Sällsynta Jorden-hypotesen

Astrobiologi

Ekvationen som är framtagen för att stödja Sällsynta Jorden-hypotesen (Rare Earth-hypotesen) är mer intressant än Frank Drakes ekvation eftersom den inte beräknar hur många civilisationer som just nu har förmåga att kommunicera med oss. Utan hur många beboerliga världar samt civilisationer som finns just nu.

N = N* * ne * fg * fp * fpm * fi * fc * fl * fm * fj * fme

N* = Antalet stjärnor i Vintergatan (200 miljarder).
ne = Antalet lämpliga planeter i beboeliga zonen hos varje planetsystem (1,5).
fg = Antalet stjärnorna i beboelig del av galaxen Vintergatan (50 %).
fp = Sannolikhet att planeter formar runt stjärnan (99 %).
fpm = Andel av planeter som är stenplaneter (metalliska) snarare än gasplaneter (50 %).
fi = Andel av stenplaneter där mikroliv uppstår (50 %).
fc = Andel av stenplaneter med mikroliv där komplext liv uppstår (50 %).
fl = Andel av planets liv då komplext liv finns (0,001 %).
fm = Andel av stenplaneter som har en stor måne (25 %).
fj = Andel av stjärnsystem med stenplaneter som har en stor Jupiter-likannde måne (50 %).
fme = Andel av planeter med få utrotningshändelser. Skall förhindras av stor måne och Jupiter-liknande planet (50 %).

Med ovanstående beräkning kommer man fram till att det finns ca 11000 stycken nu existerande planeter med komplexa livsformer i Vintergatan. Detta är betydligt mer än vad som är rimligt för att Jorden skulle vara sällsynt. Snarare är tolkningen att det kryllar av planeter som Jorden med liv! Ändå är tidsrymden som komplext liv finns satt lika pessimistiskt som det verkar vara för Jorden. D v s ca 100000 år. Planeter som kan ta sig igenom övergångsperioden utan att utrota sig själva, bli medvetna, fredliga och interstellära skulle kunna teoretiskt sett kunna existera i miljarder år.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Rare Earth hypothesis", 2019-09-04.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.