Svart gegga (Black Goo)

Astrobiologi

Svart gegga, känt som Black Goo på engelska, är en typ av olja som bildas när vatten trycks genom kolbaserad bergart med hög hastighet. Kallas vanligtvis för råolja (crude oil på engelska) eftersom den felaktigt påstås komma av nedbrytandet av organiskt liv som växter och djur. Är den näst vanligaste vätskan på Jorden efter vatten.

Hur svart gegga skapas

Är en semieterisk substans med både materiella egenskaper såväl som till andra dimensioner och kan fungera som en portal till andra existensiella plan. Är ett material som innehåller antimateria. Det finns flera olika typer av svarg gegga beroende på dess kemiska och energimässiga komposition. Svart gegga skapas bl a inne i planeter då vatten rör sig med hög hastighet under stort tryck. Svart gegga är relaterat till bildandet och manifesteringen av nya arter av liv på en planet. Är även relaterad till plantens förmåga att reparera DNA hos alla raser som finns på/i den. All svart gegga från en planet har liknande karakteristik.

Det finns invasiva utomjordiska former av svart gegga med mycket lägre medvetandefrekvens än den vanliga svarta geggan på Jorden. Enligt den tyska forskaren Harald Kautz Vella så finns denna på Jorden på ett flertal ställen nära ytan. Alla dessa kända ställen är konfliktzoner idag. Östra Ukraina, Krim, norra Irak, Syrien, önstra Iran, södra Yemen, delar av Oman, södra delarna av Afghanistan, Nordirland, södra Bahamas territorialvatten, Venezuelas territorialvatten samt kust, Alaskas centrala kust, flera öar i södra Atlanten inklusive Falklandsöarna, Thule, Sydgeorgien och Sandwichöarna, södra delen av Afrika, Paraguay och Antarktis.

En viktig anledningen till att Storbritannien invaderade Falklandsöarna var att förhindra Andromedaner från att isolera och extrahera denna negativa svarta gegga. Har kopplingar till Artificiell Intelligens.

Egenskaper hos svart gegga

Mörk materia

Typer av svart gegga

Användningsområde för svart gegga

Teknologi har utvecklats av Siriusanerna.

Portaler

Kläder

Gör Smart Suits med energimässig öppning av den. Likt portar kan öppnas i väggar.


Källor:
[1]: YouTube: Cosmic Agency - "Invasive Black Goo and AI: Biggest threat to the planet Earth", 2018-12-13.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.