blivit bortförda av utomjordingar för att ta reda på vad de gjort.
 • Medveten teknologi: Den högfrekventa versionen av AI. Som vi kommer att få tillgång till när vi är mogen till den.
 • MK Ultra: Från tyskans "Mentales Kontrolle". Mental kontroll som experimenterades på av framförallt Josef Mengele under Andra Världskriget. Detta fortsatte och utökade sedan i omfattning på Jorden allt eftersom nazisterna tog över Jorden och Solsystemet. Offren, som väldigt ofta är barn, utsätts för bestialisk tortyr och sexuella övergrepp som skulle döda en vuxen. Ett barn utvecklar istället alternativa kompartmenaliserade egon som inte ens känner till varandra.
 • Molekylär sammansättare: Molecular Assember på engelska. Är en molekylär maskin. Finns i cellerna av allt biologiskt liv i form av ribosomer som sätter ihop aminosyror baserat på programkod från meddelar-RNA.
 • Monolit: Sten i ett stycke som består av ett enda material. Normalt sett ett hårt material som granit eftersom det annars skulle ha brutits ner över tid. Eller för att kunna ha piezoelektiska egenskaper ifall det är av antropiskt ursprung.
 • Mycel: Vegetativ del av svamp. Växer i jorden hos svampar.
 • Mörka Alliansen: Dark Alliance på engelska. Består av Ciakharreptilierna, Alliansen av Sex och Nachtwaffen.
 • Människa: Kommer från en genetisk linje. Från engelskans "Human" så betyder "Man".
 • Mörka Flottan: "Dark Fleet" på engelska och "Nachtwaffen" på tyska. Nazisternas rymdflotta som grundades på 1930-talet i Tyskland och snabbt flyttades till Antarktis med hjälp av Drakoreptilierna. Det är den mest avancerade av SSPerna på Jorden, har utvecklats väldigt snabbt och har utvecklat teknologier som imponerar även på andra utomjordiska civilisationer. De handlar via ICC med teknologier, inklusive hela rymdskepp, med ca 1000 stycken utomjordiska civilisationer. De har grundat kolonier i Solsystemet på bl a Månen, Mars och Ceres. De hjälper Drakoalliansen med att erövra nya världar för Drakoreptilierna inom den Lokala stjärnhopen, slå ner uppror på världar de redan kontrollerar, samt att upprätthålla kontrollerade världar.
 • Nanit: Är en artificiell molekylär maskin som t ex likt en ribosom kan kopiera DNA nödvändig för liv. Är identiskt med vissa typer av implantat.
 • NASA: National Aeronautics & Space Agency. Förenta Staternas flyg och rymdorgan. Skapades år 1958 ur NACA. Har både civila och militära ändamål. Har som målsättning att utforska och kolonialisera Universum. Med början i Solsystemet och stjärnorna i den Lokala Stjärnhopen. Har hemliga rymdprogram som ofta göms bakom mer offentliga rymdprogram. Bl a när det offentliga rymdprogrammet Apollo kom till Månen kom det hemliga rymdprogrammet Nova till Mars och Alfa Centauri.
 • Nebuhybrider: Uppemot en miljard hybrider med Grå själ som Nebu har skapat genom att föra bort (abduct) ca en miljon kvinnor från Jorden per år och injicera dem med korsbefruktade ägg.
 • NESARA: National Economic Security And Reformation Act. Är Förenta Staternas version av GESARA som införlivades i denna i och med att president Donald Trump skrev under den uppdaterade versionen av Parisavtalet där GESARA är inkluderat. Akten tar bort Federal Reserve Bank, IRS, skuggregeringen, m m. Återför konstitutionell lag till alla domstolar. Frisläppande av mer än 6000 stycken patent med undertryckt teknologi som har undanhållits USAs och Jordens befolkning via Secrecy Orders.
 • Nibiru: Enormt stort sfäriskt format rymdskepp som tillhör Annunankin Ea. Mer känd som Enki. Rymdskeppet finns i en högre medvetandedensitet än 3D och har positiva intentioner för mänskligheten.
 • 9D Plejadianska Kollektivet: Grupp på 25 stycken ljusindivider i nionde medvetandedensiteten i stjärnbilden Plejaderna. Som hjälper mänskligheten på Jorden.
 • OBE: Out-of-Body Experience. Är när själen tillfälligt lämnar den fysiska kroppen. Kan ske bl a vid nära-döden-upplevelse, drömmar och vid djup meditation.
 • OBIT: Out of Band Individual Teletracer. Används för att spåra personer (i Battlestar Galactica) baserat på deras biologiska frekvens.
 • Obelisk: Avlång fyrsidig geometrisk figur med pyramidform på toppen. Forntida oblisker är oftast monoliter medan moderna obelisker inte är det.
 • Ollying: OmnidirectionaL Levitation using energY. I en helikopter gör rotor via tresching över stallningshastighet att farkosten håller sin höjd. En farkost som använder Biefeld-Brown-effekten kan på liknande sätt hålla sig svävande i ett gravitationsfält.
 • OOPART: Out Of Place ARTifact. Artifakter som är mycket äldre än den officiellt accepterade historien för Jorden. T ex Klerksdorpsfärerna som människogjorda och ca 2,8 miljarder år gamla.
 • Operation Astara: Nytt energigivande palladiskt protokoll baserad på exotisk gudomlig kvinnlig energi konstruerad för att hjälpa utveckla mänskligheten och den otroliga systemtransformationen som sker. Samt för att integrera den högre vibrationsenergin och underlätta födseln av en ny 5D-civilisation på Jorden.
 • Organisk kvantdator: Levande organismer i vårt Universum är kvantdatorer. Som är organiska till skillnad från kiselbaserade kvantdatorer. Levande organismer i tredje densiteten (3D) har sju chakran. Chakran är korsningar av energilinjer, s k Leylinjer. Vilket även Jorden har.
 • Organisk portal: Levande kropp där själen har lämnat kroppen och är utan själ. Är en typ av robot som inte kan nå högre chakran på naturligt sätt. Utan dessa eventuellt är konstgjorda. T ex så kan innehållet i tallkottskörteln, det s k ögonchakrat, ersättas med ett speciellt ljusgenererande datorchip med en geleartad vätska runt sig. Se även Walk-in.
 • Oändliga Skaparen: Skaparen av vårt Universum.
 • 'Oumuamua: Den första interstellära asteroid eller komet som har kommit in i Solsystemet i modern tid. Den upptäcktes 2017-10-19 av Pan-STARRS-teleskopet på Hawaii. Den är en väldigt elliptiskt formad asteroid som kom in i Solsystemet ifrån Lyrans stjärnbild. Corey Goode påståd att objektet undersöktes av militär och kom fram till att det var en övergiven asteroid konverterad till rymdfarkost troligtvis av Den Gamla Byggarrasen och att det fanns åtminstone resterna efter två varelser ombord som hade varit döda väldigt länge. Farkosten tillhör i själva verket Intergalaktiska Konfederationen enligt GFV och undersökte Solsystemet inför återvändandet till Solsystemet och Ganymedes i oktober månad år 2021. Väsentlig icke gravitationell acceleration hos objektet tyder på att rymdskeppet fortfarande är operativt och går på autopilot.
 • Intryck av tidigare liv: Teknologin att återskapa en själs tidigare liv. Organiska tidigare liv är sådana liv som själen verkligen har upplevt, har gett erfarenhet och som är karmarelaterat. Intryckta tidigare liv är inte upplevda utav själen utan är nedladdade, ger kunskap men inte erfarenhet eller karma. Det räcker att tro att man har varit STO/STS för att generera karma. Är en karmaparadox. "Genom att veta att avtryckning är möjligt så börjar vi att veckla upp från karmanätverket oavsett om det är avtryckt eller upplevt". "Jag väljer att neutralisera alla karmaskuld som inte längre är i linje med min högsta vibrationella tidslinje". Vilken påverkan har denna kunskap på utvecklingen hos själen i den nya frekvensen hos Jorden. Karmik convergence technology in 5D.
 • Petroglyf: Stenkonst i form av bild som skapats genom borttagandet av sten med olika metoder.
 • Pindar: Den högst uppsatte Ciakahrreptilen på Jorden. Var troligtvis Guy de Rothshild. Ställdes inför rätta i ett rådslag sammankallat av Intergalaktiska Konfederationen år 2022.
 • Planetallians: Är en allians mellan en interstellär militär federation och den lokala militären på en planet som är blivande medlemmar i organisationen. T ex Jordalliansen och Galaktiska Federationen av Världar. Är ett sätt att ge den lokala militären, och dess befolkning, möjlighet att självständigt försvara sig själva på sikt utan stöd uppifrån.
 • Polarimetri: Eftersom en stjärnas ljus polariseras när det reflekteras genom atmosfären hos en framför passerande planet kan det polariserade ljuset sorteras ut och behandlas separat från det opolariserade ljuset från den betydligt starkare lysande stjärnan.
 • PPM: Parts Per Million. Från engelskans Delar av en miljon. Används för att uppge mängden av ämnen som förekommer i små mängder.
 • Preadamit: Humanoider som existerade på Jorden redan innan Adam och Eva. D v s innan Homo Sapiens Sapiens uppkom. Vilket var för ca 6000 år sedan enligt Bibelns gamla testament och Biskop Ushers tolkning av den. De två civilisationerna från Tiamat och Mars brukar kallas för detta.
 • Prebiotisk kemi: Kemi som bygger upp grundläggande liv och som fanns speciellt mycket av vid tidigt liv på Jorden. Även kallad abiogenes.
 • Primär anomali: Är en slumpmässig vågfunktion, en förvridning av Calabi-Yau-mångfalder, ett fält av mikroskopiska svarta hål, ett faltat fält av kvantflutuationer, ett delvis medvetet fält av antiliv som alltid försöker att undertrycka Ljuset per definition. Denna kom i extens ur ren potential vid skapelsen av Universum och är antitesen av Den.
 • Psioni: Studiet och utvecklandet av förmågor som telepati och psykokinesi.
 • Psykotronik: Vetenskapen om påverkandet av medvetandet med teknik.
 • PTSD: PostTraumatic Stress Disorder. Mentalt tillstånd som innebär degradering av personlig funktionalitet. Orsakas av traumatiska upplevelser.
 • QVP: Quantum Vacuum Plasma. Är det elektriska klistret hos etet plasmauniversum. Casimir-effekten, Lamb-skift och spontan emission är tecken på existensen av denna.
 • Ra: Är det Anakhiska namnet för kung. Marduk använde detta när han låg bakom kanaliseringen av "Teaching the Law of One - The Ra Contact". 90 % sanning och 10 % kalkylerad lögn. Påstod i kanaliseringen att Ra kom från Venus i tredje densiteten för 2,6 miljarder år sedan, vilket inte Anakh gör, men ville inte berätta var Ra-kollektivet befann sig vid kanaliseringen (troligtvis Saturnus). Corey Goode jobbar för Djupa Staten och Illuminaterna som Ninurta och Marduk har drivit under lång tid fram tills år 2022. Han framförde lögnen om den Sfärvarelsealliansen (Sphere Being Alliance) och blå Avier, en i tredje densiteten humanoid form som har utvecklats ur fåglar under marken på Venus. Som är inspirerade av den verkliga rasen Caray som har sin hemplanet på Caryon runt stjärnan Betelgeuse i stjärnbilden Orion. Goode påstod vidare att Ra har interagerat med mänskligheten under lång tid och byggde bl a Chéopspyramiden i Giza vilket är sant. De var även med om att bygga det försvarsnätverk runt den lokala hopen av stjärnor som under de senaste två miljarder åren skyddade planeterna, inklusive Jorden, från invasiva utomjordiska civilisationer. Innan de kom till sjätte densiteten, som endast positiv, tillhörde de det negativt orienterade Orion-komplexet vilket känneteckas bl a av att de byggde pyramiderna i Giza med samma geometri som Orions bälte. Deras namn på Jorden kommer ifrån kontakten med faraon Atum för 11000 år sedan då Ra fysiskt var på Jorden och då bl a byggde pyramiderna i Giza som ett tecken för den kommande andligheten via Jesus (innan den förvrängdes av mörka sidan). Är inte ärkeängeln Mikael i Bibeln.
 • Raketmotor: Framdrivningssätt som använder raketbränsle, lagrat ombord på farkosten, som reaktionsmassa för att skapa en jet av fluid med hög hastighet och vanligtvis hög temperatur. Använder sig av reaktionsprincipen för att skapa dragkraft genom att skicka ut massa bakåt i samrådan med Newtons Andra Lag.
 • RNA: Ribonukleinsyra från engelskans RiboNucleic Acid. Nukleinsyra kommer från nukleotider som är organiska molekyler bestående av tre delar. En sockermolekyl, två kvävbaser och en fosfatgrupp. Saknar, till skillnad från DNA, en deoxyribosmolekyl och är en enhelhelix som gör den enklare att kopiera än en dubbelhelix.
 • Rochegränsen: Radie hos en kropp för att den skall bli sfärisk av sin egen gravitation.
 • RTSC: Room Temperature Super Conductor. Material som är supraledande i rumstemperatur. Detta finnas enligt patent som nyligen har släppts av USAs Flotta/Flygvapen och används för avancerad transportteknologi.
 • Sinne/kropp/ande: En ande i en kropp som har medvetande.
 • Sinne/kropp/andekomplex: En grupp av Sinne/kropp/andar. T ex alla människor på Jorden.
 • Qubit: Är den grundläggande enheten av kvantinformation. Har två tillstånd och är baserat på spinnet hos en elektron eller polarisationen av en foton. Kvantmekanikens lagar tillåter qubiten att vara i en koherent superposition av båda tillstånden samtidigt. En egenskap som är grundläggande för kvantberäkning.
 • Röda pillret: Begrepp från filmen Matrix där tagandet av det innebär att upplysas om sannings väg. Oavsett hur smärtsam den är för ens realitet. Att gå ner i kaninhålet.
 • Schumannresonans: Jordens yta och jonosfär är två elektriskt ledande ytor och kan leda elektromagnetiska vågor som i en vågledare. Jordens storlek, jonosfärens höjd och ljusets hastighet ger upphov till resonans med en grundfrekvens på 7,83 Hertz med övertoner på 14,1 Hertz, 20,3 Hertz o s v. Detta fenomen är uppkallat efter Winfried Schumann (1888-1974) som (åter-)upptäckte detta på 1960-talet. Nikola Tesla hade identifierat och till och med utnyttjat denna vågledare till att skicka signaler till andra världar flera årtionden tidigare.
 • Secrecy Order: Dekret som gör att patent som är av intresse för "nationens säkerhet" frisläpps inte till allmänheten.
 • Sena stora bombardemanget: Teori inom kosmogonin som togs fram för att förklara kratrarnas stora antal och utseende på Månen. Säger att ett stort antal mindre himlakroppar kolliderade med de kvarvarande större himlakropparna i Solsystemet för 4,1 fram tills för 3,8 miljarder år sedan. Eftersom kratrar som är formade elliptiskt, som de vore om meteorer statistiskt sett hade slagit ner från sidan, så är det rimligare att kratrar har uppstått av elektriskt vapen. Och det finns flodliknande strukturer som inte kan ha skapats av vatten eller magma, eftersom de lutar åt fel håll, som också uppstår när kraftiga elektriska strömmar exponeras mot en yta.
 • Sfärvarelsealliansen: Allians av flera godartade raser med medvetande av fjärde densiteten och högre. Som mestadels håller till i bakgrunden sedan början av Stormen. De hjälper till med uppstigning och ser till att uppstigningen på bl a Jorden sker och sker på ett positivt sätt. Uppstigningen är kontrakterad av en majoritet av själarna som är reinkarnerade i avatarer på Jorden nu och är alltså en del av uppfyllande av den universella fria viljan (även om många av avatarerna inte vet om detta medvetet än). Förmedlar meddelandet ”Fokusera på att öka STO och att älska dig själv och andra för att öka din vibrationella nivå och medvetandenivå. Lär dig att förlåta dig själv och andra (för att frigöra negativ karma). Detta ändrar vibrationen hos planeten, ökar den kollektiva medvetandet hos mänskligheten, och ändrar mänskligheten en person åt gången - även om denna person är dig själv. Behandla din kropp som ett tempel och ändra till en högfrekvensdiet för att hjälpa till i processen.”
 • Själ: Är en del av Källan och kan inte förstöras. Ett lämpligare namn för själ är TBD.
 • Själsskalpering: Separarerandet av ljuskroppen/själen från den fysiska kroppen/avataren genom användandet av framförallt intensiv smärta, kvicksilver och krom. Leder till att själen dras loss ifrån DNAt i kroppen. Är mer plågsamt än döden eftersom själen kämpar emot och inte vill lämna kroppen i detta fall. Utövas av bl a Ciakahrreptilierna för att skapa Organiska portaler för att främja deras agendor inom framförallt politik och massmedia. Tar även energi från Källan för att främja egna entiteter. När en annan själ, från t ex en Ciakahrreptil, intar en kropp där själen har tagits bort så aktiveras skräp-DNA i kroppen som aktiveras. Och därefter inte kan deaktiveras och den ursprungliga själen kan aldrig komma tillbaka till kroppen. Sker framförallt på DUMBen som den i Dulce.
 • Själsuppdrag: Själen har ofta ett återkommande tema i sitt inkarnationsuppdrag inkarnation efter inkarnation sedan man föds som fraktal ur den Kosmiska Centrala Solen.
 • Skalärvågsdator: Har åtminstone en mer dimension att placera information. Kan användas för en hive mind. Kan kombineras med kvantdator (TBC).
 • Slöjan: Entitet som förhindrar direkt koppling mellan sinnet hos sinne/kropp/ande, som människor, från det kosmiska sinnet av skaparen. Och därmed gör att alla inte kan se att de är ett med alla andra. Och gör att negativitet kan existera, som skapar negativ karma som behöver betas av i senare reinkarnationer. Behövs delvis för att biologiska entiteter skall ha motivation att genomföra hjältens resa. Vilken kan se olika ut för själar i olika galaxer.
 • Själsfamilj: Soul Family på engelska. Grupper av själar som återkommande återföds tillsammans.
 • SSP: Secret Space Program. Grupperingar av företag/organisationer/länder/utomjordingar, med koppling till Jorden, som har utvecklat avancerade teknologier för militära applikationer utanför Jordens atmosfär på Jordens innevånares bekostnad utan att fråga eller informera Jordens innevånare om detta. Det finns minst sex stycken hemliga rymdprogram med ursprung på Jorden. Mörka Flottan (NachtWaffen), Amerikanska Flottan, Amerikanska Flygvapnet, Ryska Rymdvapnet, Kinesiska Rymdvapnet.
 • STO: Service To Others. Tjänst till andra. En individ som utför gärningar som är mer för andras bästa än bara för sitt eget. Är motsatsen till STS.
 • Stormen: Militär operation som aktiverades av GFV på 2010-talet för att utrota den mörka Kaballahn och befria mänskligheten. Genomfördes genom att förnya kontakten med Jordens regeringar, samarbeta med dem, träna elitsoldater och förbereda ett ingripande som kommer att gå till historieböckerna inte bara på denna planeten. Visselblåsare började förmedla sanningen, ledare på Jorden gjorde uppror en efter en samt började delta i kampen. Allierade till Ciakahrrimperiet vände dem ryggen eftersom de inte ville vara i krig med GFV. Kriget i Jordens inre var intensivt, miljontals Jordbor räddades (många barn) och Jordens elit arresterades. Medan en pandemi frisläpptes av Kaballahn som spred rädsla och död för att injicera befolkningen med spårdamm (tracker dust) som tillsammans med 5G-satelliter (Starlink) för att definitivt förslava mänskligheten till den lägre tredje delen av medvetandedensitetsmatrisen.
 • Stomatolit: Är en typ av molekyl som växer i lager, sedimentartat, mot solljuset. Gjorde detta nästan överallt på Jorden för 3,5 Går sedan. Nu finns de bara på platser som är för salta för fiskar och djur, som annars skulle äta upp dem.
 • STS: Service To Self. Tjänst till sig själv. En individ som utför gärningar som är mer för sitt eget bästa än för andras bästa. Är motsatsen till STO.
 • SSG: Special Study Group. Är namnet på MJ-12 idag.
 • Subduktion: Koldioxid återförs till atmosfären genom att kalksten förs ner i manteln av plattektonism, bryts ner till koldioxid igenom och förs upp till ytan via vulkaner. Förutsätter att planeten har plattektonism. Vilket förutsätter flytande hav på ytan som kan smörja plattektonismen.
 • Subkvantumanomalin: Är en del av kvantanomalin som gäller i Universum på skalor mindre än Plancklängden och kan inte upptäckas på något sätt enligt Transplanck censursatsen (trans-Planckian censorship conjecture).
 • Super Federationen: Federation bestående av hundratals civilisationer och som styr det genetiska experimentet på Jorden sedan försvarsnätverket gick ner för 705000 år sedan. Styrs av Sfärvarelse Alliansen sedan år 2017 då Väktarna konstaterade att manipulationen av mänskligheten tidigare hade varit för omfattande och rådet byttes ut. OBS!: Detta är desinformation från Marduk via Corey Goode.
 • Tachyon: Partikel som alltid rör sig med överljushastighet och har större energi ju närmare ljusets hastighet i vakuum den närmar sig ifrån en högre hastighet. Bryter inte mot Speciella relativitetsteorin eftersom de aldrig passerar ljusets hastighet i vakuum. Namnet kommer ifrån grekiskan för snabb. Har tillämpningar inom rymdfart, där den används för framdrivning genom att skapa maskhål, informationsöverföring, där information kan överföras mycket snabbare än med ljusets hastighet samt inom läkekonst där den kan reversera ålder och minska entropi. Upptäcktes av Arnold Sommerfeld (1868-1951) och namngavs av Gerald Feinberg.
 • Taami: Det diplomatiska språket inom den Galaktiska Federationen av Världar.
 • TAC: Technology Assisted Conciousness. Teknologier som förbättrar medvetanderelaterade förmågor som t ex fjärrsyning. Är farligt eftersom det andliga behöver föregå kapabiliteten för att undvika att göra skada. T ex Project Looking Glass.
 • TDIS: Trans Dimensional InterStellar. Utomjordingar som besöker Jorden måste vara detta eftersom de måste kunna färdas i överljushastighet för att ta sig hit. Och när man färdas i överljushastighet så färdas man även i andra dimensioner än de tre vanliga.
 • Telekines: Kines är medvetet flyttande av hårda föremål. Poltergeist är omedvetet flyttande av hårda föremål.
 • Tempel i Atlantis: Doma av Atlas, Doma av Evaimon, Doma av Ampheres, Doma av Gadiros, Doma av Azaes och Doma av Doma av Elasippos.
 • Termofil: Typ av extremofil organism som trivs vid ovanligt höga temperaturer. Mellan 41 och 122 grader Celsius. De finns bl a i geotermiska källor, hydrotermiska utlopp, i atmosfären och i biologiskt material under nedbrytande.
 • Teslafores: Är styrandet och sammansättandet av magnetiska material som grafenoxid på avstånd genom elektromagnetiska fält.
 • Theia: Himlakropp som behövs för att teori om att Månen bildades ur en kollision mellan Jorden och detta objekt skall vara vetenskapligt rimligt. Planetisimal av Mars storlek som kolliderade med Jorden för 4,54 miljarder år sedan. Det finns andra teorier som talar för att Månen är artificiell och flyttades hit för 26000 år sedan som en del av kontrollen av framförallt människorna på planetens yta.
 • Termisk exponentiell reaktion: Thermal runaway på engelska. När för mycket energi har tillförts till ett system kommer en självgående förstärkande reaktion igång som inte går att stoppa innan energin i systemet har tagit slut. T ex i ett litium-jon-batteri.
 • Tidsagent: Temporal agent på engelska. Personer och entiteter som färdas över tid för att främja sina syften i Tidskrig.
 • Tidskrig: Temporal War på engelska. Ett avancerat krig där minst en av de stridande parterna har tillgång till teknologi för att resa i tiden; som inte är kausal.
 • Titus-Bodes lag: Planeternas avstånd från Solen är ordnade fraktalt som i en Fibonacci-serie.
 • UAP: Unidentified Aerial Phenomena. Okänt fenomen i atmosfären. Är ännu mer diffust än begreppet UFO. Togs fram i början av år 2000 för att göra observationer från allmänheten ännu mindre konkreta och svårare att bevisa. Det är även en mental konstruktion som försvårar möjligheten att konkretisera rymdskepp. Hjärnan kan inte tänka konkret på saker bättre än definitionerna som används.
 • UFO: Unidentified Flying Object. Okänt flygande föremål översatt från engelskan. Ett objekt, vanligtvis sett på himlen, som är flygande och inte är identifierat som något mer konkret (än). Hjärnan kan inte processa och tänka konkret på saker som inte är definierade. Därför är det bättre att kategorisera UFOn som ETV eller ARV beroende på om de är gjorda av utomjordingar eller återkapade av människan när detta är möjligt. Ännu mindre konkret är begreppet UAP.
 • USAP: Unacknowledged Special Access Project. Väldigt hemliga projekt som har tillgång till, och utvecklar, avancerad teknologi åt Djupa Staten. Ofta i hemliga rymdprogram tillsammans med utomjordingar. De som är införstådda i programmen förväntas att ljuga för att skydda hemligheterna i dem.
 • United States Space Force: Förenta Staternas Rymdvapen. Lanserades av president Donald Trump 20:e december år 2019 för att formellt ge handlingsfrihet för USA i, från och till rymden samt att tillhandahålla snabba och långvariga rymdoperationer. Rymdvapnet skall skydda USAs intressen i rymden, avskräcka aggresiva handlingar i, från och till rymden samt genomföra rymdoperationer. Ytterligare en väsentlig anledning är att kunna vänja befolkningen vid flygande farkoster så att steget blir mindre chockande när existensen av utomjordingar avslöjas. Då finns det även argument för förmåga att försvara ytbefolkningen mot potentiella angrepp utifrån. Rymdvapnet är även viktigt för ansvarighet mot Genevekonventionen, transparens för alla aktiviteter (FOIA), försvåra illegala handlingar av andra rymdfarande fraktioner, avslöjande av avancerade teknologier samt humanitär hjälp i samband med framförallt solblixten.
 • Uppstigning: Ascension på engelska. Examination av själar. Flyttande av en individs, eller spirituellt komplex, från en densitet och realitet medvetandemässigt till en annan högre. Sker bara ett steg åt gången. Sker för Jorden nu för första gången på 26000 år. Jorden började stödja fjärde densiteten år 2012 i och med att experiment vid Large Hadron Collider (LHC) vid CERN utanför Genevé, Schweiz, triggade igång den nya medvetandedensiteten för Jordens yta. Samtidigt som den vanliga tredje medvetandedensiteten lever kvar parallellt.
 • Urskiljning: Discernment på engelska. Är handlingen att bedöma väl. Sann kunskap är nyckeln till att låsa upp alla potentialer som man har. All urskiljning är handlingen att ta en representation av verkligheten (ett påstående) och jämföra den med verkligheten självt. Urskiljning är en intern process av att göra en kopia av ett påstående och sedan en extern process av undersökning och forskning. Om vi inte kan observera påståendet själv i rum och tid (non-concurrency displacement) så behöver vi förlita oss på forskning och externa datakällor än våra egna erfarenheter. När man inte kan observera utfallet direkt behöver man förlita sig på sannolikheter. Medan nästan allt är möjligt så är inte allt särskilt sannolikt. Därför är det väldigt viktigt att förstå komponenterna i ett påstående. Korrekt förståelse leder till korrekt frågeställning. Medvetande är det dynamiska utforskandet och erfarenehten av mönster uppfattade av sinnet (mind).
 • UTWV: Upper Troposphere Water Vapor. Vattenånga i övre delen av atmosfären (troposfären) som har betydligt större inverkan för växthuseffekten än vattenånga på lägre höjd.
 • Valiant Thor: Engelskspråkigt kodnamn för HET som anlände till Alexandria, Virginia, USA, Jorden år 1957 i en ETV. Han hade skickats som sändebud av Högsta rådet i Galaktiska Federationen av Världar (GFV) och fick VIP-status hos USAs president Dwight Eisenhower under tre år. GFV varnade genom Val Thor för att om Jordens ledare tecknar avtal med illasinnade utomjordingar så kommer det att bli människans största misstag någonsin. Eftersom Jordens ledare och militär ville ha avancerad vapen som Alliansen av sex lovade och tyckte att priset att ge genetiskt material till utomjordingarna var så högt jämförelsevis, lydde inte denna uppmaning. Konsekvensen blev att avtal undertecknades med de Grå Zeta Reticulanerna. Som var bulvaner för Ciakahrreptilierna. Snart övergick bortrövanden (abductions) till miljontals människor. Som användes för slavhandel, sexhandel, mat, genetiska experiment och utvinning av adrinochrome. Tyvärr avslog de som styrde Jorden erbjudandet vilket var en vändpunkt för Jorden som missades. Val Thor kommer från Galaktiska Federationens bas på Venus. Val Thor är av rasen Taal ifrån Plejaderna som är mycket lika Homo Sapiens Sapiens till utseendet. Hela hans ras Taal är dock inte med Galaktiska Federationen. Han hade ytterligare två kollegor med sig.
 • Vimana: Indiskt namn för rymdskepp som är omtalade i texter på Hindu och Sanskrit.
 • Virus: Är kemikalieförgiftning som bryter ner. Sepsis är vanligaste dödsorsaken idag med över 100000 dödsfall per dag och är när kroppen drunknar i sitt eget avfall, Hepatit C, DDT orsakade Polio, Zeika kommer från Glyphosat som finns i Monsantos Roundup. Lungcancer är kemikalieförgiftning orsakad av gifter i rök och avgaser. Kött och fisk orsakar salpetersyra (nitric acids) som drar till sig. (Acidic radiation) orsakas av elektromagnetisk strålning. Corona är inte en infektion utan en utfektion. Kroppen kan inte behålla rätt pH-värde. Natrumklorid (Sodium cloride). Optimalt pH är 7,365. FEAR = False Evidence Appearing Real.
 • VLBI: Very Long Baseline Interferometry. Minst två radioteleskop som via atomklockor och avancerad databehandling blir som ett gigantiskt radioteleskop med samma storlek som avståndet mellan radioteleskopen. Som på Jorden är begränsad till Jordens radie.
 • Walkdown: Utomjording var avatar fysiskt kommer mer till Jorden i vårt fall. För detta skall fungera krävs att utomjordingen klarar av betingelserna på planetytan beträffande atmosfären för att kunna andas, solljus för att kunna vistas ovanför jord, gravitation för att må bra. På Jorden är även medvetandegraden lägre i Matrisen vilket påverkar varelser utanför som är vana vid en högre vibrationsfrekvens.
 • Yngre Drias:
 • Zirkoner: Kristaller av zirkonsilikat, är extremt hårda och kan överleva från Solsystemets barndom även när stenen den är i har vittrat sönder. Indikerar att Jordens skorpa har funnits sedan för 4,3 miljarder år sedan.
 • Ängel: Änglar är budbärare som tolkas komma från Gud. Eller utomjordingar som uppfattas som gudomliga eftersom de tekniskt är mycket mer avancerade än mänskligheten de försöker att styra över. Vi kan kalla på änglar för att hjälpa oss i med vår realitet och andliga utveckling. Änglar hör hemma i den åttonde medvetandedensiteten. De är i själva verket plasma med medvetande vilka kan uppfattas som en pelare av ljus.
 • Ärkeängel: Ärkeänglar är speciella änglar som har större positiv och närmare koppling till mänskligheten. Det finns bl a tre: Mikael som har ansvaret att hjälpa oss med ekonomiska aspekter. Gabriel som hjälper till med tekniska aspekter. Och Rafael.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.